Discussiegroep

Onderwerp: Gezocht informatie over mijn opa P.L.van Os

Totaal berichten: 2
1.931 keer gelezen
6 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Ik ben op zoek naar de toedracht van het overlijden van mijn opa Pieter Leendert van Os. Volgens mijn informatie was hij soldaat bij de 3e Compagnie Torpedisten.

In een schrijven omtrent zijn overlijden, getekend door Reserve Kapitein Kraaijenbrink wordt aangegeven dat hij gerespecteerd lid was van het onderdeel 5. Grondmijnversperringen. Uit diverse bronnen begrijp ik dat hij bij de Merwedegroep / Vak Sleeuwijk moet hebben gezeten.

Hij is uiteindelijk overleden op 3 juni 1940, vandaag 75 jaar geleden. Volgens mijn vader moet hij zijn overleden aan een longontsteking in het militaire ziekenhuis in Utrecht als gevolg van het te lang in het water te hebben gelegen.

Mijn vraag is of er iets bekend is over een mogelijk wapenfeit waarbij hij betrokken kan zijn geweest waardoor hij uiteindelijk in Utrecht terecht is gekomen.
» Dit bericht is geplaatst op 3 juni 2015 22:33
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Dit zijn de gegevens volgens de z.g Lijst - De Leeuw:

Os
van
Pieter Leendert
Willemstad (Cur)/Rhoon (ZH)
29-02-04
Gorinchem (gewond; ziek)
10-05-40
Loenen OGS Ereveld
E - Graf 365
3 Comp.Torp.
Dpl.Sld.

N.H.

G3CT

NZ
Lotno.: ?. Stam: K.P.en T.
Ziek geworden tijdens de meidagen. Volgens familie
is hij bij het det Lucassen (grondmijnversperring
Pannerdenskanaal) langdurig te water geraakt en ziek
geworden.

Doodsoorzaak cf Verlustmeldung: sero-pneumothorax
dentra.
gewo. 10-5-1940 Gorinchem ziek geworden tijdens de
mei dagen
ovle. 3-6-1940 Utrecht in het Militair hospitaal
begr. 6-6-1940 Charlois NH BP vak 2e kl. rij 5 gr.13
herb. 21-6-1968 Loenen OGS Ereveld
» Deze reactie is geplaatst op 3 juni 2015 23:09
Totaal berichten: 2
Dank voor uw snelle reactie. Rest mij nog een andere vraag. Als ik het goed begrijp is het detachement Lucassen ook wel de naam van het 2e Comp. Torp. Dat zou dan niet kloppen met de aanduiding op het graf van mijn opa, en met de brief die destijds werd ontvangen van het leger waarin wordt aangegeven dat hij in de 5. Grondmijnen versperring dienst deed, want dat was volgens mij wel de 3e Comp. Torp.

Kunt u hier nog iets over zeggen?
» Deze reactie is geplaatst op 4 juni 2015 09:47
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Luitenant Lucassen was de commandant van het detachement Huissen (grondmijnversperring no. 2 ) van de 2e compagnie Torpedisten.Dit detachement is op de 10e mei via Slijk Ewijk, Tiel en Gorinchem teruggegaan op Vreeswijk ( depot Torpedisten ) en vandaar vertrokken naar Dordrecht, waar het in de nacht van 11 op 12 mei arriveerde. Het is ingezet in de strijd aldaar waarbij Lucassen is gesneuveld ( bij de Friesche Brug ).Naast Lucassen sneuvelden nog 6 andere militairen van de 2e compagnie Torpedisten.
De 3e compagnie Torpedisten was inderdaad geplaatst in het vak Sleeuwijk van het Oostfront van de Vesting Holland. Grondmijnversperring 5 betrof het Steurgat. Volgens de lijst - De Leeuw behoorde uw grootvader inderdaad tot de 3e compagnie. En dan zou een en ander inderdaad niet stroken met het verhaal over het Pannerdens Kanaal.
Tenzij hij toch ( dat soort dingen gebeurden ) op enig moment om de een of andere reden is ingedeeld bij het Detachement Huissen van de 2e compagnie. Maar ik mis de gegevens die dat hard zouden kunnen maken.
Misschien is er een verslag of rapport van het Detachement Huissen bewaard gebleven bij het NIMH (nimh@mindef.nl ) dat iets loslaat over het ziek worden van uw grootvader. Al acht ik de kans daarop niet zo groot.
» Deze reactie is geplaatst op 4 juni 2015 11:18
Totaal berichten: 2.110
Deze vraag heb ik ook al eens voorgelegd gekregen, wellicht ook van de heer Van Os.

De doodsoorzaak lijkt veel meer een complicatie dan iets anders. De ingeklapte long (pneumothorax) een gevolg van een ontsteking of zelfs TBC, dat men in menig ziekenhuis in die dagen kon oplopen.

De 3e Compagnie Torpedisten had de taak om de sector van de Merwede en de Biesbosch maritiem te bewaken (water patrouilles), wat gezien de uitgestrekte en complexe Biesbos geen sinecure was. Tevens had men een daadwerkelijke maritieme mijnversperring (de oorsprong van de Torpedisten zijn de zogenaamde torpedomijnen, ovale watermijnen) te stellen nabij Gorinchem.

Van de 3e Compagnie (ca. 150 man, 5 grotere motorbootjes, 20 vletjes met bb motor en 1 logieschip) is het detachement Biesbosch ter grootte van ca. 80 man (met een aantal zware mitrailleurs Vickers) onder de luitenants Verschoor en Beernink in de ochtend van 10 mei 1940 reeds naar Dordrecht gestuurd. Daartoe heeft de betrokkene Van Os niet behoord, want hij werd op die dag naar het ziekenhuis vervoerd. De rest van de compagnie lag vrijwel geheel in Sleeuwijk, waar ook de CC de kapitein Kraayenbrink lange tijd kwartier had, welke laatste echter naar de haven van Werkendam verplaatste, nog later zelfs zuidelijker in de Biesbosch terecht kwam.

Betrokkene zal dus mogelijk behoord hebben tot de daadwerkelijke mijnversperringsgroep, dat bij Werkendam was ondergebracht (barakkenkamp). Een klein detachement bevond zich in de haven van Sleewijk.

Het te water komen is in die zin aannemelijk dat een deel der torpedisten te water moet zijn geweest, om de sluiting van de mijnversperring en het aanbrengen van de ontsteking te realiseren.

Ook is van de 3e Compagnie op 11 mei een munitietransport over water verstuurd, waarbij vuurcontact met de vijand is ontstaan. Dit is echter verder niet relevant, omdat Van Os al op 10 mei als 'gewonde' werd afgevoerd, kennelijk.

In principe heeft de 3e Compagnie met Gorinchem niet veel te maken, zij het dat in Gorinchem wel het hoofdkwartier van dit frontdeel lag, tevens het eerste lijnsziekenhuis. Ik vermoed dus dat hij daar met een ons niet bekende verwonding of ziekte terecht is gekomen. Vandaar door vervoerd naar Utrecht, op zeker moment. Dat was het centrale militaire ziekenhuis.

Gezien de overlijdensdatum in juni 1940 is er geen sprake van acute verwonding geweest. De indicatie van een pneumothorax (klaplong; spontaan of door het breken van het longvlies wegens een penetratie of zware ontsteking) zegt niet zo heel veel over de oorzaak. Longontsteking en long-tbc waren veel voorkomende ziekenhuiscomplicaties. Wellicht kwam Van Os voor een relatief onbetekenende verwonding in het ziekenhuis en is de complicatie gekomen tijdens de behandeling. Vele tientallen militairen zijn bijvoorbeeld aan TBC complicaties overleden als gevolg van behandeling aan verwondingen in mei 1940.
» Deze reactie is geplaatst op 5 juni 2015 12:54
Totaal berichten: 29
Even kleine correctie. Er wordt gesproken over een sero-pneumothorax. IS te vergelijken met een gewone pneumothorax maar toch iets anders. Wordt ook wel de hydrothorax genoemd.

Een hydrothorax is een abnormale toestand waarbij er vocht in de pleurale ruimte gelekt is, met als gevolg dat de long kleiner geworden is.

Deze wordt onderverdeeld in:

hemothorax (vaak ontstaan door trauma...(grote hoeveelheden water ingeslikt?)

chylothorax (vaak door trauma na OK of bij een tumor (veel lymfevocht).

Een gewone pneumothorax zie je ook vaak bij trauma zoals bijv. schotwonden, auto-ongelukken etc. ((bij doorboring van de wand van de borstkas)

Ik weet niet zeker of ze in 1940 al de juiste middelen hadden om een long zich weer volledig te laten ontplooien dmv OK en een thoraxdrain. Of dat ze het vocht af hebben kunnen tappen. Anders waren de kansen op complicaties idd erg groot. Helemaal met vocht in de longen.

TBC zal het niet geweest zijn denk ik. Incubatietijd is hier vaak langer voor.


Met vriendelijke groet,
» Deze reactie is geplaatst op 7 juni 2015 21:14
Totaal berichten: 29
ps

een normale pneumothorax kan idd ook ontstaan door ontsteking, of bijv. val van een trap (zonder penetratie van de borstkas.
» Deze reactie is geplaatst op 7 juni 2015 21:18

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554