Discussiegroep

Onderwerp: legerplaats vader

Totaal berichten: 3
713 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Gezocht... / Mobilisatie en interbellum
Uit de Staat van Dienst van mijn vader B.H. Voorendt geboren te IJsselstein in 1906, blijkt dat hij bij het begin van de mobilisatie als reserve 1e luitenant bij het 5e R.I. van de IIIe Divisie dienst gedaan moet hebben. Op situatietekningen In het standaardwerk over de meidagen van 1940 kom ik het 5e R.I. alleen tegen als onderdeel van de VIIIe Divisie bij stellingen van de Grebbelinie in Amersfoort en omgeving, Mijn vraag is of de IIIe Divisie opgegaan is in de VIII Divisie, of dat er mogelijk een fout staat in de Staat van Dienst? uiteindelijk ben ik op zoek naar informatie over mijn vader uit die periode, waar hij gemobiliseerd was en waar hij tijdens de meidagen van 1940 was gelegerd.
» Dit bericht is geplaatst op 29 april 2019 21:21
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Nee hoor, dat is duidelijk een fout op de Staat van Dienst. Kennelijk is de Romeinse V vergeten. Ik heb naar uw vader gezocht in de kaderlijst van 5 RI, maar daar stond hij helaas niet op. Op zichzelf zegt dat niet alles omdat die kaderlijst lang niet compleet is, maar jammer is het wel omdat we zo zijn precieze onderdeel ( bataljon, compagnie ) niet kennen. U kunt eventueel daar nog eens specifiek naar informeren, want soms ( niet altijd! ) hebben ze die extra gegevens wel degelijk, maar worden ze om de een of andere duistere reden niet meteen meegestuurd. Maar zonder die extra gegevens is over de juiste legering weinigs zinnigs te zeggen.
» Deze reactie is geplaatst op 30 april 2019 12:38
Totaal berichten: 3
hartelijk dank voor uw antwoord. Ik ga weer informeren bij Defensie. Mag ik wel aannemen op grond van de Staat van Dienst dat het wel waarschijnlijk is dat hij binnen de VIII Divisie in Amersfoort in een van stellingen daar was gelegerd? of, hoe kan ik een bewijs vinden dat hij daadwerkelijk daar was? In de Staat van Dienst staat: 'Terug van groot verlof (mobilisatie) 25-8-39' / 'Met groot verlof 25-5-40'.
» Deze reactie is geplaatst op 30 april 2019 13:40
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ja, dat mag u aannemen. Het vervelende is dat op de kaderlijsten b.v geen sectiecommandanten genoemd worden en daar zullen ongetwijfeld ook wel 1e luitenants bij zijn geweest. Ik heb ook al gekeken bij 29 RI ( dat was het reserve - of oorlogsregiment van 5 RI ) en het 5e grensbataljon ( dat ook voortkwam uit 5 RI ), maar daar stond ook de gezochte naam niet bij ( al was ook hier de kaderlijst incompleet. Misschien dat er in de verslagen van 5 RI nog een extra naam wordt genoemd, maar 5 RI heeft in de praktijk niet zo heel veel meegemaakt ( behalve natuurlijk de onzekerheid van wat er verder zou gebeuren, wat ik niet wil onderschatten ) en erg talrijk en uitbundig zullen die verslagen niet zijn. Zeker is wel dat,als uw vader inderdaad tot 5 RI behoorde en die kans is ruim , hij niet als krijgsgevangene Duitsland is gebracht.Na terugtrekken op het Oostfront van de Vesting Holland is men een aantal weken geconsigneerd geweest en vervolgens losgelaten. Maar een echt bewijs dat hij tot 5 RI behoorde ( meer dan een sterk vermoeden ) kan alleen van defensie komen ( als ze het daar tenminste weten )of van een krijgsmakker van destijds. Maar hoeveel leven er nog? En zo ja, hoe vind je die mensen?
» Deze reactie is geplaatst op 30 april 2019 15:45
Totaal berichten: 3
hartelijk dank weer voor uw uitgebreide antwoord. In de gevechtsverslagen wordt hij niet genoemd. wel uitermate interessant om te lezen hoe het is gegaan bij de stellingen. u adviseert dus eigenlijk om bij Defensie te informeren of zij weten bij wel onderdeel hij was ingedeeld. Dat zal ik doen.
» Deze reactie is geplaatst op 1 mei 2019 12:10

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554