Discussiegroep

Onderwerp: MC-I-19 Regiment Infanterie

Totaal berichten: 5
793 keer gelezen
8 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Van mijn grootvader heb ik zijn Oorlogszakboekje en "dogtag". Hierin staat dat hij korporaal bij de Geneeskundige Troepen is geweest. In de gegevens die ik van het InformatieBeheer van het MinDef heb ontvangen blijkt dat hij op 14-10-1939 over is gegaan naar MC-I-19 RI.
Graag zou ik willen weten waar dit onderdeel was ten tijde van de gevechten en in hoeverre zij betrokken waren bij deze gevechten. Mijn grootvader wilde nooit over die mei-dagen praten, alleen dat hij gruwelijke dingen heeft gezien toen. Hij stierf toen ik 13 was en heb als jong knulletje er ook nooit echt naar gevraagd. Na zijn overlijden heeft het wel altijd door mijn hoofd gespookt. Wat deed hij daar rond de Grebbeberg als 20-jarige jongeman.
» Dit bericht is geplaatst op 20 februari 2019 09:35
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
I - 19 RI was gelegerd enkele kilometers noord van de Grebbeberg. Dit bataljon is zijdelings bij de slag betrokken geweest. Ik zal u volgende week in een pb wat meer bijzonderheden geven.
» Deze reactie is geplaatst op 20 februari 2019 15:51
Totaal berichten: 5
Hartelijk dank. Ik kijk uit naar uw pb
» Deze reactie is geplaatst op 20 februari 2019 16:09
Totaal berichten: 180
Enkele wetenswaardigheden van M.C.-I-19 R.I.:
Commandant was res. kapitein der infanterie C.C. Vermeer.
Sectiecommandanten waren:
1e luitenant der infanterie J. Huisinga.
2e luitenant der infanterie G.J. Hagen.
Sergeant Van Raaij.
Sergeant Mulder.
19 R.I. was een onderdeel van de 4e Divisie.
Dat onderdeel behoorde tot het IIe Legerkorps dat mede de Grebbelinie verdedigde.
» Deze reactie is geplaatst op 23 februari 2019 21:10
Totaal berichten: 5
Beste Ton,
Hartelijk dank voor verdere informatie over dit legeronderdeel.
» Deze reactie is geplaatst op 25 februari 2019 12:17
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik zal u binnenkort via uw mailadres een stellingkaart toesturen waarop de posities van het 1e bataljon van 19 RI te zien zijn, inclusief de secties van de MC. Verder voor zover mogelijk een beknopt overzicht van de bewegingen van de MC in de meidagen van 1940. Informatie ( persoonlijk ) van uw familielid zal moeilijk te vinden zijn. Hij komt in ons archief niet voor. Verder zijn rond de capitulatie zo ongeveer alle appellijsten van de Nederlandse onderdelen op bevel van hogerhand vernietigd, je kunt dus op een enkele uitzondering na geen lijsten afvinken op namen. In verslagen en rapporten komen verder maar heel weinig namen voor van militairen uit de lagere rangen. Ook informatie via kameraden van destijds is om duidelijke redenen niet of nauwelijks meer te verkrijgen. Over de onderdelen zelf is in principe wel informatie te vinden.
» Deze reactie is geplaatst op 25 februari 2019 17:22
Totaal berichten: 5
Hartelijk dank.
Via het NIMH heb ik inmiddels een verslag van reserve-kapitein Vermeer gevonden op archieven.nl. Dat verslag geeft al een beeld waar zij zich bevonden die dagen.
» Deze reactie is geplaatst op 25 februari 2019 17:28
Totaal berichten: 5
Ik hoop niet dat u mij vergeten bent? Ik heb nog steeds veel interesse in de informatie die u heeft over het eerste bataljon.
» Deze reactie is geplaatst op 12 maart 2019 10:08
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ja, mijn fout. Ik zal proberen in elk geval de kaart binnen enkele dagen op te sturen.
» Deze reactie is geplaatst op 14 maart 2019 00:14

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554