Discussiegroep

Onderwerp: Officieren in opleiding op de Grebbe

» Dit onderwerp is gesloten
Roy Mes
4.072 keer gelezen
26 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Bewapening en legerzaken
Wat me opviel is dat er tijdens de meidagen op de Grebbeberg erg veel officieren in opleiding aanwezig waren.Is dat mischien soms van invloed geweest voor de strijd op de Grebbeberg? Of hadden ze mischien te weinig officieren en hebben ze daarom officieren in opleiding opgestelt?.Het lijkt mij onverstandig om officieren zonder ervaring in te zetten.
» Dit bericht is geplaatst op 31 december 2003 14:21
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Bedoel je dat er veel vaandrigs en kornetten werden ingezet? In die tijd werd een aspirant officier niet zomaar 2e luitenant. Tegenwoordig gaat dat (bij mijn weten) veel sneller. Ik geloof ook dat juist veel van deze aspirant officieren zich juist voorbeeldig hebben gedragen. Ik denk niet dat het erg veel negatieve invloed had - eerder een positieve.
» Deze reactie is geplaatst op 31 december 2003 17:16
Totaal berichten: 40
Volgens mij waren er inderdaad te weinig officieren .
Kornet of vaandrigs (aspirant officieren) waren meestal sectie of peleton cmd.
Bedenk dat de dienstijd toen +- 5 mnd was en voor dpl.onderoffieren
denk ik wat langer.?? In het korte verleden (rond 1960-70) zwaaide een
vaandrig na 21 mnd! af als 2e Luit. , toen vermoedelijk niet ?

Ik denk inderdaad dat die korte opleidings tijd wel TE kort is geweest. Maar of nou een vaandrig of 2e luit veel verschil maakte ???
» Deze reactie is geplaatst op 31 december 2003 17:59
Ben Benneker
Tegenwoordig wordt een vaandrig na zijn opleiding met succes aan de academie te hebben afgerond 2e luitenant.
Afhankelijk van het wapen of dienstvak, cq krijgsmachtdeel wordt hij of zij na 2 jaar bij goed functioneren en positieve beoordeling
1e luitenant.
Het zomaar doorbevorderen naar de naaste rangen zoals dat in de jaren 60 t/m 80 aan de hand van lijsten c.f. jaargang gebeurde is gelukkig niet meet van toepassing.
Tegenwoordig moet men solliciteren naar een functie met bijbehorende rang en beschikken over een positief advies commandant.

Een geheel andere gang van zaken als bij de dienstplichtige waarvan we medio jaren 90 afscheid namen.
Ik denk net als Allert dat in die tijd de inzet van jonge aspirant-officeren juist een postieve bijdrage heeft geleverd t.o.v. de wat "belegen" reserve-officier.
» Deze reactie is geplaatst op 31 december 2003 20:13
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Nog even aanvullend. Ik vermoed dat vrijwel alle aspirant-officieren op de Grebbeberg (de kornetten en vaandrigs) overigens beroepspersoneel waren, en daarmee KMA officier. Ik dacht dat ook toen een reserve-officier, na de eerste oefening (dus bij het sturen op Klein Verlof) zijn eerste ster kreeg. Maar ik weet dit niet zeker. Als dat zo is dan zullen alle aspirant officieren beroeps en KMA opgeleide officieren zijn, en dus niet na 5 maanden die stip hebben gedragen. Ik dacht dat de beroepsofficier toen vier jaar aan de KMA moest studeren alvorens hij klaar was. In die periode zat een stage bij een onderdeel van zijn studierichting meen ik. Tijdens deze stage werd de aspirant-officier beoordeeld op zijn officierscapaciteiten. Bij het slagen voor de opleiding werd men 2e luitenant, en vervolgens normaliter binnen drie jaar, 1ste luitenant. Die laatste rang kon men wel 10 jaar bezitten alvorens men kapitein werd (dus 12-14 jaar na het afstuderen). Deze opleiding in zijn geheel is beduidend beter dan die van een reserve-officier.

Bij 3-I-8RI waren opvallend veel (3) vaandrigs ingedeeld als sectiecommandant. Deze drie vaandrigs (In den Bosch, Evertse en Donselaar) hebben naar verluid (met name In den Bosch en Donselaar) prima aan hun taak voldaan.
» Deze reactie is geplaatst op 1 januari 2004 16:10
(redactie)
Totaal berichten: 629
Zeker In den Bosch was beroeps - officier.
Tot de aspirant - officieren, die zich op en rond de Grebbeberg hebben onderscheiden zou je ook moeten rekenen kornet Laurillard en de vaandrigs Elzas en Bijlsma. Waarschijnlijk vergeet ik er nog enkele. In elk geval is daarmee de vraag of het nu echt een verzwakking was afdoende beantwoord. Niet dus.
» Deze reactie is geplaatst op 1 januari 2004 19:39
Totaal berichten: 191
Ter verduidelijking: in 1940 was een vaandrig altijd een reserve-aspirant officier. De ingeveelde cadetten-vaandrig waren van de KMA.
» Deze reactie is geplaatst op 3 januari 2004 19:22
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Dus als ik het goed begrijp was de officiele titulatuur voor een KMA aspirant officier "cadet-vaandrig of cadet-kornet" en voor de aspiranten van de school voor reserve officieren "vaandrig of kornet". Is dit ook zo consequent doorgevoerd (gebruikt in de verslagen e.d.) is mijn vraag dan? Ik weet wel dat er heel weinig opleidingsplaatsen waren aan de KMA, maar was dus het gros van de vaandrigs en kornetten op (in dit geval) de Berg dus reserve-officier (in wording)?

Wat overigens een pikant detail is, is dat in de bezoldigingstabellen in de regeling 90 (regeling van de bezoldiging, enz voor het militaire personeel der koninklijk landmacht herdruk 1936) de vaandrigs en kornetten niet eens voorkomen.
» Deze reactie is geplaatst op 4 januari 2004 02:11
Totaal berichten: 191
Het antwoord m.b.t. vdgs (res)en cadet vdg (KMA) is ja. De aanspreektitel bleef vaandrig of kornet. In de stafwerken ziet men het onderscheid eveneens. Vaandrigs en kornetten behoren en behoorden officieel tot de onderofficieren. Op de weddelijst van officieren kwamen zij derhalve niet voor In de practijk en t.b.v. hun verdere vorming werden deze aspirant officieren echter wel opgenomen in het officierskorps en kwamen tevens in de offciersmesses.
» Deze reactie is geplaatst op 4 januari 2004 22:41
Totaal berichten: 24
Een korte reactie op de uitspraak van Ben Benneker,

Een officier wordt inderdaad na met succes afronden van zijn 4 jarige opleiding 2e luitenant. Na een jaar wordt hij automatisch bevorderd tot eerste luitenant. Dit hangt af van het KB (Koninklijk Besluit) niet van wapen of dienstvak. Ook heeft de beoordeling daarop in principe geen invloed, omdat de meeste officieren pas na 1,5 jaar hun eerste beoordeling krijgen (afhankelijk van het beleid van het onderdeel waar men geplaatst is)

Elnt Wolters
» Deze reactie is geplaatst op 22 maart 2004 11:29
Totaal berichten: 24
Ik ben vergeten te vermelden dat het gaat om de categorie Beroeps Onbepaalde Tijd (BOT)
» Deze reactie is geplaatst op 22 maart 2004 11:35
Ben Benneker
Ik neem aan dat de Elnt.Wolters deel uit maakt van de KL.

Met vriendelijke groet,

Elnt.B.Benneker
KLu
» Deze reactie is geplaatst op 22 maart 2004 13:24
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Als beide heren deel uitmaken van onze krijgsmacht dan constateer ik - gezien de tijden van versturing van de berichten - dat het met de tijdsbesteding en geoefendheid van ons leger nog steeds maar zo zo is! Haha
» Deze reactie is geplaatst op 22 maart 2004 15:28
Ben Benneker
Wat uw vakkennis betreft (geoefendheid zo u wilt in dit geval) op het gebied van de militaire historie zo ik willen opmerken dat u zeer ter zake kundig bent heer Goossens!
Echter gezien uw eigen tijdsbesteding en de frequentie waarmee u zich in deze discussiegroep kunt manifesteren vraag ik mij wel eens af in welke beroepscategorie ik u zou kunnen plaatsen...:-)
» Deze reactie is geplaatst op 22 maart 2004 23:46
Totaal berichten: 24
Allert,

Jou reacties zijn toch ook op de meest verschrikkelijke tijden.... Het is goed je scherp te houden. Ik reageer normaal onder mijn eigen naam.

Groeten Kevin
» Deze reactie is geplaatst op 22 maart 2004 23:49
Totaal berichten: 24
Ik ben ook erg benieuwd...... voor de draad ermee.....
Elnt Benneker waar bent u geplaatst?
» Deze reactie is geplaatst op 22 maart 2004 23:51
(redactie)
Totaal berichten: 629
Deze conversatie krijgt een aardig persoonlijk tintje.
Wel te rusten, heren.
En ook ( alvast ), Allert.
» Deze reactie is geplaatst op 23 maart 2004 00:09
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Tja - mooie anekdotes worden dit. Mijn tijden zijn ook scherp. Mijn beroep is consulent contractmanagement, en ik ben partner bij een adviesbureau. Ik schrijf dus altijd in eigen tijd - ha ha!

Nee - alle gekheid op een stokje. Het is mooi dat er nu ook nog militairen (die nu het groen c.q. blauw nog dragen) zijn die zich verdiepen in de historie. En gelukkig is ons leger van nu (ondanks de ridicule bezuinigingen - ook hier gaan we ooit berouw van krijgen) een stuk beter geoefend en uitgerust dan toen!

En Hajo - (alvast) goedemorgen!
» Deze reactie is geplaatst op 23 maart 2004 02:07
Ben Benneker
Allert,

De interesse in de historie ligt ten gronslag aan het feit dat, zoals je weet, mijn grootvader in 16 MC vocht op de Greb.
Met de Sectie Luchtmacht Historie ben ik al vele zaken op het spoor gekomen, mede door hulp van Rolf de Winter en de zijnen.
Op 13 december jl. hebben we met leden van ons onderdeel een rondwandeling o.l.v. mensen van de St. de Greb gemaakt en ook een PPT-presenatie met dia's mogen volgen. Heel informatief en boeiend.

Enne Kevin, plaatsing is Vlb.Volkel.
Ik ben echter geen KMA officier maar eentje die als O.off is begonnen, kortom zoals men dat vroeger noemde een "vakbaas" hoewel "pas" 37 jaar oud.
» Deze reactie is geplaatst op 24 maart 2004 00:49
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Ben - luchtmachthistorie is ook mooi spul! Mijn stief-vader is gepensionneerd luchtmachtpiloot (en was ook lange tijd op Volkel te vinden, ik meen bij toenmalig 315) en een oom van me sneuvelde op 10 mei in zijn Fokker D-XXI (Jaap van Zuylen). Op open dagen ben ik vaak te vinden en boekenkast vol met mooie verhalen over onze LVA.
» Deze reactie is geplaatst op 24 maart 2004 01:01
Ben Benneker
Dit jaar weer Open Dagen KLu op Volkel op 18 en 19 juni open voor het publiek. Komt dat allen zien dus! :-)
Het 315 sqn zit nu nog op Twenthe maar komt na de reorganisatie waarschijnlijk weer terug naar Volkel.

Maar we raken wat off topic....
» Deze reactie is geplaatst op 24 maart 2004 10:12
een 315 medewerker
het 315 sqn komt gaat niet naar volkel maar wordt per 16-4-2004 opgeheven. Er zijn plannen om 313 sqn naar volkel te plaatsen maar dit is waarschijnlijk een onhaalbare missie
» Deze reactie is geplaatst op 15 april 2004 15:47
Ben Benneker
Wat is er al wel zeker? Reorganisatie alom....
Eerst zien en dan geloven.
» Deze reactie is geplaatst op 15 april 2004 16:33
Totaal berichten: 698
wat trouwens heel boeiend is de luchtvaart na 1945 en waar wij nederlanders mee vlogen,ons leger heden in deze tijd is een interventie macht hier en daar wat laten overvliegen en de boel sussen ,voor een langer verblijf ongeschikt ,dat ik mijn dienst tijd op de veluwe zat en een kuil graven is voorbij -15 ..en dan praat ik over 1982/83 landmacht ,en hoeveel er hetr geestelijk doordraaide zal ik je besparen .laat staan bij een oorlog ,geestelijk gezien is het ontzettend zwaar maar vrienden en elkaar motiveren hielp je er doorheen ,en de bierprijzen waren gunstig ,dat was je verzetje ,ik heb mij dan ook ontzxettend verbaasd dat ze op de grebbeberg bij het eerste de beste vuren gewoon trug gingen ,al moet je verplaatsen in die tijd ,maar de tijd van 10 /11mei is slecht gebruikt om de boel op scherp te krijgen .ieder voorzich en alle voor alle..het probleem grebbeberg was dat het geen aan een gesloten geheel was ,en er was slecht zicht op de aankomende vijand ,je zag helemaal niks ,al waren de duitsers meester in rook camouflage ,ik weet niet dat ze ook gebruikt hebben in boeken over de dagen in mei 40 wordt daar met geen woord over geswproken in camouflage, waren alleen de russen beter dan de duitsers...en de aanstormende vijand was altijd in het voordeel .dat moet gezegd worden ....
» Deze reactie is geplaatst op 15 april 2004 20:30
Totaal berichten: 24
Robl, voor wat betreft de eerste drie zinnen (voor zover je het zinnen kan noemen), niet praten als je er geen verstand van hebt....
maar het zal wel weer je eigen mening zijn, dat mag.
Was je diensttijd geestelijk zwaar?
» Deze reactie is geplaatst op 16 april 2004 00:39
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Nee, Kevin. Eens. Mijn diensttijd was ook gewoon gezellig, met hier en daar een momentje afzien. Maar Rob verplaatst zich graag in de oorlogsjaren. Diensttijd was een lachertje vergeleken met de meidagen natuurlijk. En voor hen die het geestelijk te zwaar was, was het hele leven te zwaar. En daar hebben we tegenwoordig heel wat instanties voor die lekker meedenken ...
» Deze reactie is geplaatst op 16 april 2004 02:21
Totaal berichten: 698
kijk ik rspecteer allert zijn mening ,te veel liefhebber .en verliest het vaak van de pratijk ,in de pratijk zit het gewoon anders in elkaar .je hebt in een leger nog steeds met mensen te maken ,ik denk dat velen zich hebben door geslagen bij oorlogshandelingen uit kameraad schap en vriendschap ,(dan het hautaine legerleiding waar ze ontzettend de rekening voor gekregen hebben achteraf) ,op de grebbeberg was dat ook het geval er,er komt meer bij kijken dan een soldaat een geweer geven ,misschien wel even aardig om dit te melden !
» Deze reactie is geplaatst op 16 april 2004 12:15
» Dit onderwerp is gesloten
2554