Discussiegroep

Onderwerp: De strijd aan het Maas - Waalkanaal

(redactie)
Totaal berichten: 2.294
2.538 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Overig Mei 1940 / Boeken, tijdschriften en publicaties
Net verschenen van de hand van onze collega Allert Goossens:

De strijd aan het Maas - Waalkanaal

De strijd aan het Maas-Waalkanaal, tussen Heumen en Nijmegen, werd gestreden op 10 mei 1940. Het betrof weliswaar een zijtoneel van de operatie van het Duitse 26e Legerkorps, maar het had wel degelijk significantie in de zin dat een geslaagde vroege Duitse doorbraak ten westen van Nijmegen de succesvolle terugtrekking van de troepen uit Brabant had kunnen bedreigen. Opmerkelijker is echter dat het gevecht bij de hefbrug te Heumen met afstand het langstdurende gevecht in de buitendefensie was. Nergens in de noordelijke provincies, IJssellinie of Maaslinie werd langer stand gehouden dan bij Heumen. Vanaf een tijdstip voorafgaand aan het Duitse aanvalsuur tot einde van de middag werden de Duitsers hier tegengehouden. Deze gebeurtenissen en de schermutselingen langs de grens en in Nijmegen zijn met de laatste inzichten omkleed besproken in dit boek. Met eindnoten wordt uitgebreid een verantwoording van feiten en conclusies geboden met verwijzing naar de gebruikte persoonlijke, Nederlandse en Duitse bronnen. Het boek (198 pg.) is sinds 2 november 2016 verkrijgbaar bij Uitgeverij ASPEKT of de gewone handel onder ISBN 9-789463 380263. In de meeste gevallen is de prijs € 21,95.

Zie voor meer informatie: http://www.uitgeverijaspekt.nl/boekdetail.php?id=9789463380263

In december 2016 komt bij dezelfde uitgever een tweede, enigszins omvangrijker, boek uit over het gevecht bij Mook en Middelaar (tegenover Katwijk, Cuijk en St. Agatha). Ook die strijd werd op 10 mei 1940 gevochten en kende bij Mook de voor de Duitsers bloedigste oversteek van de Maas in Nederland. De beide boeken, die elk individuele theaters behandelen, dekken samen de aanvalsoperaties van de Duitse 254e Infanterie Division op 10 mei 1940.

» Dit bericht is geplaatst op 2 november 2016 22:23
Totaal berichten: 49
Geweldig Allert heeft een boek geschreven! Ik vroeg daar al jaren terug om. Boek is besteld, ben nu in Toulouse maar zodra ik het gelezen heb zal ik een recensie sturen.
» Deze reactie is geplaatst op 10 november 2016 23:48
Totaal berichten: 180
Ik heb het boek nu gelezen en ik vind het een leuk informatief boekje.
Helemaal aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen wat betreft beschikbare bronnen.
Het geeft meer duidelijkheid wat er werkelijk is gebeurd.
Geen eenzijdige bronnen van Nederlandse kant, maar ook van Duitse kant. Het belicht dus beide zijden van het verhaal.
Kritisch bekeken en duidelijk beargumenteerd in de stijl zoals we die kennen van Allard Goossens.
Een puntje van kritiek: Het was gemakkelijker geweest als in het namenregister ook de pagina was vermeld. Nu is het lastig om de naam terug te vinden in het boek.
Kortom, ik kijk al uit naar zijn volgende boek die ik zeker zal gaan kopen.
» Deze reactie is geplaatst op 11 november 2016 10:41
Totaal berichten: 1.340
Het boek over Mook/Middelaar zal aanzienlijk dikker zijn met over de 300 pp en meer dan 500 eindnoten. Daarin ook iets meer afbeeldingen. Uitgangspunt is vrijwel alles met eigen collectie afbeeldingen vullen, wat grotendeels is gelukt.

De reden om geen paginanummers op te nemen was eigenlijk heel praktisch. Pas in de allerlaatste proefdruk zou het paginanummer bekend zijn. Toen werd de opmaak niet meer aangepast. In het tweede boek zal ik dat wel trachten. We zitten nu in de proefdrukfase en hopelijk kan die volgende week worden afgerond met print en beschikbaarheid in de eerste of tweede week van december ...
» Deze reactie is geplaatst op 11 november 2016 13:28
Totaal berichten: 49
Ik heb het boek nog steeds niet binnen. Vanmiddag kom ik langs Soesterberg en ga dan even langs Aspekt. Ik begreep per telefoon van Aspekt vanochtend dat de Mook/Middelaar publikatie meer januari zal gaan worden.
» Deze reactie is geplaatst op 21 november 2016 09:23

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554