Discussiegroep

Onderwerp: 10 mei 1940 IJssellinie Fraterswaard Doesburg

Totaal berichten: 8
4.695 keer gelezen
47 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Geachte heer mevrouw,

Mijn vader is in 1996 overleden en heeft in de jaren daarvoor veel over zijn diensttijd en vooral over de strijd op de 10e mei 1940 in de Fraterswaard bij Doesburg gesproken. Ik heb echter “zijn verhaal” vaak gehoord maar nooit goed geluisterd.

Ik ben opzoek naar informatie wat hij op de bewuste morgen van de 10e mei heeft meegemaakt.

Het gaat om:
Holtmaat Antonius Joannes
• Geboren 31-12-1909 te Raalte
• Registratienummer 09.12.31.015
• Lichting 1929
• Nummer 35
• 29 mei 1940 met groot verlof
• 1 juli 1952 Ontslagen wegens dienstbeëindiging

Legereenheid:
I - II-35 R.I. totaal (II-35 R.I. bestond uit 4 Compagnieën)

Onderstaande kan ik me nog herinneren van zijn verhalen:
• In gekwartierd bij een boerderij in de Fraterswaard nabij Doesburg.
• Hij kwam regelmatig bij de boerderij van de familie Geerlings Oom Hendrik en tante Jet (de Koekinsbouwing??). Of hij hier ook ingekwartierd was weet ik niet zeker.
• Vroeg in de ochtend begonnen de gevechten. Hij vertelde heel vaak over een voorval waarbij kapitein Noteboom, die tussen neus en lippen door, terwijl hij aan de telefoon was, riep "schiet die man neer". Het betrof een doorgebroken Duitser die dan ook ter plekke werd neergeschoten. Later is deze kapitein ook gesneuveld in de naast gelegen boomgaard.
• “ Ze kwamen de rivier overzwemmen en we konden ze zo een voor een afschieten”
• Tot slot zei mijn vader altijd dat die dag tussen zonsopgang en - ondergang 4 ? mensen gesneuveld waren bij de betreffende boerderij en dat er man tegen man gevechten hadden plaatsgevonden.


Ik heb zelf ook al e.e.a. onderzocht in diverse boeken en/of documenten:
• De wacht aan de IJssel van S.Laarsma
• 3 artikelen uit het blad “het kompas” door de reserve 1e luitenant W. van Vrijaldenhoven ( zelf die dag daar in de buurt ook heeft gevochten).
• Publicaties “Krijsverrichtingen aan ten Oosten van de IJssel en in de IJssellinie Mai 1940 (staatdrukkerij 1952
• Uit het Kompas weekblad (De Doorbraak aan de IJssel van Reserve 1e luitenant W van Vrijaldenhoven ( was in Kazemat 64g)
• Aantal documenten en een proces-verbaal omtrent vermeend wangedrag van Eerste luitenant van Reekum (daarin wordt ook het voorval waarbij kapitein Noteboom sneuvelt genoemd).

II-35 R.I.. bestond voornamelijk uit oudere mannen uit de Achterhoek

• Kolonel Dwars, Territoriaal opperbevelhebber Overijssel en Gelderland
o Majoor Schillemans Bataljonscommandant II-35 R.I
o Res. Cap.. A. Meijer Compagniescommandant (ctd I - II-35 R.I) (Kaz. 59/77 (commando post Boerderij de Oude Tol ten Oosten van de Cabenterbrug. Plus 1e com. van een groep van korps Politie toegevoegd voor bewaking Schipbrug, Koningsbrug en de Cabenterbrug. NB Meijer wordt op 1 mei opgevolgd door Kapitein I. Noteboom.
o Res. Cap. C.R.A. Alink Compagniescommandant (ctd II - II-35 R.I) commando post (Villa Keijenheuvel Dieren) Kaz. 78/94 NB Diepte verdediging ook Kazematen bij Cabenterburg
o Res. Cap. G.J.A. Kuiper Compagniescommandant ( ctd III - II-35 R.I)
o Res. Cap. D.W. Jansen Venneboer Compagniescommandant (ctd IV - II-35 R.I)


Het Compagniesvak van I - II-35 R.I was verdeeld in 4 secties(Kaz. 59/77)
4 sectievakken:
• rechtervlak Kaz 59, 59,a 61, 63 + 1 st Pag (meest zuidelijk van de Schipbrug) sectiecommandant Luitenant A.A.D.G. van Reekum
• 2e vak Kaz. 64/68 + 1 st. 6 veld en 1 st 8 st (zuidelijk van de Schipbrug) sectiecommandant reserve 1e luitenant W.F.R. A. van Vrijaldenhoven.
• 3e vak kaz. 69/73 sectiecommandant reserve – luitenant FA Jacobs uit Enschede (direct Noordelijk van de schipbrug in de Fraterwaard) (NB Kaz 72 is bij Koekingsbouwing).
• Linkervlak ; kaz. 74/77 + 1 st pag en 1 st 8 st sectiecommandant reserve luitenant W.A.A. M. Verhoeven (verderop naar het noorden in de Fraterwaard)

Vrijdag 10 mei 1940:
• WFRA van Vrijaldenhoven Plaatsvervangendd Compagnies Commandant op wacht in de barak tussen Driekoningsbrug en de Cabenterbrug.
• Sergeant Majoor Van Duinkerken Politiekorps verbleef ook in de barak
• Kapitein Noteboom neemt om 3 uur de wacht over. WFRA van Vrijaldenhoven gaat dan naar zijn vak Kaz. 64/68.
• 4.05 uur Schipbrug opgeblazen
• De vijand stak bij kaz. 68 IJssel over in rubberen bootjes daarna eerst in zuidelijke richting tot en met kaz 61 opgeruimd. Daarna noord/west kaz. 83.A veroverd om vervolgens kaz. 83 B in de rug aan te vallen en was daarmee in de rug van de CC gekomen.
• CC 1-11-35 lag oostelijk van de Cabenterbrug. Verplaatst naar boerderij aan de westzijde van de brug ( de Cabenter van boer brouwer ?). 12.30 uur CP volledig omsingeld en vuurgevecht waarbij Nooteboom en 3 soldaten sneuvelen
• Reserve majoor Schilleman had Kapitein Noteboom het laatst aan de telefoon bij boerderij Brouwer. Schilleman: Noteboom onderbrak gesprek “schiet die man daar neer” “ik hoorde enkele schoten” Daarna Noteboom: “Goed zo”. Zeer kort daarna Noteboom zelf gesneuveld in boomgaard bij de boerderij. Schot door het hoofd.
• Nb “ Schot door het hoofd” ?? . Waren de Duitsers zo geïrriteerd door het lange verzet van Noteboom dat ze hem na of bij overgave geëxecuteerd hebben?
• In totaal in de gemeenten Brummen Doesburg en Rheden 20 militairen gesneuveld
• SM Duinkerken (heeft in opdracht van Nooteboom “Schiet die man neer” de doorgedrongen Duitser neergeschoten. Deze heeft ook gezien hoe Nooteboom zelf ook door een kogel in het hoofd sneuvelde in de boomgaard vlak bij. Duinkerken zelf ook gewond en toen hij bijkwam gevangen genomen door de Duitsers.
• Ook bij dit gevecht omgekomen:
• Soldaat LJG Badert
• Soldaat Gelderman ( Kok)( komt om bij Keukenwagen voordeur Hoeve Cabenter)
• Hospitaalsoldaat Martens
• Mannen die het gevecht overleefd hebben (waren in de kelder van boerderij van Brouwer)
• Ziekendrager korp. H.J. Bourgonje
• Ziekendrager van der Ploeg
• Foerier Bouman
• Soldaat WC Moning
• Bureauschrijver ter Haar


Zover ik heb kunnen verifiëren klopt het verhaal van mijn vader maar er blijven toch nog een paar vragen over. Als hij inderdaad ingekwartierd was in de Koekingsbouwing dan is het logies dat hij op de ochtend van de 10e mei daar in de directe omgeving in een stelling lag en/of in bunker 72 gestationeerd was die daar in de buurt lag. Echter voor zover ik kan nagaan heeft dit vak niet deelgenomen aan de gevechten want de Duitsers zijn bij kazemat 68 de IJssel met rubberen bootjes overgestoken. Daarna is eerst in zuidelijke richting tot en met kaz 61 “ opgeruimd”. Vervolgens noord/west kaz. 83.A veroverd om vervolgens kaz. 83 B in de rug aan te vallen en was daarmee in de rug van de CC gekomen.
De CC van 1-11-35 lag oostelijk van de Cabenterbrug. Verplaatst naar boerderij aan de westzijde van de brug de Cabenter van boer Brouwer. 12.30 uur CP volledig omsingeld en vuurgevecht waarbij Nooteboom en 3 soldaten sneuvelen.
Aangezien mijn vader vertelde dat hij actief aan de gevechten had deelgenomen en hij exact het verhaal van het gevecht in en bij de boerderij Cabenter kende is hij wellicht toch elders ingezet? Echter ik kom in de documentatie negens zijn naam tegen.

Van mijn oudere broers heb ik begrepen dat hij, met medeneming van zijn geweer, is ontsnapt aan krijgsgevangenschap door zich op het laatst voor te doen als boerenknecht die aan het melken was. Hij hielp wel vaker op de boerderij want hij had zelf ook een Boerderij in Marienheen bij Raalte.

De vraag is dus, waar was hij precies was op de ochtend van de 10 mei en heeft hij zelf daadwerkelijk deelgenomen aan de gevechten?


Mij realiserende dat het een heel “verhaal” is hoor ik graag of u mogelijk antwoorden heeft op bovenstaande vragen en/of mij kunt doorverwijzen naar andere informatie bronnen?

Met vriendelijke groet,

Piet Holtmaat
» Dit bericht is geplaatst op 22 mei 2016 22:03
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik wil er wel naar kijken, maar vrees zo op voorhand weinig te kunnen toevoegen. Het is niet ons hoofdterrein ( al besteden wij wel degelijk aandacht aan niet Grebbe - gerelateerde onderdelen ) en kennelijk beschikt u over meer materiaal dan wij. Wat u wel zou kunnen doen is bij het NIMH alle beschikbare relevante verslagen opvragen. Misschien geven met name het compagniesverslag en de ( eventuele ) sectieverslagen wat meer informatie. De kans dat u de naam van uw vader in verslagen of rapporten aantreft is overigens niet zo groot. Namen van militairen uit de lagere rangen worden maar met mondjesmaat genoemd. Appellijsten uit die tijd zijn er ook zo goed als niet meer, die zijn op bevel van hogerhand ten tijde van de capitulatie op 14 mei vernietigd. Ik neem wel aan dat ik aan de hand van u schrijft de betreffende sectie kan terugvinden.
» Deze reactie is geplaatst op 24 mei 2016 15:44
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Alvast dit: in uw opsomming van gesneuvelden ontbreken Friederich Gelderman en Hendrik Jan Lubberink. Beiden van 1 - II - 35 RI. Ook zij kwamen daar destijds om het leven.
» Deze reactie is geplaatst op 24 mei 2016 16:26
Totaal berichten: 8
Hartelijk dank voor uw reactie "niet geschoten altijd mis" in dit verband misschien wel toepasselijk maar wellicht is er een toevallige bezoeker de iets herkent van mijn verhaal. Ik ga in ieder geval zelf nog verder onderzoek verrichten.
» Deze reactie is geplaatst op 24 mei 2016 18:58
Totaal berichten: 2
Dit onderwerp heeft ook mijn belangstelling. Ik lees boerderij "De Koeksinbouwing??". Dat moet - bijna zeker - zijn boerderij De Driekoningen, die er nog staat langs de weg Ellecom - Doesburg bij De Cabenterbrug. Vroeger lag er ook nog de Driekoningenbrug, die is door de gemeente in 1952 samen met De Schipbrug te koop aangeboden. Als ik iets te weten komen laat ik het weten.
» Deze reactie is geplaatst op 12 augustus 2016 22:14
Totaal berichten: 2
Het door U genoemde 'Koekinksbouwing' bestaat hier niet. Wel de boerderij No(o)rdingsbouwing, wat van de Doesburgse Dijk af, maar op goede loopafstand van de genoemde kazemat. Adres Fraterwaard 01 te Ellecom.
Succes.
» Deze reactie is geplaatst op 25 oktober 2016 20:32
Totaal berichten: 2
Correctie. Nog even doorgezocht. Maar boerderij Koekingsbouwing bestaat dus toch. Daarvoor rijd u, uit Ellecom komend, na de boerderij Cabenter de eerste weg links in Fraterwaard nr 7.
Sorry voor mijn eerste foute aanname.
» Deze reactie is geplaatst op 25 oktober 2016 20:57
Totaal berichten: 9
Hallo allemaal,

Ik weet niet of mijn verhaal aansluit op dit hele boeiende verhaal maar ik moet toch ergens beginnen.

Afgelopen week kreeg ik van een oudtante een kaart met een verhaal, het is een gelukstelegram die mijn opa heeft verstuurd op 23 september 1939 vanuit Brummen. Op de achterzijde staat DPL E.J.Janssen, 3-II-35 RI. Gebud. T.B.O Veldpost. Ze vertelde mij erbij dat zijn hele battalion is omgekomen op de Grebbeberg en dat hij die dag niet mee was omdat hij moest wachtlopen. Nu ben ik heel erg nieuwsgierig of ik hier meer over kan vinden en misschien dat u mij op weg kunt helpen?

Mijn opa heette Egbert Jan Janssen en is van 22 januari 1912.

Op deze foto zit hij gehurkt rechtonder http://www.chaletdurbuy.nl/001janssen.jpg

Groetjes,

Harold Pot, Enschede
» Deze reactie is geplaatst op 6 april 2017 23:08
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
3 - II - 35 RI lag inderdaad in de sector - Brummen. Van het gehele bataljon ( II - 35 RI ) zijn destijds 9 man gesneuveld en is de rest in Duitse handen gevallen. Volgens het Stafwerk IJssellinie is er niemand achter de Grebbelinie terecht gekomen. Het verhaal dat het complete bataljon van uw Opa op de Grebbeberg zou zijn omgekomen kan dus gerust naar het rijk der fabelen worden verwezen. Niemand ervan is ook maar op de Grebbeberg geweest.
» Deze reactie is geplaatst op 7 april 2017 10:22
Totaal berichten: 9
Jammer dat er zo verhalen in de wereld worden gebracht, waarschijnlijk is het haar wel zo verteld want ze was vol overtuiging. Wat er verder van het geheel klopt weet ik ook niet want mijn opa en oma kregen in 1942 en 1945 kinderen.
In ieder geval zat hij in september 1939 bij 3 - II - 35 RI.
» Deze reactie is geplaatst op 7 april 2017 20:32
Totaal berichten: 9
Ik heb net met mijn oom gebeld, hij is 80 jaar. Hij kon mij vertellen dat de sectiecommandant van mijn opa (Egbert Jan Janssen) reserve 1e luitenant van Vrijaldenhoven was. Ook heeft mijn oom nog veel foto's van mijn opa bij de IJssellinie. eind mei maak ik een afspraak voor zijn het hele verhaal. Tegen die tijd kom ik hier hopelijk terug met zijn verhaal en de foto's.

In ieder geval zat hij dus niet bij 3-II-35-RI, waarschijnlijk is hij tussentijds overgeplaatst.
» Deze reactie is geplaatst op 11 april 2017 16:54
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Elt.van Vrijaldenhoven was sectiecommandant ( van welke sectie is me helaas niet duidelijk, maar wie weet valt dat nog te achterhalen ) bij 1 - II - 35 RI. Deze compagnie was gelegerd tegenover Doesburg. Bij gelegenheid zal ik de wederwaardigheden van dit onderdeel op de website vermelden.
» Deze reactie is geplaatst op 11 april 2017 19:08
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Van luitenant W.F.R van Vrijaldenhoven ( waarnemend compagniescommandant van 1 - II - 35 RI / kapitein Nooteboom is gesneuveld ) bevindt zich een verslag bij het NIMH in Den Haag onder catalogusnummer 498013. U kunt dat opvragen bij het NIMH ( nimh@mindef.nl ). Het kan zijn dat ze u vragen zelf naar Den Haag te komen om het daar te komen inzien, maar misschien sturen ze het ook wel direct aan u op.
» Deze reactie is geplaatst op 12 april 2017 11:02
Totaal berichten: 8
Geachte heer/mevrouw Groenman,
Hartelijk dank voor uw informatie. Ik ben diegene die deze discussie is gestart en heb een kopie aangevraagd en tevens verzocht of er nog andere gevechtsverslagen zijn van met name de sectiecommandanten reserve – luitenant FA Jacobs, reserve luitenant W.A.A. M. Verhoeven en reserve luitenant W.A.A. M. Verhoeven die de leiding hadden over de 4 sectievakken van I - II-35 R.I. Naar alle waarschijnlijkheid heeft mijn vader onder een van hen “gediend”.
Als ik meer informatie heb zal ik dit hier vermelden.
» Deze reactie is geplaatst op 12 april 2017 22:46
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Verslagen van Jacobs en Verhoeven lijkt het NIMH niet te hebben. Ik heb dat zojuist op hun website gecontroleerd. De catalogus is daar te vinden.
» Deze reactie is geplaatst op 12 april 2017 23:57
Totaal berichten: 9
Gisteren ben ik bij mijn oom op bezoek geweest, hij heeft me een serie mooie foto's gegeven en een paar namen.
http://www.chaletdurbuy.nl/ciao/klein0.jpg
Dit is een foto uit 1932, mijn opa staat tweede van rechts.
http://www.chaletdurbuy.nl/ciao/klein1.jpg
Volgens mijn oom was dit Lt Vrijaldenhoven maar in het boek "de wacht aan de IJssel" staat dat dit Kap Noteboom is

Verder nog wat foto's uit 1939 / 1940
http://www.chaletdurbuy.nl/ciao/klein2.jpg
http://www.chaletdurbuy.nl/ciao/klein3.jpg
http://www.chaletdurbuy.nl/ciao/klein4.jpg
http://www.chaletdurbuy.nl/ciao/klein5.jpg
http://www.chaletdurbuy.nl/ciao/klein6.jpg
http://www.chaletdurbuy.nl/ciao/klein7.jpg
Mijn Opa zit in het bakkie.
http://www.chaletdurbuy.nl/ciao/klein8.jpg

Volgens een telegram zat mijn opa in 1939 bij 3-II-35 RI, maar daar zaten Vrijaldenhoven en Noteboom niet bij, het kan zijn dat hij is overgeplaatst.
Verder kon mijn oom vertellen dat hij is een kamp aan de Oostzee heeft gezeten waar ook Russen zaten, die moesten op commando van de Duitsers kruipen.

Verdere namen:

Toon van Haaften (Nijmegen)
Evert Knoef (Vorden / Linde)
Boerman of Boermans uit Brummen, Meengatstraat (Lammert, Johan, Mariekje)
» Deze reactie is geplaatst op 25 mei 2017 10:30
Totaal berichten: 9
Nog even een aanvulling op bovenstaand, volgens mijn oom heeft mijn opa Egbert Jan Janssen (lichting '32) 7 weken in stargard bij Szczecin gezeten, dit is voor zover ik het kan vinden Stalag II D. Ik probeer zijn verhaal voor zover het nog mogelijk is uit te zoeken, waar ik op dit moment een beetje op vastloop is het telegram dat ik heb met afzender DPL E.J.Janssen, 3 - II - 35 RI. Gebud. T.B.O, volgens mijn oom was zijn Commandant Vrijaldenhoven. maar Lt Vrijaldenhoven was van 1 - II - 35 RI
http://www.chaletdurbuy.nl/ciao/002janssen.jpg
» Deze reactie is geplaatst op 25 mei 2017 20:14
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Commandant van 3 - II - 35 RI was res.kapitein G.J.A Kuiper.
» Deze reactie is geplaatst op 25 mei 2017 20:50
Totaal berichten: 186
Naar aanleiding van de reactie van dhr. Harold Pot betreffende de afbeelding van het telegram denk ik eerder dat het woord "Gebud" het woord "Gebied" moet zijn.

Kleine correctie op de reactie van Hajo Groenman betreffende het gevechtsverslag van reserve luitenant W.F.R.A. Vrijaldenhoven. Dit verslag is te vinden bij het NIMH onder nummer 498012.

Een heel kleine kans dat daar de naam van dpl. soldaat E.J. Janssen vermeld wordt. Maar reken daar niet op.

Verwarrend is sowieso dat er een aantal gesneuvelden vermeld worden waarvan blijkt dat ze afkomstig waren van een ander onderdeel.
Dat gold natuurlijk dan ook voor de overlevenden.
Jammer genoeg zijn er bijna geen appellijsten beschikbaar.
Sommige gevechtsverslagen kunnen dan duidelijkheid verschaffen.
» Deze reactie is geplaatst op 28 mei 2017 15:37
Totaal berichten: 9
Vandaag ben ik erg bezig geweest om de foto's te vergelijken.
Ik zag opeens een overeenkomst uit het boek "De wacht aan de IJssel" daarin staat een afbeelding van een etentje ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Irene op pagina 33. Tussen de foto's zit namelijk ook deze, eerst dacht ik dat het gewoon maar een plaatje was, het is De Dennen in Brummen.
http://www.chaletdurbuy.nl/ciao/klein10.jpg

Het woord "Gebud" kan dus ook zomaar "Gebouw" zijn, volgens mij zat de staf van II - 35 - RI ook in dit gebouw.

De foto bovenaan pagina 33 heeft namelijk dezelfde poort als op mijn foto.
http://www.chaletdurbuy.nl/ciao/klein5.jpg

Als ik onderstaande foto vergelijk met afbeeldingen van de Dennen kom ik op het dakterras uit.
http://www.chaletdurbuy.nl/ciao/klein8.jpg

Mijn opa heeft dan waarschijnlijk in de Dennen gezeten maar volgens mij Vrijaldenhoven niet, hoe mijn oom dan bij zijn naam komt weet ik niet.
» Deze reactie is geplaatst op 28 mei 2017 22:20
Totaal berichten: 9
Vandaag ben ik erg bezig geweest om de foto's te vergelijken.
Ik zag opeens een overeenkomst uit het boek "De wacht aan de IJssel" daarin staat een afbeelding van een etentje ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Irene op pagina 33. Tussen de foto's zit namelijk ook deze, eerst dacht ik dat het gewoon maar een plaatje was, het is De Dennen in Brummen.
http://www.chaletdurbuy.nl/ciao/klein10.jpg

Het woord "Gebud" kan dus ook zomaar "Gebouw" zijn, volgens mij zat de staf van II - 35 - RI ook in dit gebouw.

De foto bovenaan pagina 33 heeft namelijk dezelfde poort als op mijn foto.
http://www.chaletdurbuy.nl/ciao/klein5.jpg

Als ik onderstaande foto vergelijk met afbeeldingen van de Dennen kom ik op het dakterras uit.
http://www.chaletdurbuy.nl/ciao/klein8.jpg

Mijn opa heeft dan waarschijnlijk in de Dennen gezeten maar volgens mij Vrijaldenhoven niet, hoe mijn oom dan bij zijn naam komt weet ik niet.
» Deze reactie is geplaatst op 29 mei 2017 05:02
Totaal berichten: 186
Ik zeg niet dat het niet zo is, maar als je afbeelding van het telegram bekijkt dan lijkt het me sterk dat het woord "Gebouw" is. Kijk maar eens naar de letter "d" in "Gebied" en "Veldpost". Het lijkt me toch een "d" te zijn.
De staf van II-35 R.I. was inderdaad gelegerd in De Dennen. Misschien heeft uw opa inderdaad bij de staf gezeten. Overgeplaatst van 3-II-35 R.I. misschien?
Zolang er geen appellijsten zijn of namen vermeld zijn in de diverse gevechtsverslagen blijft het echter gissen.
De gevechtsverslagen bij het NIMH, betreffende II-35 R.I. zijn genummerd 498011 t/m 498016.
» Deze reactie is geplaatst op 29 mei 2017 17:09
Totaal berichten: 9
Bedankt voor deze informatie, ik zal een mail naar het NIMH sturen maar denk dat ik er zelf heen zal moeten.

Als ik de info heb meld ik me weer.
» Deze reactie is geplaatst op 29 mei 2017 20:44
Totaal berichten: 5
Bij huis de Dennen behoorde ook een koetshuis, later het politiebureau van Brummen. In het koetshuis waren ook militairen gelegerd. En daarvan was mij vader die volgens mij opppasser was. Hij was een huzaar van Boreel en zelfs tijdens de inval waren ze nog te paard.
» Deze reactie is geplaatst op 30 mei 2017 20:01
Totaal berichten: 1
ik ben op zoek na verhalen rond de ijssellini in olst en omgeving weet u iets meld mij dit dan
groeten anja
» Deze reactie is geplaatst op 10 juni 2017 10:37
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik neem aan dat u de IJssellinie bedoeld van 1940 en niet uit de Koude Oorlog? Als het, wat ik aanneem, om die van 1940 gaat: echte verhalen heb ik niet, maar ik kan u wel vertellen welke Nederlandse onderdelen daar lagen ( bij Olst ) en ook wel kort wat daar is gebeurd. Erg veel was dat trouwens niet. Maar is dat voor u de moeite waard?
» Deze reactie is geplaatst op 12 juni 2017 12:51
Totaal berichten: 1
Bij Zutphen werd ook 16GB ingezet. Zou het niet mogelijk zijn dat uw grootvader deel uitmaakte van een grensbataljon?
» Deze reactie is geplaatst op 17 juni 2017 02:58
Totaal berichten: 8
Geachte dames en heren discussiegenoten. Ik ben degene die deze discussie is gestart. Op advies van de heer Groenman heb ik diverse stukken van Het NIMH ingezien omtrent de gevechtshandelingen op 10 mei 1940 in de omgeving van Doesburg/Dieren en de daartussen gelegen Fraterwaard. Het heeft mij zeer waardevolle informatie opgeleverd maar het bevat ook nogal wat tegenstrijdigheden en onvolledigheden. Een van de vragen die ik heb is omtrent het gevecht waarbij Kap. Noteboom sneuvelt. (zie begin van deze discussie). In de documentatie over dit gevecht wordt gesproken over man tot man gevechten en dat Kap. Noteboom sneuvelt door een schot door het hoofd. Daarnaast sneuvelen 3 soldaten. Een aantal mannen overleven het gevecht door zich te verbergen? in de kelder van de betreffende Boerderij de Cabenter. het zijn:
• Ziekendrager korp. H.J. Bourgonje
• Ziekendrager van der Ploeg
• Foerier Bouman
• Soldaat WC Moning
• Bureauschrijver ter Haar

In een verklaring van Majoor A.A. schillemans (Bataljonscommandant II-35 R.I ) NIMH inventarqisatienummer 498/11 “spreekt” Schillmans op 2e pagina over een verslag van dit gevecht gemaakt door Serg. Berfelo. Volgens Schillemans is S.M. I. J. van Duinkerken ooggetuige van dit gevecht. Het NIMH beschikt niet over een verslag van Serg. Berfelo en de vraag is weet iemand waar ik dit verslag kan vinden? Daarnaast wil ik graag weten of iemand meer informatie heeft over van Duinkerken en/of deze mogelijk ook verslag heeft gedaan van dit gevecht en kent iemand familie van de mannen die zich in de kelder van de boerderij bevonden.

Helaas ben ik de naam van mijn vader nergens tegen gekomen en heb ik niet kunnen achterhalen welke sectie hij op 10 mei 1940 precies was in gedeeld het betreft:

Holtmaat Antonius Joannes I - II-35 R.I
* 31-12-1909 geboren te Raalte
* Registratienummer 09.12.31.015
* Lichting 1929
* Nummer 35
* 29 mei 1940 met groot verlof
* 1 juli 1952 Ontslagen wegens dienstbeëindiging

Zoals boven aangegeven verbleef hij voor 10 mei vaak op de boerderij de Koekinsbouwing in de Fraterwaard van de familie Geerlings (Oom Hendrik en tante Jet) Hier kwamen ook vaak de soldaten Van den Elst, Bolk, Boonstra, Broekmate, Van Dalfsen, Eilander, Maas, Veneman en Wolf. Kent iemand deze namen?

Tot slot heb ik een foto toegevoegd. Ik weet niet waar en wanneer deze foto is gemaakt maar wel dat mijn vader gehurkt in uniform in het midden van de foto is afgebeeld. Kent iemand de andere mannen op deze foto ?


Klik hier voor een uitvergroting


Alvast bedankt voor uw reactie.
Piet Holtmaat
» Deze reactie is geplaatst op 25 juni 2017 11:47
Totaal berichten: 186
Omdat mijn vorige reactie schijnbaar niet goed is ontvangen hierbij nogmaals mijn reactie.

De namen genoemd in bovenstaand verhaal van Piet Holtmaat, in de een na laatste alinea, worden vermeld in het boekje "De wacht aan de IJssel. Belevenissen van II-35 R.I. te Brummen, Doesburg en Rheden 1939-1940" van de auteur S. Laansma.
Het boekje is misschien nog wel te koop op internet of bij een antiquariaat.

Ik zelf heb een eigengemaakte lijst van namen van officieren, onderofficieren en soldaten van o.a. II-35 R.I. De lijst is samengesteld uit gevechtsverslagen, boeken e.a. media. Het is een Excel-bestand. Indien iemand belangstelling heeft in de namen kan de persoon zich bij mij melden per mail.
» Deze reactie is geplaatst op 27 juni 2017 18:25
Totaal berichten: 9
Afgelopen maand ben ik druk bezig geweest om het dossier van mijn opa E.J.Janssen op te vragen, gisteren kreeg ik eindelijk bericht van het NIMH. Zoals mij al eerder was verteld is de informatie over 1939 / 1940 bijna nul. Enige info die ik heb gekregen is in de vorm van een Dienstplichtkaart.

Zijn dienstplicht in 1932 bij de MD in Arnhem
10-09-1936 / 26-09-1936
15-09-1936 / 05-10-1938
11-04-1939 / 10-06-1940 (uit krijgsgevangenschap)
http://www.chaletdurbuy.nl/ciao/EJJanssen1.jpg

Dus ik zoek nog even door, gegevens die ik heb van mijn oom:

Foto's van huis de Dennen in Brummen
Dat mijn opa in krijgsgevangenschap heeft gezeten in Szczecin (STALAG IID)
En een telegram verstuurd uit Brummen met de tekst "afzender DPL E.J.Janssen, 3 - II - 35 RI. Gebud. T.B.O,"

Daarnaast heeft mijn oom het telkens over luitenant W.F.R.A. Vrijaldenhoven maar die was commandant van 1 - II - 35 RI.

Verder kwam ik nog een foto tegen die een beetje op de foto lijkt in het één na laatste bericht.
http://www.chaletdurbuy.nl/ciao/EJJanssen2.jpg

Mocht iemand nog ergens een aanknopingspunt hebben dan hoor ik het graag.

Harold
» Deze reactie is geplaatst op 6 juli 2017 10:48
Totaal berichten: 8
Geachte discussiegenoten.
Ik heb via Nationaal archief http://www.gahetna.nl/ het verslag van sergeant. Berfelo over het gevecht op de boerderij de Cabenter ( Dijk Direren-Doesburg) op 10 mei 1940 waarbij oa. kap. Noteboom sneuvelt weten te bemachtigen ( Beureau Onderscheidingen 1940 -1986 inventarisnummer 253 ). Tot op heden is dit het enige life-verslag van dit incident dat ik heb kunnen inzien. Behalve dan het “beroemde” laatste telefoongesprek dat kapitein Noteboom met Majoor Schillemans Bataljonscommandant II-35 R.I . had en door velen wordt geciteerd maar telkens anders wordt geïnterpreteerd. Hoe Kap. Noteboom precies om het leven komt bestaan verschillende versies, (in de boerderij gedood door een handgranaat of schot door het hoofd in de boomgaard). Bij de stukken van het nationaal archief zat een document met aantekeningen waarin wordt gesproken over verslagen van 10 getuigen van dit incident. Heeft iemand een idee hoe/waar ik deze verslagen kan achterhalen?
op verzoek kan ik het genoemde document aan u mailen.
» Deze reactie is geplaatst op 16 februari 2018 22:53
Totaal berichten: 433
@Piet Holtmaat, inzake tegenstrijdigheden in NIMH-rapporten

De berichten over de gevechten in het vak van 1- en 2-II-35 RI tussen Doesburg en Dieren bevatten tegenstrijdigheden, maar ook een onwaarschijnlijk groot gat tussen de gebeurtenissen bij Doesburg en de eerste schermutseling bij de Cebenterbrug. Mogelijk klopt het in Nederlanse stukken aangehouden tijdschema niet.
Er wordt vreemd genoeg in de groene serie (Deel III/2E pag. 57 e.v.) ook gemeld dat tussen 7.00 en 7.30 uur al opgerukt werd richting Dieren. Om 10.00 uur eerste gevechten bij Cebenterbrug, om 10.30 uur brug daar opgeblazen. Om 12.30 opnieuw gevechten bij Cebenterbrug (die tijd past beter in het tijdschema uit Duitse stukken.

Het Duitse tijdschema is:
Aankomst van de batterij 15 cm s FH 18 (10./AR 256) bij Doesburg tegen 8.00 uur. Stelling ca. 1 km O van Drempt. Van hieruit wordt rivierovergang met rubberboten "beveiligd". O.m. vanuit watertoren. Zie onder. Eerste schot wordt door deze batterij rond 10.00 uur afgegeven. Vuur uit kazematten en loopgraaf bij brug wordt daarmee onderdrukt. Ook met infanteriegeschut, pag, en mitrailleurs. Duits mitrailleurvuur m.n. ook vanuit de watertoren ca. 100 m zuid van de brug, oostoever.
Om ca. 12.00 kan (het gros van ?) SSDF dan nog altijd met rubberboten (!) over. De schipbrug wordt provisorisch hersteld. Zwaar verkeer kan nog niet de brug over. Die moet blijkbaar versterkt. Pas rond 19.00 kan 10./AR 256 de brug over. Beloofd was, dat dat al drie tot vier uur na begin brugslag (invaren middenpontons met bijna pasklaar brugdek mogelijk gemaakt zou zijn.
Vermeld wordt nog dat er gerekend vanaf Doesburg drie bruggen waren. De eerste (schipbrug) vernield aangetroffen, de tweede (Cebenterbrug ?) intact, de derde (bij Dieren ?) gesprongen. De derde wordt niet hersteld, want die is te voet en per rijwiel te passeren.
Tussen 15.20 en 16.20 ontvang de batterij die inmiddels verplaatst is naar een stelling in het noorddeel van Doesburg plotseling vuur vanuit een (dan blijkbaar nog niet opgerolde} kazemat (noord van de brug dus). De batterij vuurt met directe richting op de kazemat. Na vijf schoten voltreffer. Witte vlag wordt daar uitgestoken en 21 man (inclusief bezetting van loopgraaf ?) geven zich over.

Mijn vragen nu:
(1) Klopt dit Duitse tijdschema (beter) met jouw gegevens ?
(2) Zijn de drie genoemde bruggen inderdaad zoals ik aannam: schipbrug - Cebenter - Dieren ?
(3) Is je iets bekend van een overgae van 21 man na een voltreffer op één van de kazematten noord van de brug in de middag ? Mijn "best guess" is dat het om kazemat S 71 zou kunnen gaan.
» Deze reactie is geplaatst op 18 maart 2018 12:42
Totaal berichten: 8
Geachte heer Ruissen, dank voor uw reactie.

Ik ben het met u eens dat er groot gat zit tussen de gebeurtenissen bij Doesburg en de eerste schermutseling bij de Cebenterbrug (Cabenterbrug).
Dit uit zich ook in het dagboek van Majoor Schilleman Bataljonscommandant II-35 R.I (NIMH no 498011) Hierin zit groot hiaat tussen 4.45 uur en 9.00 uur op de 10e mei 1940

Ook in het gevechtsverslag van reserve 1e luitenant W.F.R.A. van Vrijaldenhoven (Nationaal Archief no 3381) staat weinig beschreven over de periode na 7.30 uur. Hij schrijft:
• 6.30 uur eerste Duitsers op O. oever bij de Schipbrug
• Direct daarna trokken de eerste Duitsers met “gummibooten” ter hoogte van kazemat 68 de IJssel over.
• Om 7.00 uur -7.30 uur trokken de eerste Duitsers over de dijk richting Dieren
• Gevecht kap. Noteboom bij de Cabenterbrug
• Te ca. 12.30 uur was het vak ten Z van de Schipbrug omsingeld
• Tussen 15.00 uur en 16.00 uur was het vak ten N van de schipbrug gevangen genomen.

Verbindingscentrum Dieren
Een ander opmerkelijk feit in deze tijdsspanne is de vernietiging van de verbindingscentrale te Dieren. Deze vernietiging door eigen personeel vond eerder plaats dan later de door de leiding van het verbindingscentrale (Serg. van Zwieten) aangegeven tijdstip van 11.15 uur. Door de (te) vroege vernietiging van het verbindingscentrale kon kapitein Noteboom niet op de hoogte worden gebracht dat de vooraf bedachte steun van het teruggetrokken 19e G.B. niet in aantocht was en blijf hij met fatale gevolgen doorvechten bij de Cabenterhoeve. Over deze te vroege vernieling getuigen diverse personen en van Zwieten wordt wel lafheid verweten door Majoor Schilleman maar nooit veroordeeld. (Nationaal Archief Bureau Onderscheidingen 1940 -1986 inventarisnummer 253)


Gevecht bij de Cabenterbrug
Volgens Majoor Schilleman in een voordracht voor een posthume onderscheiding voor Kap. I. Noteboom ( Nationaal Archief Bureau Onderscheidingen 1940 -1986 inventarisnummer 253) heeft Noteboom zijn Cp al om 4.15 verplaatst van de politiepost aan oostzijde van de Cabenterbrug over de Dierensche Hang naar de Boerderij de Cabenter. In dezelfde brief verklaart Schilleman dat hij om 13.00 uur voor het laatst telefonisch met Noteboom spreekt en hoort dat Noteboom opdracht geeft “ schiet die vent daar neer” drie schoten hoort, waarna Noteboom zegt “Goed zoo”. Later verneemt Schilleman dat Noteboom kort daarna gesneuveld is. Nb Over de omstandigheden en exacte locatie waar kap. Noteboom en een aantal anderen sneuvelen zijn diverse versies. Er zijn minimaal 10 verslagen over gemaakt maar deze zijn buiten het verslag van ene Serg. G.A. Berfelo. (Nationaal Archief Bureau Onderscheidingen 1940 -1986 inventarisnummer 253) mij (nog) niet bekent.

Bruggen
In het gevechtsverslag van Serg. G.A. Berfelo (Nationaal archief “Bureau Onderscheidingen 1940 -1986 inventarisnummer 253”) wordt ook de Driekoningenbrug genoemd. Deze lag tussen de Schipbrug en de Cabenterbrug of ook wel Langebrug genoemd. De Driekoningenbrug als zodanig kan ik niet vinden maar heeft zeer waarschijnlijk bij de boerderij de Driekoningen gelegen. Aan de oost kant van Dieren op de weg Dieren Brummen bevindt zich nog een brug en wel over het Apeldoornskanaal. Deze werd zonder directe opdracht van Majoor schilleman al om 6.00 uur opgeblazen
Volgens “De Krijgsverrichtingen ten oosten van de IJssel en de IJssellinie Mei 1940” werd de Cabenterbrug om 10.30 vernield.

Overwegingen
Een mogelijke verklaring voor het hiaat in het tijdsverloop die ochtend is dat de Duitsers pas later die ochtend een nieuw geschut in gebruik hebben genomen. De Duitsers die volgens Vrijaldenhoven al om 7.00 uur de IJssel waren overgekomen en over de Dierenschedijk richting Dieren willen ondervinden toen waarschijnlijk al weerstand van de groep Noteboom die zich nabij de Cabenterbrug bevinden. Daarom wordt door de Duitsers besloten om vanuit ten zuiden van de Schipbrug een omtrekkende beweging te maken door de polder (Havikkerwaard). Dit nam echter veel tijd in beslag waardoor het tijdshiaat mogelijk is ontstaan. De groep Noteboom bleef zich verdedigen wat rond 12.00 uur ontaarde in man tot man gevechten in en om de boerderij de Cabenter.
In de conclusie van de “Commissie van onderzoek” naar Kap. Alink (NIMH no 498014 Onderzoek Kap. Allink) staat dat het 19 G.B, pas om 12.00 uur aan de rand van Dieren in stelling wordt gebracht en om 14.30 vindt er aan de rand van Dieren een kort gevecht plaats. Dit terwijl kap. Noteboom met zijn groep om circa 12.00 uur in gevecht is met de Duitsers. Het 19 G.B. heeft al die tijd gewacht en niets ondernomen. In de zelfde stukken verklaart Luit. Dommering dat de Duitsers pas om 16.00 uur Dieren binnentrekken. Verder staat in deze stukken dat door de te vroege vernieling van de verbindingscentrale in Dieren de noodzaak tot steun aan de troepen aan de Dierenschedijk niet werden gehonoreerd.
Omdat de de Duitsers pas om na de middag middels dezelfde omtrekkende beweging begonnen met de zuivering van de Fraterwaard ( Polder noordelijk van de schipbrug) kan het inderdaad zo zijn dat er nog gevochten is in dit vak (kazematten 69 t/m 73). Op de website (www.vestingdoesburg.nl/1940-strijd-om-de-kazematten) vermeld ook dat de bemanning van de kazematten 70 en 71 gevangen worden genomen.
Ik hoor graag uw commentaar op bovenstaande en ben met name benieuwd of u mij aanwijzingen kunt geven waar ik de genoemde 10 getuigenissen van het gevecht bij de Cabenterhoeve kan vinden?
» Deze reactie is geplaatst op 27 april 2018 13:07
Totaal berichten: 8
Geachte heer Ruissen, dank voor uw reactie.

Ik ben het met u eens dat er groot gat zit tussen de gebeurtenissen bij Doesburg en de eerste schermutseling bij de Cebenterbrug (Cabenterbrug).
Dit uit zich ook in het dagboek van Majoor Schilleman Bataljonscommandant II-35 R.I (NIMH no 498011) Hierin zit groot hiaat tussen 4.45 uur en 9.00 uur op de 10e mei 1940

Ook in het gevechtsverslag van reserve 1e luitenant W.F.R.A. van Vrijaldenhoven (Nationaal Archief no 3381) staat weinig beschreven over de periode na 7.30 uur. Hij schrijft:
* • 6.30 uur eerste Duitsers op O. oever bij de Schipbrug
* • Direct daarna trokken de eerste Duitsers met “gummibooten” ter hoogte van kazemat 68 de IJssel over.
* • Om 7.00 uur -7.30 uur trokken de eerste Duitsers over de dijk richting Dieren
* • Gevecht kap. Noteboom bij de Cabenterbrug
* • Te ca. 12.30 uur was het vak ten Z van de Schipbrug omsingeld
* • Tussen 15.00 uur en 16.00 uur was het vak ten N van de schipbrug gevangen genomen.

Verbindingscentrum Dieren
Een ander opmerkelijk feit in deze tijdsspanne is de vernietiging van de verbindingscentrale te Dieren. Deze vernietiging door eigen personeel vond eerder plaats dan later de door de leiding van het verbindingscentrale (Serg. van Zwieten) aangegeven tijdstip van 11.15 uur. Door de (te) vroege vernietiging van het verbindingscentrale kon kapitein Noteboom niet op de hoogte worden gebracht dat de vooraf bedachte steun van het teruggetrokken 19e G.B. niet in aantocht was en blijf hij met fatale gevolgen doorvechten bij de Cabenterhoeve. Over deze te vroege vernieling getuigen diverse personen en van Zwieten wordt wel lafheid verweten door Majoor Schilleman maar nooit veroordeeld. (Nationaal Archief Bureau Onderscheidingen 1940 -1986 inventarisnummer 253)


Gevecht bij de Cabenterbrug
Volgens Majoor Schilleman in een voordracht voor een posthume onderscheiding voor Kap. I. Noteboom ( Nationaal Archief Bureau Onderscheidingen 1940 -1986 inventarisnummer 253) heeft Noteboom zijn Cp al om 4.15 verplaatst van de politiepost aan oostzijde van de Cabenterbrug over de Dierensche Hang naar de Boerderij de Cabenter. In dezelfde brief verklaart Schilleman dat hij om 13.00 uur voor het laatst telefonisch met Noteboom spreekt en hoort dat Noteboom opdracht geeft “ schiet die vent daar neer” drie schoten hoort, waarna Noteboom zegt “Goed zoo”. Later verneemt Schilleman dat Noteboom kort daarna gesneuveld is. Nb Over de omstandigheden en exacte locatie waar kap. Noteboom en een aantal anderen sneuvelen zijn diverse versies. Er zijn minimaal 10 verslagen over gemaakt maar deze zijn buiten het verslag van ene Serg. G.A. Berfelo. (Nationaal Archief Bureau Onderscheidingen 1940 -1986 inventarisnummer 253) mij (nog) niet bekent.

Bruggen
In het gevechtsverslag van Serg. G.A. Berfelo (Nationaal archief “Bureau Onderscheidingen 1940 -1986 inventarisnummer 253”) wordt ook de Driekoningenbrug genoemd. Deze lag tussen de Schipbrug en de Cabenterbrug of ook wel Langebrug genoemd. De Driekoningenbrug als zodanig kan ik niet vinden maar heeft zeer waarschijnlijk bij de boerderij de Driekoningen gelegen. Aan de oost kant van Dieren op de weg Dieren Brummen bevindt zich nog een brug en wel over het Apeldoornskanaal. Deze werd zonder directe opdracht van Majoor schilleman al om 6.00 uur opgeblazen
Volgens “De Krijgsverrichtingen ten oosten van de IJssel en de IJssellinie Mei 1940” werd de Cabenterbrug om 10.30 vernield.

Overwegingen
Een mogelijke verklaring voor het hiaat in het tijdsverloop die ochtend is dat de Duitsers pas later die ochtend een nieuw geschut in gebruik hebben genomen. De Duitsers die volgens Vrijaldenhoven al om 7.00 uur de IJssel waren overgekomen en over de Dierenschedijk richting Dieren willen ondervinden toen waarschijnlijk al weerstand van de groep Noteboom die zich nabij de Cabenterbrug bevinden. Daarom wordt door de Duitsers besloten om vanuit ten zuiden van de Schipbrug een omtrekkende beweging te maken door de polder (Havikkerwaard). Dit nam echter veel tijd in beslag waardoor het tijdshiaat mogelijk is ontstaan. De groep Noteboom bleef zich verdedigen wat rond 12.00 uur ontaarde in man tot man gevechten in en om de boerderij de Cabenter.
In de conclusie van de “Commissie van onderzoek” naar Kap. Alink (NIMH no 498014 Onderzoek Kap. Allink) staat dat het 19 G.B, pas om 12.00 uur aan de rand van Dieren in stelling wordt gebracht en om 14.30 vindt er aan de rand van Dieren een kort gevecht plaats. Dit terwijl kap. Noteboom met zijn groep om circa 12.00 uur in gevecht is met de Duitsers. Het 19 G.B. heeft al die tijd gewacht en niets ondernomen. In de zelfde stukken verklaart Luit. Dommering dat de Duitsers pas om 16.00 uur Dieren binnentrekken. Verder staat in deze stukken dat door de te vroege vernieling van de verbindingscentrale in Dieren de noodzaak tot steun aan de troepen aan de Dierenschedijk niet werden gehonoreerd.
Omdat de de Duitsers pas om na de middag middels dezelfde omtrekkende beweging begonnen met de zuivering van de Fraterwaard ( Polder noordelijk van de schipbrug) kan het inderdaad zo zijn dat er nog gevochten is in dit vak (kazematten 69 t/m 73). Op de website (www.vestingdoesburg.nl/1940-strijd-om-de-kazematten) vermeld ook dat de bemanning van de kazematten 70 en 71 gevangen worden genomen.
Ik hoor graag uw commentaar op bovenstaande en ben met name benieuwd of u mij aanwijzingen kunt geven waar ik de genoemde 10 getuigenissen van het gevecht bij de Cabenterhoeve kan vinden?
» Deze reactie is geplaatst op 7 mei 2018 21:47
Totaal berichten: 3
Interessante verhalen over de activiteiten rond Doesburg.Wat ik echter mis zijn de verhalen over de leden van de politietroepen, die op de 10e mei de Schipbrug moesten bewaken. Mijn vader, Wiebe Hendrik Baron, geb. 18 maart 1912 was één van hen. Hij praatte er weinig over maar hij was de enige overlevende van de politietroepers die morgen en werd, nadat hij door zijn been geschoten was, door de Duitsers afgevoerd naar Neubrandenburg in Duitsland. Daar is hij erg goed behandeld en na ongeveer 2 maanden weer thuis gekomen in Doesburg. Daarna ging hij over naar de Rijksveldwacht. Maar wat ik begrepen heb waren al zijn collega's dood. 1 naam herinner ik me nog en dat was Dales. Zijn er misschien mensen die er meer over weten? Mijn vader is in 1985 overleden.
» Deze reactie is geplaatst op 5 juni 2019 16:06
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik vond de volgende gesneuvelden van de Politietroepen bij Doesburg: Douwe Brandsma, Harm Evert van Lingen en Jacob Kruithof. De naam Dales ben ik ( nog? ) niet tegen gekomen.
» Deze reactie is geplaatst op 5 juni 2019 18:04
Totaal berichten: 186
De naam Dales kan ook niet bij de gesneuvelden geteld worden vanwege het simpele feit dat hij ook toen niet gesneuveld is.
Nicolaas Dales, geboren op 08-06-1912 te Arnhem, overleden op 21-11-1944. Hij was inderdaad korporaal bij het Korps Politietroepen, Groep Dieren, detachement Doesburg.
Ook het feit dat dhr. Baron de enige overlevende was klopt niet helemaal. Er was namelijk ook een korporaal W.J. Korrel ingedeeld bij de groep. Geboren in 1914 in Amsterdam. Verdere gegevens ontbreken nog.
» Deze reactie is geplaatst op 6 juni 2019 13:17
Totaal berichten: 3
Interessante verhalen over de activiteiten rond Doesburg.Wat ik echter mis zijn de verhalen over de leden van de politietroepen, die op de 10e mei de Schipbrug moesten bewaken. Mijn vader, Wiebe Hendrik Baron, geb. 18 maart 1912 was één van hen. Hij praatte er weinig over maar hij was de enige overlevende van de politietroepers die morgen en werd, nadat hij door zijn been geschoten was, door de Duitsers afgevoerd naar Neubrandenburg in Duitsland. Daar is hij erg goed behandeld en na ongeveer 2 maanden weer thuis gekomen in Doesburg. Daarna ging hij over naar de Rijksveldwacht. Maar wat ik begrepen heb waren al zijn collega's dood. 1 naam herinner ik me nog en dat was Dales. Zijn er misschien mensen die er meer over weten? Mijn vader is in 1985 overleden.
» Deze reactie is geplaatst op 7 juni 2019 11:36
Totaal berichten: 3
Dan ben ik voor wat betreft Dales abuis. In mijn jeugdjaren gingen we nog vaak op bezoek bij zijn weduwe. In mijn beleving was ook hij gesneuveld op de Schipbrug. Wat ik wel zeker weet is dat mijn vader altijd verteld heeft dat zijn collega's om hem heen allemaal gesneuveld waren op/bij de Schipbrug. Maar ik ruil mijn mening graag in voor een betere. Wat ik graag wil is meer informatie over die mensen van de Politietroepen bij de Schipbrug. Is dat ergens te vinden?
» Deze reactie is geplaatst op 7 juni 2019 11:42
Totaal berichten: 186
Korporaal Jacob Kruithof, geboren op 24-01-1912 te Hoogvliet, is schijnbaar korte tijd voor het uitbreken van de oorlog overgeplaatst van het Regiment Grenadiers naar het Korps Politietroepen.
Hij staat namelijk op de personeelslijst van het korps, d.d. 01-01-1940 nog niet vermeld.
» Deze reactie is geplaatst op 7 juni 2019 15:08
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Bij 1 – II – 35 RI was een groep Politietroepen ingedeeld voor bewaking en vernieling van de brug bij Doesburg en van de Cebenterbrug over de Dierense hank. Zij bedienden ook een 6 veld. Op 10 mei ( rond 4.30 uur ) ontving de compagniescommandant het bevel “ vernielen “ waarna door de groep Politietroepen het uitvaarbare gedeelte van de schipbrug tot zinken werd gebracht. Om ongeveer 6.00 uur vertoonden zich de eerste Duitse militairen op de oostelijke Ijsseloever bij Doesburg en werden de eigen opstellingen door vliegtuigen aangevallen. Om 6.30 betraden enkele Duitse soldaten het vaste bruggedeelte aan de oostelijke IJsseloever. Ze werden door het stuk 6veld en door de lichte mitrailleurs uit de kazematten 68 en 70 onder vuur genomen. De 6veld ontving, na enkle schoten gedaan te hebben, een voltreffer waardoor een sergeant en een korporaal van de Politietroepen werden gedood. Ook de kazematten 66, 67 en 68 werden onder vuur genomen. De sergeant commandant van kazemat 68 en een soldaat lieten daarbij het leven.Nadat de wapens in kazematten 66, 67 en 68 buiten gevecht waren gesteld, trok de vijand ter hoogte van kazemat 68 in rubberbootjes de IJssel over. De bezetting van de loopgraven werd tot dekken gedongen door mitrailleurs die op de toren van Doesburg waren opgesteld. Met geringe verliezen bereikte de vijand de westoever. Daarna werden enkele pontons te water gelaten en in het open gedeelte van de schipbrug gevaren, waarover een brugdek werd gelegd, dat vrijwel pasklaar was aangevoerd. Tussen 7.00 en 7.30 drongen de eerste vijandelijke afdelingen over de IJssel.
Bij Doesburg is zeker niet de gehele groep Politietroepen omgekomen. De bovengenoemde sergeant is ongetwijfeld Brandsma.
» Deze reactie is geplaatst op 8 juni 2019 11:35
Totaal berichten: 143
Volgens het boek Het Korps Politie Troepen 1919 - 1940 zijn er 3 leden ven het Korps bij Doesburg omgekomen.
Sgt Brandsma, Kpl Kruithof en Kpl Van Lingen.
Van Lingen is omgekomen bij het stuk 6 Veld
» Deze reactie is geplaatst op 9 juni 2019 21:42
Totaal berichten: 1
Beste lezer,

Enige jaren geleden ben ik met mijn ouders bij de Grebbeberg en het ereveld geweest. Hier vertelde moeders dat een familie lid bij de gevechten op 10 mei 1940 is omgekomen. Haar eigen zoektocht heeft naast het feit dat hij in Hengelo is begraven en is omgekomen bij de gevechten rond Doesburg, niet veel meer opgeleverd. Overigens staat in de tekst de naam Soldaat LJG Badert, welke dus incorrect is. Dit moet Badart zijn.

De naam van deze soldaat is: Lambertus Johannes Gerhardus Badart. Nu ben ik zelf aan het uitpluizen geweest en kwam daarbij ook op uw site terecht. Ondertussen weet ik veel meer over de toedracht (Waren ze in of in de omgeving van een Kazemat) Hoe zijn ze omgekomen enz. Bestaan er foto's van hem ergens in een archief. En ook of er op de plaats zelf nog iets te vinden is.

Mijn moeder heeft weinig informatie, omdat over deze dappere soldaat thuis eigenlijk nooit gesproken is. Ze kan zich herinneren dat er een boekje (regimentgids of zoiets?)van hem zijn geweest, maar toen zij haar ouders daar over vroeg, weigerden zij iets te vertellen.

De dappere soldaat ligt in Hengelo op de R.K. begraafplaats en zijn graf is gemerkt als een "Nederlands oorlogsgraf."
» Deze reactie is geplaatst op 12 november 2019 22:06
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Badart is bij het oprollen van de stelling aan de IJssel ( omgeving kazemat 83 B ) om 12.30 uur gevallen tijdens een handgemeen in de boomaard in de omgeving van de commandopost in de Cebenterhoeve toen die werd omsingeld. Hij behoorde als dpl.sld tot 1 – II – 35 RI. Geboren in Hengelo ( 12 – 04 – 1905 ). Er staat een foto van hem in het boek Storm uit het Noorden van C.B Cornelissen ( 1985 ), bladzij 273.
» Deze reactie is geplaatst op 12 november 2019 22:24
Totaal berichten: 8
Geachte heer Hollander, In het boekje " De Wacht aan de IJssel" De belevenissen van II-35 R.I Wordt de heer Badart genoemd en hij is inderdaad gesneuveld bij de nog steeds bestaande boerderij De Cabenter aan de weg tussen dieren en doesburg. Op de beeldbank van het NIMH (Objectnummer 2155_001309 ) kunt u het tijdelijke graf zien dat toen aan de zijkant van de boerderij was gemaakt.

Ik denk echter niet dat de soldaat Badart daar tijdelijk begraven lag. Detail: één naam is echter niet correct weergegeven maar dat is zeer waarschijnlijk de kok Gelderman waarbij de Duitsers een briefje in zijn broekzak vonden waarop stond “Voor Avondeten …” en dit voor zijn naam hebben aangezien. Waarom de Badart daar niet begraven is voor mij ook onduidelijk.

Ik heb die deze discussiegroep gestart (zie bovenstaande) en heb, ook na uitgebreid documentatieonderzoek in oa. het Nationaal Archief in den Haag, nog steeds niet “het verhaal” en de exacte locatie van mijn vader AJ Holtmaat, die ook in was ingedeeld bij I-II-35 R.I. kunnen achterhalen. Echter als “nevenvangst” heb ik ontdekt dat met namen kapitein Noteboom, die dus ook sneuvelt in/bij de Cabenter één van de echte helden was die Nederland op dat moment verdedigden. Wellicht uit onwetendheid, in dit geval letterlijk omdat ene van Zwieten de telefooncentrale in Dieren vroegtijdig onklaar had gemaakt en daarom geen versterking kreeg van de teruggetrokken grenstroep G19. Er bestaan verschillende versies hoe dit gevecht precies heeft plaatsgevonden en of Noteboom in of buiten de boerderij sneuvelt?

Bij het gevecht in en om de Cabenter zijn omgekomen:
• Soldaat LJG Badart
• Soldaat Gelderman ( Kok)( komt om bij Keukenwagen voordeur Hoeve Cabenter)
• Hospitaalsoldaat Martens


Mannen die het gevecht overleefd hebben (waren in de kelder van boerderij van Brouwer)
• Ziekendrager korp. H.J. Bourgonje
• Ziekendrager van der Ploeg
• Foerier Bouman
• Soldaat WC Moning
• Bureauschrijver ter Haar

Mocht er iemand zijn die meer gegevens heeft omtrent bovenstaande dan hoor ik dat graag.
Piet Holtmaat Pietholtmaat@gmail.com.
» Deze reactie is geplaatst op 13 november 2019 20:11
Totaal berichten: 2
Deze discussiegroep is in 2016 gestart door Piet Holtmaat, met de vraag wie meer weet over zijn vader Antonius Johannes Holtmaat * 21-12-1909. Het gewenste antwoord is nog steeds niet boven tafel gekomen. Binnen mijn netwerk zal ik deze vraag uitzetten, maar stel de verwachtingen niet te hoog, zoals meerdere keren is aangegeven, maar ............ je weet het nooit!? De leden van deze groep wil ik wijzen op de site: www.vestingdoesburg.nl. Zie periode: 1940, Strijd om de kazematten. Hierin geven wij (Rob Verhoef m.m.v. Henk IJbema) een gedetailleerde beschrijving met kaartmateriaal van de strijd om de kazematten op 10 mei 1940 in en om Doesburg. De eerder genoemde boerderij De Koekingsbouwing (Fraterwaard) ligt ter hoogte van kazematten G72, de nog bestaande S73 en de G74.
» Deze reactie is geplaatst op 4 augustus 2020 20:18
Totaal berichten: 1
vraag over soldaat Hendrikus
Ik ben een tijdje op zoek naar meer informatie over mijn familielid Hendrikus maar kan er maar weinig over vinden, zijn er mensen die meer weten zoals foto's of meer informatie van
Hendrikus Olijdam /Olydam? Ik ben voornamelijk op zoek naar foto's van hem. hij is gesneuveld op 10 mei 1940 (III-35.R.I., hij is omgekomen in een (loopgraven van de politietroepen) bij doesburg, hij hoorde waarschijnlijk bij de kazemat G68 maar dat weet ik niet zeker. Hendrikus is eerst in doesburg begraven en later in Markelo. Als er mensen zijn die hier meer vanaf weten zou ik dat ontzettend waarderen!
» Deze reactie is geplaatst op 20 november 2023 23:17
Totaal berichten: 2.110
@Piet Holtmaat. Uw bericht van 25 juni 2017 11:47 toont een foto met NL militairen die allen een karabijn (of pistool FN) in handen hebben. Dit zal dus niet zijn gegaan om een gewone infanterie tirailleurgroep. Die hadden immers het geweer en niet de veel kortere karabijn of pistool (tenzij mitrailleurschutter of officier). Uw vader houdt ook een karabijn vast. Het lijkt hier om stafmilitairen te gaan wat prima past bij uw verhaal. Uw vader zal dus denkelijk tot deze (compagnies- of een bataljons-)staf hebben behoord. Twee ziekendragers en een hospik klinkt als een bataljonsstaf.
» Deze reactie is geplaatst op 21 november 2023 17:20

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554