Discussiegroep

Onderwerp: Opa Piet, Tirailleur compagnie 17 R.I.

Totaal berichten: 2
1.592 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Overig Mei 1940 / Gevechten en gevechtsomstandigheden
Mijn opa, Piet van Turnhout, uit Eindhoven (lichting 1934 No 710) is 29 augustus 1939 gemobiliseerd. Volgens het Ministerie van Defensie voorheen IVENT) is hij in 1934 als dienstplichtig soldaat ingedeeld bij het Tirailleurs compagnie van het 17e Regiment Infanterie.
Mijn opa heeft zelden over deze periode verteld maar uit zijn spaarzame verhalen wist mijn vader te vertellen dat hij tidens de mobilisatie periode in de buurt van Volkel heeft vertoefd en bij burgers was ingekwartierd. Met de fiets ging hij naar het front en moest tijdens oefeningen met erwten schieten want er was een tekort aan kogels.
In de papieren staat ook vermeldt dat mijn opa 15 juni 1940 over is gegaan naar 3-?-17 R.I. Het cijfer voor het bataljon kan ik niet ontrafelen. Wat met deze zin wordt bedoeld is me evenmin duidelijk. Is hij gevangen genomen en deze datum vrijgelaten? Wat was zijn rol als tirailleur aan het front in de meidagen van 1940? Welk front?

Kortom, wie kan me helpen aan informatie over mijn opa?

Mijn opa is helaas 23 april 1998 overleden uit eerbetoon naar mijn vader wil ik zoveel mogelijk informatie over opa Piet verzamelen.

Tot slot wil ik aanhalen dat met deze site een stukje geschiedenis over onze krijsmacht in WOII niet verloren gaat. Puik werk en petje af.Met vriendelijke groet,

Erik van Turnhout
Kleinzoon van opa Piet
» Dit bericht is geplaatst op 24 juli 2015 15:24
(redactie)
Totaal berichten: 2.293
Tja, alles staat of valt inderdaad met het betreffende bataljon. Zolang we dat niet kennen blijft het toch giswerk.
Van 17 RI zijn op 10 mei het eerste bataljon ( I - 17 RI ) en het derde ( III - 17 RI ) met het 3e Legerkorps over de grote rivieren getrokken. Ze hebben enkele dagen aan de Waal gestaan en zijn uiteindelijk beland bij Leerdam. Echt gevochten hebben deze bataljons niet meer. Het tweede bataljon ( II - 17 RI ) is op 10 mei in de Peel-Raamstelling gebleven ( inderdaad in de omgeving van Volkel / in het z.g Vak Erp, maar dat gold aanvankelijk voor beide andere bataljons ook )en vandaar teruggetrokken op de Zuid-Willemsvaart. Uiteindelijk is dit bataljon uiteengevallen en versnipperd. Zoals vrijwel alle onderdelen in Brabant. Militairen van die onderdelen zijn terecht gkomen in Zeeland, Belgie, Frabnkrijk en soms in Engeland, Hoe het met II - 17 RI verder is gegaan is desgewenst uit te zoeken.
Wat betreft de andere bataljons: deze zijn na de capitulatie door de Duitsers vastgehouden/ geconsigneerd ( met een grote mate van bewegingsvrijheid ), mogelijk in de buurt van Leerdam. De meeste militairen zullen op die 15e juni met Groot Verlof zijn gestuurd. Militairen die niet konden aantonen dat ze thuis werk hadden of zouden krijgen kwamen terecht in de z.g Opbouwdienst. Afgaande op de datum die u noemt ( 15 Juni ) neem ik aan dat de kans het grootst is dat uw Opa behoorde tot of het 1e of het 3e bataljon. Of eventueel tot een van de z.g ondersteunende onderdelen van 17 RI, die ook over de grote rivieren zijn getrokken. Is het bekend of uw Opa werk had of kon krijgen na de capitulatie? Zo niet, dan zal hij weer ergens zijn ingedeeld.

Hoe het allemaal precies is gegaan met de militairen van het tweede bataljon zou ik moeten uitzoeken. Je zou b.v moeten weten wanneer ze zijn teruggekeerd.
» Deze reactie is geplaatst op 24 juli 2015 16:52
(redactie)
Totaal berichten: 2.293
Wat betreft die tirailleurscompagnie. Elk bataljon infanterie telde 3 van die tirailleurscompagnieen. Die bestonden gewoon uit infanteristen. 17 RI beschikte dus over 3 x 3 = 9 tirailleurcompagnieen.Het is niet zo dat je kunt spreken over De tirailleurscompagnie van 17 RI.
» Deze reactie is geplaatst op 24 juli 2015 16:57
Totaal berichten: 1
Geachte heer Groenman,

Bedankt voor uw snelle reactie.

Ter verduidelijking heb ik info@grebbeberg.nl alle documenten gestuurd die ik van het Ministerie van Defensie heb mogen ontvangen over mijn opa. Uit het handschrift in het laatste document onderaan kan ik opmaken dat mijn opa behoorde tot 3-II-17 R.I.?? Het "vinkje" achter II kan ik echter niet verklaren. indien wenselijk kan ik u 2 foto's toesturen waarop mijn opa is afgebeeld als dienstplichtig soldaat tijdens de mobilisatie periode.
Mijn opa was volgens de documenten een kantoorbediende voordat hij werd gemobiliseerd.

Graag hoor ik weer van u.


Gegroet, Erik van Turnhout
» Deze reactie is geplaatst op 25 juli 2015 03:04
Totaal berichten: 2
Geachte redactie,

Het onderzoek naar mijn opa heeft als het gevolg van het verbouwen van mijn jaren 30 woning even stilgelegen maar een tweede verzoek bij het SIB te Kerkrade heeft niets opgeleverd. Het is me dus nog steeds niet duidelijk in welk bataljon hij heeft gediend tijdens de inval van het Duitse leger op 10 mei 1940. Welke opties resteren me nog?
Ik ga vrijdag met mijn vader naar de studiezaal van de NIMH in Den Haag. Misschien levert dit wat op.

Graag verneem ik uw reactie.
» Deze reactie is geplaatst op 21 juni 2016 09:24
(redactie)
Totaal berichten: 2.293
Dat wordt heel moeilijk vrees ik. Ook het NIMH beschikt namelijk niet over informatie wat betreft elke individuele militair. Ik heb eerder een mogelijke verklaring voor dat " vinkje " gegeven ( er zou dan een Romeinse IV moeten staan ), maar dat helpt ons ook niet echt verder bij het bepalen van het precieze onderdeel in mei 1940. In theorie zou je alle bestaande verslagen van 17 RI ( en dan toch in de eerste plaats dat van 3 - II - 17 RI, misschien is dat toch gewoon de gezochte eenheid ) kunnen afvinken op de naam van uw grootvader, maar dat is zoeken naar een speld in een hooiberg met sowieso een grote kans dat de naam niet genoemd wordt. Namen van militairen uit de lagere rangen ( ook die van sergeant ) komen maar heel sporadisch voor. Andere opties? Misschien het Nationaal Archief?
» Deze reactie is geplaatst op 21 juni 2016 13:00

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554