Discussiegroep

Onderwerp: 2-I-4 RA

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 430
3.598 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
vergeten batterij ?
Over deze batterij zijn op de website geen gegevens te vinden. Toch heeft deze batterij misschien "op" de Grebbeberg gestreden. In het boek van Klingens "Het paardenvolk" is een register van veldartilleristen die in de strijd vielen te vinden. Hierin 5 gevallenen van 2-I-4 RA op datum 12 mei 1940 met vermelding Grebbeberg.
Bekend is wel, dat 4 RA artilleriesteun heeft gegeven bij de laatste tegenstoot op 13 mei en dat I-4 RA vermoedelijk in de omgeving van Prattenburg stond (zie discussiegroep, antwoord lkol b.d. E.H. Brongers op vraag HollinkI 15-10-2003).
Maar heeft deze batterij dus misschien op 12 mei dichterbij gestaan ?
Ik ben bezig met een onderzoek naar de artillerie rond de Grebbeberg.
Vandaar.
» Dit bericht is geplaatst op 26 juli 2004 09:28
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Volgens het Stafwerk zou I - 4RA ( net als II - 4RA ) de tegenaanval, zoals die aanvankelijk was gepland met I - 20RI en II - 11 RI en die vervolgens door Harberts "geannuleerd " werd, artilleristisch ondersteunen. Van daadwerkelijke ondersteuning bij de in de morgen van de 13e uitgevoerde tegenaanval is ( alweer volgens het Stafwerk ) echter uitsluitend sprake in het geval van II - 4 RA, niet van I - 4RA. Dat laatste zou dan te maken hebben gehad met "toegenomen Duitse activiteiten tav het vak van de IIe divisie".

Het boek van Klingens is absoluut aardig als het gaat om technische gegevens en fotomateriaal, maar ik vind het tav de eigenlijke geschiedschrijving niet altijd even accuraat. Al weet ik niet zeker of dat in dit geval ook zo is.
Overigens: het IMG beschikt ( ik heb daarvan net bericht gekregen ) over verslagen van 4 RA, al heb ik niet precies te horen gekregen welke. Probeer het daar ( ook ) eens.
Eigen e-mailadres met vraagmogelijkheden.
Houd er trouwens wel rekening mee dat er geregeld verslagen niet beschikbaar zijn vanwege revisie/herstelwerkzaamheden. Zo is op dit moment b.v 16 RA ( waarvan de Ie afdeling ook een rol(letje ) heeft gespeeld bij de Grebbe ) niet beschikbaar.
Ze zijn behulpzaam genoeg.
» Deze reactie is geplaatst op 26 juli 2004 11:09
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik heb inmiddels ( Stafwerkdeel over de strijd van de 2e divisie ) begrepen dat I - 4RA, om de aanvankelijk geplande, niet uitgevoerde, tegenaanval, te steunen, van stelling moest veranderen. Toen deze aanval niet doorging heeft men bevel gekregen weer de oorspronkelijke stellingen in te nemen. In de tussentijd zou II - 8RA de rechtstreekse steun aan 22 RI overnemen. Bij de verandering van stelling zijn vervolgens door Duits artillerievuur de 5 doden ( + 10 gewonden ) gevallen.Zeer waarschijnlijk dus inderdaad nog op de 12e mei.
II - 4RA is wel ingeschakeld gebleven bij de nieuwe opzet van de tegenaanval, I - 4RA niet.
Aangezien men dus eerst de oorspronkelijke tegenaanval gesteund zou hebben ( richting Grebbeberg ) kan ik me nu een beetje voorstellen dat Klingens deze gesneuvelden in verband brengt met de Grebbeberg.

Bij de terugtocht van 4RA op 13 mei is later een sectie achtergebleven (inderdaad bij Prattenburg ) om zo vaak als mogelijk afsluitingsvuren ( 201 en 206 )te geven om de terugtocht van de IIe divisie te dekken.Hier is weinig of niets van terecht gekomen omdat deze sectie als pag is gebruikt bij de grendelstelling, die rond 17.00 uur op 13 mei gelegd bij "la Montagne "om de aftocht van het 10e RI te dekken.
Deze sectie is de volgende morgen bij Bergzicht door de Duitsers krijgsgevangen gemaakt.
» Deze reactie is geplaatst op 26 juli 2004 12:14
(redactie)
Totaal berichten: 849
Uit het rapport van de oud-commandant van 4 R.A., de Luitenant-Kolonel H.C. de Man, blijkt inderdaad dat II-4 R.A. de enige afdeling is die vuur heeft uitgebracht richting Grebbeberg. Ik citeer hieronder maar het hele rapport:


(Oud) Commandant 4 R.A.
Ede, 3 Juli 1940

Gegevens omtrent tegenaanval Grebbeberg

Naar aanleiding van Uwe mondelinge vraag omtrent de medewerking van de D.A. van II Div. aan de tegenaanval bij de Grebbeberg op 12 en 13 Mei j.l. bericht ik U het volgende:
Uit mijn verslag van de gebeurtenissen van die dagen haal ik aan:
Te ± 15.30 (12 Mei) kwam bericht dat de toestand bij de IVde Divisie ongunstig verliep, dat de vijand de hoofdweerstandsstrook was binnengedrongen, dat nog wel in de stoplijn werd standgehouden, doch dat zelfs doorbreking van deze lijn gevreesd werd. Dit zou uiteraard zeer ernstige gevolgen voor de Noordelijke Divisie met zich brengen.
Een tegenaanval zou door C.-10 R.I. in Z.O. richting worden ondernomen, terwijl in O. richting een tegenaanval zou geschieden met bataljons van de Brigade B.
C.-10 R.I. had tot zijn beschikking 2 bataljons uit de Divisiereserve van II Div. Het geheel onder leiding van C.-II Div. Voor ondersteuning van den tegenaanval in Z.O. richting werden aangewezen I en II–4 R.A., die daartoe spoedshalve een stelling innamen in de nabijheid van hunne stellingen. De Kapitein L.H. Le Fêvre de Montigny bood zich vrijwillig aan om C.-10 R.I. als waarnemend C.-groep met rechtstreeksche steun ter zijde te staan. De Kornet Jiskoot werd daarbij vrijwillig toegevoegd. De gekozen batterijstellingen lagen wel ver achter de lijn van gereedstelling, doch door aansluiting op het vaste net was telefonische verbinding spoedig tot stand gebracht.
Met den D.C. begaf ik mij naar C.-IVde Div. en daarna naar Prattenburg en
Cp.C.-10 R.I. Door wijziging van de eerst ontvangen bevelen en wijziging in de bevelvoering van deze aanval werd deze zoodanig vertraagd, dat de aanval niet voor het invallen van de duisternis kon plaats vinden. Uit dien hoofde werd bepaald, dat de aanval eerst den volgenden morgen zou plaats vinden onder C.-IV Div. Daar II Div. zoo lang de steun van 2 afdeelingen niet kon ontberen werd I-4 R.A. weder in haar oorspronkelijke stelling geplaatst, terwijl II-8 R.A. tijdelijk de rechtstreeksche steun voor 22 R.I. op zich moest nemen.

Bij den tegenaanval op 13 Mei heeft II-4 R.A. de volgende vuren afgegeven:
± 4.30 op Anna’s hoeve
± 5.30 vuur opnieuw afgegeven,
een en ander volgens het door D.A.C.-IV Div. uitgegeven vuurplan.

De Luitenant-Kolonel

Oud-C.-4 R.A.
H.C. de Man
» Deze reactie is geplaatst op 27 juli 2004 07:02
Totaal berichten: 430
Heer Groenman,

Bedankt voor de informatie. Het geheel is me nu wat duidelijker.
Met vriendelijke groet,
» Deze reactie is geplaatst op 27 juli 2004 07:04
Totaal berichten: 430
Rutger,
Ook dank voor de (uitgebreide) aanvullende informatie,
dus de batterij is niet vergeten. Mooi.
Kees Ruissen
» Deze reactie is geplaatst op 27 juli 2004 07:14
» Dit onderwerp is gesloten
2554