Discussiegroep

Onderwerp: Panzerzug nr. 7: Zevenaar - Westervoort

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 3
3.294 keer gelezen
7 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Een andere kwestie die mij vragen oproept, naast de Duitse poging via Didam de brug bij Westervoort te nemen, is de hieraan gerelateerde Duitse Panzerzug nr. 7 die dezelfde richting opging.

Ik heb begrepen dat het de bedoeling was het Duitse overvalcommando (gepakt te Didam) de brug bij Westervoor had moeten veroveren, waarna de Duitse Panzerzug nr. 7 vrije doorgang zou hebben via Arnhem richting de Grebbelinie. Van de heer Brongers heb ik op dit forum al begrepen dat Westervoort echter al het eindstation is geworden van deze zwaar beschadigde trein.

Uit de voortreffelijke omschrijving van Brongers in "Grebbelinie 1940" en andere bewoordingen blijkt wel hoe heldhaftig de Nederlandse soldaten te Fort Westervoort hebben gestreden tegen deze overmacht, en hoe gruwelijk het lot is geweest van vele Duitse soldaten die zijn omgekomen in de wagons. Het in slechte toestand verkerende gedenkteken bij dit (bijna verdwenen) fort doet i.i.g. geen recht aan de dappere strijd die hier geleverd is door het Nederlandse Leger.

Mijn vraag betreft of er fotomateriaal beschikbaar is van Panzerzug 7, hoewel deze trein géén lang leven beschoren is geweest. Tevens ben ik benieuwd of er meer gedetailleerde informatie is over het incident te Zevenaar (kort beschreven door Brongers), waarbij de stationschef het spoor wilde blokkeren. Echter, de Duitsers waren Zevenaar al binnengestormd en bezetten juist op dat moment het station.

groet,
Leon Huyveneers
» Dit bericht is geplaatst op 6 oktober 2004 22:35
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het Stafwerk over de Verdediging van het gebied Oost van de IJssel en de IJssellinie meldt over de pantsertrein bij Zevenaar het volgende:

" Dat de pantsertrein door de brigade marechaussee te Zevenaar niet is gemeld, vindt zijn oorzaak in het onbekende oorzaak verbreken van de verbinding tussen de marechaussee, belast met de treincontrole en zijn brigade Commandant. Toen eerstgenoemde een ordonnans zond, vond deze de brigade reeds vertrokken. De brigade Commandant had n.l reeds bericht van grensoverschrijding langs de wegen ontvangen, had dit middel van de zender doorgegeven en was met zijn brigade vertokken, na zijnerzijds vergeefs met het station verbinding te hebben gezocht.
Onderweg heeft hij de pantsertrein en - naar hij beweert - 2 goederentreinen met troepen zien passeren.
De marechaussee, belast met treincontrole, had in de schemering niet dadelijk kunnen vaststellen of een losse machine, dan wel een treinstel stopte voor het onveilige signaal. Toen daarna de ordonnans hem het vertrek der brigade berichtte, vertrok hij eveneens.
Inmiddels had op station Zevenaar de treindienstgeleider de stationchef meegedeeld, dat vermoedelijk de Duitsers per trein in aantocht waren. De statiochef gaf opdracht ( hoewel daartoe nog niet telegrafisch door de D.E.V. gemachtigd ) een rangeertreindeel tot ontsporing te brengen. Voor dit tot uitvoering was gekomen, werd de spoorwachter overvallen en gedwongen de wissels zodanig te leggen, dat de trein kon doorrijden, die kort daarna gevolgd werd door een trein met troepen. "
» Deze reactie is geplaatst op 7 oktober 2004 01:22
Totaal berichten: 15
Wordt met Panzerzug niet bedoeld: pantser peleton?
Zug betekent dus,volgens mij, peleton. Of heb ik het mis?
» Deze reactie is geplaatst op 8 oktober 2004 00:15
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
In dit geval wel, vrees ik.
» Deze reactie is geplaatst op 8 oktober 2004 09:27
Ben Benneker
Ter info:

Armee (Armeen):

Een Armee was opgebouwd uit één of meerdere Korpsen, eventueel aangevuld met onafhankelijke eenheden of formaties, reserve-eenheden. De Armeegrupe werd gebruikt op strategisch niveau. Op papier zou een Armee moeten bestaan uit 60.000 tot 100.000 manschappen.

Korps (Korps):

Een Korps bestond uit één of meerder Divisionen, aangevuld met onafhankelijke eenheden of formaties, reserve-eenheden. Een Korps opereerde op strategisch/operationeel niveau. Hiermee werden de bewegingen en acties van de diverse Divisionen, eventueel aan het Korps toegevoegde onafhankelijke Abteilungen en Bataillone, gecoordineerd. Een Korps bestond meestal uit 40.000 tot 60.000 manschappen.

Division (Divisionen):

De structuur van Divisionen was sterk afhankelijk van het type Division. De meeste waren opgebouwd uit 1 tot 4 Regimenter, aangevuld met eventueel toegevoegde eenheden en formaties. Divisionen opereerden op operationeel niveau, op het slagveld en als coordinerend orgaan met betrekking tot de acties van de Regimenter en de andere eventueel toegevoegde eenheden en formaties. Een divisie telde tussen de 10.000 en 20.000 manschappen.

Brigade (Brigaden):

Brigaden opereerden zowel onafhankelijk als als onderdeel van een Korps of Division. Aan het begin van de oorlog waren de meeste Divisionen uit 1 of 2 Brigaden opgebouwd, die elk uit een aantal Regimenter en de eventueel tijdelijk toegevoegde eenheden en formaties bestonden bestonden. Brigades opereerden op operationeel/tactisch niveau. Over het algemeen telde een Brigade 5.000 tot 7.000 manschappen.

Regiment (in de Waffen-SS: Standarte) (Regimenter;Standarten):

Regimenter waren uit een aantal Abteilungen en de eventueel tijdelijk toegevoegde eenheden en formaties opgebouwd. Regimenter opereerden voornamelijk op tactisch niveau. Normaal gesproken bestond een Regiment uit 2.000 tot 6.000 manschappen.

Abteilung/Bataillon (Abteilungen/Bataillone):

Abteilungen en Bataillone bestonden uit een aantal Kompanien. Deze eenheden opereerden op tactisch niveau op het slagveld. Een Abteilung was de kleinste zelf voorzienende gevechtseenheid. De Abteilung was dus zo opgebouwd dat het voldoende wapens, voorraden en manschappen had om zich zelf te redden. Alle andere eenheden beneden de Abteilung hadden over het algemeen niet genoeg vuurkracht en mankracht om zelfstandig op het slagveld te opereren. In theorie telde een Abteilung 500 tot 1.000 manschappen.

Kompanie (Kompanien):

Een Kompanie bestond uit meerdere Zuge. Kompanien opereerden op tactisch niveau en waren uit 100 tot 200 manschappen opgebouwd.

Zug (Züge):

Een Zug bestond uit meerdere Gruppen. De Zug opereerde op tactisch niveau. In theorie telden een Zug 30 tot 40 manschappen.

Gruppe (Gruppen)

De kleinste sub-eenheid, meestal onderdeel van een Zug.

Halb-Zug (Halb-Züge)

Soms werd een Zug in twee delen opgedeeld met als resultaat een Halb-Zug.

Trupp (Truppen):

Een kleinde eenheid, kleiner nog dan de Zug, bestaande uit 10 tot 20 manschappen.

Kampfgruppe (Kampfgruppen):

De Kampfgruppe was een militaire formatie die bij de Geallieerde legers niet werd gebruikt (de Amerikaanse Taskforce lijkt er nog het meeste op). Een Kampfgruppe kon in grootte variëren van een Korps tot de meest voorkomende variant: een Abteilung. De Kampfgruppen waren zo geformeerd dat alle specialismen (pantsereenheden, artillerie, infanterie, anti-tankwapens en soms ook genie) in een groep waren samengebracht. Over het algemeen werd een Kampfgruppe geformeerd wanneer een speciaal doel op het slagveld bereikt diende te worden. Wanneer het doel was bereikt, werd de Kampfgruppe over het algemeen opgeheven. De Kampfgruppen waren weliswaar tijdelijke verbanden, maar konden wel lange tijd opereren wanneer de situatie op het slagveld daarom vroeg. De Kampfgruppen werden meestal genoemd naar de commandant van het verband. Een van de beruchtste was de Kampfgruppe Peiper die tijdens het Ardennenoffensief opereerde en als doel had belangrijke knooppunten te veroveren om de opmars van de rest van het oprukkende Duitse leger te versnellen. De Kampfgruppe tactiek was in de Tweede Wereldoorlog één van de centrale punten in de Duitse militaire doctrine.
» Deze reactie is geplaatst op 8 oktober 2004 09:30
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Je kunt een " Zug " waarschijnlijk het best gelijkstellen met wat bij ons een " groep " werd genoemd.
Maar het begrip "PANZERzug " staat daar natuurlijk volkomen buiten.
Dat is gewoon een pantsertrein.
» Deze reactie is geplaatst op 8 oktober 2004 10:07
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Sorry, natuurlijk niet met een groep, maar met een peloton.
» Deze reactie is geplaatst op 8 oktober 2004 10:24
Totaal berichten: 23
Panzerzug nr 7 = pantsertrein 7; laten we dat aannemen.
Ik adviseer om eens te kijken op www.dampflokomotiven-dr.de.

Deze site bevat een onvoorstelbare hoeveelheid informatie en foto's over Duitse pantsertreinen. De NL-auteur Rob Jansen heeft in Hoofdstuk 11 alle Duitse pantsertreinen beschreven die in mei 1940 in ons land zijn ingezet. En hun wederwaardigheden.

Veel succes,
Jens van der Vorm-de Rijke (Dordrecht)
» Deze reactie is geplaatst op 28 oktober 2004 17:21
» Dit onderwerp is gesloten
2554