Discussiegroep

Onderwerp: 14e regiment infanterie

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 1
7.546 keer gelezen
14 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Mijn opa Jozias Romeijnsen kwam uit Terneuzen en heeft in 1940 gevochten bij de Grebbelinie. Hij zat bij het 14e Regiment infanterie in de rang van Korporaal. Hij is in 1962 overleden.
Ik weet nog als kind dat zijn voormalig Kapitein dhr. Rottier nog regelmatig bij ons thuis kwam.
Uit de verhalen die ik enkel van mijn moeder heb was het 14e Regiment infanterie ingedeeld met soldaten die uit de regio Zeeland kwamen.
Verschillende verhalen werden verteld, één daarvan was dat een kennis van hem enkele vliegtuigen had neergeschoten maar toen zelf dodelijk werd getroffen.
Ook werd een verhaal verteld dat een zekere soldaat Bonte uit het gehucht Koewacht(Zeeuws Vlaanderen) dodelijk getroffen werd door kogels van eigen troepen.
Ik zou graag weten waar het 14e Regiment Infanterie precies ingezet was.
Voor alle inlichtingen bij voorbaat hartelijk dank.
» Dit bericht is geplaatst op 31 oktober 2003 16:43
(redactie)
Totaal berichten: 629
In de Grebbelinie stonden in de eerste lijn van Nood naar Zuid: 18-RI, 7 RI, 5 RI,16 RI, 21 RI, 15 RI, 22 RI, 10 RI, 19 RI en 8 RI. Weet U zeker dat het 14 RI was ( en niet b.v 15 of 16 RI )? Bij de diverse divisie-reserves mis ik 14 RI namelijk ook, evenals bij de versterkingen, die in de loop van de slag om de Grebbeberg naar Rhenen gestuurd zijn. Ik kijk wel of ik 14 RI elders kan vinden.
» Deze reactie is geplaatst op 31 oktober 2003 21:00
(redactie)
Totaal berichten: 629
III - 14 RI stond in de Peel-Raamstelling en dekte daar ( in de omgeving van Mill ) de terugtocht van het 3e legercorps. 14-RI als geheel zal dus wel hebben behoord ( ik zoek dat nog uit )tot dat 3e legercorps ( misschien tot de 6e divisie ). Zouden in het door U aangekaarte geval Grebbelinie en Peellinie niet verwisseld kunnen zijn? Voor een Zeeuws regiment lijkt de Peellinie ook wat logischer.
» Deze reactie is geplaatst op 31 oktober 2003 21:35
(redactie)
Totaal berichten: 629
Op de dag van de Duitse overval zou ( dit was slechts in kleine kring bekend ) het 3e legercorps uit Brabant worden teruggetrokken met achterlating van een bataljon ( als rugdekking bij die terugtocht ) in elk regimentsvak. III-14RI bleef (ten Noorden van Mill ), de rest van het regiment werd afgemarcheerd naar de Waal-Lingesttelling. Er is nog wel sprake van geweest om 5 bataljons van het 3e legercorps ( welke precies weet ik niet ) in te zetten in de Grebbelinie ( bron: luitenant-generaal JJG van Voorst tot Voorst ), maar daar is het niet meer van gekomen.I en II - 14 RI zullen daarom weinig actie hebben gezien.Ik weet niet tot welk bataljon uw opa heeft behoord. Dat hij actief is geweest in de Grebbelnie lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk, de Peellinie zou daarentegen heel goed kunnen.
» Deze reactie is geplaatst op 1 november 2003 11:51
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Heer Groenman. 14RI was onderdeel van de 6e divisie (IIIe Legerkorps), het derde bataljon was ingedeeld bij de Peeldivisie (vandaar hun latere inzet bij Mill). De Peeldivisie moest de Maaslinie verdedigen. Het IIIe legerkorps moest brabant verdedigen, waaronder de Peel-Raam stelling. Inderdaad werd een groot deel teruggetrokken. Als er sprake is geweest van de inzet van 14RI in de Grebbelinie, dan alleen van I en II 14RI. Maar ook mij is enige inzet van 14RI bij de Grebbeberg onbekend.

De 5 bataljons waar u over spreekt: kan het zijn dat u die verwart met de 5 eenheden van Brigade B? Ik denk dat u verwijst naar de 4 Regimenten (24, 26 en 29RI, 11GB) en 1 Batterij (16RA) van Brigade B, die uit het zuiden naar de Grebbeberg werden gedirigeerd. Alhoewel deze daadwerkelijk werden ingezet. Wellicht haalt u uw vermoeden uit de Enquete verslagen. Ik zal ook eens gaan zoeken.
» Deze reactie is geplaatst op 1 november 2003 14:07
(redactie)
Totaal berichten: 629
Van Voorst tot Voorst doet zijn uitspraak over de geplande inzet van deze 5 bataljons inderdaad voor de Enquete- commissie.Ik verwar deze bataljons absoluut niet met die van Brigade B. De 6e divisie noem ik in mijn 2e stukje ook al.
» Deze reactie is geplaatst op 1 november 2003 20:10
Totaal berichten: 70
Van het tot de 6e Div (3e LK) behorende 14 RI bleef het 3e Bat in de Peel-Raamstelling achter; het 1e en 2e Bat verplaatsten zich op 10 mei naar de Waal-Lingestelling.Uw grootvader behoorde tot de 3e Cie van I-14 RI, die onder bevel stond van de res.kapitein A.Rottier. Deze cie verdedigde de Waal onder Tiel. In die omgeving zijn inderdaad enkele vliegtuigen neergeschoten. De eerste gesneuvelde was de dpl sergeant (door landmijnexplosie). Bij de terugtocht van de Grebbelinie en Betuwestelling op de Vesting Holland moest I-14 RI op bevel van de C Veldleger achterhoedeopstellingen innemen om de terugtocht van de Grebbelinie te dekken. Daartoe stak men bij Culemborg de rivier over. Vervolgens werd door de 3e Compagnie stelling genomen bij het landgoed Wikkenburg (bij Schalkwijk. Daar volgde later een hevig gevecht met een Duitse afdeling waarbij een pantserwagen. Van de cie sneuvelden de dpl sldn G.A.Bonte, H.J.Bosselaar, W.Dieleman en A.Roegiest. Een cadet-vaandrig, twee kpls en een sld werden gewond. De vijand trok na dit gevecht terug.
Zie 'Grebbelinie 1940, 10e dr pag 238/239.
» Deze reactie is geplaatst op 2 november 2003 11:04
Totaal berichten: 1
Even een korte vraag.
2-II 14-RI
betekent : 2 cie van het 2e bat van het 14 Reg Inf ?
Kunt U mij op weg helpen waar ik nadere gegevens kan vinden van deze eenheid?
Zoals welke kazerne in welke plaats gelegerd?
Inzetgebieden?
» Deze reactie is geplaatst op 8 juli 2006 13:18
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De thuisbasis van 14 RI was de Korenmarkt-kazerne in Bergen - op - Zoom.
Commandant van II - 14 RI was majoor J Geense, commandant van de 2e compagnie van II - 14 RI was kapitein G Huyse.

II - 14 RI behoorde aanvankelijk tot het z.g Vak - Schaik in de Peel-Raamstelling, maar werd volgens plan op de 10e mei met het IIIe LK over de grote rivieren verplaatst naar de ( overigens bij lange na niet voltooide ) Waal-Lingestelling. Achtereenvolgens werd de Maas gepasseerd bij Ooyen en vandaar verder gemarcheerd naar Wamel. Op de 11e mei stak men de Waal over bij Tiel. Op 12 mei stond men aan de n.o - rand van Tiel.
Op 13 mei, toen de berichten tav de ontwikkelingen op de Grebbeberg ( die beslissend zouden zijn voor de Grebbelinie in zijn geheel ) steeds somberder werden ,kwam het bevel tot verplaatsing van 2 bataljons van het IIIe LK ( waaronder II - 14 RI ) naar de Groep - Utrecht van het Oostfront van de Vesting Holland, dat na de ( op handen zijnde val van de Grebbelinie ) in de eerste lijn zou komen te liggen en zwaar onderbezet was. Via Zuilen werd op de 13e Utrecht met autotransport bereikt.
Op de 14e stond II - 14 RI bij De Bilt ( fort Griftenstein ) tegenover het Duitse 322e infanterie-regiment van de 207e divisie ( dat betrokken was geweest bij de gevechten op de Grebbeberg ). Tot gevechten kwam het vervolgens niet meer als gevolg van de capitulatie in de namiddag van de 14e mei.
Samengevat: II - 14 RI ( inclusief de 2e compagnie ) heeft tijdens de meidagen relatief grote afstanden afgelegd, maar geen aanraking van enige betekenis met de Duitsers gehad.

Gevechtsverslagen zijn ongetwijfeld aanwezig op het NIMH in Den Haag: nimh@mindef.nl
» Deze reactie is geplaatst op 8 juli 2006 14:26
Totaal berichten: 3
In verband met de oorlog moest ik met mijn ouders als 10 jarige jongen op 10 mei 1940 vanuit Mill vluchten richting Uden. Van de vluchtkaravaan werd een foto gemaakt door Luitenant Van Dijk. Helaas heb ik die foto nooit gezien, maar zou ik deze graag willen verwerken in mijn familieboek. Ik ben dus op zoek naar deze Luitenant van Dijk of diens nazaten of familieleden.
» Deze reactie is geplaatst op 4 oktober 2006 10:50
Totaal berichten: 12
Heer Zegers,
In het boek 'De Tweede Wereldoorlog om Oost-Zeeuws-Vlaanderen" geschreven door George Sponselee wordt een hoofdstuk gewijd aan Gerard Albert Bonte.
De heer Bonte is gesneuveld 14 Mei 1940 te Schalkwijk (na de capitulatie).
Piet Polspoel en Camiel de Moor uit Sint Jansteen vochten in zijn nabijheid toen hij sneuvelde.
Gr, Jose van Houdt
» Deze reactie is geplaatst op 25 oktober 2006 20:18
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Volgens het register van Nederlandse gevallenen sneuvelde soldaat Bonte rond 1200 uur op 14 mei na in contact te zijn gekomen met een Duitse verkenningseenheid, waaronder een pantserwagen, bij het landgoed Wickenburg te Schalkwijk. Dat was overigens ruimschoots voor de capitulatie, die pas om 1830 uur bekend werd gemaakt.
» Deze reactie is geplaatst op 25 oktober 2006 21:41
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Over de omstandigheden waaronder Bonte ( 3 - I - 14 RI ) sneuvelde is ons nog het volgende bekend.
Om 12.00 uur op 14 mei naderden bij Wikkenburg (een landgoed ten oosten van Schalkwijk ) enkele Duitse motorrijders, die onder vuur werden genomen. De een nam de vlucht, de ander sneuvelde. Ongeveer 2 uur later rukte een vijandelijke afdeling op, gesteund door pantserwagens. Bij het hierop volgende vuurgevecht sneuvelden 3 soldaten, terwijl een kadet,2 korporaals en een soldaat gewond raakten. De vijand brak de aanval rond 16.00 uur af en trok, inclusief pantserwagens, terug.
De Nederlanders bleven nog tot ongeveer 19.00 uur ter plaatse en kregen toen bevel terug te trekken hetgeen gebeurde in de richting van Jutphaas. Daar werd de compagnie om 23.00 uur ondergebracht in de batterij aan de Overeindsche weg oost van Fort Jutphaas.
Om 16.50 was het telexbericht uitgegaan waarbij de Nederlandse troepen opdracht kregen de wapens neer te leggen. Dat betekent dat Bonte zeer waarschijnlijk niet NA, maar nog voor de capitulatie is gesneuveld. Uit de gegevens die wij hebben blijkt niet dat hij pas in een later stadium, na gewond geraakt te zijn, de laatste adem heeft uitgeblazen. Dat hij door eigen vuur is gesneuveld blijkt evenmin uit de officiele stukken. Als je weet hoe het gevecht zich ontwikkeld heeft lijkt dit op het eerste gezicht ook inderdaad niet direct voor de hand liggend. Ons zijn echter ook gevallen bekend van mensen waarvan door ons achteraf positief is vastgesteld dat ze door eigen vuur zijn gesneuveld, terwijl de officiele kanalen daar geen melding van maken en met een andere voor de familie minder (?) pijnlijke versie komen.
» Deze reactie is geplaatst op 25 oktober 2006 22:00
Totaal berichten: 12
In het boek staat als extra vermelding:-...bij een gevecht geleverd in de buurtschap 't Goy gelegen in het Z.O.deel dezer gemeente, in een boomgaard gelegen nabij de buitenplaats 'De Wickenburg" voor het vaderland gesneuveld: Gerard Albert BONTE...

Tengevolge van zware verwondingen aan het achterhoofd vermoedelijk veroorzaakt door een handgranaat. Piet Polspoel en Camiel de moor vochten in zijn nabijheid. De Moor hoorde nog een snik, kroop erheen, maar zag dat het al te laat was.
Ook staat er dat zijn compagniescommandant, kapitein A.Looy was en zijn bataljonscommandant majoor J.J Harts.

Ook diezelfde dag is in Houten Arthur Roegiest gesneuveld uit Philippine (zld.) Ik weet verder niet of Roegiest ook bij 3-I-14R.I zat.
Tevens heb ik nog een bidprent ingescand en meegezonden van Gerard Bonte
» Deze reactie is geplaatst op 26 oktober 2006 18:33
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ja, ook Roegiest behoorde tot 3 - I - 14 RI.
» Deze reactie is geplaatst op 26 oktober 2006 19:47
» Dit onderwerp is gesloten
2554