Discussiegroep

Onderwerp: MC III-16 RI

Totaal berichten: 1
1.042 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Mijn grootvader overleed voor mijn geboorte, dus ik heb het hem nooit zelf kunnen vragen, maar dankzij het Nationaal Archief weet ik dat hij tijdens de oorlog in de MC van III-16 RI zat (volgens de documenten was zijn rang vaandrig en zijn functie waarnemend commandant). Ik zou graag willen vragen welke informatie bekend is over deze compagnie en dit regiment. Ik ben vrij onbekend met deze oorlogsgeschiedenis, dus alle informatie is welkom.
» Dit bericht is geplaatst op 29 mei 2018 11:43
Totaal berichten: 180
Kunt u de naam, geboortenamen, geboortedatum en plaats geven van uw grootvader zodat er wat verder gezocht kan worden.
Jammer genoeg zijn er geen gevechtsverslagen van M.C.-III-16 R.I. bekend.
Het enigste wat ik nu weet is de commandant van dat onderdeel:
Reserve kapitein der infanterie Benjamin Boodt, geboren in 1895 te Soerabaja.
Belangrijk nu is de naam etc. van uw grootvader om evt. verder te zoeken.
» Deze reactie is geplaatst op 3 juni 2018 14:04
Totaal berichten: 180
16 R.I. was een onderdeel van de 8e Divisie, dat weer onderdeel was van het IVe Legerkorps.
Een deel van 16 R.I., namelijk III-16 R.I., minus 2-III-16 R.I. en een sectie zware mitrailleurs van M.C.-III-16 R.I., was ingedeeld als divisiereserve van de 8e Divisie.
De rest van M.C.-III-16 R.I. was dus op 10 mei 1940 ingedeeld als divisiereserve van de 8e Divisie. Die sectie zware mitrailleurs was ingedeeld bij 2-III-16 R.I.

Het is dus nu onbekend of uw grootvader tot die betreffende sectie heeft gehoord of dat hij was ingedeeld bij het restant van M.C.-III-16 R.I.
Zoals eerder gezegd zijn er geen gevechtsverslagen bekend van M.C.-III-16 R.I. In de gevechtsverslagen van 2-III-16 R.I. wordt uw grootvader echter niet vermeld.

De gevechtsverslagen van 16 R.I. kunt u raadplegen op Archieven.nl, vervolgens IVe Legerkorps, 16 R.I. e.v. De nummers van de gevechtsverslagen van dit regiment zijn 501026 t/m 501035.

Indien u meer wilt weten kunt u me evt. per mail benaderen.
» Deze reactie is geplaatst op 3 juni 2018 14:58
Totaal berichten: 1
Hier kunt u alvast lezen over 16 RI in de meidagen:
http://www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/Mei_1940/1941-0202-01-0027.PDF

MC = mitrailleurcompagnie (197 man met 12 x M08 Schwarzlose zware mitrailleurs). Hiervan zijn twee secties (a 3 mitrs elk) in actie geweest in de voorposten bij Asschat en Groot Stoutenburg. De rest van III-16RI is naar Den Haag/Leiden gedirigeerd om op parachutisten te jagen (wat niet nodig bleek te zijn).

Mijn grootvader diende ook in 16 RI (niet in het IIIe Bataljon). Enige tijd geleden heb ik een boekje over zijn vrouw, mijn grootmoeder geschreven die in de meidagen overleed; hierin ook, in grote lijnen, de wederwaardigheden van 16 RI. Het is hier te vinden:
https://issuu.com/he.boersma/docs/woutera_bouw_-_evacuatie_en_overlij
» Deze reactie is geplaatst op 3 juni 2018 23:20
Totaal berichten: 180
Uw grootvader was cadet-vaandrig der infanterie en zat in het tweede studiejaar van de K.M.A. tijdens het schooljaar 1939-1940.
Na het afkondigen van de Algemene Mobilisatie en de sluiting van de K.M.A. werden de cadetten overgeplaatst bij de verschillende krijgsmachtonderdelen in het hele land.
In de Cadetten-almanak van 1939-1940 wordt uw grootvader vermeldt.
Ik heb u reeds per mail nog enkele kopie├źn toegezonden.
» Deze reactie is geplaatst op 10 juni 2018 17:58

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554