Discussiegroep

Onderwerp: (Hulp)Verbandposten Elst (UT) en omgeving

Totaal berichten: 2
2.366 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Bewapening en legerzaken
Geachte lezer,

Vanuit de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken, Werkgroep Elst & Remmerden, Het Elster Geschiedenishuis wordt onderzoek gedaan naar de oorlogsslachtoffers(WO2) op het grondgebied van Elst UT en omgeving.Uit het rapport Sellies/Verhoeven blijkt dat er 8 veldgraven bij de hulpverbandpost langs de Rijksweg tussen Elst en Amerongen en 3 veldgraven bij de (hulp)verbandpost langs de weg van Remmerden naar Elst zijn geweest. Waarbij bij de laatste gesproken wordt over de Heideweg in Elst UT. Bij navraag bij bewoners van Elst blijkt dat er in 1940 geen Heideweg bestond in Elst. Gezien het voorgaande de volgende vragen.
Waar hebben beide (hulp)verbandposten precies gestaan?
Onder bevel van welk onderdeel stonden deze twee (hulp)verbandposten?
Wie waren de Officieren van Gezondheid die werkzaam waren bij deze (hulp)verbandposten?
» Dit bericht is geplaatst op 31 maart 2014 18:44
Totaal berichten: 430
De verbandplaatsen staan op verschillende kaarten ingetekend. O.a. op kaart C1 en C4. In de wijdere omgeving van Elst (op die kaartjes) geen, tenzij Prattenburg (gemeente) Elst was. Mogelijk was er toch wel zo'n hp.v. omdat niet alles op elk kaartje (accuraat) ingetekend werd. Die zuid van de Rijksweg tegenover Hotel Grebbeberg werd bijvoorbeeld niet op kaart C1, wel op C4 ingetekend.
Iets over de inrichting en bezetting van een verbandplaats is te vinden in de verklaring van reserve-officier van gezondheid C.A. van Hees. Zie brondocumenten.
» Deze reactie is geplaatst op 3 april 2014 00:12

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554