Discussiegroep

Onderwerp: Slag om Ypenburg

Totaal berichten: 1
1.319 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Overig Mei 1940 / Gevechten en gevechtsomstandigheden
http://www.zuidfront-holland1940.nl/ "Hoewel de slag om de Grebbeberg nog steeds beeldbepalend is als het beslissende gevecht tijdens de meidagen van 1940, werd de voor Nederland werkelijk belangrijkste slag gestreden aan het Zuidfront van Vesting Holland. Daar drong op de derde oorlogsdag de Duitse hoofdmacht de Vesting Holland binnen, nadat haar pad door de al vroeg op de 10e mei gelande luchtlandingstroepen was geplaveid." Zeker ook beslissend was de slag om Ypenburg. Hier werd de vijand de eerste oorlogsdag 10 mei verslagen en werd het koningshuis en de regering behoed voor erger. Deze slag staat bekend als : "De Verloren Overwinning".De dappere militairen hielden hier stand tot het bombardement op Rotterdam14 mei en de overgave van de Nederlandse gezagvoerders. http://www.historischypenburg.nl/themas/wo-ii/slag-om-ypenburg/
» Dit bericht is geplaatst op 27 juli 2017 10:52
Totaal berichten: 2.109
Het is tegenwoordig mode dat met marketingachtige kreten allerlei regio's aandacht vragen voor lokale slagen. Dat gebeurt vaak door kretologieën als 'Vergeten slag' of andere martiale titels. Dat is allemaal uiteraard toegestaan en vanuit lokaal perspectief goed te begrijpen, maar historisch heeft dat niet zo heel veel waarde. Vaak is zelfs het tegendeel aan de orde.

De Duitse veldtocht in Nederland kende twee voorname aanvalsrichtingen en één brutale opportunistische actie. De eerste ziet op de hoofdaanval door Noord-Brabant bedoeld om langs de veroverde luchtlandingscorridor Moerdijk-Rotterdam de Vesting Holland vanuit het zuiden beslissend te penetreren (de hamer) gecombineerd met de steunaanval via de Grebbelinie die bedoeld was het Nederlandse veldleger vast te zetten tegen de lijn Amsterdam - Utrecht (aambeeld). Dat was de hoofdstrategie, waarbij de luchtlanding tussen Rotterdam en Moerdijk een tactische component was met een derde dimensie.

De luchtlandingen rond Den Haag waren de brutale operatie, waarvan de slagingskans minimaal was. Het OKH was er ronduit tegen, maar Göring drukte door. De actie mislukte, maar niet alleen bij Ypenburg, maar ook bij Valkenburg en Ockenburg. Alleen als de actie geheel geslaagd zou zijn en er was werkelijk een volledig ondersteund regiment aan de grond gezet dan zou er een kleine kans zijn geweest dat Regering en legerleiding gevangen zouden zijn genomen. Maar zelfs met een geslaagde luchtlanding was er tijd en gelegenheid genoeg om Regering en legerleiding te laten ontsnappen.

Het keren van de Duitsers bij Ypenburg is historisch gezien niet te duiden als 'beslissend'. Daarvoor ontbreekt iedere grond. Dat het voor het Nederlandse moreel goed was, zij gezegd. De titel 'De verloren overwinning' kan ik taaltechnisch en historisch zelf niet goed duiden, maar ik laat de bedenkers ervan graag de ruimte dat nader uit te leggen. Het is echter bij historische zaken vooral van belang kennis te hebben, te delen en te bewaken en zaken binnen een redelijk perspectief te laten. Het uitvergroten van het belang van historische gebeurtenissen mag dan voor auteurs, sommige historici of de plaatselijke VVV interessant zijn, maar vanuit de Stichtingen De Greb en Kennispunt Mei 1940 is de doelstelling om de geschiedenis puur en nuchter te onderzoeken en te presenteren. Wij doen aan de marketing van de gebeurtenissen dan ook niet mee.
» Deze reactie is geplaatst op 27 juli 2017 12:17

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554