Discussiegroep

Onderwerp: 8 Batt. 6 Veld

Totaal berichten: 29
2.572 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling
Hoe zag de indeling, qua bemanning, er uit van een 6 veld Batt.

bv;

stuks cdt.
richter
lader
enz.
» Dit bericht is geplaatst op 30 maart 2014 12:20
Totaal berichten: 430
Waarschijnlijk had elk stuk vier à vijf bedieningsmanschappen zonder strakke indeling als richter, lader etc. als bij de veldartillerie.
Stukscommandant (wachtmeester of korporaal) plus 3 kanonniers en een stukrijder. Bron: organisatie van een gevechtsbatterij in boekwerk Handleiding taktiek. Exakte gegevens ongetwijfeld in Oorlogsorganisatie-publikaties MvO uit periode 1930 - 1939. Daarover beschik ik zelf niet.
» Deze reactie is geplaatst op 3 april 2014 00:19
Totaal berichten: 2.107
Een batterij 6-veld bestond slechts uit 36-38 man organiek met één officier als batterijcommandant en overigens minderen.

Het stuk 6-veld had een rechtstreekse bediening van slechts drie man (w.o. een korporaal-richter) onder een onderofficier stukscommandant, daarnaast een stuksrijder of chauffeur (LD). De overige manschappen behoorden tot de munitietrein en kleine staf.
» Deze reactie is geplaatst op 4 april 2014 10:57
Totaal berichten: 29
heel erg bedankt
» Deze reactie is geplaatst op 4 april 2014 13:35
Totaal berichten: 430
Allert, de korporaal-richter zal dan wel de stukscommandant zijn geweest. Zoals gezegd hierboven: er waren te weinig bedieningsmanschappen voor een formele verdeling in 2 munitiewerkers (w.v. één als aangever), lader, richter, hulprichter, sluitstukbediende, stukscommandant zoals bij de bereden en motorartillerie. Mijn indruk uit de gevechtsverslagen is ook dat de stukscommandant eigenlijk alle belangrijke verrichtingen voor eigen rekening nam (richten, laden, afvuren). Waarschijnlijk omdat de rest van de bemanning in het algemeen niet zo geweldig geoefend was. Jouw bron is ?
» Deze reactie is geplaatst op 4 april 2014 15:00
Totaal berichten: 2.107
Dat is juist, de stukscommandant was vaak een korporaal. Hollandse zuinigheid. Er was per sectie van twee vuurmonden een sergeant/wachtmeester (of vaandrig) als sectiecommandant.

Basisbron zijn de oorlogsorganisatieën 1939. Verslagen van diverse eenheden zijn er voor exacte gegevens. Net zoals bij Rogier, die deze ook gebruikt. En die ik nog wel eens informatie voer als zijn gegevens afwijken van de werkelijkheid.

De praktijk week sterk af van de theorie. De bediening van het snelvuurgeschut 6-veld kon eenvoudig door één of twee man geschieden, zolang in de hoofdrichting werd geschoten. Alleen narichten en herladen van de eenheidspatroon was aan de orde bij gericht vuur. Omzetten of verplaatsing was een gelegenheid waarbij de hele stuksbemanning mee moest doen. Daarnaast waren de overige bemanningsleden tevens bedoeld voor nabij verdediging.
» Deze reactie is geplaatst op 5 april 2014 13:18

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554