Discussiegroep

Onderwerp: Stripboek over de Slag om de Grebbeberg

(redactie)
Totaal berichten: 223
1.995 keer gelezen
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Boeken, tijdschriften en publicaties
In het kader van 75 jaar Slag op de Grebbeberg (link: http://www.75jaarslagomdegrebbeberg.nl) zijn inmiddels een aantal activiteiten ontplooid, daarnaast zijn een aantal projecten volop in ontwikkeling. Zo ook bijvoorbeeld het stripboek over de Slag om de Grebbeberg. Een zeer toegankelijke manier om de gebeurtenissen op en rond de Grebbeberg tijdens en kort voor de meidagen 1940 te schetsen.

Studio Vaessen uit Oosterbeek werkt al een tijdje aan dit project. Begin/medio 2015 moet het boek in veel boekhandels en via de site van Studio Vaessen verkrijgbaar zijn voor ongeveer 16 euro.

We kregen onlangs de ontwerpen voor het stripboek onder ogen. De op een filmscenario gelijkende verhaallijn blijkt goed te volgen waarbij een aantal pakkende gebeurtenissen in een militaire als ook in een civiele context nader worden uitgelicht.

Ondanks de wellicht noodzakelijke fictieve elementen, heeft Hennie Vaessen zijn boek zo veel mogelijk op de werkelijke gebeurtenissen gebaseerd. Met de ontwerpen zo in de hand krijg je een beeld van de ontwikkeling en totstandkoming van een stripboek. Eerst zijn er de ruwe schetsen en contouren, onder andere op basis van het veelvuldig voorhanden fotomateriaal op onze site, dan volgen kleurstellingen en tekstballonnen en vervolgens de steeds gedetailleerdere tekeningen.Enkele bladzijden waren in eindvorm te bewonderen.

De kleurstelling, de opmaak en de schetsen zelf zijn niet schreeuwerig of potsierlijk, maar eerder ingetogen en serieus te noemen. Het geheel heeft nu al een prettige uitstraling en appelleert aan de sfeer rondom de berg.

Hennie Vaessen van http://studiovaessen.nl/ (studio Vaessen) heeft ervaring op dit gebied. Eerder bracht hij een trilogie uit over de Slag om Arnhem, september 1944.

De voortgang van het boek is te volgen op: https://twitter.com/StudioVaessen en facebook.
» Dit bericht is geplaatst op 6 november 2014 12:14

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554