Discussiegroep

Onderwerp: "Zomaar" een verslag.

» Dit onderwerp is gesloten
(redactie)
Totaal berichten: 629
3.658 keer gelezen
16 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Gevechten en gevechtsomstandigheden
Als je de rapporten en verslagen van de slag om de Grebbeberg doorleest kom je soms onverwachte en ( voor " fanaten " ) iteressante zaken tegen, die weer nieuwe vragen opwerpen. Zo b.v het verslag van reserve kapitein Besling ( 2- 11-19RI).
Een deel van dat verslag/rapport gaat over de poging van 2-19RI om in de nacht van 11 op 12 mei de voorpostenstrook te heroveren, een opdracht die in strijd was met de Nederlandse tactische voorschriften en die was ontsproten aan het denkbeeld van generaal Harberts, dat de voorposten massaal waren weggelopen.De poging kwam niet tot uitvoering.Daarvoor worden ( ik doel niet op het verslag van Besling )vaak de volgende oorzaken gegeven.Ten eerste werd het bataljon al tijdens zijn opmars over de Grebbeberg vanuit de stoplijn beschoten door militairen, die niet op de hoogte waren gebracht van de voorgenomen actie ( al zijn er ok aanwijzingen, dat er wel degelijk gewaarschuwd was ).Daarna was het wachten op een noodbrug, die de net gesprongen brug over de Grift moest vervangen.Enkele secties ( Suilen,Menzo ),die een flankaanval moesten uitvoeren ter ondersteuning van de hoofdaanval via de Nude ( de weg Wageningen-Rhenen ), waren er wel in geslaagd via de restanten van de gesprongen brug de Grift over te steken, maar voor de hoofdmacht was een brug nodig. Die noodbrug ( aldus een bron/De Jong, deel 3 ) was " zoek ".De hoofdmacht wachtte intussen in de Holle Weg, de " kop " ergens tussen het Grebbehotel en Villa de Ridder. Dat wachten duurde (ueren)lang en bovendien zag majoor van Apeldoorn ( commandant 2-19RI) in het voorterein zoveel lichtsignalen en andere tekenen van paraatheid, dat hij op eigen gezag besloot de aanval af te laten. Zo wordt dit verhaal meestal verteld.
Kapitein Beslig geeft in zijn verslag nog wat extra ( pikante ) informatie. Hij vertelt meteen na de meioorlog een gesprek tehebben gehad met kapitein Van Alewijk ( eveneens van 2-19RI en deelnemer aan bedoelde actie ).Deze vertelde hemdat op een zeker moment gasalarm was gegeven met als gevolg het bevel de gamaskers op te zetten. Majoor van Apeldoorn had het zijne niet bij zich en gaf toen hem ( kapitein van Alewijk! ) bevel het op te halen uit de kelder van de bataljonscommandopost in Rhenen.Op zichzelfis het nogal bizar dat een compagniescommandant die order kreeg dicht oor de uitvoering van een aanval.Maar het wordt nog vreemder. Van Alewijk ( in opvallend veel verslagen afgeschilderd als " flink " ) vertrok onder protest.Hij was nog niet lang in die kelder, of, tot zijn grote verbazing, majoor Van Apeldoorn kwam zelf binnen. Van Alewijk vertelde nogal wat moeite te hebben moeten doen om te bereiken dat men samen naar de wachtende troepen terugkeerde.Eigenlijk is het gek voor woorden: 2 belangrijke officieren verwijderen zich van hun bataljon dat klaar staat voor een aanval om zoiets onbenulligs ( het had immers best anders kunen worden geregeld )als een vergeten gasmasker.
Is dit verhaal waar ( en geen poging tot beschadging van Van Apeldoorn, die men niet flink vond ), dan kan het op 2 dingen wijzen:
a) het ontbrak de majoor aan moed en b) op een een poging van van Apeldoorn de zaak zo te traineren dat er van een uitvoering niets meer terecht zou komen.Hij heeft de opdracht ( met zijn slecht geoefende batajon in het donker met de " blanke wapens" nog wel, op de Duitsers af ) waarschijnlijk nooit zien zitten. En dat laatste zeker terecht. Eenmaal terug ( alweer Besling) was het inmiddels al zo laat ( of vroeg ) dat het al licht begon te worden.Van Apeldoorn heeft toen op de vraag van een kapitein van de genie ( van Walsum?) of de noodbrug ( inmiddels toch aangekoen? ) uitgelegd moest worden, ontkennend geantwoord( " Het is te licht, ik blaas de oefening(?) af" ).Opzet is niet te bewijzen, daarvoor zou je alle tijdstippen precies moeten kennen voor een waterdichte reconstructie.
Het verhaal van het gasalarm wordt bevestigd in het verslag van luitenant Suilen. Hij vertelt over dit ( of een ) gasalarm, veroorzaakt door ontpoffende Duitse granaten met een gasgeur. Het bleek echter al snel loos alarm te zijn.
Dat majoor van Apeldoorn de zaak afblies omdat het te licht was geworden wordt bevestigd door de commandant van 3-2-19RI, kapitein Bax.
( rest volgt ).
» Dit bericht is geplaatst op 8 september 2003 14:44
(redactie)
Totaal berichten: 629
vervolg " Zomaar een verslag "

Een ander interessant punt in het verslag van Besling is dat hij ( er staat bij: " Ik heb dit nog nooit aan iemand verteld " ) vermeldt dat de Duitsers op de hoogte zouden zijn geweest van de voorgenomen tegenaanval van 2-19RI. Toen hij op 14 mei in Fort Honswijk door de SS gevangengenomen werd had hij een gesprek met een SSluitenant, die hem vertelde de opmars van 2-19RI over het viaduct ( de Berg op ) te hebben waargenomen vanuit een huis ( niet ver van het viaduct ) waar hij een radiozender had. Daarmee had hij zijn landgenoten ingelicht.
Misschien heeft Besling dit verhaal verzonnen en wile hij interessant doen.Verder zitten er sowieso een paar onduidelijke punten in zijn verhaal. Wanneer b.v is deze officier zijn missie begonnen? Tot op de 10e mei ( toen werd gevacueerd ) zullen veruit de meeste van deze huizen normaal bewoond zijn geweest. Hoe wist deze SSofficier, die in het halfdonker van zekere afstand nederlandse militairen over het viaduct zag trekken positief dat dit om 2-19RI ging? Hoe kon hij zo zeker zijn omtrent de opdracht van dit bataljon? Misschien omdat ze de bajonet op het geweer hadden? ( bron Van Heerde ).Of moest hij ( wat voor de hand zou liggen ) gewoon elke Nederlandse beweging rapporteren?
Maar als het inderdaad waar is, dan is het toch het eerste mij bekende geval van Duitse infiltratie achter de linies in Rhenen. Misschien was hij dan ook een van de ( mogelijk toch aanwezige ) Duitse artilleriewaarnemers in Rhenen? ( in de rubriek " Kerktoren van Wageningen " hadden we het ooit over de (on)waarschijnlijkheid van zulke waarnemers ).Deze liep vlak bij het viaduct weinig risico, omdat de Duitsers goed beschouwd meer redenen hadden om het viaduct niet te vernielen dan om dat wel te doen.
Ik zou ook wel willen weten of en hoe de Duitse leiding die informatie over de tegenstoot van 2-19RI heeft gebruikt. Ze waren zelf ook van plan een nachtaanval te beginnen. Heeft bovengenoemde (eventuele) kennis het aflasten daarvan misschien ook beinvloed? Je leest altijd dat dat vooral is gebeurd als gevolg van goedliggend Nederlands artillerievuur, dat de Duitsers de indruk gaf dat hun " gereedstelling " was ontdekt en dat men op de Berg paraat was.
Het verslag van Besling is eigenlijk niet eens zo lang. En toch al zoveel vagen.
» Deze reactie is geplaatst op 8 september 2003 15:13
Ben Benneker
De reserve majoor Van Apeldoorn heeft bij mij ook al eens wat vragen opgeroepen.Ook in andere verslagen lijkt hij vreemd te handelen, te treuzelen met besluitvorming en bleek slecht bereikbaar voor zijn (onder)commandanten.
Vooral de citaten in het verslag van 4 M.C. door de luitenant Bonnema roepen vraagtekens op. Zet daar de geschiedenis met het gasmasker van van Alewijk en Van Apeldoorn naast, en er ontstaan (bij mij althans) vragen over de handel en wandel van deze majoor.
» Deze reactie is geplaatst op 8 september 2003 15:15
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Ja, een pikant verhaal. Ik zou het niet vreemd vinden als er inderdaad geheime waarnemers hebben gezeten in Rhenen, zij het dat je dan vraagtekens kunt stellen bij heel veel andere acties van de Duitsers. Waarom hebben ze dan bijvoorbeeld het redelijk zwaar bewapende contingent troepen van Gelderman laten zitten. Met een corrigerend waarnemer had er best vuur met een 75 mm kanon kunnen worden afgegeven dat na correctie heel die stelling zou hebben opgerold. Daarbij had een 75mm granaat (zeker een kartetsgranaat - zeer effectief bij infanterie in lichte versterkingen of achter kanong of mitrailleur) het viaduct beslist niet in een enkel schot vernield. Ook de indeling van de huzaren en overige troepen bij de ruglinie op 12 en 13 mei had ze dan moeten opvallen, alsmede het feit dat op 13 mei des avonds de Nederlanders allemaal teruggetrokken waren waar de Duitsers pas op 14 mei in de ochtend lucht van kregen. Het ligt meer voor de hand dat de Duitse Fischler Storch en Henschels van de artilleriewaarneming en divisiestaf de Nederlandse troepen tijdens de opmars waarnamen. Immers, de omgeving van het viaduct was open voor waarneming.

Wat verder opvalt in het verhaal is de onlogische handeling van de majoor bij de gasaanval. Los van het feit dat hij zijn XO wegstuurde om een gasmasker te halen (en vervolgens zelf vertrok - een vrijwel symptomatische tekortkoming van het Nederlandse kader was het telkens zelf regelen van perifere zaken. We zien dit in vele verslagen ook elders in Nederland) doet het vraagtekens rijzen dat iemand bij een gasaanval zonder gasmasker niet onmiddellijk de benen neemt - immers zonder gasmasker is het kwalijk toeven in slechte lucht!
» Deze reactie is geplaatst op 8 september 2003 17:02
(redactie)
Totaal berichten: 629
Toen ik het verhaal over Van Apeldoorn zag ( vooropgesteld dat het waar is )moest ik meteen denken aan het ( in elk geval wel historische ) verhaal, dat ik las over de commandant 4e divisie,
de kolonel van Loon, die n.b zelf handvuurwapens ging halen in Werkhoven om daarmee de uit de voorpostenlinie terugetrokken militairen te bewapenen, die vervolgens ter rehabilitatie ingezet zouden worden (12 mei ). Hij was daardoor een paar uur lang niet bereikbaar, uitgerekend op het moment ook dat de Duitsers door de frontlijn drongen.
Ik heb zelf ook sterke vraagtekens bij het verhaal over de SSluitenant bij het viaduct.Het laat inderdaad een hoop vragen onbeantwoord. Maar ( dit is zuiver theorie ), misschien zat hij Zuid van het viaduct en is hij met de SStroepen van Wackerle en het Z. van de verkeersweg opererende infanteriebataljon teruggetrokken als gevolg van de tegenstoot van 11 GB en het bombardement dat de Duitsers vervolgens op de spoorbaan en omgeving gingen leggen. En feitelijk was hij vanaf het moment dat de Duitsers bij de Stoomhamer waren al enigzins overbodig.Ik draai dus in alle richtingen om er nog iets van te maken.De kern van mijn betoog is trouwens dat je in die verslagen soms interessante dingen kunt aantreffen.En daar kun je dan weer wat over filosoferen.
» Deze reactie is geplaatst op 8 september 2003 20:25
(redactie)
Totaal berichten: 849
Ik kan mij niet voorstellen dat de Duitsers op die 12e mei al troepen bij het viaduct hadden. In dat geval hebben die vooruitgeschoven troepen wel heel erg weinig ‘schade’ kunnen veroorzaken. Na de doorbraak van de groep Wackerle zou het kunnen zijn dat zij in de huizen bij het viaduct en bij de fabriek de Stoomhamer een radioverbinding hadden met de achterhoede. Blijft het vreemd dat (indien zij deze radiozender daar hadden) zij deze niet hebben gebruikt op het moment dat de groep Wackerle versterking wilde hebben (“...Ostubaf. Wäckerle, trotz seiner Verwundungen ungebrochenen Mutes, schickt den Ord.-Offizier mit einer genauen Meldung der Lage zurück. Er schlägt dem Regimentskommandeur vor, unverzüglich starke Kräfte durch die Einbruchsstelle nachzuführen und die noch haltende Front des Gegners aufzurollen. Gegen 4.00 Uhr kommt Oscha. Braun zurück, mit ihm ein Zug Kradschützen der 15./DF, die letzte Reserve, die Oberführer Keppler in der Eile freimachen konnte….”, zie voor volledig artikel: http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=durchbruch-durch-die-grebbe-linie ).. en ja, ik weet het, dit zijn de bekende Duitse heroische verhalen, maar waarom zouden zij liegen over een radio…

Uit de Duitse rapporten blijkt verder dat zij inderdaad op hetzelfde moment als de tegenstoot van II-19 R.I. (en troepen III-8 R.I.) een verassingsaanval wilde inzetten. Deze stelde ze uit toen er erg veel activiteit op de berg werd waargenomen. Mochten de Duitsers eerder kennis hebben gehad van de tegenaanval (door eigen troepen bij het viaduct) dan was deze aanval toch eerder afgeblazen of was er beter op geanticipeerd?

En inderdaad, Kapitein Van Alewijk moet zich moedig hebben gedragen op de Grebbeberg, hij ontving hiervoor de Bronzen Leeuw, mede voor het uitvoeren van diverse tegenstoten nabij Heimerstein en het weten te hergroeperen van Nederlandse troepen op de Greb. Kapitein D.C. van Alewijk komt ook voor in het boek “Nacht op den Berg” van M. Sybr. Koops onder de naam Kapitein Van der Molen.

Ik heb een behoorlijke griep opgelopen, excuses voor eventuele schrijf/stijlfouten voor zover die niet altijd al aanwezig waren ;-)
» Deze reactie is geplaatst op 8 september 2003 20:35
(redactie)
Totaal berichten: 629
Ik heb duidelijk de mogelijkheid opengelaten dat Besling het gesprek met de SSluitenant kan hebben verzonnen. Verder kan die luitenant hem ook wat op mouw hebben gespeld.Maar in elk geval was het een niet alledaags verslag, dat alle mogelijkheden bood voor een discussie. En dat is toch een van de doeleinden van deze pagina. Bovendien sloot het onderwerp mooi aan bij het eerdere onderwerp " Toren van Wageningen."
Je reactie verraadt overigens die griep niet.
» Deze reactie is geplaatst op 8 september 2003 23:20
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Ik vind de bijdrage van Groenman heel leuk - dus als een andere indruk wordt gewekt is dat niet de bedoeling. Ik geloof werkelijk dat de SS luitenant wat uit zijn nek kletste zo van: "Dass alles ist doch schon langst verloren" - een beetje extra vernedering. De gebeurtenissen van 12 en 13 mei op en rond het viaduct lijken me erop duiden dat hier beslist geen spion zat. Ik vraag mij ook af hoe deze hier ongezien zou zijn gekomen. Daarbij lijkt het me sterk dat het een van de groep Wackerle was. Immers de hele omgeving was vergeven van Nederlandse soldaten - al dan niet gevlucht uit de stoplijn. Het zou me zeer verbazen als bleek dat de Duitsers over het viaduct of over het talud waren gekomen zonder te worden gezien. Er zaten mitrailleurnesten in de taludden van het spoor. Ik kan me dus niet voorstellen dat hier een Duitser met radio over is gekomen tijdens de gevechten. Nee, alle feiten spreken tegen deze Duitser, maar niets kan worden uitgesloten. Tenslotte denk ik dat de kortegolfzender, met name door het obstakel Grebberg, de Duitse voorste posten niet eens had kunnen bereiken, zeker niet voor 12 mei toen de stoplijn nog ononderbroken was. Ik denk ook dat het meespeelt wat we vaker hebben gezien, dat een Nederlander uit frustratie redenen aanvoert waarom zaken (als de tegenaanval) mislukten. Het is natuurlijk best prettig iemand anders de schuld te kunnen geven van het gevoel van onmacht. Ik zou namelijk verwachten dat als de SS'er inderdaad meerdere mensen dit verhaal heeft verteld, dit wel meer onderzoek zou hebben opgeleverd. Nu staat het verhaal op zich - en dat zijn niet altijd de meest betrouwbare.
» Deze reactie is geplaatst op 9 september 2003 00:33
(redactie)
Totaal berichten: 629
Rutger

Wat betreft je vraag waarom de Duitsers, als ze al op de hoogte waren van de tegenstoot/aanval van 2-19 RI, daarop niet alerter eageerden, het volgende.
Besling vertelt ( ik had dat niet in mijn verhaal opgenomen ) dat het viaduct onder vuur lag toen 2-19RI uit Rhenen vertrok en ook toen men 's nachts terugkeerde. Pas later had hij dat gesprek met die SSluitenant, die hem vertelde dat men aan Duitse kant op de hoogte was gebracht via zijn radiozender. Voor Besling vielen toen de stukjes op hun plaats. Binnen deze context zouden de Duitsers dus wel degelijk ( enige ) actie hebben ondernomen. Maar het zal ook wel zo zijn geweest dat het viaduct en omgeving periodiek onder vuur lag, omdat het nu eenmaal de toegang tot de Berg vormde ( niet de enige, maar wel de makkelijkste ).Dan hoeft er natuurlijk helemaal geen direct verband te zijn tussen beschieting en opmars/terugkomst 2-19 RI.
» Deze reactie is geplaatst op 9 september 2003 14:09
(redactie)
Totaal berichten: 629
Alweer Rutger ( en anderen ).

Ik heb inmiddels meer " belastend " materiaal tav majoor Van Apeldoorn. In zijn eigen rapport noemt hij 3 redenen waarom de aanval werd afgelast.
1. 3-8RI was niet aanwezig.
2. de middelen om over de Grift te komen ( brug ) ontbraken.
C. het werd te licht.

Commentaar:
ad. 1: 3-8RI was niet aanwezig. Delen van 3-8RI waren wel ingeschakeld bij een volgende, op 12 mei (15.00 uur ) geplande aanval, waarbij ze een flankaanval moesten uitvoeren om de aandacht van de hoofdaanval af te leiden ( eigenlijk een soort herhaling van de nachtaanval van 11/12 mei ). Deze aanval op 12 mei 's middags ging natuurlijk niet door, er was inmiddels een en ander gebeurd. Maar welke troepen van 3-8RI hadden dan aan de nachtaanval moeten deelnemen? In elk geval niet de " weglopers " uit de voorposten, die waren pas op 12 mei aan de beurt. De flankaanval in de nacht zou bovendien toch worden uitgevoerd door 2 secties van 2-19RI zelf?Jij ( Rutger ) noemt in je reactie trouwens zelf ook deelname van 3-8RI bij de nachtaanval. Maar waaruit blijkt dat dan? Het enige dat ik kan bedenken is dat de " Freyr " troepen aan land zou zetten ( van 3- 8 RI? ). Dat is inderdaad niet doorgegaan.
ad.2: Men kon de Grift niet over door het ontbreken van de noodbrug.
Als je het rapport van kapitein Brittijn ( com. 3-1-8RI, Z. stoplijn ) leest, dan klopt dat gewoon niet. Brittijn vertelt dat hij rond 24.00 uur ( tijdstippen ( preciese ) vormen in elke discussie het zwakke punt )naar de Grebbeweg werd geroepen bij majoor Van Apeldoorn, die daar stond met geniekapitein Van Walsum en 2 auto's, waarvan een de pontonbrug vervoerde. Die was op dat moment dus beschikbaar.Ook kolonel Van Loon verklaart dat de Friese ruiters in de stoplijn ten dele zijn verwijderd om de noodbrug te laten passeren, al geeft hij alleen maar aan dat dat " later " was dan de doortocht van het bataljon zelf. Maar die noodbrug was er dus wel.
ad.c: Mijn indruk is dat er vervolgens geen enkele haast is gemaakt en dat ergens tussen ( geschat ) 1 uur en 1.30 uur het besluit is genomen de zaak af te lasten. Als je geen haast maakt wordt het immers vanzelf wel licht. 2-19 RI was ( rapport-Besling ) ongeveer half 3 terug in Rhenen. Kapitein Brittijn heeft zelfs de auto van Van Apeldoorn weer langs zien komen, ditmaal richting Rhenen.
Het woord sabotage is misschien wat ver gezocht, maar er lijken me voldoende aanwijzigen te bestaan voor een zekere mate van traineren.Zeker als je het verhaal van de gasaanval ( waarover Van Apeldoorn logischerwijs niet rept) in de overweging meeneemt.
Of dat traineren onverstandig was, is een andere zaak. De aanval was waarschijnlijk op een drama uitgelopen.
» Deze reactie is geplaatst op 9 september 2003 14:43
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Hmm, op zich is het dus merkwaardig dat die SS luitenant vlak bij het viaduct zat terwijl het werd beschoten met artillerie. Ergens waren de Duitsers dus minder bezorgd om vernieling van de overgang. Ik blijf er overigens bij dat met name de Duitse luchtwaarneming van belang is geweest voor Duits vuur, en dat tevens de voorverkenningen daarbij een rol hebben gespeeld (voorbereide vuren). Het zou me ook niets verbazen als Duitse artilleristen voor de oorlog metingen hebben verricht voor het voorbereiden van artillerievuur op onze eigen artillerie opstellingen en sleutelpunten in de logistiek (zoals de spoorlijn, viaduct, wegen van en naar de Berg). De Duitse luchtverkenners bleven ruimschoots buiten het schootsveld van de artillerie (zwaarste drie stukken waren 7,5 tl met bereik van max 8,000 meter) maar begeleiden wel veel vuur van de Duitse artillerie tot ver in het tweede en derde echelon (onze zware artillerie). Ik denk dat bewegingen van grotere verbanden eenvoudig zichtbaar waren te meer daar men zich kon concentreren op twee a drie over en onderdoorgangen bij het spoor.
» Deze reactie is geplaatst op 9 september 2003 15:35
Totaal berichten: 19
Allert,

Misschien (erg speculerend) een verkaring voor de gevonden dode nederlandse soldaat op het kerkhof van Rhenen even voor de oorlog.
» Deze reactie is geplaatst op 9 september 2003 16:15
(redactie)
Totaal berichten: 849
Heer Groenman, ik moet eerlijkheidshalve bekennen dat ik zo snel niet kan terugvinden dat ook III-8 R.I. ingezet werd bij deze tegenaanval. Wel weet ik dat er opdracht is gekomen dat allen, die zijn terug gegaan moeten worden verzameld en die namiddag (12 mei) zullen worden ingezet voor het doen van een tegenstoot tot herovering der verloren gegane opstellingen in de voorposten. Als laatste opmerking van C. II L.K. aan C. 8 R.I.: "Alleen op deze wijze zullen zij ontkomen aan de straf, te worden doodgeschoten". Ook uit het verhaal van de Freyr blijkt dat deze inderdaad pas de 12e werd ingezet ter ondersteuning van een flankaanval. Kunnen we stellen dat III-8 niet bij die nachtaanval is ingezet?
» Deze reactie is geplaatst op 9 september 2003 17:08
(redactie)
Totaal berichten: 849
Ook het feit dat Duitse vliegtuigjes continue in de lucht waren boven de Grebbeberg ter ondersteuning van de artillerie geeft m.i. wel aan dat er geen voorhoedetroepen waren. De huizen vlak voor en achter het viaduct zijn nooit geraakt door artillerie. Huizen verder richting Rhenen (Heerenstraat) en verder terug (richting Ouwehand) echter wel degelijk. Dat de Duitsers het viaduct onder vuur namen lijkt mij dus sterk, al hebben ze het, na het opblazen ervan door 4 C.P., niet gerepareerd maar zijn ze met een kleine omweg gereden (bij Stoomhamer naar beneden richting spoorbrug en via Stationsweg weer naar "boven" richting Heerenstraat). De tactiek die de Duitsers hadden was m.i. het afknellen van de toevoerswegen naar het front (Grebbeberg) door deze zwaar te beschieten. De stad Rhenen is hierdoor zwaar verwoest. Duitse vliegtuigjes in de lucht en de Cuneratoren, die onbeschadigd bleef, hielpen hierbij.

Maar stel dat de Duitsers vooruitgeschoven troepen hadden, bijvoorbeeld bij het viaduct. Wanneer zouden die dan daar moeten zijn aangekomen? Burgers waren er niet meer in Rhenen (zeer beperkt aantal althans) en min of meer overal waren Nederlandse troepen.
» Deze reactie is geplaatst op 9 september 2003 17:25
(redactie)
Totaal berichten: 849
Kapitein-Adjudant I.E. Leezer (Stafkwartier IIe Legerkorps) schrijft het volgende over deze tegenstoot:

"Op 11 Mei bleek, dat de voorposten van 8 R.I. begonnen terug te trekken. Redenen enz. zullen later wel opgehelderd worden. In ieder geval bleek in den namiddag van 11 Mei, dat een gedeelte van de voorposten reeds in handen van de duitschers was. De Legerkorpscommandant (L.K.C.) wenschte in ieder geval, dat door een tegenstoot de voorpostenopstelling werd heroverd. Dit zou onmiddellijk moeten gebeuren. De aanval mislukte, waarop de Generaal Commandant IVe Divisie (de Kolonel van Loon) ontbood en met deze heeft besproken het in zetten van een tegenstoot (aanval) in nacht 11 / 12 Mei.

In nacht 11 / 12 Mei had ik den dienst op het Stafkwartier. De telefoon stond niet stil. Te pl. min. 4.00 uur belde ik mijn collega Schotman op n.a.v. een telefonisch gesprek even tevoren met den burgemeester van Doorn (Bn. Van Nagell) over luchtbeschermingsaangelegenheden. De kapitein S. (Schotman), die op zijn post zat om berichten voor S. I 3 te verzamelen, deelde mij toen tot mijn ontstelling mede, dat er bericht was gekomen van IVe Divisie, dat de tegenaanval was mislukt en het aanvalsbataljon was teruggekeerd. Ik heb toen den Chef v.d. Staf IVe Divisie verzocht aan de telefoon te komen. Ik kreeg toen de kapitein Puffius, die mij een zeer verward verhaal deed, waarop ik dezen heb verzocht mij binnen 10 minuten een zoo nauwkeurig mogelijk geformuleerd bericht te zenden, welk bericht binnen kwam en mij den indruk gaf, dat het misging."

III-8 R.I. komt dus wel in aanmerking voor een tegenstoot maar niet tegelijk met II-19 R.I. (Het complete verslag van deze kapitein staat binnenkort ook op de site.)
» Deze reactie is geplaatst op 9 september 2003 18:03
(redactie)
Totaal berichten: 629
Heer Goossens, bedankt voor de informatie over de Documentatiegroep 1940-1945.Ik ben inmiddels lid ( nr. 3113!! )

Rutger
De heer Fochteloo(?) van het Wageninger Museum is zo vriendelijk geweest persoonlijk voor mij naar de heer Jagtenberg te gaan en heeft og een boek kunnen lospeuteren.Verder is het nergens meer te krijgen.Bedankt voor de tip.
De heer Jagtenberg is nog erg strijdbaar en wacht in die stemming de herdruk van het boek van Amersfoort en Kamphuis af.Veel haast schijnen de heren niet te hebben.
» Deze reactie is geplaatst op 10 september 2003 18:53
(redactie)
Totaal berichten: 849
Heer Groenman, dat is goed nieuws, het boekje is inderdaad vrij 'zeldzaam'. Ik heb overigens uit betrouwbare bron vernomen dat de herdruk Mei 1940 van A&K voor 1e kwartaal 2004 op de agenda staat! Wij zijn allen benieuwd!
» Deze reactie is geplaatst op 10 september 2003 18:58
» Dit onderwerp is gesloten
2554