Discussiegroep

Onderwerp: Boeken gezocht mbt vesting Holland !

Totaal berichten: 10
3.390 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Ik ben al zeer lang op zoek naar de boeken uitgegeven door het ministerie van oorlog. Het betrof hier een serie van enkele delen. Ik ben op zoek naar de Hoofddeel 3 welke gesplitst was in de uitgaven 4-B (De krijgsverrichtingen op het zuidfront van de vesting Holland'en deel D: 'de strijd tegen de luchtl;andingstroepen rondom 's gravenhage".
» Dit bericht is geplaatst op 19 juni 2002 19:36
Totaal berichten: 23
Bij toeval ontdekte ik de door u gezochte uitgaven gisteren op de boekenmarkt in Dordrecht. De vraagprijs per deel was tussen de 70 en 80 euro. De uitgaven heb ik thuis in de boekenkast staan, maar die blijven daar.... Mijn vader zaliger noemde die destijds "het stafwerk". Overigens waren die uitgaven destijds (nieuw) al kostbaar.
Mocht u belangstelling hebben, dan kan ik aan de hand van de deelnemerslijst van de boekenmarkt proberen om de verkoper te achterhalen.
» Deze reactie is geplaatst op 8 juli 2002 18:29
lkol b.d. E.H,. Brongers
Bedoelde stafwerken (Groene Serie) zijn bij de Militaire bibliotheken in te zien en wellicht bij de grote bibliotheken te leen. Ze zijn destijds op grote schaal verkocht.
» Deze reactie is geplaatst op 9 juli 2002 22:10

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554