Discussiegroep

Onderwerp: Antonius Gerardus Schlepers

Totaal berichten: 1
891 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Mijn overgrootvader Antonius Gerardus Schlepers heeft gevochten op de grebbeberg tijdens de tweedewereldoorlog. Zelf heeft hij er nooit over gesproken en was na dat ie terug kwam niet meer dezelfde. Hij is geboren op 12 Maart 1910 te Slagharen, en overleden op 6 mei 1980. Ik kan helaas niks vinden over hem en waar ie gediend heeft. En mijn familie weet het ook niet omdat hij er nooit over praatte. Als iemand iets weet over mijn overgrootvader hoor ik het graag.

Groetjes Niels
» Dit bericht is geplaatst op 2 december 2018 23:14
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het enige wat ik hieruit kan opmaken is dat hij (gezien de plaats Slagharen) waarschijnlijk heeft gediend bij 19RI en dat regiment heeft inderdaad gevochten op en bij de Grebbeberg. Ik raad het volgende aan. Vraag bij IVENT de Militaire Staat van Dienst van uw familielid op. Daarin staat in elk geval zijn stamregiment, regiment bij opkomst in militaire dienst. Ik neem aan dat dit gaat om 19 RI. Maar dat stamregiment alleen is eigenlijk niet genoeg. Zo’n regiment bestond uit meerdere bataljons, compagnieen en secties. Vraag daarom ook specifiek naar bataljon en compagnie tijdens de meidagen van 1940. Vraag ook naar mutaties gedurende de diensttijd. Soms hebben ze die extra gegevens, soms ook niet. Maar wij hebben de ervaring dat IVENT die extra gegevens in eerste instantie wel eens niet meestuurt om wat voor reden dan ook. Stuur mij in elk geval wat ze u toesturen .Hoe meer gegevens, hoe beter, Ik kan dan waarschijnlijk wel een redelijke reconstructie maken. Niet van de persoon van uw familielid, wel van zijn onderdeel. Als individu is hij met grote mate van waarschijnlijkheid niet terug te vinden, omdat a) appellijsten van destijds op bevel van hogerhand zijn vernietigden b) de namen van militairen uit de lagere rangen maar mondjesmaat worden genoemd in verslagen en rapporten. Je kunt dus geen lijsten afvinken op namen. De website die u moet gebruiken om te weten hoe te handelen: https: https://www.defensie.nl/onderwerpen/archief/persoonsarchief

Het adres van IVENT is Koningsweg 29c, 3762 EA in Soest.
» Deze reactie is geplaatst op 4 december 2018 13:59

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554