Discussiegroep

Onderwerp: Stellingenbouw en tactische overwegingen

» Dit onderwerp is gesloten
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
3.582 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Tactiek en strategie
Eerder hadden we op dit platform al een discussie c.q. uitwisseling over hoe het "moderne" verdedigingsplan van de Grebbeberg nu eigenlijk tot stand was gekomen. Wij vroegen ons daarbij af wie (persoon/instantie) nu eigenlijk de verdediging bedacht had, welk doel streefde men na, waarop baseerde men zich. We vonden geen antwoord op de vraag wie of welke instantie nu eigenlijk de vormgeving en invulling van de Grebbelinie bij Rhenen heeft bedacht.

Ik zeg het eerlijk - ik weet het nog niet. Maar ik weet wel dat er een aantal sporen zijn. En wellicht zijn er mensen die onderstaande sporen verder weten uit te diepen.

Zo waren er tenminste drie instanties die kazematten of andere permanente versterkingen en versperringen ontwierpen en (hielpen te) bouwen:
- CITB (Genie Bureau)
- Bureau Stellingbouw
- Eerstaanwezendschap der Genie (Amersfoort)

Ook weet ik dat de verantwoordelijkheid bij tenminste drie instanties lag: Waterstaat, Staf en het zelfstandige bureau van de Genie (wat direct aan Min. van Def rapporteerde). Bovendien was er in inudatiegebieden nog eens sprake van een speciaal en apart Bureau Inudatien (onder kolonel Van Dooden) en een inspecteur der Genie (generaal-majoor Vaillant). Er bestond zelfs een apart Bruggenbureau! Heel complex, want als we ons realiseren dat de OLV (Reynders / Winkelman) valt onder de Regering, de staf onder het Ministerie van Defensie, de Genie onder Defensie maar tevens onder de OLV (voelt u hem?), stellingbouw en inudatie onder Genie, dus Defensie (maar niet kon zonder goedkeuring van Waterstaat) en Inspecteur der Genie weer direct onder minister van Defensie, dan wordt duidelijk dat het een ambtelijke bende was. Daarnaast hadden we dan nog opzichters die op alle stellingbouw en ecologische aanpassingen toezagen. Zij waren van Waterstaat. Waterstaat was een civiele overheidsorganisatie waarbij dus ook nog eens lokale en provinciale bemoeienis evident was. We kunnen ons allemaal indenken wat een enorme ambtenarij er bij kwam kijken om een kazemat te laten bouwen - allemaal een gevolg van onvoldoende toepassingen van de staat van Oorlog en Beleg.

Daarnaast is bekend dat (de) Rijkswaterstaat bestekken bezat van de stellingen. Bestekken zijn te allen tijde ontstaan vanuit plannen welke weer (te allen tijde) gefiatteerd waren. Kortom - er moet ergens helderheid te vinden zijn van wie of door wie opdracht kwam tot bouw van een zekere kazemat op een zekere locatie.

Het blijft dus nog steeds onduidelijk wie nu eigenlijk verantwoordelijk was voor het feit dat kazematten G5, G6 en G7 stonden waar ze stonden, en dat de Holle Weg volkomen ongedekt was, dat het Hoornwerk zou slecht verdedigd was (of had men al gerekend op inudatie doordat het bomvrije gemaal op tijd klaar zou zijn?) enzovoort, enzovoort.

Iemand enige aanvulling?
» Dit bericht is geplaatst op 8 juni 2004 13:58
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Bij OLV bedoelde ik OLZ (Opperbevelhebber der Land en zeemacht)
» Deze reactie is geplaatst op 8 juni 2004 14:00
» Dit onderwerp is gesloten
2554