Discussiegroep

Onderwerp: Arnhem mei 1940 omgeving Hoogte 80

Totaal berichten: 2
1.471 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Overig Mei 1940 / Gevechten en gevechtsomstandigheden
In het gemeentearchief van Arnhem ben ik de volgende informatie tegengekomen:

- Melding van de politie van Arnhem d.d. 06-06-1940 dat aan de Rosendaalscheweg een terrein ligt waar granaattrechters zijn. Veiligheidshalve is dat terrein van waarschuwingsborden voorzien.
- Melding van de politie van Arnhem d.d. 17-05-1940 dat op het bouwland gelegen tussen de Dr. Schaepmanlaan, Monikkensteeg en Schelmscheweg op vrijdag 10 mei 1940 een groot aantal vermoedelijke bommen of granaten zijn gevallen, welke een gat in den grond veroorzaakt hebben van +/- 2 meter in het rond en +/- 3/4 meter diep. Bij ieder gat is een bord geplaatst met het opschrift "levensgevaarlijk bommen".

Bij mijn weten hebben de gevechten zich beperkt rond de brug van Westervoort. Weet iemand wat meer over bovenstaande beschrijvingen? Gaat het om een bombardement of artilleriebeschieting? Wat was het doel? Zaten hier Nederlandse troepen etc?
» Dit bericht is geplaatst op 12 oktober 2015 12:57
(redactie)
Totaal berichten: 223
Bij de strijd bij Westervoort is inderdaad artillerie ingezet. Met name om het Fort uit te schakelen.

De genoemde meldingen zijn mij niet bekend. Wel is bekend dat langs de snelweg Arnhem Ede granaten zijn ingeslagen en dat daarbij bordjes zijn geplaatst.
Mogelijk doelwit zou kunnen zijn een versterking/ versperring die door de Huzaren was opgeworpen in het kader van de gecontroleerde terugtrekking.
De commandopost van III-35 RI was in Velp gevestigd, dus dat komt niet overeen met genoemde kruising en ook niet bij de Roosendaalscheweg. Andere doelen heb ik op dit moment niet op het netvlies. Over de diepte van de kraters maak ik op dat het gaat driekwart meter met een omtrek van 2 meter/ diameter ongeveer 65 cm.
» Deze reactie is geplaatst op 13 oktober 2015 11:29
(redactie)
Totaal berichten: 223
De diepte van de kraters en de omvang lijken te duiden op mortiergranaten en/of (Duitse) 10,5 cm granaten met schokbuis. Een granaat met schokbuis ontplofte direct na inslag waarbij de scherfwerking met name groot was.

Hoogte 80 was natuurlijk een hoge plek in Arnhem. Mogelijk dat er een uitkijkpunt van de luchtbeschermingsdienst was. Maar het wordt nog al snel wild speculeren zo. Wellicht levert het gemeentearchief nog iets op bijvoorbeeld inzake de Burgerwacht of Luchtbeschermingsdienst.
» Deze reactie is geplaatst op 16 oktober 2015 15:42
Totaal berichten: 2
Hallo Joost,

Bedankt voor de reacties. Ik heb even verder gespit, maar heb nog geen aanknopingspunten gevonden. Bij mijn weten hebben er geen huzaren gezeten op de plek die beschreven is. Het is inderdaad een mooie strategische positie. Ik ga nog verder duiken in het gemeentearchief. Ik hoop dat u of andere mensen mij nog verder kunnen helpen.
» Deze reactie is geplaatst op 20 oktober 2015 09:18
Totaal berichten: 430
Niels, er is nog wel wat aanvullende info uit Duitse bronnen.
Of in de buurt van de genoemde plekken met inslagkraters ooit werkelijk Nederlandse verdedigings[posities waren is niet bekend. Wel dat de noordrand van Arnhem onder Duits vuur is gekomen in mei 1940. Dat ligt ook erg voor de hand. Er zal vuur zijn uitgebracht op kruispunten van wegen en andere strategische posities om mogelijke Nederlandse troepenbewegingen te storen.
Hoogte 80 is zeer waarschijnlijk onder vuur genomen door een batterij 15 cm geschut [Bron:gevechtsverslag IV/AR 256]. Er werd een uitkijkpost ("toren") van de Nederlandse artillerie vermoed, omdat een artilleriemeetkijker ("schaarverrekijker") werd waargenomen. Weer een voorbeeld van Duitse angsthazerij (Je ziet wat je verwacht te zien) ?
» Deze reactie is geplaatst op 21 oktober 2015 15:35

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554