Discussiegroep

Onderwerp: Luftwaffe

Totaal berichten: 11
2.198 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Mediazaken en internet
In deze foto http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=photo&pid=10963 uit de recente aanvullingen lijk ik een Luftwaffe-soldaat (schouders en lichte kleur op kraag) te zien. Heb ik dat goed? Zo ja, wat voor taak heeft de Luftwaffe in de Slag om de Grebbeberg?
» Dit bericht is geplaatst op 23 januari 2014 17:32
Totaal berichten: 2.110
Dat is een Luftwaffe officier inderdaad.

Er zijn een aantal oplossingen. Ten eerste had de Luftwaffe verbindingsofficieren, die bedoeld waren voor afstemming met de Luftwaffe van tactische grondsteun. Zij waren 2e of 3e echelons aanwezig.

Daarnaast was de route Utrecht - Arnhem over de Grebbeberg lange tijd de beste route tussen oost en west in Nederland. Duitse troepenverplaatsing van en naar het westen ten noorden van de rivieren ging dus vaak over Wageningen - Rhenen.

De 7e Fliegerdivision - de parachutisten die in het westen waren ingezet waren van die eenheid - werden direct na de Nederlandse capitulatie gerepatrieerd. Voor zover ze niet terugvlogen werden zij vrijwel allemaal over deze route terug naar Duitsland gereden. Menigeen heeft de gelegenheid te baat genomen het slagveld bij de Grebbeberg, dat toen voor vriend en vijand echt indrukwekkend was, te bezichtigen. Daar zien we hier hoogstwaarschijnlijk een voorbeeld van.

Het is ook nog mogelijk dat het hier een Duitse piloot betreft die uit Hollands krijgsgevangenschap terugkeert naar Duitsland en onderweg een foto laat maken bij de Grebbeberg.

Zeker is wel dat de foto van kort na de strijd is genomen. Dat is te zien aan de rotzooi op en langs de weg, die enige dagen na de strijd was opgeruimd op deze locatie.
» Deze reactie is geplaatst op 25 januari 2014 14:08

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554