Discussiegroep

Onderwerp: lt kol bd EH Brongers: een vraag aan u

» Dit onderwerp is gesloten
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
4.359 keer gelezen
8 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Mijnheer Brongers, naar ik meen bent u een plaatsgenoot van mij (Leiderdorper) en kent u mijn stiefvader ook (lt kol vl bd Klaas van Diermen). Ik heb een vraag aan u, die eigenlijk niet thuishoort op het platform Grebbe, maar wel in de meidagen.

Wmr vl Jacky van Zuylen (eigenlijk Jacob -doopnaam- of Jaap -roepnaam-) werd op 10 mei 1940, in D-21 met reg 223, neergeschoten (of neergestort door benzinetekort) bij de Wassenaarse slag, na een luchtgevecht met enkele He-111. Nu weet de familie bitter weinig van onze oom Jaap, mede dankzij het feit dat een grote tak zich in Ned-Indie bevond tot de jaren 50. Wij vragen ons af of u toevallig een publicatie weet of kent die in detail de vliegers van de meidagen beschrijft voor 1940. Zo weten wij niet precies wanneer onze oom bij de luchtmacht ging, waar hij is opgeleid. Het enige wat we weten is dat hij een tijdje instructeur is geweest op de Vlijt (FK-51), maar niet wanneer en hoe lang. Wij vermoeden dat hij op Soesterberg is opgeleid. Kunt u ons helpen aan (een verwijzing naar een nog in de handel verkrijgbare) een dergelijke publicatie of boek?
» Dit bericht is geplaatst op 1 oktober 2002 08:22
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Ter aanvulling: Jaap van Zuylen is (was) familie van mij, vandaar de vraag!
» Deze reactie is geplaatst op 1 oktober 2002 09:30
Totaal berichten: 70
Wmr-vlieger Jacon van Zuylen werd op 4.1.1912 te Kampen geboren; woonplaats Soest. Onderdeel: 1-II-1 LvReg. Religie: Geref. Achtervolgde op 10.4.1940 met zijn D-21 nr 223 een He-111 van boven De Kooy in zuidelijke richting. Het bevel terug te keren heeft hij mogelijk niet begrepen. Ca 0435 uur door 2 He-111 toestellen neergeschoten boven de Wassenaarse Slag en daarbij gesneuveld. Op 17.5.1940 door Duitse militairen gevonden en op dezelfde dag in een verzamelgraf bij de Wassenaarse Slag begraven. Herbegraven op 22.5.1940 op de Militaire begraafplaats Lange Duin te Wassenaar, graf 58. Wederom herbegraven op 26.2.1982 op het Militair Ereveld Grebbeberg, Rij 12, Graf 24. U kunt e.e.a. vinden in het stafwerk 'De luchtverdediging in de meisdagen 1940', pag 161. Ook genoemd in het boek 'Wassenaar in de Tweede Wereldoorlog'door F.R.Hazenberg e.a. (Wassenaar 1995) op de pagina's 145, 147, 195, 833 en 837.
» Deze reactie is geplaatst op 1 oktober 2002 11:07
E.H. BRONGERS
In mijn bericht dient 10.4.1940 uiteraard te zijn: 10.5.1940
» Deze reactie is geplaatst op 1 oktober 2002 11:09
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Heer Brongers, dank voor uw reactie. Maar de kennis die u geeft was ons reeds bekend. Dit is ook op internet te vinden, en was ook al in de familie bekend. Zijn weduwe leeft nog (is nooit hertrouwd), echter zij kent de preciese gegevens van voor 1940 ook niet. Ze zijn enkele weken voor de oorlog getrouwd, en zoals bekend heeft hiuj daarvan slechts twee uur meegemaakt. Juist de tijd daarvoor is ons onbekend, althans zo goed als. Wanneer hij bij de luchtmacht is gegaan, of hij nog dienstplichtig was daarvoor en welke typen vliegtuigen hij vloog behalve de D-XXI en FK-51. Ik begrijp het best als u deze informatie niet heeft, maar ik weet uit eigen ervaring dat er vroeger zeer gedetailleerde boekwerken waren die ieder vliegtuigtype hebben beschreven met al de lotgevallen voor en tijdens de oorlog. Dat was een serie van boekjes met gele kaft, waarvan ik met zekerheid weet dat de C-V, CX, T5 en D-XXI werden beschreven in aparte delen. Deze zijn echter nergens meer te vinden! Voorts ken ik geen beschrijvingen van onze luchtmacht voor 1940, welke nog verkrijgbaar zijn in de handel. Uw eigen boeken zijn al moeilijk te pakken te krijgen!!! Vandaar dat ik hoopte dat u een medium kende dat ons op dat punt wijzer kan maken anders dan het NIOD of ander overheidsregister. Toch dank voor uw snelle reactie!
» Deze reactie is geplaatst op 1 oktober 2002 14:17
Totaal berichten: 2
Beste Allert,

Informatie over Wmr-Vlieger van Zuijlen heb ik helaas niet. Wel weet ik dat er een vliegtuigmodel op schaal 1/72 van de Fokker D-XXI is uitgebracht met het serienummer 223, dus het vliegtuig van jouw familielid. Het model is ook nog in mijn bezit en ligt ergens op zolder in een doos. Meer info over het al dan niet nog verkrijgbaar zijn van dit model kun je krijgen bij de betere modelbouwzaak.
» Deze reactie is geplaatst op 28 oktober 2002 14:56
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Dank voor de info. In het Luchtmachtmuseum staat hetzelfde model, en tevens zijn de vliegerhelm en proppelor van de 223 daar tentoongesteld.
» Deze reactie is geplaatst op 7 november 2002 10:35
Totaal berichten: 3
In mijn bezit is het boek van Johan P. Nater "10 mei 1940, Luchtoorlog boven Nederland",1ste druk 1982. Hierin staan vele van de door u gevraagde gegevens,o.a. een beschrijving van onze luchtstrijdkrachten, evenals de Duitse, in die tijd en de akties in mei 1940. Ook uw oom wordt genoemd en zijn laatste aktie wordt kort beschreven. Mijn boek is niet te koop, maar wellicht is het tweedehands te koop. Met boekenadvertenties op het internet heb ik goede ervaringen.
» Deze reactie is geplaatst op 5 maart 2003 12:50
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Dank allen voor de reacties. Inmiddels weten wij dat onze gesneuvelde oom voor zijn nummer in 1932 opkwam bij de Huzaren (1ste halfregiment van 1ste regiment Huzaren), en later als beroeps Wachtmeester o.m. bij 1ste en 2e regiment Huzaren (Eskadron Pantserwagens) heeft gediend. In 1938 werd hij een zogenaamd weekendvlieger (dit verklaard ook de ongebruikelijke luchtmachtrang "wachtmeester"; hij bleef immers ook Huzaar) bij 1-II-1 Luva regiment JAVA, en vlieger op de Fokker D-21 (223), waar hij sneuvelde op 10 mei na een luchtgevecht boven Katwijk, en neerstortte in Wassenaar. Helaas is hem het Vliegerkruis onthouden, ondanks het feit dat hij stierf met een duidelijke link naar de gebroken geweer mentaliteit van volk en politiek. Hij steeg immers op met twee collega piloten van De Kooy, maar had als enige van de flight geen boordradio. Daardoor ontving hij het terugtochtbevel niet, en achtervolgde zonder wingmen He-111's naar het Zuiden. Dit werd hem noodlottig. Vele gesneuvelde vliegers ontvingen (m.i. terecht overigens) het Vliegerkruis wel.
» Deze reactie is geplaatst op 6 maart 2003 12:01
» Dit onderwerp is gesloten
2554