Discussiegroep

Onderwerp: Programma dodenherdenking 8 RI op 2e Pinksterdag 25 mei 2015

(redactie)
Totaal berichten: 2.294
1.863 keer gelezen
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Herdenkingen, monumenten en evenementen
V E R E N I G I N G 8 R.I. – 1 9 4 0
Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 6 juli 1954 no. 63

1940 - 2015: 75 jaar VERENIGING 8 RI - 1940


Veenendaal, april 2015


De “Vereniging 8 R.I. – 1940” herdenkt jaarlijks op 2e Pinksterdag de militairen van het
8e Regiment Infanterie die tijdens de meidagen 1940 in de hevige strijd tegen de inval van de Duitsers op de Grebbeberg omkwamen met de

DODENHERDENKING

welke zal worden gehouden op 25 mei 2015 – 2e Pinksterdag – om 12.30 uur op het Militair Ereveld Grebbeberg te Rhenen.

Voorafgaand aan de herdenking zal om 12.15 uur de Stille Tocht vertrekken vanaf het
hotel-restaurant “’t Paviljoen / Le Maquisard” naar het Ereveld.

Degenen die niet met de Stille Tocht meelopen wordt verzocht 12.30 uur plaats te hebben genomen op de Erebegraafplaats bij het Monument van de Vereniging 8 RI – 1940.

Het verloop van de plechtigheid:
1. 12.30 uur Aankomst van de Stille Tocht op het ereveld
2. Gewijde muziek door de Rhenense Muziekvereniging “Ons Genoegen”
3. Intreden van de vaandelwacht van het 45e Pantserinfanteriebataljon
“Regiment Infanterie Oranje Gelderland”
4. Openingstoespraak door de voorzitter van de Vereniging 8 RI – 1940,
de kolonel C.A de Rijke
5. Toespraak t.g.v. de herdenking van 75 jaar Slag om de Grebberg door de
kolonel J.M. Folmer
6. Gewijde zang door het Rhenense Christelijk Zangkoor “Eben Haëzer”
7. Meditatie door de pastor van de Gedachteniskerk de heer H.W.M. ten Have
8. Gewijde muziek door de Muziekvereniging “Ons Genoegen”.
9. Dodenappèl 8 R.I. – 1940 gelezen door militairen van het 45e Pantser-
infanterie bataljon “Regiment Infanterie Oranje Gelderland”
10. Gewijde zang door het Christelijk Zangkoor “Eben Haëzer”
11. Trompetsignaal “Taptoe”
12. 1 Minuut stilte
13. Trompetsignaal “Voorwaarts”
14. 2 Coupletten van het Wilhelmus (muziekvereniging en zangkoor)
15. Kranslegging bij monument van Vereniging 8 R.I. – 1940
16. Uittreden vaandelwacht
17. Ca. 13:45 uur, Einde Herdenking en defilé langs de graven.C.A. de Rijke, voorzitter
J.H. Barrau, vice voorzitter


Eventuele inlichtingen bij
J.H. Barrau
Email: harry.barrau@xmsnet.nl
» Dit bericht is geplaatst op 25 april 2015 15:36

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554