Discussiegroep

Onderwerp: Hulp bij naamplaatje

Totaal berichten: 4
1.194 keer gelezen
8 reacties
Categorie: Overig Mei 1940 / Familie- en veteranenzaken
Hallo,
Ik kreeg onlangs een naamplaatje van mijn Opa in mijn bezit, en op het plaatje staat zijn geboortedatum, en dan ook 22RI 1940 I-65 en wou graag weten of iemand mij kan vertellen wat de I-65 voor stond?
Zijn naam was Pieter Leydes. 22 RI stond van wat ik begrijp voor 22e Regiment Infanterie, 1940 duidelijk voor het jaar, maar ik weet voor de rest niets.
Is er meer af te leiden van de I-65?
Ik zal proberen om foto's bij te sluiten.
Bij voorbaat dank.
» Dit bericht is geplaatst op 10 september 2018 23:52
Totaal berichten: 2.109
I-65 staat voor 1e lichting (I) met volgnummer (65) in het desbetreffende regiment.
» Deze reactie is geplaatst op 19 september 2018 12:42
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Den 21en Juni 1940 werd het Nederlandse leger gereorganiseerd. Zo gingen 4 RI, 9 RI, 12 RI en 1 RI samen het 51e regiment infanterie vormen. Op dezelfde manier vormde 22 RI ( ik neem aan met 10 RI en 15 RI ) het 65e regiment. 22 RI was daarvan het 1e bataljon. Het grootste deel van het Nederlandse leger is door de Duitsers al snel met Groot Verlof naar huis gestuurd. Dat werd alleen verleend aan diegenen die konden aantonen werk te hebben of te krijgen. De nieuw gevormde regimenten waren dus sterk verkleind intussen. Deze indeling heeft bestaan tot 15 Juli toen ook de nieuw gevormde regimenten werden opgeheven, de bataljons werden omgezet in korpsen van de Opbouwdienst.
» Deze reactie is geplaatst op 20 september 2018 17:20
Totaal berichten: 5
Mijn vader,J.A.Schulte, 4de Det. Grondmijnversperring,was gelegerd op het schip de3 Gezusters bij het Ingenseveer en bewaakte mede de versperring bij de Spees. Hij overleed in 1966. ik was toen 22 en had toen niet zoveel belangstelling voor zijn verhalen over de meidagen 1940. Is dat detachement krijgsgevangen geweest? Ik bezit verschillende foto's van hem met zijn maten, alsook het Oorlogsherinneringskruis met de Gesp meidagen 1940, oorkonden, krantenbericht van de uitreiking in 1952,een haastig geschreven briefkaartje aan mijn moeder over zijn angst in die nacht van de invasie. Hebben jullie daarvoor belangstelling.Staat digitaal te beschikking.
» Deze reactie is geplaatst op 8 oktober 2018 13:41
Totaal berichten: 4
Dank jullie wel voor je reacties. Heb nog meer vragen nou dan....Als het het 22e regiment is hoe noem ik dan het 65e. Het 65e regiment in het 22e regiment? Ik probeer te begrijpen hoe dit zit.
Ook,weet iemand waar mijn Opa's regiment dan heeft gelegen? Ik geloof dat 22e regiment infanterie een van de voorliggende troepen waren met 4RA als rug dekking naarbij Woudenberg.Ik zou graag meer willen weten als iemand hier meer over hebt.
» Deze reactie is geplaatst op 10 oktober 2018 03:56
Totaal berichten: 1
22 RI was gelegerd rond Renswoude, niet Woudenberg. Het 1e bataljon lag in de voorposten en heeft nogal wat strijd geleverd. Wat betreft de informatie daarover: ik zal u binnenkort per PB aangeven waar u die kunt vinden. Het 2e en 3e bataljon lagen daarachter in de hoofdweerstandstrook ( frontlijn en stoplijn ) en zijn zo goed als buiten schot gebleven. Men werd inderdaad ondersteund door 4 RA.
» Deze reactie is geplaatst op 13 oktober 2018 19:29
Totaal berichten: 2.109
U heeft het niet goed begrepen. Het gaat erom dat hij opkwam bij het 22e Regiment Infanterie, als dienstplichtige van de 1e lichting van jaargang 1940 (die drie lichtingen had, waarvan de 1e geheel nog in 1939 opkwam) en dat zijn volgnummer in die lichting bij 22.RI no. 65 was.

Hajo neemt u vast mee in een aparte reactie over het hoe en waar van 22.RI.
» Deze reactie is geplaatst op 15 oktober 2018 10:01
Totaal berichten: 4
Ok, dank je wel...Ik wacht op Hajo :)
» Deze reactie is geplaatst op 27 oktober 2018 07:56
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Hallo Wim. Voor de verslagen van 22 RI doe het volgende.
1. Archieven.nl 409 gevechtsverslagen en – rapporten mei 1940
2. Ga naar INVENTARIS
3. Scrollen naar IIe Legerkorps
4. Scrollen naar IIe Divisie
5. Scrollen naar 22e regiment infanterie
6. Daar kun je de beschikbare verslagen van dit regiment ( 22 RI ) vinden.
» Deze reactie is geplaatst op 1 november 2018 10:53

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554