Discussiegroep

Onderwerp: Munitiecolonne van 1-10 RA (motor) artillerie

Totaal berichten: 2
354 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Overig Mei 1940 / Bewapening en legerzaken
Mijn grootvader behoorde in de meidagen van 1940 tot de munitiecolonne van het 1-10RA. Dit regiment bevond zich in mei 1940 ten noorden van Rotterdam.

Naar ik begrepen heb, hadden de meeste soldaten van een munitiecolonne een rijbewijs. Mijn grootvader echter niet. Is bij iemand bekend welke taken/rollen binnen een munitiecolonne werden vervuld door personen zonder rijbewijs ?

Hartelijk dank alvast.
» Dit bericht is geplaatst op 20 maart 2022 13:05
Totaal berichten: 2.107
I-10.RA was uitgerust met de moderne veldkanonnen van 10,5 cm 10-veld. I-10RA was ingedeeld bij I.LK en stond met zijn drie batterijen aan het (door de Duitse luchtlanding opgeschoven) zuidfront van de Vesting-Holland (Rotterdam-Hillegersberg). Op 10 mei werd met een vooruitgeschoven batterij zelfs vanuit de Zalmhaven, de Veerhaven en met de rest van de afdeling vanaf de Kralingse Plas het vuur geopend op het bezette Waalhaven en omgeving. In totaal verschoot de afdeling ca.675 granaten op 10 mei.

Op 11 mei werd door twee batterijen in de ochtend een aantal korte uitwerkingsvuren gegeven op Waalhaven. Men miste door gebrek aan waarneming de kans om in de vroege middag een honderdtal Duitse transportvliegtuigen op Waalhaven te beschieten die daar wegens beschadigde toestellen, crashes of andere blokkerende oorzaken niet konden vertrekken. Pas aan het eind van de middag werd het vuur weer geopend, maar het veld was toen relatief leeg.

Op 12 mei werden enkele korte vuren afgegeven op de Maasbruggen en op Waalhaven.

Op 13 mei in de ochtend werd door twee batterijen een aantal korte vuurstoten afgegeven op het Noordereiland in Rotterdam, welke bedoeld waren om een aanval van de mariniers ter verkrijging van het noordelijk landhoofd van de Willemsbrug te steunen. De samenwerking kwam niet tot zijn recht door gebrekkige coördinatie vanuit het marinierscommando (lkol vd Lugt).

Om 01.00 uur in de nacht van 13 op 14 mei werd 1-I-10RA aangevallen door een vliegtuig. Hierbij werd een bom geworpen die twee doden veroorzaakte. Het meest bizarre - typerend voor de soms zo hoge mate van naïviteit der Nederlandse bevelvoering - was dat toen om 16.35 uur het kantonnement Rotterdam besloot te capituleren, de commandant van I-10RA goedkeuring verzocht zich te mogen verplaatsen naar het noorden, omdat I-10RA immers onder commando I.LK viel. Zodoende zou deze moderne afdeling buiten de capitulatie blijven. Een heel verstandig besluit. De kantonnementcommandant stelde echter dat deze schaarse moderne afdeling geschut feitelijk onder zijn commando viel en moest capituleren! De algemene capitulatie maakte een eind aan deze militaire klucht.

Wat betreft uw vraag over rijbewijzen. Die waren schaars, zoals u vermoedelijk al wist. Enkel chauffeurs beschikten hierover. In een munitiecolonne waren echter ook handjes aan boord. Men diende immers de munitie en kruitzakken te laden en te ontladen, te verplaatsen en te beveiligen. Op iedere vrachtwagen met chauffeur waren doorgaans één of enkele manschappen voor de hand- en spandiensten gezeten.
» Deze reactie is geplaatst op 21 maart 2022 10:23
(redactie)
Totaal berichten: 224
Mooie bijdrage Allert,

Als toevoeging misschien nog. Die munitiecolonne bestond organiek uit 1 luitenant commandant, 1 sergeant toegevoegd, 3 ordonnansen op elke een motorrijwiel, 3 sergeanten, 3 korporaals, 18 chauffeurs, 6 reserve-chauffeurs en 6 bedieningsmannen M20 op 18 munitieauto's.

1 ziekenverzorger, 1 chauffeur met goederenwagen, 2 chauffeurs met benzine-auto's en 2 chauffeurs met herstellingsauto's.

Het leeuwendeel van de militairen van deze eenheid had dus een rijbewijs, hetzij auto dan wel motor, het zou dan ook goed mogelijk kunnen zijn dat hij als begeleider of bediener van de lichte mitrailleur M20 was ingedeeld.
De colonne moest zich enigszins kunnen verdedigen, ook tegen luchtgevaar, dus hadden enkele vrachtwagens een M20 bediening aan boord.
Daarvoor had men geen rijbewijs nodig.
» Deze reactie is geplaatst op 21 maart 2022 13:05
Totaal berichten: 2
Hartelijk dank voor de reacties ! Ben ik erg blij mee.
» Deze reactie is geplaatst op 22 maart 2022 17:16

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554