Discussiegroep

Onderwerp: Overgang Mörser bij Westervoort

Totaal berichten: 431
314 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Overige relevante onderwerpen
Hier is al verschillende malen uitgebreid van gedachten gewisseld over de overgangsmogelijkheden bij Westervoort. Zie https://www.grebbeberg.nl/forum.php?page=forum_discussiegroep&item=18676&group=6&view=3
Als ik me goed herinner kwamen op het laatst ook foto’s op tafel die aangaven dat de Mörser met handkracht en lier, het stuk in twee lasten, trekkers apart over de Rijn zijn gezet. Of waren dat alleen foto’s van het 15 cm geschut van IV/AR 256 ? (Joost ?)
De gegevens over s Art Abt 735 zijn trouwens toch nog altijd schaars. Duidelijk is wel, dat de Mörser organiek uit drie batterijen bestonden, maar dat er bij Wageningen nog maar twee batterijen beschikbaar waren (Bron: Lagenkarten, NARA documenten).
Voor wie geïnteresseerd is in het verdere strijdverloop na de gevechten hier, speciaal voor wat betreft de inzet van s Art Abt 735: Over de inzet in België (in de omgeving van Gent en Antwerpen) is ook meer bekend dan over de inzet hier. Op het STIWOT forum werd hierover wat info met foto’s gegeven. Daar waren wel 3 batterijen beschikbaar (als de info daar correct is, of zouden ze op dat forum ook gewoon aangenomen hebben dat wat er organiek behoorde te zijn er ook werkelijk was ?).
» Dit bericht is geplaatst op 31 augustus 2021 11:22
(redactie)
Totaal berichten: 224
Zeker Kees, ook de loopwagen (Rohrwagen) is gesignaleerd op de pontonbrug over de IJssel bij Westervoort. https://www.westervoort1940.nl/foto_075.html hetgeen een aanwijzing is dat deze mogelijk al op 11 mei 1940 kan zijn ingezet.
» Deze reactie is geplaatst op 31 augustus 2021 11:39
Totaal berichten: 431
Geweldig Joost, dan moet ik mijn eerdere conclusies aanpassen. Het betekent ook wel, dat het draagvermogen van de 8-t pontonbrug groter was dan die 8-t. Elke last woog ongeveer 11 ton, een trekker 8 - 10 ton afhankelijk van de mate van belading.

En Joost, heb jij een foto van die overgang bij Westervoort paraat om hier op de website te plaatsen of staat die hier al ergens ?
» Deze reactie is geplaatst op 31 augustus 2021 11:47
Totaal berichten: 431
Mijn conclusie is dat overgang via de 8-T pontonbrug blijkbaar mogelijk was. Ander fotomateriaal ondersteunt dat. Helaas kan ik dat niet meer op de blog “Geschut op de Wageningse Berg” aanpassen. Daarvan vergat ik het wachtwoord en had toen een andere gsm en e-mailadres. Tenzij iemand nog een truc heeft ?
» Deze reactie is geplaatst op 1 september 2021 05:48
Totaal berichten: 431
Volgens wat in de KTB’s met bijlagen staat (zie ook de gegevens in post van bovenstaande link) zijn de Mörser waarschijnlijk laat in de middag van 12 mei overgegaan. Ze stonden in de ochtend van de volgende dag voor het eerst tot vuren gereed op de Wageningse Berg. De route ging van een punt west van de Maas over Calcar en Westervoort.

De reconstructie van opmarsroute en -duur kwam trouwens voor een groot deel uit materiaal van Allert en Brongers. Mijn conclusie heb ik toen nog met hen gedeeld.
» Deze reactie is geplaatst op 1 september 2021 06:08
Totaal berichten: 431
Mijn conclusie is dat overgang via de 8-T pontonbrug blijkbaar mogelijk was. Ander fotomateriaal ondersteunt dat. Helaas kan ik dat niet meer op de blog “Geschut op de Wageningse Berg” aanpassen. Daarvan vergat ik het wachtwoord en had toen een andere gsm en e-mailadres. Tenzij iemand nog een truc heeft ?
» Deze reactie is geplaatst op 1 september 2021 06:08

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554