Discussiegroep

Onderwerp: 12RMA

Totaal berichten: 62
2.095 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling
Beste kenners,
Klopt het dat 12RMA is ingezet bij de Grebbeberg? Was dit dan in de vorm van 12RA, of is 12RMA over meer onderdelen verdeeld?

Bedankt,
Edgar
» Dit bericht is geplaatst op 19 maart 2014 20:41
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Van I - 12 RA ( 12 RA telde slechts een afdeling ) waren 3 batterijen opgesteld tussen Driebergen en Doorn en een batterij ( de 1e ) wat dichter bij de Grebbeberg. Alleen deze laatste batterij ( 1 - I - 12 RA ) heeft zijdelings bemoeienis gehad met de Slag om de Grebbeberg.
I - 12 RA was als Legerkorps-artillerie ingedeeld bij het IIe LK.
» Deze reactie is geplaatst op 24 maart 2014 11:11
Totaal berichten: 430
Als specialist op dit onderwerp toch nog maar een aanvulling.

Volgens de documenten (o.a. in de stukjes uit de geschiedschrijving van Nierstrasz die speciaal het optreden van de artillerie van II LK behandelt en het overzicht Vuren van de LKA) heeft I-12 RA toch een grotere rol gespeeld bij de strijd om de Grebbeberg. Zie voor nadere info bijvoorbeeld mijn blog, speciaal de post over de rol van onze artillerie http://geschutopdewageningseberg.blogspot.nl/2011/10/een-eresaluut-voor-onze-artilleristen.html.
» Deze reactie is geplaatst op 24 maart 2014 13:13
Totaal berichten: 2
Geachte lezer,

Vanuit de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken, Werkgroep Elst & Remmerden, Het Elster Geschiedenishuis wordt onderzoek gedaan naar de oorlogsslachtoffers(WO2) op het grondgebied van Elst UT en omgeving.Uit het rapport Sellies/Verhoeven blijkt dat er 8 veldgraven bij de hulpverbandpost langs de Rijksweg tussen Elst en Amerongen en 3 veldgraven bij de (hulp)verbandpost langs de weg van Remmerden naar Elst zijn geweest. Waarbij bij de laatste gesproken wordt over de Heideweg in Elst UT. Bij navraag bij bewoners van Elst blijkt dat er in 1940 geen Heideweg bestond in Elst. Gezien het voorgaande de volgende vragen.
Waar hebben beide (hulp)verbandposten precies gestaan?
Onder bevel van welk onderdeel stonden deze twee (hulp)verbandposten?
Wie waren de Officieren van Gezondheid die werkzaam waren bij deze (hulp)verbandposten?
» Deze reactie is geplaatst op 25 maart 2014 09:51

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554