Discussiegroep

Onderwerp: Nicolaas Petrus Dekker

Totaal berichten: 2
2.057 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Overig Mei 1940 / Familie- en veteranenzaken
Heeft u misschien meer informatie over mijn vader Nicolaas Petrus
Dekker
hij heeft gediend bij het 10e Regiment Infanterie het plaatje zegt :
G.D. 1934 III 80 00 .
Is er bekend en kunt u bevestigen waar hij in die meidagen van 1940 is
ingedeeld geweest en wat de verrichten waren ?
In die tijd raakte hij bevriend met de heer Dorland, ook een soldaat.
Ieder jaar bezochten zij elkaar.
Bij voorbaat dank.
» Dit bericht is geplaatst op 8 april 2014 18:54
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De naam van uw vader is bij helaas niet bekend. Een reden is dat de apppellijsten uit 1940 destijds op hoog bevel zijn vernietigd ( je kunt dus niet maar zo wat lijsten afvinken op namen ) en een andere dat namen van militairen uit de lagere rangen in verslagen of rapporten maar mondjesmaat worden genoemd.
Ik kan U alleen aanraden contact te zoeken met IVENT ( zie voor adresgegevens hun website of de onze ) en daar te vragen om de Militaire Staat van Dienst van uw vader. Ze zullen U laten weten wat het stamregiment van uw vader was, wat we feitelijk al weten, namelijk 10 RI. Daarom moet u specifiek vragen naar bataljon en compagnie ( liefst ook nog sectie ) in mei 1940. Soms hebben ze die gegevens, soms ook niet. Maar het zal sowieso maar zelden voorkomen dat ze er in het eerste geval direct mee komen. Vandaar: specifiek vragen.
Lukt het allemaal, neem dan weer contact met ons op. Wij zijn dan goed in staat ( wij beschikken over alle Stafwerkinformatie en vrijwel alle verslagen en rapporten van 10 RI ) een idee te geven van wat uw vader heeft meegemaakt.
Ideaal zou natuurlijk wanneer zich hier een kameraad van vroeger zou melden, maar die kans is om voor de hand liggende redenen maar uiterst klein.
O ja, u kunt ook nog contact opnemen met Bert Wijfjes. Hij heeft een website gemaakt over 10 RI en dan met name over zijn daar dienende vader Anton Wijfjes ( zoek onder die naam ). Hij zal toch wel wat meer namen in zijn bestand hebben dan wij.
» Deze reactie is geplaatst op 8 april 2014 19:09

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554