Discussiegroep

Onderwerp: onderscheidingen

Totaal berichten: 3
1.195 keer gelezen
Categorie: Gezocht... / Slachtoffers en erevelden
De dienstplichtig militair, mobilisatie 29.8.1939-9.5.1940 en oorlog 10.5.1940- 19.5.1940 heeft weinig enigszins herinnering/erkenning aan deze tijd. Het Mobilisatie Oorlogskruis (MOK) "dekt" zeker de 1e periode (mobilisatie) af. Bij de 2e periode(oorlogshandelingen) is dat geenszins het geval. Er moeten m.i. differentiaties worden aangebracht. Daar voorziet het Handboek onderscheidingen met name dus het MOK niet in. Ik bedoel hiermee gespen op het lint. Er zijn onderdelen van het NL leger die geen schot hebben gelost en onderdelen zoals het 8 RI die grote verliezen hebben geleden.

Voor het Oorlogsherinneringskruis(OHK) zijn deze verschillen wel aangebracht dmv gespen op het lint! In Principe was deze onderscheiding, gezien de eis: de termijn van 6 maanden operationele diensttijd 1940-1945 dus voorbehouden aan beroepsmilitairen. Weer een achterstelling van de Dienstplichtig soldaat. Tenzij je als dienstplichtige tijdens de meidagen van 1940 gewond was geraakt of was gesneuveld kwam je in aanmerking voor het OHK.
Mijn vraag is de volgende:
Komen Dienstplichtig militairen ook niet in aanmerking voor het OHK??
Argumentatie: Dienstplichtig militairen,mobilisatie sinds 29.8.1939 al dam niet gevechtscontacten met de vijand, 10-19 mei 1940,krijgsgevangen,naar huis gezonden en gedemobiliseerd tussen 19 mei en 15 juli 1940, opnieuw als krijgsgevangenen aangemerkt 29.4.1943. In principe nog steeds militairen gedurende de periode 1939-1945.
» Dit bericht is geplaatst op 22 mei 2018 20:39

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554