Discussiegroep

Onderwerp: Zoektocht naar 't verleden van opa Jan

Totaal berichten: 2
614 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Hallo,
ik richt mij tot u in de hoop dat u mij verder kunt helpen naar meer informatie omtrent opa Jan Rikken, de opa van mijn vrouw.
Ik ben een zoektocht begonnen naar het traumatische oorlogsverleden van Jan. Een ervaring die hem de rest van zijn leven niet meer losgelaten heeft.
Ik ben er achter gekomen, na contact met het archief van defensie, dat hij onderdeel uitmaakte van de eerste sectie van 1-I-8RI (en als helper van een mitrailleur bij) S12 in het Hoornwerk gevochten heeft.
Ik wil graag een reconstructie van zijn gevechtservaringen maken en van de dagen/weken/maanden na de strijd. Helaas komt zijn naam niet voor in het archief van deze fantastische site voor, maar wil ik nog wel meer (achtergrond)informatie over zijn belevenissen tijdens die bange meidagen van 1940.
Mijn vraag is of iemand mij suggesties kan doen over de te nemen vervolgstappen.

Alvast hartelijk dank.
» Dit bericht is geplaatst op 8 juli 2019 13:48
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Kazemat S 12 viel onder luitenant Niemantsverdriet. Van hem staat er een verslag/verhoor op de website. Dat verslag komt waarschijnlijk het dichtst bij de door u gezochte informatie. Gewoon Niemantsverdriet opzoeken via de zoekfunctie. In het verslag wordt de S 12 aangegeven met "stekelvarken".
» Deze reactie is geplaatst op 8 juli 2019 20:09
Totaal berichten: 2
Hallo meneer Groenman,
dank voor uw snelle reactie. Ik heb al enig speurwerk verricht op deze site en heb het verslag van Luitenant Niemantsverdriet uiteraard gelezen. Hij geeft een zeer ontnuchterend beeld van wat hij en zijn mannen hebben meegemaakt.
Maar ik merk dat ik in mijn vraagstelling niet geheel compleet was.
Ik ben eigenlijk op zoek naar een mogelijke manier om meer informatie naar boven te halen over de gebeurtenissen rond de eerste sectie en S12, buiten het relaas van de genoemde luitenant. Wanneer ik ervan uit ga dat de sectie uit 40 man bestond, is het wellicht mogelijk dat er meer verslagen te vinden zijn dan alleen die van Niemantsverdriet. Zijn er buiten deze website wellicht andere manieren om (gevechts)verslagen boven water te krijgen?

PS: in meerdere verslagen kom ik de afkorting SPO tegen. "...had wegens de sectorverdeling over kazematten vijf secties, welke waren verdeeld over de kazematten 18b en 18c (in plaats daarvan SPO nabij de kazematten)...
Weet u misschien waar deze afkorting voor staat?
» Deze reactie is geplaatst op 8 juli 2019 20:37
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Je zou bij de verslagen van het NIMH ( ze staan online ) kunnen kijken, maar ik ben er vrij zeker van dat wij die destijds allemaal hebben overgenomen. Misschien zit er nog iets bruikbaars in mijn eigen verzameling verslagen, maar ik ben bang van niet. SPO staat voor Semi Permanente Opstelling, denk aan een loopgraaf. Daarin lag dan de infanterie die de kazemat moest beschermen.
» Deze reactie is geplaatst op 8 juli 2019 21:56

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554