Discussiegroep

Onderwerp: Schütze Walter Kutz / AufklSchw 207

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 5
3.922 keer gelezen
6 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Volgens de verhalen die ik van mijn opa en andere oude inwoners van het dorp Angeren kreeg is Walter Kutz gesneuveld achter in de straat Kamervoort (een straat tussen Huissen en Angeren). Daar stond vroeger een kazemat, van waaruit de groep waar Kutz deel van uitmaakte beschoten werd. Op deze site zag ik dat Schütze Kutz deel uitmaakte van 'AufklSchw 207'. Deze groep is volgens de verhalen over de dijk vanuit richting Doornenburg door Angeren gefietst. Heeft iemand hier meer informatie over?
» Dit bericht is geplaatst op 17 november 2003 16:16
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Ik weet dat 207 divisie, met een SS Der Fuhrer voorhoede, de aanval inzette bij Fort Westerfoort en bij Doesburg. Het bevreemd daarom dat u vertelt dat de soldaat Kutz omkwam bij tocht van Doornenbrug naar Angeren (van zuid naar noord). Immers, hier zouden dan Duitsers bij het Fort Pannerden aan land moeten zijn gekomen. Dit kan wel, omdat mij ook bekend is dat o.m. de Nederlandse rivierkanonneerboot Braga daar door eigen mensen aan de grond werd gezet en dat zij aan land verder vochten. Vreemd is echter dat (o.m. volgens Brongers) alleen door de 207de werd geland bij Doesburg en Westervoort - en vanuit Westervoort ging men via Arnhem - Wageningen naar de Grebbeberg. Niet zuidelijk. Maar AufklSchw staat voor verkenningsgroep, dus wellicht dat men verkenningen naar het zuiden uitvoerde (vanuit 207 div) langs de rivier, en daarbij door een van de rivierkazematten is beschoten. U stelt echter dat men van zuid naar noord trok - dat kan alleen maar (denk ik) als men bij Fort Pannerden zou zijn doorgebroken. Mij is in elk geval niets bekend hierover - dat moge duidelijk zijn.
» Deze reactie is geplaatst op 18 november 2003 01:44
Totaal berichten: 70
De melding van de heer Wening is correct. Aufklärungs Schwadron 207
trad op als flankbeveiliging van de 207.Inf.Division en trad in de Betuwe op. (Werd later toegevoegd aan de Gruppe Brückner die tegen de Betuwestelling werd ingezet) Aufkl.Schw.207 overschreed om 10 uur op 10 mei het Pannerdens kanaal na een kort gevecht bij het Peilhuis (ruim 2 km noord van fort Pannerden), nadat eerder een actie bij het pontveer (ruim 1 km noord van het fort) was afgewezen. Het eskadron rukte via Doornenburg en Angeren op naar de zwakke verdedigingslijn
(voortzetting IJssellinie). Bij kazemat 50 bij Kerkelanden, ten westen van Angeren,onstond een kort gevecht. Daarbij is Schütze Walter Kutz, geboren op 12.2.1908 gesneuveld. Na later op de begraafplaats Zypendaal te Arnhem te zijn begraven, werd hij na WO-II overgebracht naar Ysselsteyn, Vak M, Graf 5. Op Kaart nr 1 van het stafwerk 'De verdediging van het Maas-Waalkanaal en de Over-Betuwe' is de beweging van Aufkl.Schw.207 ingetekend.
» Deze reactie is geplaatst op 18 november 2003 11:45
Totaal berichten: 5
Is er nog meer bekend over het gevecht van Aufklärungs Schwadron 207 bij Kerkelanden? De kazemat werd enkele jaren geleden helaas gesloopt.
Vielen er nog gewonden bij Aufkl.Schw.207?
Uit hoeveel man bestond Aufkl.Schw.207?
Waren die allemaal op de fiets?
Van welke eenheid waren de Nederlanders die de kazemat bemanden?
Hebben zij kunnen vluchten of werden ze gevangen genomen?
Dit zijn erg veel vragen, maar hopelijk kan ik enkele antwoorden krijgen.
Walter Kutz werd in eerste instantie schuin tegenover de kazemat bij boerberij 'Kerkelanden' begraven. Ik probeer hier een foto van dit graf te plaatsen:

[img http://213.10.84.121/angeren6/various/gunther/Kutz.jpg[/img]
» Deze reactie is geplaatst op 18 november 2003 19:11
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
De Groep Betuwe van de Brigade A bestond uit:
- 44/46 RI bezetting zuidgrens Betuwe
- 1-8GB,2-8GB en 3-8GB (eerste, tweede en derde compagnie van 8 Grens Bataljon plus 2 secties MC, anderhalve sectie mortieren van 8 en een sectie PAG)
- 1-III-43RI, 2-III-43RI, 3-III-43RI, 4-III-43RI en MC (1ste, 2de, 3de en 4de compagnie van 3e bataljon 43 Regiment Infanterie plus MC)
- detachement Politietroepen (Groep Lent - bezetting van 5L50 cm kanon / M08 zMG kazematten, de rivier/brug/VIS kazematten - dus niet aan de linie Huissen - Nijmegen)
- bezettingtroepen van 2 type 7 kazematten
- 8 Marine eenheden en diverse civiele vaartuigen, sommige lciht bewapend
- 3 stukken 8 staal

De exacte bezetting van Fort Pannerden en de linie Huissen - Nijmegen kan de overste Brongers waarschijnlijk wel verklappen. Ten aanzien van de Duitse slachtoffers weet hij denk ik ook de weg.
» Deze reactie is geplaatst op 19 november 2003 01:41
Totaal berichten: 70
Een antwoord op vele vragen.
1) 43 en 46 RI behoorden niet tot de Groep Betuwe, doch tot de Brigade A die de gehele Betuwesstelling van de Rijn bij de Grebbeberg tot Ochten aan de Waal verdedigde. De Groep Betuwe behoorde tot de strategische beveiliging van Brig A en bestond van noord naar zuid uit 3-, 4- en 1-III-43 RI, 2-8 GB en 1-8 GB; 3-8 GB bemande de grenswachten en versperringen ten zuidoosten van Nijmegen. 2-III-43 RI vormde de bezetting van fort Pannerden.
2) Het aantal gewonden van Aufkl.Schw.207 is mij niet bekend. Op Ysselsteyn liggen slechts 4 gesneuvelden van dit onderdeel.Het eskadron trad tegen de Betuwestelling op bij Opheusden.
3) De sterkte in mei 1940 was ca 347 man. Het eskadron zelf telde 226 man; 5 offn, 26 oon en 195 overigen en bestond uitr een staf, 3 verkenningspelotons met elk 3 lichte mitrs en een mitr./mr pel met2 zware mitrs en 3 lichte mortieren van 5 cm. Het esk was versterkt met een pel inf.geschut (2 stukken van 7,5 cm) en een pel antitankgeschut (3 stukken van 3,7 cm en 2 lichte mitrs). Totaal ca 83 man. Voorts was toegevoegd het Regimentsverkenningspeloton van IR 374 (ca 38 man, waarbij 3 lichte mitrs).
4) De pels waren inderdaad rijwieleskadrons (voor snelle verplaatsing; voor het gevecht traden ze als infanterie op)
5) De bezetting van kazemat 50 behoorde tot 4-III-43 RI (een extra aan 43 RI toegevoegde cie, bestaande uit 3 pelotons. Het stafwerk vermeldt o.m.: "Bij de kazemat 50 bevond zich een zoeklicht met bediening. Een Duitse soldaat zag hier kans, deze 2 soldaten te ontwapenen en sommeerde daarna de kazematbezetting tot overgave. De sergeant, kazemat C, wist echter een der ontwapende soldaten een pistool in de hand te drukken. Deze vuurde op de Duitser en de Duitser, die waarschijnlijk gewond werd, vuurde terug en verdween".
Dit moet Kutz zijn geweest, die kennelijk aan zijn verwondingen is overleden.
6) De troepen kwamen hier na de doorbraken bij Westervoort en het Maas-Waalkanaal in de lucht te hangen en zijn teruggetrokken. Overigens verliep e.e.a. door gebrek aan verbindingen nogal verward; van vechtlust was weinig sprake meer. Voor zover bekend hebben de Duitsers geen krijgsgevangenen gemaakt.
» Deze reactie is geplaatst op 19 november 2003 11:18
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Ik bedoelde ook dat 44 en 46 RI niet tot de Betuwe Groep behoorden. Daarom stelde ik ook dat zij de zuidgrens verdedigden langs de Rijn. Ik had dat wel duidelijker kunnen plaatsen in de reactie.

Overigens vraag ik me af of Kutz de soldaat wat die in direct vuurgevecht raakte met de Nederlandse soldaat die de overste beschrift. Als ik de foto bekijk van zijn graf, dan is duidelijk zichtbaar dat de helm van Kutz (er voor het gemak van uitgaande dat zijn helm op het graf staat) doorboord is bij het voorhoofd. Ik kan me niet voorstellen dat een hoofdschotwond aanleiding kan geven tot wegrennen.
» Deze reactie is geplaatst op 19 november 2003 13:05
» Dit onderwerp is gesloten
2554