Discussiegroep

Onderwerp: mitrailleurcompagnie 1e bataljon 21e regiment infanterie

Totaal berichten: 5
5.626 keer gelezen
37 reacties
Categorie: Overig Mei 1940 / Gevechten en gevechtsomstandigheden
Mijn vader, Petrus Wiero (Piet) Ettes is geboren op 27 maart 1913 te Nibbixwoud (N-H).
Volgens de staat van dienst en andere gegevens die ik in Kerkrade ontving bij het (voormalige) BRIOP, werd hij bij het 21e RI ingelijfd als gewoon dienstplichtige van de lichting 1933, IIe ploeg, uit de gemeente Nibbixwoud. Hij kwam op 2 februari 1933 in werkelijke dienst voor de eerste oefening en werd ingedeeld bij de mitrailleurcompagnie, 1e bataljon 21e RI op de infanteriekazerne te Amersfoort. Op 23 augustus 1936 ging hij met groot verlof. In september 1938 een herhalingsoefening en op 29 augustus teruggekeerd op de kazerne in verband met de algemene mobilisatie. Aansluitend op 25 mei 1940 met groot verlof. Hij overleed in 1972.
In de gegevens staat dat hij mitraillist nummer 10 was.
Ik vond op deze website al een discussie met betrekking tot het 21e RI en met name over een mitrailleurcompagnie (Dhr. Schouten in 2004). Die discussie heeft helaas geen antwoorden gegeven op mijn vragen.
Mijn vraag is : hoeveel compagnieën had dat eerste bataljon en was die mitrailleurcompagnie een vast onderdeel van dat bataljon? Had die mitrailleurcompagnie óók een bepaald nummer?
Heeft het 1-21 RI deel genomen aan gevechten in de meidagen en misschien ook wel dat xx-MC van dat bataljon? Zo ja, waar was dat c.q. is er meer over bekend?
Bijzonder attent van de ambtenaar in Kerkrade (Dhr. A. Bastin) vond ik zijn mededeling dat ik voor mijn vader postuum het mobilisatie-herdenkingskruis kon aanvragen.
Ik ben benieuwd naar de rwacties.
» Dit bericht is geplaatst op 16 november 2014 00:23
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
I - 21 RI telde 3 tirailleur-compagnieen en een mitrailleurcompagnie ( MC - I - 21 RI ). Het bataljon stond op de 10e mei in de frontlijn in de directe omgeving van Woudenberg. Op 14 mei, na de terugtocht uit de Grebbelinie, bij Fort Vechten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie ( Oostfront Vesting Holland ).
I - 21 RI heeft geen gevechtsaanraking gehad met de Duitse invallers.Net zo min als de andere onderdelen van 21 RI. De simpele reden daarvoor: de Duitsers hebben in deze sector geen aanvalspogingen ondernomen.

Wat betreft het verhaal van de heer Schouten, daarbij gaat het om 21 MC, een z.g zelfstandige mitrailleurcompagnie. Er bestaat geen verband met I - 21 RI en de daarbij behorende mitrailleurcompagnie MC - I - 21 RI.
» Deze reactie is geplaatst op 16 november 2014 01:14
Totaal berichten: 5
Dank u voor uw antwoord.
Dat is bijzonder om te lezen dat, als ik het goed lees,

...I - 21 RI heeft geen gevechtsaanraking gehad met de Duitse invallers.Net zo min als de andere onderdelen van 21 RI. De simpele reden daarvoor: de Duitsers hebben in deze sector geen aanvalspogingen ondernomen. ....

het gehele 21e regiment infanterie kennelijk niet in gevechtsactie is geweest.
Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Bleef men zitten waar men was? Trok men terug op bevel? Zijn er helemaal geen onderdelen van het 21e regiment infanterie actief geweest?
Zijn er geen after-action reports van dit regiment?
» Deze reactie is geplaatst op 18 november 2014 23:16
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Op 12 mei is een aantal militairen van III - 21 RI in de voorposten tijdens werkzaamheden door een groep Duitsers overvallen en grotendeels gevangen genomen. Een gevecht kun je dat niet noemen.Verder is er geen actie op de grond geweest gedurende de meidagen waarbij 21 RI was betrokken.Wel is er met name op de 10e mei geschoten op overvliegende Duitse vliegtuigen. Verder is er niets noemenswaardigs gebeurd. De bataljons van 21 RI zijn inderdaad op hun plaats gebleven tot het moment van de terugtocht.
Die terugtocht, bevolen in de middag van de 13e mei, gold voor alle onderdelen in de Grebbelinie en was noodzakelijk geworden door de Duitse doorbraak op de Grebbeberg bij Rhenen. Daardoor ontstond immers het gevaar van omsingeling van de Nederlandse troepen ten noorden daarvan. Voor veel militairen in de noordelijke Grebbelinie was dit een grote verrassing omdat men niet op de hoogte was van de gebeurtenissen elders. Daardoor werd het bevel ook niet overal begrepen.

Ik zal u binnenkort het gevechtsrapport van de commandant van 21 RI opsturen.
Hoewel de term gevechtsrapport de lading in dit geval niet of nauwelijks dekt.

Ik moet ook nog zeggen dat naar verhouding veel Nederlandse militairen tot de capitulatie geen Duitser hebben gezien. Dat gold niet alleen voor 21 RI. Daarvoor kwam de capitulatie op de 14e mei gewoon te snel.
» Deze reactie is geplaatst op 18 november 2014 23:55
Totaal berichten: 5
Toch "zonde" dat er niet efficiënt gebruik werd gemaakt van legeronderdelen is het eerste wat in mijn hoofd opkomt. Ongetwijfeld zal daar een reden voor zijn geweest. Aan de andere kant : mijn vader is ongeschonden de meidagen doorgekomen.
Uw mededeling dat er op de 10e mei is geschoten op laag overvliegende vliegtuigen strookt wél met wat ik mij kan herinneren wat mijn vader ooit zei, namelijk dat met geweren op de vliegtuigen werd geschoten.
Iets anders : ik meen dat ik op de site heb gezien dat het 21e R.I. ook wel het boerenregiment werd genoemd en voornamelijk uit Noord-Hollanders bestond. Is daar ergens iets meer over bekend?
Ik heb een foto waar mijn vader op wacht staat tezamen met een aantal (onder)officieren. De foto is genomen op de kazerne in Amersfoort. Verder nog een aantal foto's waaronder één waar hij op staat met een aantal maten en een aantal vooral vrouwelijke burgers. Het maakt de indruk van een "gezellige boel".
Kunnen die foto's op uw site worden gepubliceerd of is u iemand bekend die zich met name met het 21e R.I. bezighoudt?
» Deze reactie is geplaatst op 19 november 2014 16:13
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Wat betreft het als dan niet efficient gebruiken van legeronderdelen ( lees hier 21 RI ) het volgende: je kon natuurlijk pas achteraf (!) vaststellen dat de sector van 21 RI niet door de Duitsers is aangevallen. Ontbloten van de stellingen voor inzet elders hield een te groot risico in, de aanvaller heeft het voordeel van de keuze van het aanvalspunt en dan dient de stelling toch gesloten te blijven. Een beslissende doorbraak op een enkel punt betekende feitelijk het verlies van de hele verdedigingslinie.
Ook voor het noordelijk deel van de Grebbelinie lagen Duitse eenheden in de vorm van de Duitse 227e infanteriedivisie. Hun aanvalsdoel was in eerste instantie een doorbraak bij Amersfoort, later werd dat Scherpenzeel.
Maar dat was allemaal niet aan de Nederlanders bekend.

Ik zal nakijken wat ik over dat boerenregiment in het algemeen kan vinden.
De kazerne waarover wordt gesproken is ongetwijdeld de Juliana van Stolbergkazerne in Amersfoort. Ik heb daar zelf ooit mijn eerste opleiding gehad.

U kunt eventueel bij het NIMH in Den Haag het rapport/verslag van MC - 1 - 21 RI( commandant reserve kapitein F Minnema ) opvragen of dat van I - 21 RI (commandant majoor Briet ). Ik bezit die verslagen zelf niet. Hun adres: nimh@mindef.nl De kans bestaat dat ze u vragen een en ander ter plaatse te komen inzien, maar mogelijk wordt het ook gewoon toegestuurd..
Het toegezegde gevechtsrapport van commandant 21 RI ( overste De Vries ) ontvangt u zeer binnenkort van mij.

Wat betreft de foto's: ze passen helaas niet bij de fotopagina's van onze website of een van de verwante websites. Die hebben geen van allen de noordelijke Grebbelinie als onderwerp.Mogelijk is er wel belangstelling van de kant van de Stichting Grebbelinie, die de hele Grebbelinie als aandachtspunt heeft. Ze hebben een eigen website met adresgegevens.
» Deze reactie is geplaatst op 20 november 2014 10:40
Totaal berichten: 1
Goedendag,

ik las het volgende:

In de gegevens staat dat hij mitraillist nummer 10 was.

wat houdt deze nummering precies in? Mijn grootvader was mitraillist nummer 1. Kan iemand wat vertellen over deze indelingen en nummeringen?

Met vriendelijke groet.
» Deze reactie is geplaatst op 4 december 2014 10:41
Totaal berichten: 430
De kazerne waarin 21 RI opkwam was zoals Hajo zegt inderdaad in Amersfoort. Bron: Handboek Soldaat1935. Waarschijnlijk inderdaad de PWIII kazerne aan de Leusderweg (oorspronkelijk kazerne Bereden Wapens). Link http://amersfoortvroeger.nl/prins-willem-iii-kazerne/. Deze kazerne veranderde waarschijnlijk van bestemming tijdens de mobilisatie, want er kwam in Amersfoort een nieuwe cavaleriekazerne beschikbaar. Ik ben zelf ooit bezig geweest met een onderzoek naar de onderdelen in de Grebbelinie Noord. Daarbij onder meer de vraag waar de onderdelen tijdens mobilsatie hebben gelegen. Volgens mijn gegevens lag I-21 RI in (hotel-café-restaurant ?) "De Mof" in Leusbroek (buurtschap Bavoort bij Leusden). Er staat een verslagje daarvan hier op deze website. Lin http://www.grebbeberg.nl/uploads/downloads/artillerie_mei_1940_deel2.pdf
» Deze reactie is geplaatst op 4 december 2014 14:22
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Mogelijk wordt bedoeld dat je grootvader de schutter was van de 10e mg van de bedoelde mitrailleurcompagnie. Een MC telde er 12.
» Deze reactie is geplaatst op 5 december 2014 11:36
Totaal berichten: 5
Dank aan de webredactie, "cir" en "S.F. de Vries" voor hun bijdragen.
Aan "S.F. de Vries" de vraag : was uw grootvader mitraillist in dezelfde mitrailleurcompagnie als mijn vader? Dus : MC-1-21 RI. Dan zou het interessant zijn om fotomateriaal dat ik heb naast elkaar te gaan leggen!
De PDF van "cir" geeft weer veel extra informatie, waarvoor dank. Ik heb een foto van mijn vader -op wacht staande - met een aantal (onder)officieren voor de poort van Willem-III kazerne. Ik moet nog eens ter plaatse kijken of die poort de enige was met de versierselen links en rechts. Vergelijken van de foto met de huidige situatie via Streetview Google Maps doet vermoeden dat de poort waar mijn vader staat inderdaad die van de Willem-III kazerne is.
Dank natuurlijk aan de webredacteur voor de to-the-point antwoorden.
» Deze reactie is geplaatst op 5 december 2014 18:09
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het zal niet gaan om de Willem III - kazerne in Amersfoort. Dat was een cavaleriekazerne. Wel om de Willemkazerne, een van de gebouwen van de Juliana van Stolbergkazerne, ook in Amersfoort.
» Deze reactie is geplaatst op 5 december 2014 19:12
Totaal berichten: 5
Inderdaad, slip of the pen...
» Deze reactie is geplaatst op 5 december 2014 19:33
Totaal berichten: 29
Dag Hans,

ik ben niet in het bezit van enkel fotomateriaal.

op het moment dat het Nederlands leger werd opgeroepen om weer in krijgsgevangenschap te gaan zijn mijn grootouders van Den Haag naar Leeuwarden gelopen, alles achter latend. Denk dat ze elk militair bewijs vernietigd hebben.

Hij is overigens tijdens het november alarm overgeplaatst naar het stafkwartier VIII divisie. Denk als bewakingstroepen. Hij zat in 12e R.I. volgens mij bewaakten die daarvoor vliegveld Bergen.

Met vriendelijke groet,

Sybe
» Deze reactie is geplaatst op 8 december 2014 13:15
Totaal berichten: 29
Dag Hajo,

was het C. MC-III 21 R.I. niet betrokken bij de gevechten te Rotterdam?

Dezen waren eerst gelegerd in het vak Leusbroek-Woudenenberg en behoorden tot de vakreserve van de VIIIe divisie. Deze kregen om 12:00 (10 mei) bevel terug te keren naar Quatrebras om vandaar uit met de 6e autobataljon naar Leiden gebracht te worden. Hier zouden ze worden ingezet om vliegveld Valkenburg te veroveren. Dat was inmiddels geschied. Vandaar uit gingen ze door naar Rotterdam waar ze op de 11e mei arriveerden.

Hier kregen zij de orders de Noordrand van Rotterdam, inclusief de stations D.P., Hofplein en Beurs alsmede station Schiedam te bezetten.

Hierbij viel M.C. -III-21 R.I. in detachmenten uitelkaar.

Of verwar ik dit nu met de 21 M.C.?

Groetjes
» Deze reactie is geplaatst op 8 december 2014 13:39
Totaal berichten: 29
En hierbij nog de legering van 21 R.I.

I-21 regiment Infanterie (met 1 sectie-3) Geerestein en omgeving kruising Leusbroek
II-21 Regiment Infanterie Barak Waterloo Leusden
III-21 Regiment Infanterie (min 1 S-M.C.) Barak 't Heihuis Leusden
1S-3-I-21 R.I., 1-III-21 R.I. Boerderijen: Stuivenberg, Sniddelaar en
1S-M.C. -III-21 R.I. Nieuw Voskuilen.
» Deze reactie is geplaatst op 8 december 2014 13:44
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Nee, je bent niet in de war met 21 MC. Dit laatste onderdeel ( een zelfstandige mitrailleurcompagnie ) is op 12 april 1940 verplaatst van het Oostfront van de Vesting Holland naar het Zuidfront ( omgeving Moerdijk ).
» Deze reactie is geplaatst op 8 december 2014 15:14
Totaal berichten: 430
@ Hajo Groenman en Hans Ettes. Ja inderdaad. De kazerne Bereden Wapens was toegewezen aan 5 RA.
@ S.F. de Vries. Dank voor de info over I-21 RI. Welke bron(nen) heb je daarvoor ? Met name de info over welke legeronderdelen in welke barakken waren ondergebracht was tot nu toe onvolledig. Maar uit andere bron (Overzicht dislocatie = Adreslijst OLZ, NIMH 402/16) komen toch zo op het oog wat andere gegevens:

I-21 RI "De Mof", Driesprong, Leusbroek (nu Leusden)
II-21 RI Hamersveldsche weg E85, Hamersveld (nu Leusden)
III-21 RI Protestantse Kerk, Leusden
Alle drie adressen zijn dus in en om Leusden.
» Deze reactie is geplaatst op 8 december 2014 15:56
Totaal berichten: 2.107
Hajo, even voor mijn beleving. Welke eenheid bedoel jij die naar Moerdijk zou zijn verplaatst? Want 21.RI of 21.MC is op het Zuidfront niet geweest. Bij Willemsdorp/Moerdijk zaten (delen van) 11.MC en 12.MC. Voorts, reguliere infanterie, van 28.RI en 41.RI (Dekkingsdetachement). Wellicht dat je 12.MC en 21.MC even door elkaar hebt gebruikt.
» Deze reactie is geplaatst op 9 december 2014 13:14
Totaal berichten: 29
@ CJR

De lijst komt uit de beschouwing van de VIIIe divisie.
Genaamd VIIIe Divisie Commandant opgemaakt op 15-6-40.

Het is de staat van legering der VIII divisie van voor 10 mei 1940 (misschien zijn de troepen later verplaatst).

Stafkwartier VIII Divisie Interne School Wijsbegeerte, Doodenweg Leusden
Verbindingsdienst.A.-VIII Divisie Utrechtsche weg Amersfoort
8 Compagnie Pioniers De Viersprong, Woudenberg
8 Mitrailleur Compagnie Prins Bernard Kazerne Amersfoort
Staf 5 Regiment Infanterie Prins Bernard Kazerne Amersfoort
5 Compagnie PAG Infanteriekazerne Amersfoort
5 batterij veld Infanteriekazerne Amersfoort
5 Compagnie Mortier Infanteriekazerne Amersfoort
I-5 regiment Infanterie Infanteriekazerne Amersfoort
II-5 Regiment Infanterie (min 3) Rayon Hooglanderveen (Vinkenhoef) HOEVELAKEN
3-II-5 Regiment Infanterie Infanteriekazerne Amersfoort
III-5 Regiment Infanterie Prins Willem III Kazerne Amersfoort, Gereformeerde weeshuis Amersfoort
Staf 16 Regiment Infanterie Heiligenberg Leusden
16 Compagnie PAG Kamp Appelweg Leusden
16 Compagnie Mortier Kamp Appelweg Leusden
16 Batterij Veld Groot Stoutenburg Leusden
I-16 Regiment Infanterie Kamp Appelweg Leusden
II-16 regiment Infanterie (min 1/2 van 1) Infanteriekazerne Amersfoort
1/2 van 1-II-16 regiment Infanterie Groot Stoutenburg Leusden
1 sectie -Mitrailleur Compagnie-II-16 Regiment Infanterie Groot Stoutenburg Leusden
III-16 Regiment Infanterie (min 2 en 1 S-M.C.) Kamp Amsvorde Leusden
2-III- 16 Regiment Infanterie Achterveld
1 Sectie-Mitrailleur Compagnie-16 R.I. Achterveld
Staf 21 RegimentInfanterie Den Boom Leusbroek
21 Compagnie PAG Den Boom Leusbroek
21 batterij 6 veld Ekeris Leusbroek
21 Compagnie Mortier Ekeris Leusbroek
I-21 regiment Infanterie (met 1 sectie-3) Geerestein en omgeving kruising Leusbroek
II-21 Regiment Infanterie Barak Waterloo Leusden
III-21 Regiment Infanterie (min 1 S-M.C.) Barak 't Heihuis Leusden
1S-3-I-21 R.I., 1-III-21 R.I. Boerderijen: Stuivenberg, Sniddelaar en Nieuw Voskuile.
1S-M.C. -III-21 R.I. Nieuw Voskuilen.
Staf 5 Regiment Artillerie Doodenweg, Oud Leusden
I-5 Regiment Artillerie Barakkenkamp, Witte Huis e.o. Woudenberg
II-5 Regiment Artillerie Prins Willem III Kazerne Amersfoort
III-1 Regiment Artillerie Soest
1-VIII Batterij PAG Heiligenbergweg Amersfoort

Dit is de gehele lijst. (Ben benieuwd welke er anders staan op de lijst Overzicht dislocatie = Adreslijst OLZ, NIMH 402/16)

@Hajo (m.b.t. C. MC-III 21 R.I.)

In het uittreksel van het dagboek van Kap. RJ Prinsen Geerlings staat dat ze na het bezetten van de stelling omstreeks 12:00 richting vliegveld Valkenburg zijn gegaan.

Denk dat ze dan tot de 10e mei in het vak Leusbroek/Woudenberg zijn gebleven.
» Deze reactie is geplaatst op 9 december 2014 19:05
Totaal berichten: 29
Dag Allert,

hierbij de opstelling van M.C. -III-21 R.I. in Rotterdam:

2e compagnie: (res. kapt. van der Plaats) + 1 sectie (Luitenant Engelsman) Station aan Mathenesserdijk te Schiedam.

3e compagnie: (Schol) +3e sectie M.C. (sergeant Kapitein Langbroek) Ophaalbrug bij Overschie aan Abraham van Stolkweg.

2 sectie M.C. (Vaandrig Kerkmeer) opgesteld tegen luchtdoelen omgeving Marconieplein.

Soldaat van 't Loo wordt tijdens een gevecht in de buik geraakt en overlijdt later.

Maj. Six. Dijkstra zwaar gewond en komt later te overlijden.

Volgens het verslag hebben ze aardig wat contact gehad met vijandelijke parachutisten.

Zit in het dagboek ook nog een aardig kaartje van de omgeving Spaansche polder met de opstelling van de mitrailleurs.

Groetjes
» Deze reactie is geplaatst op 9 december 2014 19:21
Totaal berichten: 29
dag Hans,

wat ook nog opmerkelijk is binnen het vak van het 21 RI is de dood van Luitenant Vreeken. In het vak 21 RI is gedurende de dag van de 10e mei veel geweervuur rondom het plaatsje de Treek. Luitenant Vreeken gaat hierdoor op patrouille om opzoek te gaan naar Duitse parachutisten. Hij wordt hierbij gedood door een schot uit een pistool (Nederlands vuur). (Dit gebeurt ongeveer 300m ten zuidoosten van Hamersveld).

Groet.
» Deze reactie is geplaatst op 9 december 2014 19:38
Totaal berichten: 29
Hajo,

ik heb nog even beter in de papieren gekeken hier even een kleine aanvulling.

In het uittreksel uit dagboek C.-M.C.-III-21 RI Res. Kapitein R.J. Prinsen Geerlingen staat van 24 augustus tot 10 mei geen overplaatsing naar van het Oostfront van de Vesting Holland naar het Zuidfront ( omgeving Moerdijk ). Op 10 mei vertrekken ze vanuit vak Leusbroek/Woudenberg naar Leiden.

Even de puntjes op de I.

Groetjes
» Deze reactie is geplaatst op 9 december 2014 21:33
Totaal berichten: 2.107
@SF de Vries. Dank u, maar die informatie is mij bekend. Ik reageerde op 21.MC dat door de heer Groenman (abusievelijk zoals bleek) was geplaatst bij Moerdijk. 21.MC, niet te verwarren - let toch een beetje op de noteringen mensen - met de MC'n der bataljons van 21.RI.
» Deze reactie is geplaatst op 9 december 2014 22:42
Totaal berichten: 430
@S.F. de Vries

Mijn gegevens zijn hier en daar toch wat anders. Mogelijk ontbreken de laatste verplaatsingen. In elk geval staan op mijn lijst ook geen gegevens over kleinere onderdelen (5 Cie Pag, 5 Bt 6 Veld, % Cie Mr etc.). Ik geef alleen de adressen die afwijken. Soms is dat duidelijk alleen een aanvulling. De correcties of aanvullingen zijn door mij tussen * * geplaatst

Vbd Afd VIII - Div Utrechtsche weg A'frt *hoek Westerstraat*
8 Cie Pioniers - De Viersprong *Oud Leusden, Austerlitz, vt 12-55*
Staf 5 RI - (Prins Bernhard Kaz A'frt ?), * H. van Viandenstr, A'frt*
II-5 RI - Vinkenhoef, *vt 17-65*
III-5 RI - PWIII Kaz *Kaz Bereden Wapens* (Ger. Weeshuis ?)
Staf 16 RI - *Huize* Heiligenberg, Leusden
I-16 RI - *Madoerastraat 47, A'frt* (Kamp Appelweg, Leusden ?)
III-16 RI - *Doodenweg, Oud Leusden* (Kamp Amsvorde, Leusden ?)
Staf 21 RI - *Huize* Den Boom, Leusbroek
I-21 RI - *"De Mof" (Driesprong)* (Geerestein e.o., kruising Leusbroek ?)
II-21 RI - *Prot. Kerk, Leusden* (Barak 't Heihuis ?)

De aanduidingen vt 12-55 en vt 17-65 zijn coördinaten van de oude stafkaarten (Bonne-kaarten). Die moet ik nog uitzoeken, ook de afwijkende gegevens tussen haakjes met ? "(.... ?)"
Misschien dat ik daar morgen aan toe kom.
» Deze reactie is geplaatst op 12 december 2014 18:00
Totaal berichten: 430
@ S.F. de Vries (vervolg)

Eerst nog mijn gegevens over 5 RA.
Staf 5 RA - *Hotel* Oud Leusden, Doodenweg
I-5 RA - Barakkenkamp Witte Huis, *Austerlitz, gem. Doorn*, Link http://www.oudseyst.nl/ALBUMS/Buurtschappen/Austerlitz/slides/Witte%20huis-1925-001.html
III-1 RA - *Middelwijkstraat 48*, Soest (III-5 RA bij VII Div)

De opgegeven kaartcoördinaten zijn inderdaad bij Vinkenhoef (vt 17-65) en Viersprong (bij Barakkenkamp Het Heihuis), Austerlitz, (vt 12-55)

De Barakkenkampen lagen aan de Arnhemse straatweg (nu Provinciale weg) Amerfoort - Arnhem, vanaf de weg naar Soest (Zonnebloemstraat, Birkhoven) langs de oost- en westrand van de Leusder heide.
Oostrand van N naar Z: Boskamp, Appelweg (Amsvorde), Waterloo, Het Heihuis
Westrand: Het Witte Huis, Austerlitz gem. Doorn.
De Barakkenkampen werden eind 1939 - begin 1940 betrokken.

Staf 5 RI was volgens mijn lijst ondergebracht aan de Hendrik van Viandenstraat, een weg van de zuidrand van de oude stadskern van Amersfoort (Stadsring) richting Leusden. De Staf werd vermoedelijk dus later verplaatst naar de Prins Bernhard Kazerne (nieuwe Cavaleriekazerne) aan de westrand van Amersfoort.

In jouw lijst zijn dus vermoedelijk wel de laatste verplaatsingen verwerkt, in die van mij niet allemaal.
Voor III-5 RI werd vermoedelijk als dependance van de PWIII-kazerne (Kazerne Bereden Wapens) het Gereformeerd Weeshuis genoemd. Dit stond aan de oostelijke invalsweg van Amersfoort (aansluitend op de Zuiderzeestraatweg), Hogeweg 4.
» Deze reactie is geplaatst op 13 december 2014 07:37
Totaal berichten: 29
@ CJR,

super bedankt voor de reactie. Ik ben in het bezit van twee trommelkaarten (digitaal) van Amersfoort oost en west. Ga proberen alles er eens op in te vullen. Mocht je interesse hebben dan kan ik je ze misschien wel toesturen als de bestanden niet te groot zijn. Ik heb ook nog van Rhenen oost en west van 1939/40.

Laat maar horen.

Groetjes
» Deze reactie is geplaatst op 13 december 2014 22:10
Totaal berichten: 430
@ S.F. de Vries
Graag gedaan (het zijn interessante puzzeltjes deze gegevens) en voor de kaarten heb ik zeker belangstelling. Dank ook.
» Deze reactie is geplaatst op 14 december 2014 04:24
Totaal berichten: 29
Dag Cjr,

de aanklik functie bij mij voor de email opvragen werkt niet.

Je mag me gerust mailen dan probeer ik de bestanden even op te sturen.

Groetjes
» Deze reactie is geplaatst op 16 december 2014 16:48
Totaal berichten: 1
het 21e regiment infanterie lag in Alkmaar in september 1939
zie foto Regionaal Archief Alkmaar onder afbeeldingen Emmastraat.
Mijn vader Peter Pouw 1919-1994 lag hier ook.
Kazerne: openbare school aan de Brillesteeg Alkmaar
t.o. woonden mijn grootouders Werneke-Jansen
zo hebben mijn ouders elkaar dus leren kennen.
Peter ging in 1940 naar de Moerdijk. Ik denk Willemsdorp.
hjpouwgunnink@planet.nl
» Deze reactie is geplaatst op 18 mei 2015 20:16
Totaal berichten: 1
In het bericht van 9 december 2014 lees ik: hierbij de opstelling van M.C. -III-21 R.I. in Rotterdam:
2e compagnie: (res. kapt. van der Plaats) + 1 sectie (Luitenant Engelsman) Station aan Mathenesserdijk te Schiedam.
De juiste tenaamstelling van de luitenant moet zijn: (res.) 1e luitenant A.J. den Engelsman (broer van mijn vader, derhalve mijn oom). Ik herinner mij dat hij gevecht heeft geleverd met Duitse parachutisten in Overschie in de buurt van de molen van Speelman. Zijn daarover nadere gegevens bekend? I.v.m.familiegeschiedenis zou ik graag daarover meer willen weten. Bij voorbaat dank.
» Deze reactie is geplaatst op 12 juni 2015 15:14
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
In de volgende ( iets vereenvoudigde ) samenvatting heb ik enige fragmenten kunnen opnemen van een door uw oom geschreven verslag. Het integrale verslag bevindt zich bij het NIMH in Den Haag en kan eventueel worden opgevraagd of ingezien ( nimh@mindef.nl )

III – 21 RI kwam op 11 mei ’s morgens om 4.00 uur vanaf de Grebbelinie aan in Rotterdam, na aanvankelijk naar Leiden te zijn gestuurd. Om 06.00 uur kreeg de commandant ( majoor J.J Six, later gesneuveld ) naast enkele andere opdrachten het bevel het Westfront en het Noordfront te versterken. Voor het Westfront werden aangewezen 2 secties van de 2e compagnie ( 2-III-21 RI ) en de 1e sectie van de MC –III-21 RI ( dit laatste onderdeel onder bevel van reserve 1e luitenant A.J den Engelsman. De sectie van de MC werd geplaatst met 2 stukken op de Schiedamse Weg en een (1) stuk op de werf Gusto bij de mond van de Merwehaven. Uiteindelijk bevond zich deze sectie MC op 13 mei ( 13.3o uur ) met een aantal andere onderdelen bij het station Schiedam.

Op die 13e mei zouden er 3 acties van beperkte omvang plaats vinden tegen de Duitsers in Overschie. Een (hernieuwde/ er was al eerder een poging gedaan ) aanval langs de Rotterdamse Schie ( u krijgt nog een kaartje toegestuurd ), een aanval via de brug over het Schiekanaal en een aanval via de Schiedamse Schie.
Voor die laatste aanval waren de 2 infanteriesecties van 2 – III – 21 RI vrijgemaakt en 3 bemande zware mitrailleurs van de 1e sectie MC – III – 21 RI. Ten oosten van de langs de Schie lopende weg zouden nog enkele infanteriegroepen en een aantal mariniers door het weiland van de Spaanse Polder trekken. De leiding van de actie kreeg de 1e luitenant A.J den Engelsman ( van MC -III – 21 RI ). Aan zijn verslag is het volgende ontleend:
“ Oorspronkelijk klopte de tactiek van “ vuur en beweging “ wonderwel, tot het moment waarop mijn zware mitrailleurs, even voor de Glimfabriek, onder flankerend vuur van rechts werden genomen. De toestand ter plaatse werd onhoudbaar. De aanval stokte en er werd teruggetrokken op een boerderij in de onmiddellijke omgeving. Later verzamelden hier eveneens de tiraillerende groepen, inclusief een aantal mariniers dat aan de aanval had deelgenomen. Mede door het invallen van de duisternis werd aan beide zijden practisch niet meer gevuurd, behoudens enkele Duitse salvo’s met lichtspoormunitie “
Deze aanval, waarbij geen eigen slachtoffers vielen, had al met al geen enkel ander resultaat dan dat de Duitsers in Overschie ook aan deze kant werden gebonden.
Op 14 mei bij het licht worden openden de Duitsers een krachtig vuur op het boerderijencomplex waar de bovengenoemde Nederlandse onderdelen zich had vastgezet en drongen zij op.


Luitenant den Engelsman berichtte hierover:
“ In de vroege morgen van 14 mei , naar ik mij herinner omstreeks 3 a 4.00 uur, opende de vijand een hevig vuur en drong op. Op een mij onbekende wijze kwam ik in het bezit van een kist met handgranaten, in de behandeling waarvan mijn mitraillisten echter geen ervaring hadden. Ik heb daarop de aanwezige mariniers verzocht een stormaanval met handgranaten op de Glimfabriek te ondernemen, waarbij deze met zwaar mitrailleurvuur zou worden gesteund. Bedoelde mariniers verklaarden zich hiertoe onmiddellijk bereid en hadden juist hun zakken met handgranatengevuld toen ik middels een mij bekende ordonnans mondeling bericht kreeg om……onmiddellijk op de spoorbaan terug te trekken en tevens de dijk Rotterdam – Schiedam af te sluiten. Het zou namelijk gebleken zijn dat de Duitsers voornemens waren via Vlaardingen en Schiedam, in deze richting een aanval op Rotterdam te ondernemen. Niettegenstaande het hevige Duitse vuur slaagden wij er in,de boerderij te ontruimen en terug te trekken op de oorspronkelijke stelling aan de spoorbaan.
Ik liet de dijk Rotterdam – Schiedam ter hoogte van de meest westelijke inham van de Merwehaven opbreken en van de bestrating een barricade te bouwen, waarin een zware mitrailleur werd opgesteld, hoofdschootsrichting Schiedam. De verwachte aanval bleef echter uit, terwijl de Duitse troepen in Overschie het blijkbaar beter achtten geen gebruik te maken van het door ons prijsgegeven terrein. “
( het verhaal over de Duitse aanval berustte op een vals gerucht. Dat was ontstaan toen luchtlandingstroepen en parachutisten uit hun positie bij Hoek van Holland waren gevlucht. Deze hadden zich echter allang bij Von Sponeck aangesloten ( Overschie ).
Aan de spoorlijn is in de voormiddag tweemaal een bombardement ondergaan , waarbij een aantal huizen aan de Parallelweg tegenover station Schiedam werd geraakt. Het grote bombardement van Rotterdam raakte dit detachement niet. Ín de avond werd bericht ontvangen van de capitulatie waarbij de commandant van MC – III – 21 RI bevel gaf in de stellingen te blijven tot contact met de Duitsers op de 15e mei plaats zou hebben. Een Duits officier verklaarde op die 15e mei dat, als het bombardement niet had plaatsgevonden op de 14e mei een aanval met vlammenwerpers zou zijn gevolgd in de nacht van 14 op 15 mei. Zover kwam het dus niet.

De molen van Speelman ( " De Hoop " ) lag weliswaar op niet al te grote afstand, maar uw oom is daar bij zijn aanvalspoging niet geweest.
» Deze reactie is geplaatst op 13 juni 2015 12:10
Totaal berichten: 1
Geachte heer Groenman,

Mijn vader was als gewoon soldaat ingedeeld bij de MC van het 1e bn van het 21 RI. Inderdaad het "Boerenregiment", mijn vader kwam uit Westwoud, dichtbij Nibbixwoud, waar de vader van de heer Ettes vandaan kwam.
Deze mail mag doorgestuurd worden naar de heer Ettes.

Ik ben wel in het bezit van foto's.

Met vriendelijke groet,

Aad Wever, Enschede
» Deze reactie is geplaatst op 11 april 2018 14:28
Totaal berichten: 2
Beste heren,
ik probeer meer informatie te vinden over de legering van mijn opa, Lambertus van Harlingen uit Assendelft, een gewone soldaat ingelijfd bij het 21 R.I.
Via mijn tante ontving ik een kopie van het boekje dat Reserve Kapitein D.D.P. Honijk schreef met als titel "Mobilisatie en oorlogservaringen der Voorposten 21R.I. 1939-1940".
Hij ontvangt op 24-mei 1940 een schrijven van regimentscommandant de Vries over de 5 mannen van het III-21 R.I. (Six Dijkstra/ de Graaf/ Nuyens/ van 't Loo en Schouten) gesneuveld in Rotterdam.

Het is een boekje waarin zowel conversaties tussen soldaten (fonetisch west-fries soms) als gevechtshandelingen en verslagen zijn opgenomen.
Mocht iemand interesse hebben dan kan ik het eens inscannen en mailen.
» Deze reactie is geplaatst op 9 december 2018 11:21
Totaal berichten: 2
Beste heren,
ik probeer meer informatie te vinden over de legering van mijn opa, Lambertus van Harlingen uit Assendelft, een gewone soldaat ingelijfd bij het 21 R.I.
Via mijn tante ontving ik een kopie van het boekje dat Reserve Kapitein D.D.P. Honijk schreef met als titel "Mobilisatie en oorlogservaringen der Voorposten 21R.I. 1939-1940".
Hij ontvangt op 24-mei 1940 een schrijven van regimentscommandant de Vries over de 5 mannen van het III-21 R.I. (Six Dijkstra/ de Graaf/ Nuyens/ van 't Loo en Schouten) gesneuveld in Rotterdam.

Het is een boekje waarin zowel conversaties tussen soldaten (fonetisch west-fries soms) als gevechtshandelingen en verslagen zijn opgenomen.
Mocht iemand interesse hebben dan kan ik het eens inscannen en mailen.
» Deze reactie is geplaatst op 9 december 2018 11:26
Totaal berichten: 2
Volgens het oorlogsdagboek van Mej. A.A. de Beaufort, eigenaresse van Landgoed De Boom Leusden-Woudenberg, was het 21 R.I. voor een groot deel op dit landgoed gelegerd. Overste De Vries, nam tijdens de mobilisatie zijn intrek in Huize De Boom aan de Geeresteinseweg.
» Deze reactie is geplaatst op 19 maart 2020 12:10
Totaal berichten: 1
Mijn Vader, Johannes van Doesburg afkomstig uit Landsmeer, was sergeant bij MC II van het 21 ste RI.
Hoewel wordt aangegeven, dat het 21 ste RI nauwelijks in aan raking met de Duitsers is geweest, is mijn Vader in de meidagen zwaar gewond geraakt. Blijkbaar zijn er dus wel gevechtshandelingen geweest, wellicht rond Scherpenzeel? Weet iemand van u hier meer over?
» Deze reactie is geplaatst op 10 februari 2021 15:57
Totaal berichten: 16
Heeft iemand enig idee waar ik het verslag van Luitenant den Engelsman kan vinden ? Als ik het online archief naloop van het NIMH kan ik het niet vinden. Kan iemand me helpen aan het dossier nummer?
» Deze reactie is geplaatst op 19 augustus 2022 11:24
(redactie)
Totaal berichten: 223
Helaas is het digitale archief van het NIMH nog niet zo uitvoerig als het onze. Bij het NIMH is niet van elke sectie een verslag beschikbaar, het verslag van Cdt. MC-III-21 R.I.; kapitein Prinsen Geerlings is wel opgenomen. https://proxy.archieven.nl/0/7099CB17B0464267A679432104F46EF6
» Deze reactie is geplaatst op 19 augustus 2022 12:31

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554