Discussiegroep

Onderwerp: Besluitvorming overgave

Totaal berichten: 1
1.491 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Overig Mei 1940 / Bewapening en legerzaken
Nergens kan ik terugvinden hoeveel Duitse divisies, regimenten en bataljons daadwerkelijk ingezet zijn om het Nederlandse leger tot overgave te dwingen. Enkel een opgave van het totaal aantal divisies (zo'n 22), waarvan een groot deel, mogelijkerwijs het grootste deel, gericht was tegen het Belgische territorium en niet of nauwelijks deelgenomen heeft aan gevechtshandelingen op Nederlandse bodem. Hoeveel formaties en van welke grootte, hebben daadwerkelijk noemenswaardige strijd geleverd? Gezien de documentatie lijkt slechts een klein deel daarvan werkelijk in actie gekomen te zijn.

Als tweede vraag. In het verleden heb ik wel eens gelezen, dat mede het feit dat Nederland reeds na 4 dagen strijd een ernstig munitietekort zou hebben gehad. Zo ja, in hoeverre speelde dit mee in de capitulatie-overweging? Is de dreiging van terreurbombardementen op steden in Nederland om de Nederlandse overgave af te dwingen in combinatie daarmee niet een: 'dolkstoot in de rug legende'?
Lijkt me niet erg logisch dat de Duitsers een, voor hun belangrijke havenstad, in schut en as zouden leggen. Bovendien zou het grote operationele bezwaren opleveren. Was het bombardement niet meer, dan een ondersteuningsactie van de aldaar opererende para's? Is dit een dolkstootlegende? Een doos van Pandora?
» Dit bericht is geplaatst op 13 januari 2017 01:23
Totaal berichten: 2.107
Op de eerste vraag:

Het Duitse 18e Leger vocht tegen het Nederlandse. Het bestond uit twee legerkorpsen (10.AK en 26.AK) aangevuld met de kleine, klassieke 1e Kavallerie Division, een bereden divisie voor lichte doeleinden.

10.AK werd gevormd door twee Duitse reserve infanteriedivisies (207 en 227) en twee zelfstandige Waffen SS regimenten. Daarnaast kreeg het legerkorps enige steun van Duitse grenseenheden. De sterkte van 10.AK was ca. 50.000 man.

26.AK was een groter legerkorps, dat bovendien een tweede legerkorpsstaf aan boord had om uit dit 26e AK een klein gemotoriseerd korps te vormen (39.AK). Het bestond uit de twee reserve infanteriedivisies 254 en 256 alsmede het gemotoriseerde SS-Verfügungsverband met twee gevechtsregimenten en de kleine 9e Panzer Division. Deze laatste had weliswaar relatief weinig tanks, maar kende een groot verkenningsverband en twee gemotoriseerde Schützen regimenten. Ter beschikking stond verder een reserve van de 208e en 225 ID, welke overigens in principe pas voor inzet in België was bedoeld. Enkele elementen hiervan waren echter in gebruik (pioniers), de hoofdmachten zouden niet participeren. De hoofdmacht van 26.AK had een omvang van ca. 60.000 man, waarbij de beide divisies uit de OKH reserve niet zijn meegeteld. Ook wordt toegevoegde niet-combattante ondersteuning dan gemakshalve niet meegerekend. Als je dat wel doet, dan komt de som van het grote 26.AK op ongeveer 95.000-100.000 man (=zes divisies plus legerkorpstroepen plus toegevoegde eenheden).

Naast deze eenheden was er het Luftwaffe Luchtlandingskorps. Dat bestond uit de vliegende delen van de 22.ID en de 7e FD. De eerste had daarbij zo'n 12.000 mensen inzetbaar (met een bataljon van 46.IR als ingezette reserve) en de tweede ca. 4.000. Hiervan zouden uiteindelijk ca. 11.000 man in totaal daadwerkelijk landen.

De eenheden van het 6e Leger hadden niet tot doel om de Nederlandse krijgsmacht te bestrijden, maar dienden voor het Belgische theater. Ze moesten wel de Maasdefensie en (voor een klein deel) Peel defensie zelfstandig verslaan. Deze laatste acties betrok de 30e en 56e ID van de Duitsers. De rest van het 6e Leger vocht weliswaar in Limburg ook nog tegen Nederlandse troepen, maar dat was slechts het 37e Infanterie Regiment en 13.GB. Zij waren opgeofferd om een minimale bezetting van Midden- en Zuid-Limburg te verrichten. Onze krijgsmacht achtte dit gebied (terecht) onverdedigbaar voor een zelfstandig Nederland.

Op de tweede vraag:

Er was op 14 mei, na vijf dagen oorlog, nog slechts een munitietekort voor de luchtafweer. Voor het overige was er nog munitie voor één tot enkele weken, afhankelijk van het wapensysteem. Zelfs de huidige krijgsmacht is zeer slecht op de hoogte van deze gegevens want de vorige en huidige CDS heb ik in de media horen zeggen dat onze huidige krijgsmacht zo'n slechte munitievoorraad heeft dat het bijna net zo erg zou zijn als in 1940. Zoals bij veel zaken blijkt dan dat het krijgshistorisch onderwijs op de KMA (NDA) veel te wensen overlaat en nog erg veel oude mythes bevat. Onze krijgsmacht nu heeft een fractie van de munitie die onze landmacht in 1940 had. Er was een voorraad voor vier weken oorlog bij aanvang. Alleen de luchtverdediging was met een gekend tekort begonnen en had door de intensieve inzet van de Luftwaffe op de eerste dag na twee dagen al zulke grote tekorten dat sommige vuurmonden zonder zaten.

De afweging om tot een capitulatie te komen is een integrale. De OLZ heeft indertijd alles in ogenschouw genomen en daarbij is de munitievoorraad beslist een element geweest, maar zeker niet doorslaand. De belangrijkste reden waarom voordien nog niet was gecapituleerd was dat de Generale Staf ineens, tijdens de Meidagen, wel met het bondgenootschappelijke virus besmet was geraakt, terwijl Winkelman voor mei 1940 zijn uiterste best had gedaan om op een zelfstandige rol voor Nederland aan te sturen. Hij overwoog op 13 mei en zelfs direct na het bombardement op Rotterdam de strijd alsnog voort te zetten, om zo Duitse eenheden te binden, die dan niet voor de strijd elders ter beschikking kwamen. Pas toen rond 16.00 uur een dreigement tegen de stad Utrecht werd gedaan dat deze stad met de grond gelijk zou worden gemaakt als er niet zou worden gecapituleerd ter plaatse, besloot de OLZ dat dit risico niet langer genomen mocht worden. De luchtverdediging zou er machteloos tegen staan en het offer was de opbrengst niet meer waard.

Logisch of niet, de Duitsers hebben welbewust voor een groot oppervlakte bombardement gekozen op de stad Rotterdam. Niet de havens, maar de stad. Ze hadden in september 1939 ook geen moeite om Warschau grotendeels te vernietigen. Overigens, de Geallieerden hadden op hun beurt geen enkel probleem om half Normandië te verwoesten om aldaar de Duitsers te verdrijven. Het was de moderne oorlog, waarbij de Geallieerden de Duitsers en Japanners ver zouden overtreffen in het vernietigen van civiele structuren en steden.

Het Rotterdamse bombardement was geen steun van de para's. Het was geen tactisch bombardement, hoewel zelfs sommige historici dat niet lijken te kunnen of durven concluderen. Het was strategisch bedoeld, om de stad en mogelijk meer direct op de knieën te dwingen. Het was in die zin dan een indirecte steun aan de gelande luchtlandingstroepen dat een capitulatie hen zou ontzetten. Een tactisch bombardement was het echter geenszins. De Duitse bevelhebbers op de grond hadden uitsluitend gevraagd om tactische grondsteun van de Luftwaffe langs de Maas (Nederlandse lintdefensie) en op de corridor die de 9e Panzer Division en de SS-Leibstandarte moesten vrij vechten. Het was beoogd dit vooral met Ju-88 te doen en niet met een oppervlaktebombardement.

Dolkstoot in de rug legende? Dat is een populaire titel die mij niets zegt in deze context. De dolkstootlegende in relatie tot Hitler en trawanten verwees naar de Duitse volksopstand ten tijde van de laatste maanden van de Eerste Wereldoorlog. Hitler beweerde dat het Reichswehr toentertijd was verraden door politici en bepaalde burgerklassen en dit werd als een dolkstoot in de rug ervaren. Dat moeten we niet gaan extrapoleren tot een gebeurtenis tijdens de Meidagen van 1940.
» Deze reactie is geplaatst op 13 januari 2017 13:02

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554