Discussiegroep

Onderwerp: Duitse gesneuvelden

Totaal berichten: 16
2.700 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Slachtoffers en erevelden
Als we de documentatie van het ereveld raadplegen, dan wordt
in algemene zin, de Grebbeberg aangegeven als plaats van de
gesneuvelde Duitse soldaten.
Leest men nu het verslag van J.van der Linden, 3-1 8 RI dan
blijken er "vele" Duitsers !! gesneuveld te zijn bij de strijd
om de voorpostenstrook.
Kan iemand hier eens uitleggen waar de meeste Duitse slachtoffers
vielen ?? en waar dus de gevechten het zwaarst waren!!
» Dit bericht is geplaatst op 26 december 2013 06:06
Totaal berichten: 2.106
Als je op deze website naar het navolgende URL adres gaat dan kun je daar de beknopte versie van de beschrijving van de slag om de Grebbeberg lezen. Dan kun je daar een goed beeld vormen van de felheid van de slag, de luwe perioden tijdens de slag en de verliezen die partijen leden.
http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=de-slag-om-de-grebbeberg
» Deze reactie is geplaatst op 28 december 2013 13:22
Totaal berichten: 16
De heer Bongers heeft mij een document opgestuurd met de plaatsen
en data van gesneuvelde Duitse soldaten in Nederland, waarvoor natuurlijk mijn dank. Ook hier echter wordt in algemene zin de Grebbeberg als plaats aangegeven van Duitse gesneuvelden.

Van der Linden beschrijft in zijn verslag de drie geweerschutters
die de linkerkant van de stelling verdedigden. Zij schoten de
vijand bij de vleet neer... Hijzelf verdedigt de rechterkant van
de stelling, waarbij velen het loodje moesten leggen...
Van der Linden geeft hiermee aan dat er vele [tientallen ??]
Duitse slachtoffers waren.

Op de site vind ik nog een ooggetuige verslag van een groot aantal
gesneuvelde Duitse soldaten. De heer Brouwer 2-iii-8RI ziet op
de roggeakker vele Duitse gesneuvelden. Hij heeft zich overgegeven
en is op weg naar Wageningen als hij dit waarneemt.
Het tijdstip waarop dit gebeurt is mij echter onbekend.

Zelf neem ik aan dat er op 13/14 mei tussen de stoplijn en het
viaduct, waarbij talloze !! groepjes soldaten tussen de bossen
zwierven, toch ook vele slachtoffers moeten zijn gevallen.
Ik heb er echter geen tastbaar bewijs van kunnen vinden.

T.Stouthart

T.Stouthart
» Deze reactie is geplaatst op 29 december 2013 14:59
Totaal berichten: 2.106
Het deel van de site waar ik u naar verwees bevatte de korte beschrijving van de diverse fases in de strijd en de slachtoffers die beiderzijds vielen. Het voert veel te ver om daar nu een uitgebreid antwoord op te geven, te meer daar de site een schat aan informatie biedt om dat te bestuderen.

Kort gezegd vielen er ca. 25 Duitse doden in het voorterrein op de 11e mei. Er was geen sprake van grote Duitse verliezen, hoewel men dacht dat iedere Duitser die naar de grond dook als hij beschoten werd, gesneuveld was. Dat was Hollandse onervarenheid met de strijd, en een dikke duim bovendien. Het Nederlandse aantal slachtoffers was ruim 40 doden.

Op de tweede dag van de strijd, waarbij de Duitsers zowel bij de boerderij Kruiponder als bij het Hoornwerk door de frontlijn heen braken en vervolgens in de middag gevechten op de berg zelf plaatsvonden, vielen aan Nederlandse kant ruim 130 doden, vrijwel allemaal in de front- en stoplijn bij de Grebbeberg. Een enkeling viel noordelijker, bij Achterberg. Daarbij was op het Hoornwerk (deels door eigen vuur) het aantal doden 16 en bij de doorbraak van SS'ers in de avond van 12 mei richting viaduct nog eens tenminste 15 man in de stoplijn gesneuveld. Vervolgens vielen er 18 man rond het viaduct, opnieuw deels door eigen vuur. De SS liep relatief gezien heel weinig verliezen op, 24 man aan gesneuvelden. Nederlandse artillerie en wellicht luchtaanvallen leidden tot nog eens zes Duitse doden in Wageningen.

De derde strijddag zou voor beide partijen het bloedigst worden. De Nederlanders zouden het aantal van maar liefst 236 man aan doden verliezen bij de strijd op de Grebbeberg, bij Achterberg en langs het spoor in Rhenen. Verreweg de meeste slachtoffers vielen bij de strijd om de stoplijn en de Duitse reactie op de tegenaanval via Achterberg, die leidde tot 50 Hollandse doden, vooral door Stuka bommen. Aan Duitse zijde sneuvelden die dag 102 man. De SS verloor 29 man, de vers ingezette 207e Divisie, met name III./IR.322, verloren de rest. Een aantal Duitsers dat nadien in hospitalen overleed aan verwondingen is bij deze getallen niet opgeteld omdat niet duidelijk is waar ze werden uitgeschakeld.

Het totaal aantal gesneuvelden was aan Nederlandse kant rond de 420, aan Duitse zijde ca. 200 man. Dat is inclusief later overleden gewonden.

Op en nabij het roggeveld sneuvelden van beide zijden een aanzienlijk aantal man. Dat kwam mede omdat het betreffende terrein twee dagen lang tussen partijen werd betwist en zowel een aantal Nederlandse tegenstoten faciliteerde, als een tweetal Duitse aanvallen. In beide gevallen werden slachtoffers geïncasseerd. Deze konden overigens slechts zichtbaar zijn op het roggeveld deel dat als voetbalveld dienst deed en de buitenkanten daarvan. De rest van het veld had zo'n 0,5 m hoog gewas. Daar zag je vanaf de weg dus niets van. Dat er Duitse doden lagen, is wel zeker, want op onze site staan er zelfs foto's van.

Tussen stoplijn en spoor zijn uiteraard Duitse doden gevallen. Bij de Stoomhamer, waar een etmaal een paar dozijn SS'ers zaten. Maar ook in het tussengebied, zeker rond Ouwehand. Exacte locaties van Duitsers zijn daarbij niet bekend. Van Nederlanders vaak wel, hoewel ook die gegevens lang niet altijd betrouwbaar blijken.
» Deze reactie is geplaatst op 1 januari 2014 11:43
Totaal berichten: 16
Geachte heer Goosens,

Dank voor uw reactie. Ik vond/vind het verslag van van der Linden
dermate interessant dat het naar mijn mening een toegevoegde waarde heeft op de reeds weergegeven verslagen/rapporten van de diverse regimenten.

Vanuit dit verslag, maar ook vanwege de opbouw van deze site,
komen er steeds nieuwe antwoorden en nieuwe inzichten op de
toen heersende situatie.
Als men het "digitale ereveld" [overige begravingen] bezoekt
dan geldt bovenstaande ook. De omstandigheden en de plaats
waar de gesneuvelde Nederlandse soldaat gevonden werd, geven
soms een gedetailleerd beeld van de strijd, een gegeven wat
ook voor de gesneuvelde Duitse soldaten zou kunnen gelden.

Mag ik u trouwens nog eens iets vragen ? waarbij ik besef
dat dit in dit Topic niet thuis hoort.
Wat vindt u van de Duitse drama serie:
unsere mutter unsere vater ?

Met een vriendelijke groet,

T.Stouthart

p.s. Ik laat het aan de moderator over om mijn vraag onder
een ander Topic te plaatsen
» Deze reactie is geplaatst op 1 januari 2014 21:05

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554