Discussiegroep

Onderwerp: Weigering mitrailleurs

Totaal berichten: 29
1.519 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Overig Mei 1940 / Bewapening en legerzaken
Goedendag kenners,

in vele verslagen lees ik nu over het weigeren van de mitrailleurs. Ik neem aan in de meeste gevallen dat het gaat om het type lewis. Was dit wapen nu dermate slecht dat het constant vast liep. Of waren de Nederlandse militairen nu dermate onbekwaam dat ze het wapen door ongeoefendheid lieten vast lopen.

Met vriendelijke groet
» Dit bericht is geplaatst op 7 april 2015 20:41
Totaal berichten: 2.106
Voor het vastlopen van mitrailleurs waren vele redenen:

- Er was soms slecht onderricht gegeven in het gebruik van de mitrailleur. Daarnaast had men ervoor gekozen alleen specifieke schutters en kaderleden in gebruik en onderhoud te oefenen, niet de rest van de mitrailleurgroep. Dit leidde tot veel verkeerd gebruik als niet de eigen schutter (meer) in staat was om het wapen te bedienen.

- Opslag en onderhoud was gedurende het interbellum vaak ondermaats. Er werd teveel of te weinig gesmeerd, ruimtes waren niet geconditioneerd, en was nauwelijks sprake van actief onderhoud van opgeslagen wapens. Talloze wapens waren niet of zelden gebruikt, zodat bekende storingen in de wapens bleven zitten.

- Er was voor een groot deel sprake van Nederlandse licentiebouw, en deze waren beduidend slechter van kwaliteit dan de oorspronkelijke Lewis mitrailleur. Zo werd voor de vuurpin bijvoorbeeld een laagwaardig staal gebruikt met teveel koolstof waardoor deze broos kon worden bij veel gebruik en brak. Ook is over vermoeiing van bewegende en slagdelen geklaagd. Dit lijkt echter slechts voor een deel van de productie te zijn opgegaan.

- Een groot deel van de storingen kwam voort uit de grote Nederlandse 97 patronen (6,5 mm) trommel, die eigenlijk te groot was. Deze was mechanisch kwetsbaar. Door vervoer en verplaatsing konden patronen makkelijk verschuiven. Tevens was vaak sprake van te droge opslag van wapen, trommel en munitie, zodat te weinig smering voor de kogels en mechanisme aan de orde was. Dit leidde tot vastlopers. Vervoer van wapen met opgezette trommel was bijna zeker aanleiding voor directe storing nadien. De oorspronkelijke Lewis met kleine magazijn (47 x 7.7 mm) had van deze laad- en aanvoerstoornissen nauwelijks last. Veel van dit soort problemen zouden voor een ervaren leger geremedieerd zijn, zoals tijdens de meidagen vele snel ervaring kregen met het wapen en het beter gebruikten.

Daarnaast werd, zoals met alles, ook de storingsgevoeligheid van dit wapen door de Nederlanders overdreven. De Duitse MG-34 had ook regelmatig storingen, maar Duitsers waren veel beter geoefend in eerste lijns onderhoud, bovendien beter voorzien van reserveonderdelen. Een Nederlander had de neiging een wapen direct terzijde te werpen met het oordeel 'onding'.

De Lewis MG was ook niet zwaar verouderd, zoals vaak valselijk beweerd. Het was een uitstekend machinegeweer dat door Britse troepen nog tot na WOII is gebruikt. Ook in andere landen heeft men dit wapen nog lang ingezet. Behoudens nog lichtere machinegeweren met zeer kleine magazijnen, zoals de Bren-gun en de Franse M24/29, waren de meeste legers met vergelijkbare lichte mitrailleurs uitgerust. Talloze zware mitrailleurs in lichte uitvoering waren ook nog bij Duitse, Belgische en Franse eenheden in gebruik. Als men de Nederlandse wapens driftig 'afzeikt' houdt men daar totaal geen rekening mee. Dat heeft in de loop der tijd enorm scheve sentimenten veroorzaakt die voor het grootste deel oneerlijk zijn.

Een andere misvatting over de Lewis was zijn vermeende forse gewicht. Hij was echter niets zwaarder dan een MG-34, die slechts slanker en lichter oogst, maar het niet was. Beide wogen 12 kg. Nederlandse militairen die klagen over het gewicht van het wapen, hadden gewoon geen idee wat een Duitse mitrailleur woog.

De klachten over de Lewis zijn doorgaans even overdreven als die over het uitstekende geweer dat Nederland gebruikte, de Steyr-Hembrug M.95. Ook daar klagen Nederlandse militairen voortdurend over. Je leest nog steeds de grootst mogelijke onzin over dit prima wapen. Het was net als dat van alle andere legers een repeteergeweer, dat na ieder schot dus gegrendeld moest worden. Zoals vrijwel alle andere geweren met vijf patronen geladen. Geen enkele partij vocht in mei 1940 met halfautomatische geweren, in weerwil van wat menig Nederlandse veteraan doet geloven. Zo was de Lewis in vergelijking met andere lichte mitrailleurs aan Geallieerde zijde prima van kwaliteit. Uitsluitend de Duitse MG-34 was een veel beter wapen, maar zou door geen Geallieerd wapen in die prestaties worden benaderd. In mei 1945 werden wij bevrijd door legers die massaal WOI ontworpen mitrailleurs inzetten. Het is maar dat u het weet als u weer defaitistische fabeltjes leest over onze bewapening van mei 1940 ...
» Deze reactie is geplaatst op 16 april 2015 16:49

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554