Discussiegroep

Onderwerp: plaats en aard van verwonding en behandeling daarna

Totaal berichten: 4
2.242 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Familie- en veteranenzaken
LS,

Mijn oom Jozef H.Göttgens (geb. datum: 28-9-1913) was als sergeant ingedeeld bij MC-III-24 R.I.en heeft op 13 mei gelegen ten westen van Rhenen
Exacte locatie volgens dagboek van bataljonscommandant majoor J.de kruyff:
“Het onderkomen is gesitueerd in het bosch ten Westen van den Kunstweg, die vanaf Kp. 107 aan den Kunstweg Elst-Rhenen in N.O. richting loopt. Het bataljon wordt opgesteld ter hoogte van de villa van den heer Waller”
Hij is hier ergens gewond geraakt, maar we weten niet hoe en waar.

Jozef moet gewond geraakt zijn in de periode (namiddag) 13 mei- 14 mei. Tijdstip en locatie onbekend. Het dagboek van majoor de Kruyff vermeldt op 13 mei nog 2 doden en 9 gewonden, maar die vallen door granaatvuur in de 1e compagnie.
Verder geen vermelding van gewonden/doden/vermissing daarna. Door de grote chaos op dat moment, kan het zijn, dat andere gewonden niet meer gemeld/geregistreerd zijn.
Er doen binnen de familie twee theorieën de ronde:
1. Hij is een aantal dagen vermist geweest, voordat hij gevonden werd (hoe lang, door wie gevonden, waar behandeld ?)
2. Hij is een poos behandeld in een Duits veldlazaret (hoe lang, waar en bij welke eenheid ?)
Beide theorieën sluiten elkaar niet uit, maar het is niet duidelijk wat er op/na 13 mei met hem is gebeurd. Het is ons alleen bekend, dat hij door zijn arm en buik is geschoten, waarbij het projectiel via zijn rug het lichaam weer heeft verlaten. Nederlandse of Duitse kogel, granaatscherf ?
Vooralsnog is onze theorie, dat hij zo’n buikwond niet overleefd zou hebben, als hij lang ergens alleen gelegen zou hebben, voordat men hem vond. Het verhaal van het Duitse veldlazaret lijkt daarmee aannemelijk. Het was toen nog gebruikelijk, dat beide partijen elkaars gewonden behandelden als ware het eigen soldaten. Zeker weten doen we het dus niet.
Is hij krijgsgevangene geweest ? Waarom is hij niet door zijn eenheid gevonden en meegenomen ? (paniek, haast ?)
Uit zijn foto’s blijkt dat hij in ieder geval van augustus-september 1940 in het militaire herstellingsoord villa Kareol te Bloemendaal heeft verbleven.
We missen dus de periode 13 mei –juli 1940.

Wie kan mij meer info geven over de locatie en de mogelijke oorzaak van de verwonding, kan het zijn, dat hij in een Duits veldlazaret werd behandeld, in welk ziekenhuis is hij uiteindelijk terecht gekomen, werden gewonden ook als krijgsgevangenen beschouwd ?

Bij voorbaat dank voor uw moeite

R.H.M.Göttgens (neef)
» Dit bericht is geplaatst op 15 juni 2015 14:18
(redactie)
Totaal berichten: 222
Mogelijk heeft u het zelf al gevonden, maar in het verslag van sergeant Kwantes, sectiecommadant van de 2e sectie MC-I-24 RI, staat zijn naam genoemd en ook de actie waarbij hij gewond raakte. Bij de commandopost van 3-II-8 R.I., waar de staf van I-24 R.I. post had genomen, werd Göttgens gevangen genomen.

Kwantes noteerde:"Wij kwamen uit onze stelling en onmiddellijk werd geroepen "Röcke aus". Onze helmen moesten af en de jassen uit waarbij sommige Duitschers niet erg zachtzinnig wel even een handje meehielpen. Ook wordt onmiddellijk gevraagd "Wo sind die Tommies und die Fransozen?" Een der soldaten begreep het Duitsche "Röcke aus" niet vlug genoeg. De sergeant Göttgens die de Duitsche taal perfect beheerscht, wegens studie in Duitschland, zei tegen dezen man: "Doe je jas uit". Uit dankbaarheid voor deze vertaling kreeg hij een schot door de buik van een Duitsche soldaat terwijl hij toch al krijgsgevangene en ontwapend was."

Göttgens behoored dus niet tot MC-III-24 R.I. maar was waarschijnlijk groepscommandant/ stukscommandant bij de 4e sectie MC-I-24 R.I. onder sergeant O.C.H. Höhner. Die sectie was in de ochtend van 13 mei 1940 immers in de stellingen van 3-II-8 R.I.
» Deze reactie is geplaatst op 1 augustus 2020 13:46
Totaal berichten: 4
Geachte heer Bruinsma,

Ik had na 5 jaar geen reactie meer verwacht, maar ben u dankbaar voor uw bericht. Ik ben er ondertussen zelf ook achtergekomen, dat mijn oom gediend heeft bij MC-I-24RI en niet MC-III-24RI. Andere documenten bevestigen dit. Ook de door u genoemde verklaring van sgt. Kwantes is mij inmiddels bekend. Ik heb alleen altijd aangenomen, dat hij onder Kwantes gediend heeft en niet onder Höhner. Ik was mij er ook niet van bewust, dat zij gelegen waren in de stellingen van 3-II-8RI. Het wachten heeft dus toch nog geloond. De locatie van de verwonding van mijn oom is weer nauwkeuriger geworden.
Hartelijk dank voor uw moeite.
R.H.M.Göttgens
» Deze reactie is geplaatst op 1 augustus 2020 17:51
Totaal berichten: 180
Geachte heer Göttgens,

Indien u dit wenst kan ik u een scan van een gewondenlijst toesturen.
Uw oom wordt hierop vermeld.
U kunt mij benaderen per mail.
» Deze reactie is geplaatst op 9 augustus 2020 15:13
(redactie)
Totaal berichten: 222
Bij de sectie van Kwantes waren sergeanten Dan en Leeflang de groepscommandanten/ stukscommandanten. Daar kon hij dus logischerwijs niet toe behoren aangezien de sectiën van I-24 R.I. elk maar twee groepen/ stukken Schwartzlose zware mitrailleur hadden.

Hoewel niet met uiterste zekerheid, kan bij deductie vastgesteld worden dat Göttgens groepscommandant bij Höhner was. De sectiën van van der Hoeven en Philippa zijn hoogstwaarschijnlijk niet voorbij Ouwehand gekomen. Er van uitgaande dat hij stukscommandant was, dan moet hij bij de sectie van Höhner hebben gediend.

Dat is, als het uitgangspunt wordt gekozen dat hij groeps/stukscommandant was. Zo niet, dan is nog een laatste mogelijkheid dat Göttgens bij de staf van Stroombergen, de commandant van MC-I-24 R.I., was ingedeeld.
» Deze reactie is geplaatst op 9 augustus 2020 16:40

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554