Discussiegroep

Onderwerp: Genie Zoeklichten Rivierbatterij

Totaal berichten: 3
1.016 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling
Mijn vader, Cornelis Antonius Meeuwis (1909-1990), voerde in de meidagen van 1940 als sergeant het bevel over een aantal manschappen die zoeklichten moesten bedienen bij de Rivierbatterij bij Ochten. Zijn dienstmakker was de sergeant Holster. Wij zijn heel benieuwd over deze periode in Ochten. Waar was vader ingekwartierd? Bestaat deze bebouwing nog? Is er wat meer bekend over de familie bij wie onze vader ingekwartierd was? Alvast dank!
» Dit bericht is geplaatst op 28 maart 2019 10:07
Totaal berichten: 2.109
Binnenkort komt het NIMH met een publicatie over deze rivierbatterij. Ik heb recent enige informatie aan ze verschaft. Over waar de zoeklichtmannen ondergebracht waren is mij overigens niets bekend.

Er waren drie stukken 7 lang 40 no.2 van de marine, geschut dat van de jaren negentig van de 19e eeuw stamde. Twee 60 cm zoeklichten waren toegevoegd aan de batterij en werden dus mede door de res. kapitein Van Iterson aangevoerd. Elk zoeklicht had een bemanning van een sergeant-commandant met zeven manschappen. Het linker zoeklicht werd aangevoerd door de sergeant C.A. Meeuwis. Dat linker zoeklicht moet ergens tussen de middelste en linker vuurmond aan de dijk hebben gestaan. Ik vermoed tussen het Veerhuis en de hoek van de dijk en de Ambachtsstraat. Ik meen dat in het Veerhuis van weleer nu een cafeetje is dat 'De Waal' heet. Het is vrijwel zeker dat in de onmiddellijke nabijheid van deze locatie het kwartier was waar de ploeg van acht man was ondergebracht. Ik denk dat men dat lokaal nog ergens zou kunnen weten.
» Deze reactie is geplaatst op 2 april 2019 12:06
Totaal berichten: 3
Hartelijk dank voor uw reactie. Ben blij met deze informatie.
Vriendelijke groet, René Meeuwis.
» Deze reactie is geplaatst op 18 april 2019 22:09
Totaal berichten: 2.109
Wij beschikken sinds kort, dankzij een samenwerking bij het onderzoek naar de zoeklichten bij Ochten met het NIMH, over het persoonlijke verslag van de sergeant Meeuwis. Dat zullen we vermoedelijk binnenkort op deze site opnemen onder de sectie over de Betuwelinie. Dat is weliswaar een gekleurd verslag, waarin veel aannames en minder charmante observaties werden gedaan door de schrijver, maar het heeft alsnog een interessante waarde voor de bespreking van de wederwaardigheden van de batterij riviergeschut en zoeklichten sectie.
» Deze reactie is geplaatst op 30 mei 2019 10:25
Totaal berichten: 3
Geachte heer Goossens, Elke mens heeft een eigen perceptie van de waarheid, zo ook mijn vader wijlen Cees Meeuwis. Net als alle andere dienstplichtige onderofficieren probeerde hij in moeilijke omstandigheden het beste te doen. Uit zijn persoonlijke verslag, gekleurd zoals u dat noemt, komt een beeld van een chaos naar voren, van gebrekkige communicatie, een groot gebrek aan middelen. Wij zijn trots op onze vader!
» Deze reactie is geplaatst op 20 juli 2019 07:03

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554