Discussiegroep

Onderwerp: Artillerievuur III-8RA en I-8RA dd 12 mei 1940

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 170
3.243 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Gevechten en gevechtsomstandigheden
Het afgegeven artillerievuur van I-8RA d.d. 12 mei 1940. Tijdstip 17.58-18.25 uur en het artillerievuur van III-8RI d.d. 12 mei 1940. tijdstip 18.02-18.05 was dit bedoeld om de terugtrekkende troepen van o.a. 2-II-8RI te demoraliseren om terug te trekken? De soldaten te beletten hun stellingen te verlaten.
Mijn vraag is de volgende: Wie was de eindverantwoordelijke voor het geven van het bevel voor het geven van dit artillerievuur?

Vriendelijk groetend,

Jack Huntjens
» Dit bericht is geplaatst op 4 mei 2004 10:46
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Deze vuren zijn afgegeven als gevolg van een ( foutieve ) melding, dat Duitse infanterie bezig was op te dringen bij Kruiponder.Dit bericht kwam om 17.55 uur, de vuren ( vuurconcentratie 164 en afsluitingsvuur 141 ) werden enkele minuten later afgegeven. Om 18.18 kwam het bericht dat eigen troepen zich bij Kruiponder terugtrokken en dat geen Duitser te zien was. Desondanks werd vuur 164 nog een keer herhaald. Het zijn m.i "gewoon "gevolgen geweest van gebrek aan goede communicatie, een van de grootste manco's aan het Grebbefront.Het bevel tot vuren kwam van de DAC ( naam zou ik moeten uitzoeken ).
De kans dat de vuren bewust zijn afgegeven om de Nederlandse troepen het terugtrekken te beletten lijkt me verwaarloosbaar klein.Ik kan me dat niet goed voorstellen. Ook al gezien het feit dat vele mogelijke vuren niet zijn afgegeven uit vrees eigen troepen te treffen. Dit soort "hardheid "hadden 'we 'niet in die mate. Nogmaals: opzet lijkt me uitgesloten.
» Deze reactie is geplaatst op 4 mei 2004 12:55
Totaal berichten: 170
Ik kan het me haast ook niet voorstellen dat men de eigen mensen met opzet onder artillerievuur plaatste.
Desondanks blijf ik het nogal dubieus vinden wanneer men verscheidene tijdstippen van artillerievuur en van terugtocht (4e sectie) naast elkaar legt incl. de weg van terugtocht van lt.Vos
Verder in het achterhoofd houdende de hardheid van de legerleiding inzake het geval sergeant Meijer.
Just a thought
» Deze reactie is geplaatst op 4 mei 2004 15:31
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Naam DAC: overste De Kruijff.

Ik kan me voorstellen dat het verleidelijk is het tijdstip van het terugtrekken van de 4e sectie te koppelen aan het tijdstip der afgegeven vuren.
Maar de hele Grebbeslag is "vergeven "van "eigen vuur ", uit miscommunicaties, zenuwen, angst enz. Mogelijk is de terugtrekkende beweging bij Kruiponder ( van afstand ) geinterpreteerd als een Duitse opmars, zoals dat gedurende de duur van de slag veel vaker is gebeurd.Maar al dat "eigen vuur ", met uitzondering van dat van de groep - Gelderman op 12 mei 's avonds, is m.i volledig onopzettelijk geweest.
Ook het aanhalen van de kwestie-Meyer lijkt begrijpelijk. Een aanzet tot harder optreden. Maar hoeveel bekendheid heeft dat uitgevoerde vonnis in werkelijkheid gehad. Ik denk nauweijks enige.Verder was het een uitzondering, geen enkele andere maatregel ( b.v tegen de "weglopers "van III - 8RI ) is uitgevoerd ( ook al speelt het tempo van de Duitse opmars daarbij zeker mee ).We moeten de kwestie-Meyer niet de impact geven, die hij later alsnog heeft gekregen.
» Deze reactie is geplaatst op 4 mei 2004 17:23
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Vuur 164 werd door I-8RA om die tijd afgegeven op een gemelde Duitse batterij bij Kruiponder. Het vuur werd gegeven op basis van de informatie door de afdelingwaarnemer (Luitenant Gude), en werd dan ook op bevel van de afdelingscommandant gegeven, en ook weer gestopt. Het werd voorts vijf minuten lang herhaald op basis van een misverstand bij de afdeling zelf. Het vuur werd naar verluid eerst gestopt door het vertrek van de waarnemer uit de wp, en vervolgens per abuis herhaald nadat deze terugkeerde in de wp. Luitenant Gude zegt over dit geval:

Eerst in den namiddag nam ik een vijandelijke Sectie artillerie waar bij Kruiponder, waarop ik eigenmachtig onmiddellijk vuur opende; de waarneming bleef slecht en het inschieten vorderde langzaam. De kapitein Caspers gaf op dat moment de order door, dat ik de vuurvoorbereidingsstaten van de reservestelling naar de daar ingetrokken Batterij van I-16 R.A. (moest brengen?), waartegen ik mij verzette, daar ik juist bezig was met schieten; ik weigerde aan de order gevolg te geven en belde de majoor op, die mij opdroeg mij aan de gegeven orders te houden, waaraan ik met zeer veel ongenoegen voldeed. De kapitein Caspers heeft order gekregen naar de waarnemingspost te gaan en het vuur voort te zetten, maar door de rook en moeilijke waarneming heeft ook hij geen resultaat verkregen. Later werd nog vuur 164 afgegeven en door een misverstand werd dit vuur als een vuurstoot van 5 minuten herhaald.

Overigens zijn de gevechtsberichten van staf 8RA over de afgegeven vuren 141 en 164 tegenstrijdig. Hier wordt gesproken van doorgedrongen infanterie bij Kruiponder. Ik ben geneigd de verslagen van I-8RA en de waarnemer en afdelingsvuurbegeleider in deze te geloven, alhoewel het vreemd aandoet een "fantoom" batterij te zien bij kruiponder.

De correlatie met sgt Meyer zie ik even niet! Dit is gewoon een fout in een veldslag die ook bij de Duitsers plaatsvond (zie hiertoe diverse verslagen). Nederlandse artillerie was juist - op bevel van de DAC - zeer terughoudend met vuur op niet voorbereide plaatsen en binnen de hoofdweerstand - uit angst eigen troepen te raken. Naar mijn mening - veel te voorzichtig, met name toen de frontlijn allang was gevallen en de stoplijn op 12 mei 's avonds in front lag.
» Deze reactie is geplaatst op 5 mei 2004 03:34
» Dit onderwerp is gesloten
2554