Discussiegroep

Onderwerp: Gebruik van rubberen helmring

Totaal berichten: 5
637 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Bewapening en legerzaken
Geachte heer/mevrouw,

Ik heb een vraag over het gebruik van een rubberen helmring die diende als ondersteuningsmiddel voor het camoufleren van de helm. Deze helmring wordt beschreven in het boek van Kevin de Joode (De Nederlandse stalen helm 1916-1992).

Kleine samenvatting:
In het voorjaar van 1936 vroeg men zich af hoe de helm te camoufleren. De uiteindelijke oplossing werd gevonden in de vorm van een rubberen helmring, die op 9 maart 1939 officieel werd ingevoerd bij het veldleger.

De opdracht voor productie werd op 24 oktober 1939 gegeven aan de N.V. Rubberfabriek Vredestein in Loosduinen. De eerste exemplaren werden eind april 1940 uitgereikt aan soldaten bij de infanterie, lichte troepen en pioniers. In totaal werden 256.348 helmringen geproduceerd tot aan de Duitse inval.

Nu vraag ik mij af, gezien deze daadwerkelijk uitgereikt zijn, zijn deze rubberen helmringen ook ingezet tijdens de meidagen van 1940? Gezien deze aan het veldleger zijn uitgereikt zal de inzet beperkt zijn gebleven tot de Grebbelinie.

Met vriendelijke groet,
Tim Buruma
» Dit bericht is geplaatst op 8 april 2021 20:34
(redactie)
Totaal berichten: 225
De genoemde helmriem komt op bekend fotomateriaal uit de meidagen vrijwel niet voor. Er is een enkele foto bekend van sergeant Heck van 24 RI waarop de helmriem zichtbaar is. Mogelijk verschijnt deze foto binnenkort op de site. Gezien het aantal geproduceerde helmringen ligt het wel voor de hand dat de helmriem vaker zal zijn gebruikt.Vooralsnog is er mij een enkele foto bekend.
» Deze reactie is geplaatst op 8 april 2021 20:44

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554