Discussiegroep

Onderwerp: Meer info over dienstplichtkaart + locatie meidagen 1940

Totaal berichten: 8
197 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Overig Mei 1940 / Mobilisatie en interbellum
Ik heb vandaag de dienstplichtkaart van mijn opa ontvangen. Ik zou graag willen weten of ik kan herleiden waar mijn opa heeft gevochten in de meidagen 1940. Ik weet dat hij deel uitmaakte van de Peel-Raamstelling. Hij is gearresteerd en afgevoerd naar Luckenwalde.
Op de dienstplichtkaart staat dat hij is ingelijfd op 13 october 1939 als GD van de lichting 1940. Hij is ingedeeld bij het 2e Regiment Infanterie. Nr. alph reg. 226. Groot verlof op 25 mei 1940. (Ik heb zijn 'dogtag' waar opstaat dat hij bij de lichting 1940-II hoorde.

Weet iemand meer hierover? Ik zou graag ook willen weten wat: 'A.P.I 114B' betekend.

Alvast bedankt voor de reacties!
» Dit bericht is geplaatst op 25 september 2023 21:50
(redactie)
Totaal berichten: 224
Het 2e Regiment Infanterie is het vredesregiment waar hij in 1939 opkwam. De opkomstdatum oktober 1939 komt vereen met lichting 40-I. Aangezien de infanterieopleiding voor dienstplichtigen toen ongeveer 5 maanden duurde zal hij in maart hoogstwaarschijnlijk ofwel naar 2 R.I. of naar 2 G.B. zijn overgeplaatst. Ik meen dat het depotbataljon van 2 R.I. in oktober 1939 al was verplaatst naar Den Haag en dan zal hij daar dus de infanterieopleiding hebben gevolgd, eerdere lichtingen van 2 R.I. kwam op in Venlo, de garnizoensstad van 2 R.I. Zowel 2 R.I. als 2 G.B. “lagen” in Noord-Brabant. Er is op de site van het NIMH een vrij uitgebreide verzameling van 22.549 krijgsgevangenendossiers, https://www.archieven.nl/mi/2231/ waarop u zijn naam zou kunnen ingeven, in enige gevallen is staat het onderdeel op de kaart. Helaas zijn de gegevens van Luckenwalde tot nog toe niet teruggevonden en dus ook niet gedigitaliseerd. API is een indicatie die gegeven werd bij de keuring inzake de intelligentie-klassen, 0-26 was onvoldoende, 26-47 was even voldoende, 48-78 voldoende, 79-111 ruim voldoende, 112-142 goed, 143-226 zeer goed. De dienstplichtkaarten zijn in de studiezaal van het Nationaal Archief in den Haag te raadplegen onder NA 2.13.260
» Deze reactie is geplaatst op 26 september 2023 08:52
Totaal berichten: 180
Vergeet echter ook niet dat de mogelijkheid bestaat dat uw opa bij 26 R.I. terecht is gekomen.
2 G.B. lag in de Maaslinie. 26 R.I. was hoofdzakelijk in de Peel-Raamstelling opgesteld.
» Deze reactie is geplaatst op 19 oktober 2023 10:38
Totaal berichten: 180
Ik zie dat ik me hier zelf moet corrigeren op mijn vorige reactie.
Natuurlijk was 26 R.I. hoofdzakelijk opgesteld in de Maaslinie en niet in de Peel-Raamstelling. Namelijk II-26 R.I. in Vak Schaijk en III-26 R.I. in Vak Bakel.
Staf 26 R.I. en I-26 R.I. bevonden zich bij Groep Maas-Waal van Brigade B.
2 G.B. was opgesteld in Vak Asten in de Maaslinie in de omgeving van Venlo.
II-2 R.I. was opgesteld in Vak Erp in de Peel-Raamstelling.
Staf 2 R.I. en I-2 R.I. en III-2 R.I. waren onderdeel van de 5e Divisie, dat weer onderdeel was van het IIIe Legerkorps en bevonden zich inderdaad in Noord-Brabant.
@ Simone Uw opa zou dus bij II-2 R.I. in de Peel-Raamstelling ingedeeld kunnen zijn geweest.
Echter kan ik niet rijmen dat uw opa "gearresteerd" is geworden en naar Luckenwalde is afgevoerd. Krijgsgevangen gemaakt en naar Luckenwalde (wat een krijgsgevangenenkamp was in mei/juni 1940) afgevoerd kan eigenlijk niet mogelijk zijn omdat u zelf vertelt dat uw opa op 25 mei 1940 volgens zijn dienstplichtkaart met groot verlof is gestuurd. Alle krijgsgevangenen die naar Duitsland zijn afgevoerd zijn pas in juni met groot verlof gestuurd nadat ze uit krijgsgevangenschap zijn teruggekeerd.
Ik denk echter dat uw opa bij I-2 R.I. of III-2 R.I. of een onderdeel van 2 R.I. heeft gezeten dat is teruggetrokken naar Vesting Holland en op 14 mei heeft gecapituleerd en rond 25 mei met groot verlof is gestuurd en naar huis heeft kunnen gaan.
Deze onderdelen lagen achter de Peel-Raamstelling en misschien is hier daarom sprake van spraakverwarring of onduidelijkheid.
» Deze reactie is geplaatst op 22 oktober 2023 14:38
Totaal berichten: 5
Beste Simone,

In 2017 heb ik reeds een verzoek ingediend voor de Staat van Dienst van mijn opa, en hoewel ik destijds een exemplaar ontving, ontdekte ik bij mijn recente bezoek aan het Nationaal Archief voor een herziende inzage dat de achterkant van deze Staat van Dienst niet was meegestuurd, samen met een bijbehorende controle-/straflijst die ik niet eerder had gezien. Laatstgenoemde bevatte waardevolle informatie.
Deze ontdekking heeft me doen beseffen dat er meer informatie beschikbaar was dan aan mij werd verstrekt in mijn oorspronkelijke verzoek.
Graag wil ik je aanmoedigen om zelf een bezoek te brengen aan het Nationaal Archief en een nieuwe poging te wagen om de documenten in te zien.
» Deze reactie is geplaatst op 1 april 2024 02:54

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554