Discussiegroep

Onderwerp: Dubbele staf bij X.AK?

Totaal berichten: 431
206 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Gevechten en gevechtsomstandigheden
Bij het updaten van mijn gegevens over de inzet van 227.ID bij Scherpenzeel kom ik een document op de website https://wwii.germandocsinrussia.org tegen met een opgaaf van de hogere officieren bij X.AK. Op deze lijst staan tot mijn verbazing telkens twee namen voor de verschillende functies vanaf Kommandierende General en zijn staf tot en met de Quartiermeisterabtreilung. Heeft iemand hier een verklaring voor?
» Dit bericht is geplaatst op 6 maart 2023 11:46
Totaal berichten: 2.107
De verklaring die ik jou kan geven is dat Zickwolff vlak voor de meidagen naar verluidt ernstig ziek was en door de GM Wachter was waargenomen. Eppo Brongers heeft wel eens gesuggereerd dat Zickwolff in mei de divisie helemaal niet geleid heeft. Ik heb dat lang geleden (2006) nog eens onderzocht en meen dat ik daarvoor geen ondersteuning vond omdat meerdere documenten door de generaal Zickwolff zelf zijn ondertekend. Ik zal je mijn archiefstuk toesturen.

Dat er zo nu en dan (andere) functies dubbel bezet waren door mutaties en inwerken - soms zelfs stages - is een gegeven.

Een andere verklaring heb ik niet.
» Deze reactie is geplaatst op 6 augustus 2023 12:52

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554