Discussiegroep

Onderwerp: Nieuw boek van Allert Goossens

(redactie)
Totaal berichten: 2.293
1.407 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Stichting De Greb / Boeken, tijdschriften en publicaties
http://www.uitgeverijaspekt.nl/boekdetail.php?id=9789463380270“De strijd in mei 1940 om de Maaslinie tussen Mook en Boxmeer was de enige in deze linie met werkelijk betekenis voor het lot van Nederland in die dagen. Het sterke Duitse 26e Legerkorps had deze sector tot doelgebied en dat legerkorps was het enige dat onder de grote rivieren opereerde onder de vleugels van het 18e Leger dat Nederland diende te veroveren. Het legerkorps trok in de voorste lijn op met twee infanteriedivisies, die naast elkaar opereerden en een snelle opmars naar de omgeving van Breda tot doel hadden. Aan de Maas vochten zij als voorhoede van hun legerkorps hun eerste gevecht. De meest noordelijk opererende divisie was de 254e Infanterie Divisie. Deze moest trachten om tussen Mook en Middelaar een eigen sector aan de westzijde van de Maas vrij te vechten en nadien door te stoten naar het noordelijke deel van de Peel-Raamstelling. Tegenover deze divisie lag tussen Mook en Middelaar één versterkt Nederlands infanteriebataljon, opgesteld in een uiterst ijle linie welke was voorzien van enige tientallen kleine betonnen en stalen kazematten en waarin geschut vrijwel ontbrak. Zij vormden een voorverdediging die tot oorspronkelijk doel had om de aanvallers tenminste een halve dag te vertragen, zodat de achterliggende hoofdstelling – de Peel-Raamstelling – volledig zou kunnen worden bezet door Nederlandse troepen. Heimelijk was echter in april 1940 het besluit al genomen om bij een Duitse inval de hoofdmacht uit de hoofdstelling weg te manoeuvreren naar de Vesting Holland en alleen de frontlijn van de Peel-Raamstelling bezet te houden, wat deze op 10 mei in de vroege ochtend al was. Het kwam er daardoor op neer dat de Maaslinie weinig ander doel meer diende dan de aanvaller enige afbreuk te bezorgen. Zodoende werd het gevecht aan de Maas tussen Mook en Middelaar een waarlijk opofferingsgevecht.Dit boek beschrijft de voorbereidingen en de gebeurtenissen van het besproken gevecht op 10 mei 1940 op uitgebreide wijze. Bij het voorafgaande onderzoek is gebruik gemaakt van een grondige en brede bestudering van bestaande en nieuw ontsloten bronnen zodat de meest recente inzichten met de lezer kunnen worden gedeeld. Het boek is tevens voorzien van enig nooit eerder gepubliceerd fotomateriaal. ISBN nummer 9789463380270, prijs EURO 21,95, totaal 306 pagina’s.”
» Dit bericht is geplaatst op 17 december 2016 15:20
Totaal berichten: 144
Ik heb net het boek gelezen. Wederom vind ik het een goed boek. Verhelderend, verfrissend en neutraal bekeken. Wederom van beide zijden toegelicht zodat een lezer zeker geen eenzijdig verhaal te lezen krijgt.
Je kunt dan toch merken dat de geschiedschrijving toe is aan een nieuwere versie. Steeds vaker kun je toch merken dat er vroeger niet de huidige bronnen beschikbaar zijn geweest. Dat geeft toch een andere kijk op de zaken.
Zeker als je een van de vermelde bronnen leest. Namelijk het boek "Standhouden..! 10 mei 1940". Dat is ook een boek dat ik als gevolg van het huidige boek van Allert bijna tegelijkertijd heb aangeschaft. Dit is ook een leuk boek maar je kunt toch merken dat de gevechten, met name de oversteek over de Maas, toch anders worden beschreven en in de veronderstelling dat er heel, heel veel Duitse slachtoffers zijn gevallen. Wat nu met de Duitse bronnen toch achterhaald wordt.
Ook de opleiding en bewapening van beide partijen wordt verhelderend bekeken en verteld.

Allert geeft terecht aan dat ook hij niet overal antwoord op heeft omdat simpelweg voldoende gegevens ontbreken om iets duidelijk te krijgen. Gegevens die vaak verloren zijn gegaan of nooit duidelijk zijn geworden.

Jammer vond ik wel dat de gebeurtenissen van 4-II-26 R.I., betreffende de overval op de brug bij Gennep niet wat uitgebreider beschreven zijn. Was leuker geweest.
Tenslotte nog een klein puntje van kritiek. Het namenregister mag wel iets uitgebreider omschreven zijn dan blz. zoveel en verder. Het is namelijk gemakkelijker om dezelfde naam die je vaker tegenkomt in het boek om die dan terug te vinden als je weet waar je die naam moet zoeken.

Tenslotte hoop ik dat er nog meer boeken in de maak zijn van Allert voor de toekomst of dat er plannen zijn.
Ik kan wel enkele onderwerpen bedenken waar hij zijn expertise in heeft. Zoals bijvoorbeeld boeken over het Zuidfront of bijvoorbeeld de overval op de bruggen in Venlo. Genoeg onderwerpen.

We wachten maar af wat er gaat gebeuren. Ik ben benieuwd.
» Deze reactie is geplaatst op 22 januari 2017 12:56
Totaal berichten: 2.041
Ton, dank voor je reflectie.

Het boek geeft in de inleiding en titel aan dat het de gevechten bij Mook en Middelaar beschrijft en dat die bij Gennep/Oeffelt buiten bereik van dit boek vallen. Het derde boek in de trilogie (Gennep tot Afferden) zat dit uitgebreid beschrijven, net als de gevechten bij Boxmeer/Heijen en Afferden.

Het schrijven van boeken is voor mij geen doel, meer een resultaat van veel onderzoek. Ik vind de onderzoeken belangrijk, vooral ook de zorgvuldigheid. Bij mij betekent dat jaren werk. Veldverkenningen, zeer uitgebreide archiefstudie en lang studeren en schaven. Dit houdt in dat ik niet hoogfrequent boeken zal kunnen produceren, maar er is wel gelukkig animo van de uitgever om me meer te laten publiceren en ook in het tempo dat bij mijn capaciteiten past. Ik moet het namelijk in mijn vrije tijd doen. Heb net als vele van ons een betaalde baan. Dit is liefde en toewijding, die in tijd en geld best duur betaald moet worden. ;)
» Deze reactie is geplaatst op 24 januari 2017 18:27
Totaal berichten: 2.041
Binnen afzienbare tijd komt nu een boek over de overval bij Gennep en de gebeurtenissen daarvóór en in verband daarmee staande nadien. Dat levert voldoende informatie op. Jarenlange research, archievenwoede (vooral door mijn kompaan Hugo van Dijk) en ook ondersteuning van lokale historici (Hein Veld zijn kennis en steun is groots) levert straks spectaculair veel nieuwe inzichten en duidelijkheid op. De namen der overvallers, de betrokken eenheden, de mysteries rond de vermeend zwijgende kazematten maar ook hoe een op zichzelf voldoende beveiligde keten aan maatregelen alsnog faalt. Hoe kon een zo belangrijk object in een officierenleger louter door onderofficieren worden beveiligd? Hoe kon het zijn dat van grens tot aan station Oeffelt, achter de Maaslinie, de overvaller geen officier zou zien? Maar tegelijkertijd, hoe konden onderofficieren met zoveel aanwijzingen dat het mis was - goed mis was - alsnog zoveel verkeerde besluiten aaneen rijgen? En ten slotte de vraag behandeld of de verovering van een intacte spoorbrug bij Gennep de Duitsers nog enig voordeel bood of dat het geen enkel verschil maakte - was het wellicht wel een blessing-in-disguise geweest?

Interessante onderwerpen die uitgebreid geanalyseerd én verantwoord worden met ruim 500 eindnoten, hoewel die ook enige nadere details bevatten die voor de hoofdtekst niet relevant zijn maar voor de detailfetisjist alsnog boeiend zijn.

Vermoedelijk wordt het zomer 2020 maar dan hopen we het boek hier als uitgegeven te mogen aankondigen.
» Deze reactie is geplaatst op 20 januari 2020 17:21
Totaal berichten: 144
Hallo Allert,

Wanneer gaat jouw nieuwe boek over de overval bij Gennep uitkomen?
» Deze reactie is geplaatst op 13 september 2020 14:53
Totaal berichten: 2.041
Dag Ton,

Ik leg momenteel de laatste fundamenten voor dat boek. De overval zelf en aanloop is afgerond. Het nagevecht bij Gennep alsmede een vervolggevecht bij Haps is nu in bewerking. Ik verwacht het boek rond einde jaar ergens voor de uitgever klaar te hebben.

Alle namen der overvallers zijn inmiddels ontsloten met bronmateriaal uit Duitse archieven. De overval is gereconstrueerd. Er is uitgebreid bewijs dat de Duitsers hier belangrijk, en niet alleen met de beide treinen en overvallers, vóór 03.55 uur op ons grondgebied opereerden. Hoe ze dat maskeerden in al hun verslagen en rapporten. Hoe Walther zichzelf het ridderkruis omhing door zijn rol en betekenis zwaar te overdrijven. Hoe belangrijk de rol van twee Nederlandse deelnemers van de overval was en er wordt met feiten en vergelijkingen gekeken of de situatie bij Gennep nu werkelijk zo afwijkend was van die bij Roermond, Buggenum en Venlo of dat dit wel meeviel.

Er zal geen sprake zijn van kanteling van de geschiedschrijving. Uiteraard niet. Wel zal blijken dat hoe het tot nu toe is beschreven in stafwerk, Wilson, Brongers en het vermaarde NIMH standaard 'De strijd op Nederlands grondgebied' echt moet worden herzien.
» Deze reactie is geplaatst op 20 oktober 2020 10:13

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554