Discussiegroep

Onderwerp: Jo de Groot

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 2
4.263 keer gelezen
6 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Geachte werkgroepleden en andere deelnemers aan deze site.
Allereerst mijn complimenten voor deze site en alle andere inspanningen rond "de Greb"
Mijn vraag is de volgende. In de mobilisatietijd zat bij mijn grootouders aan de Davidstraat in Veenendaal de militair Jo de Groot uit Rotterdam ingekwartierd. Hij had naam gemaakt als bokser. Bij de buren zat - naar ik meen - een schoenmaker met een trompet met de prachtige bijnaam "de koekenkoning"
Een paar vragen.
1. Wie kan mij wat meer informatie geven over Jo de Groot ? (Bij welk regiment hoorde hij, waar heeft hij gevochten, etc )
2. Waar zou er eventueel wat meer informatie te vinden zijn over Jo de Groot ?
3. Wie zou de "koekenkoning" geweest kunnen zijn ? De man had de merkwaardige gewoonte om allerhande koeken in de kantine te nuttigen en het gewone eten nog wel eens te laten staan)
4. Waarom zaten die soldaten eigenlijk ingekwartierd bij burgers ? Er waren toch immers barakken ?
5. Hoe werd die inkwartiering geregeld, want niet iedereen had soldaten in huis.

Als iemand mij wat meer informatie kan geven, zeg ik hem/haar alvast hartelijk dank.

Vr. groeten,

C.D.van den Heuvel, Veenendaal

2.
» Dit bericht is geplaatst op 1 oktober 2003 17:16
(redactie)
Totaal berichten: 629
In het boek Ergens in Nederland ( Brink en Cramer schreven het ) staat een hoofdstuk over Veenendaal in mobilisatietijd, getiteld Ingrijpende veranderingen in de Gelderse Vallei.
Het bedoelde regiment is het 10e regiment infanterie, dat vanuit Haarlem naar Veenendaal werd verplaatst. Het was hoofdzakelijk ingekwartierd in scholen en boerderijen.Het 10e regiment verdedigde een vak bij Veenendaal in de Grebbelinie. Op 11 en 12 mei vonden gevechten plaats tussen Nederlandse voorposten bij De Klomp en het 368e Duitse infanterieregiment ( dat er niet in slaagde door te breken ).
Jo de Groot ken ik niet.
De " koekenkoning " ook niet. In genoemd boek staat wel een foto van een militair muziekcorps ( helaas zonder namen ).
» Deze reactie is geplaatst op 2 oktober 2003 00:33
(redactie)
Totaal berichten: 629
Nog een boektitel ( zeer waarschijnlijk niet meer in de verkoop, wel in de bibliotheek, zeker in die van Veenendaal ).
C Cramer: Mei 1940, oorlogsdaden van het 10e RI te Ederveen, Veenendaal, De Klomp, Leersum ( Veenendaal, 1988 ).
» Deze reactie is geplaatst op 2 oktober 2003 09:53
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Inderdaad was 10RI gelegen bij Veenendaal, en volgens mij hebben ook onderdelen van 19RI er gelegen.

De Koekenkoning zal misschien wel verwijzen naar een groot liefhebber van `kuch`, het soldatenbrood.

Inkwartiering was tijdens de mobilisatie heel normaal. In vredestijd lagen soldaten inderdaad in hun barakken, maar vanaf september 1939 werd men gelegerd op en rond de oorlogskwartieren. Daar was in de regel geen voldoende barakruimte en dus werd men ingekwartierd. Gewone soldaten en korporaals bij de gewone man (en vaak met meerderen op boerderijen - waar ze niet zelden hielpen met de dagelijkse arbeid op de boerderij, onderofficieren in de betere huizen en officieren meestal bij de dorps - stads notabelen. Het standdenken was nog immer gewoon goed.
» Deze reactie is geplaatst op 2 oktober 2003 11:25
Totaal berichten: 2
Geachte lezers,

Tot nu toe drie vriendelijke reacties ontvangen op mijn vragen rond Jo de Groot en "de koekenkoning". Meneer Goossens en meneer Groenman, hartelijk dank voor uw moeite.
Zijn er wellicht toch nog andere lezers, die ook nog wat informatie kunnen bieden op een van de gestelde vragen. Wellicht de door mij zeer gaarne gelezen heer Brongers.... die op deze site al eerder waardevolle tips en informatie aan anderen gaf. Of een van de anderen ? Wellicht iemand van de beheerders van de site...
Ik ben benieuwd. Het valt me overigens op dat velen erg goed zijn ingevoerd rond de gebeurtenissen van mei 1940.
Ik ben zelf geschiedenisdocent in het middelbaar onderwijs en het valt me op dat mei 1940 (en vooral ook het verhaal van de Greb)de jongeren erg boeit.


Vr. groeten,

C.D. van den Heuvel
» Deze reactie is geplaatst op 9 oktober 2003 19:48
Ben Benneker
Jo de Groot was een bokser uit de school van Theo Huizenaar uit Rotterdam. Huizenaar bracht vele kampioenen voort waarvan Bep van Klaveren wel de meest bekende in de geschiedenis was.
Jo de Groot heeft in dezelfde vooroorlogse periode bij Huizenaar gebokst. Theo Huizenaar overleed op 93-jarige leeftijd op 15-11-1993.

Er is nog wel een sportschool Theo Huizenaar in Rotterdam (Crooswijk) in de Folkert Elsingastraat 13 te Rotterdam, telnr. 010-4552123.
Ik weet niet of de school alleen maar naar de succesvolle bokstrainer is vernoemd of dat hij ook door nazaten van hem wordt geexploiteerd.

Wellicht kan je via de Nederlandse Boksbond de gegevens van Jo achterhalen als die nog in het archief zijn bewaard gebleven.
Succes!
» Deze reactie is geplaatst op 9 oktober 2003 20:42
Totaal berichten: 1
Beste meneer van den Heuvel,

Wij zijn ook opzoek naar gegevens van Jo de groot, ik heb wel foto's van hem en zijn broer Gregor de Groot die hheft ook gebokst!
Verder kan ik u wenig vertellen.

Vriedelijke groeten Cees Verkaik
» Deze reactie is geplaatst op 15 juni 2005 17:22
» Dit onderwerp is gesloten
2554