Discussiegroep

Onderwerp: Verraad Nederlands leger

Totaal berichten: 14
1.656 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Overig Mei 1940 / Bijzondere gebeurtenissen en excessen
Hallo, ik kwam via You Tube dit filmpje (docu ?) tegen kent iemand dit verhaal en wat moet ik hier van vinden ??
Waarheid of Onzin ??
https://www.youtube.com/watch?v=dqtzS18iVGs

Met Groet Ruud Jongens
» Dit bericht is geplaatst op 28 december 2014 23:25
Totaal berichten: 143
Ik kan er niks bijzonders in ontdekken. Het Hembrug geweer had 5 kogels in het magazijn. Dat er overplaatsingen waren is een gegeven. Ook dat er ruimschoots gebruik is gemaakt van toegang tot de stellingen en foto's zijn gemaakt lijkt mij ook een gegeven. Dat niet iedereen dezelfde heldhaftige instelling had is ook duidelijk. Vooral ons officiers korps heeft zeer zeker niet uitgeblonken in moed, standvastigheid en besluitvaardigheid. Het zal met het verstrijken der jaren zeer zeker zo zijn overgekomen als dat er met opzet mensen op bepaalde posties zijn neergezet met Duits klinkende namen, maar het zal feitelijk niet aan te tonen zijn.
Ik vind wel dat de degene die de inleiding verzorgt, wel heel erg graag wil dat er een "conspiracy" ergens voorkomt.....
» Deze reactie is geplaatst op 30 december 2014 04:50
Totaal berichten: 2.106
Ik ben tot de 26e minuut gekomen...

Tenenkrommend. Hier is een stel dwazen en leken bij elkaar, zonder een greintje verstand van die tijd, die dagen en de werkelijke gebeurtenissen, die bovendien een oude veteraan misbruiken om vrijelijk hun verwrongen geestesvruchten los te laten. Hele stukken komt de oude heer niet eens meer aan het woord of is een half woord van hem genoeg voor de anderen om op hun dikke duim te gaan zuigen. Hilarisch, als het niet zo serieus zou zijn!

De veteraan vertelt geen rare verhalen, hoogstens zaken die hij niet kan duiden. Dat hij als administrateur slechts tien kogels had (pistool als persoonlijk wapen) was niet raar, hoewel ik vermoed dat hij er twintig had, het rantsoen voor de meeste pistooldragers, twee magazijnen. Dat was het in mijn eigen NATO jaren nog steeds, 24 patronen.

Dat de PAG (antitankgeschut) niet op verkenners op een paard schoot was volkomen in lijn met de toen geldende instructies. Men schoot met pantserbrekende munitie. Dat was solide en bedoeld om door pantser te slaan. Dat haalt niets uit op een paard, behalve dat een dure granaat dan het paard zal doden. Men had echter duidelijke instructies slechts op voertuigen en pantser te schieten. Het wordt hier weer wild veroordeeld, maar de stukscommandant hield zich gewoon aan zijn instructie. Wist die administateur veel ...

De geweren waren eender als die van de andere partijen. Allen hadden geweren van ontwerp einde 19e eeuw, en allen hadden een grendelgeweer. De Nederlandse Hembrug geweren en karabijnen waren van uitstekende kwaliteit. De pistolen waren dat ook. Niets mis mee.

In april 1940 was men in Den Haag allang op de hoogte van de Duitse ambities. Dat kwam door de inval in Scandinavië op 9 april. Dat er Duitsers prikkeldraad verwijderden in de avond voor 10 mei was ook elders het geval en werd in Den Haag, samen met andere berichten waaronder de waarschuwing van majoor Sas, al aanleiding om de grenstroepen en het veldleger op 10 mei 1940 om 0300 uur volledige strijdvaardigheid te laten aannemen, zoals dit op 9 mei aan de hoogste ondercommandanten was verordonneerd. Men was langs de grenzen dan ook al met allerhande vernielingen en versperringen bezig.

De grenstroepen werden vanaf april 1940 duidelijk en bewust verzwakt. Ze hadden geen vertragende taken meer, in feite, omdat het leger achter hen reeds in de oorlogsstellingen verkeerde, dan wel daar vlak achter lag. Daarom werden hier en daar grenstroepen verminderd, werd zwaarder materieel terug naar de hoofddefensie gevoerd en werden minder goede officieren uitgewisseld met goede officieren langs de grens. Oorspronkelijk was het tegendeel aan de orde geweest en waren goede officieren juist aan de grens gestationeerd omdat men daar een zware taak had, namelijk het vertragen van een overvaller tot dat het veldleger zijn concentraties zou hebben aangenomen. Dit laatste was weggevallen als taak, dus ook de noodzaak de betere officieren aan de grenzen te houden.

In heel Limburg aan de Maas en langs de grens lagen Limburgse troepen, vooral 37.RI en afgeleide eenheden. Dit waren troepen waarvan vele het Duits machtig waren, streekdialect of Limburgs praatten. Ze waren (tot aan de inval) niet anti-Duits. En gelijk hadden ze, waarom zouden ze? Voor andere Nederlanders kwam dit nog wel eens verdacht over. Dat is een gegeven.

Er is geen sprake geweest van Duitsers in Nederlandse krijgsdienst, wel van talloze Nederlanders met een Duitse achternaam, zoals nu nog het geval. Zoals er ook Duitsers waren met Nederlandse achternamen. De bekendste was wel de Oberstleutnant De Boer die artilleriecommandant van AR.22 was en op 12 mei 1940 een grote aanval op de Hollandse defensie in Dordrecht leidde. Geen reden De Boer van Hollandse sympathieën te verdenken, zoals een Duitse achternaam geen Duitse sympathie impliceert. Allemaal roddel en achterklap.

De fabeltjes over zand en losse flodders in munitiekisten hoeven we niet nog eens te weerleggen. Pure onzin, nooit gebeurd, nooit aan de orde geweest. De meneer met de baard is overigens een frappante zwamneus, zoals uit de rest van zijn verhalen wel blijkt. Die ziet ze echt vliegen.

Ik ben na de 26e minuut gestopt mijn tijd te verdoen aan deze ongein. Alles wat daarna is gezegd kan ik niet inhoudelijk op reageren, maar zal net zulk gezwam zijn als de rest. Ik kan deze mensen in geen enkel opzicht serieus nemen. Provinciale mythen en sagen.

De veteraan wordt hier duidelijk misbruikt door een stel nietswetende cowboys (en een cowgirl die van prins Bernhard de chef-staf van ons leger maakt), die een stukje sensatie zoeken. Leuk voor een zondags kringgesprek bij de koffie, maar totaal niet serieus te nemen. Wie dat wel doet, doet dit uit onwetendheid.
» Deze reactie is geplaatst op 30 december 2014 11:59
(redactie)
Totaal berichten: 219
"What's in a name."
De suggestie als zou een Duitse officier aan de Maaslinie in april 1940 het commando over hebben genomen kan niet anders dan een schromelijke misvatting heten. Dat er ook officieren waren die al dan niet heimelijk Duitse sympathieën hadden, ligt gezien de tijdgeest van toen wel voor de hand. Het vermoeden van de veteraan zou best waar kunnen zijn, maar om daar direct de regering, Bernard, de Hoge Raad en god en alleman als verrader bij te betrekken. Misschien mis ik het benodigde complot-gen, maar dat gaat mijn logica ver te boven. Wellicht goed als sommige van deze interviewers nog eens de bronnen raadplegen. Een beetje basiskennis maakt een interview zoveel waardevoller.
» Deze reactie is geplaatst op 30 december 2014 16:31
Totaal berichten: 14
Gelukkig sta ik dus niet alleen in deze, ik vond het filmpje ook al erg onzinnig, ik ben blij dat de kenners het zelfde vinden
» Deze reactie is geplaatst op 30 december 2014 22:24

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554