Discussiegroep

Onderwerp: regimentsindeling

Totaal berichten: 2
278 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Overig Mei 1940 / Mobilisatie en interbellum
Een oom van mij heeft onderzoek gedaan naar de omstandigheden tijdens de meidagen van 1940 van zijn vader, mijn opa.
Veel aanknopingspunten hebben wij niet.
Mijn oom heeft via defensie een kopie van de stamkaart van dienstplicht van vader/opa.
In 1929 is hij opgekomen als gewoon dienstplichtige in 11 RI

Uit diverse bronnen op internet heb ik begrepen dat dienstplichtigen na hun dienstplicht op moest komen mij een reserveregiment van het moederregiment.
Klopt dit?

Wij wisten dat vader/opa tijdens de meidagen van 1940 in de Peel-Raamstelling gelegerd was, mijn oom heeft uitgezocht dat het waarschijnlijk in vak Asten was.
Als mijn denkwijze had geklopt dat hij in een reserveregiment van 11RI geplaatst zou zijn, was 35RI logischer geweest.

Door een vergissing was ik van 11RI naar 2RI gewisseld en dat beeld paste veel beter bij het patroon van locatie in mei 40.

Mijn vragen concreet:
Is het uitgangspunt van moederregimenten en reserveregimenten correct?

Zo niet kan het RI van de dienstplicht op een andere wijze een uitgangspunt zijn?
» Dit bericht is geplaatst op 25 mei 2022 13:43
(redactie)
Totaal berichten: 224
Inderdaad was 35e R.I. het reserve regiment van het stamregiment 11 R.I. Gelet op de oudere lichting 1929, ligt het dus voor de hand dat hij bij het 35e was geplaatst. In de mobilisatieperiode bestond er een mogelijkheid om overplaatsing te vragen naar een regiment in de buurt van de woonplaats bijvoorbeeld als de militair moeilijk thuis gemist kon worden; bijvoorbeeld bij een onderneming van vader (en moeder) als een fabriek, winkel, boerderij, etc. Mogelijk brengt de staat van dienst op dat punt duidelijkheid en als u daarvan een kopie stuurt (digitaal) naar ons email adres kunnen we bekijken of er meer informatie valt te geven.
» Deze reactie is geplaatst op 25 mei 2022 16:15
Totaal berichten: 2
Mijn opa, geboren en getogen Achterhoeker, was rond 1937 een schildersbedrijf begonnen in Doetinchem.
Dan lijkt mij het niet logisch om overplaatsing aan te vragen naar een ander RI verder van huis/
Ik zal een scan van een kaart sturen, maar veel meer info geeft dat niet denk ik als niet ingewijde. In de e-mail zal ik ook wat persoonlijke informatie zetten wat ik van mijn oom heb.
Als u mij kunt helpen met een zoekrichting zal ik daar erg blij mee zijn. Mijn oom 75+ heeft veel historisch onderzoek gedaan en geeft soms lezingen over het bombardement van Doetinchem, maar is hier nog niet verder gekomen.
» Deze reactie is geplaatst op 26 mei 2022 10:11
Totaal berichten: 2.107
Dat beeld (oorspronkelijke bericht) klopt niet helemaal. Ik zal het uitleggen.

Nederland had in beginsel 24 regimenten infanterie, zijnde de twee benoemde (Grenadiers en Jagers) en 22 genummerde. Het reserve leger had 24 extra regimenten.

De gewone opkomst (eerste oefening) werd ingevuld bij de laagste 24 regimenten (waarbij depots vaak gecombineerd waren). Daarbij werd enkel een deel van de regimenten gevuld (doorgaans een bataljonssterkte), een ander deel bleef mobilisabel.

Nederland had een jaarlijkse militieopkomst van (max.) ca. 18.000-19.000 man (formeel 19.500, welk getal nooit gehaald werd door ziekte, uitval of uitstel). Er was ca. 6.000 man beroepspersoneel, waarvan een deel instructeur of bij de opleidingsdepots betrokken. Zodoende was er per lichting zo'n 22.000 man actief in en rond de depots. Naast infanterie waren er 8 actieve regimenten artillerie, er waren cavalerie eenheden en ondersteuning.

Bij de laagste 24 regimenten infanterie was een personeelsbehoefte van 60.000 man. Maximaal beschikbaar per jaargang was 22.000 man (en dat bovendien slechts een deel van het jaar). Duidelijk is dus dat van de regimenten enkel een fractie gevuld werd met dienstplichtigen en de overige bataljons en ondersteuning binnen die lage regimenten mobilisabel waren.

Het was de bedoeling dat jonge reservisten (klein verlofgangers en jongere grootverlofgangers) de laagste regimenten aanvulden tot oorlogssterkte. Zij moesten tevens vanuit de regimenten ontstane grenseenheden vormen. Na de mobilisatie in april en augustus 1939 ontstonden wijzigingen hierin. De grensbataljons werden gevuld met voornamelijk jongste militairen. De gaten die zij lieten in de lage regimenten werden door oudere dienstplichtigen opgevuld. In hoge regimenten was er sprake van uitval en tevens aan behoefte voor jongere dienstplichtigen, meestal uit de regio zelf. Ook dat kwam tot stand, door vele duizenden mutaties uit te voeren. Dit hield het leger te velde ook goedkoper door hetzij minder reiskosten hetzij zelfs thuis slapen. Het zorgde er ook voor dat wel degelijk veel jonge mannen in hogere regimenten kwamen en aanzienlijke aantallen ouderen in de lage regimenten.

Er is dus geen sprake van dat we kunnen zeggen dat jong altijd in de lage regimenten diende, en ouder in de hogere regimenten. Dat was echter wel een 70/30% regel - ofwel als je geen informatie hebt is dat het veiligste uitgangspunt.
» Deze reactie is geplaatst op 27 mei 2022 13:43

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554