Discussiegroep

Onderwerp: Welke cie of sectie(s) van 21 RI in 1940 naar Moerdijk?

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 6
4.675 keer gelezen
23 reacties
Categorie: Zuidfront Vesting-Holland en Rotterdam / Bewapening en legerzaken
Mijn vader J.M. Schouten (overleden in 1990)heeft gediend in het 21e Regiment Infanterie, het Boerenregiment genaamd.Meer informatie is mij niet bekend. Tijden de mobilisatie en meidagen gelegerd aan de Grebbelinie in de buurt van Renswoude,Woudenberg Scherpenzeel.
Mijn vader,is met zijn MC of een sectie daarvan, overgeplaats naar het Zuidfront en heeft de Duitse inval op 10 mei 1940 meegemaakt in de buurt van de Moerdijkbruggen. Is op 14 mei uiteindelijk in Zuidland op Voorne Putten terechtgekomen.
Wie kan mij vertellen welk onderdeel van 21 RI naar deze sector is overgeplaats, en waar dit onderdeel dan heeft gelegen? In de mij bekende publicaties, is niets over dit 21 MC terug te vinden.
» Dit bericht is geplaatst op 26 oktober 2004 16:04
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Hmm, een zoekplaatje voor mij.

Ik kan 21RI nergens vinden in de indeling van ons leger. Ik weet dat wij een aantal naamregimenten hadden waarvan de reserves een nummer hadden (Reserves Grenadiers 23 RI, reserves Jagers 24 RI), maar 21 RI is me niet bekend. De 21 GB en 21 GC lagen beiden in de stelling Den Helder. Dit waren afgeleiden van 21RI. In het stafwerk over het veldleger wordt het echter wel ingetekend, net ten noorden van Scherpenzeel en Woudenberg (boven legerkorpsgrens). Oost van Austerlitz lag III-21RI, waarvan de 1ste sectie in de voorposten (voor de inudatie noord van Scherpenzeel). I-21RI lag net noord van Woudenberg, II-21RI daar weer noordelijk van. Hun vak grensde aan het vak van 16RI. Voor zover ik kan nagaan had 21RI alleen over de 1ste en 4e sectie van de MC beschikking. Uw vader zou dan bij de 2e of 3e sectie moeten hebben gezeten die klaarblijkelijk ontbrak. Maar waar waren die twee secties?

Ik ben ook in bezit van het stafwerk deel Zuidfront Vesting Holland. Volgens het stafwerk zijn de volgende zaken aan de orde:

- Langs de Noord, het Hollands Diep en Moerdijk lagen 28RI en 12 MC
op 10 mei 1940
- Groep Spui en Groep Kil, alsmede Eiland van Dordt bezet door 28RI, 34RI, 3GB, 12 MC, 11 MC / 6GB zuid van Hollands Diep, 39RI in Willemstad op 11 mei 12.00 uur.
- Groep Spui en Groep Kil, alsmede Eiland van Dordt bezet door 28RI, 34RI, 12MC, 11MC, RW's / 6GB

In de bijlagen XIV en XV (resp. aantallen gesneuvelden en aantal onderscheidingen per onderdeel) wordt 21 RI niet genoemd.

Bij IILK (Grebbelinie zuid) waren twee MC's toegevoegd als versterking, 14 en 16MC.
Bij IVLK (Grebbelinie noord) waren twee MC's toegevoegd als versterking, 19 en 20MC.

Kortom - het heeft er voorlopig de schijn van dat 21 MC niet het goede onderdeel is in relatie tot de plaatsen waar u over praat in het zuidfront, maar wellicht dat het onderdeel direct naar Zeeland is gestuurd. Daarvan (deel 6/hoofddeel III) heb ik onvoldoende info, omdat ik dit deel mis. Ik weet dat onderstaande onderdelen in Zeeland waren:
- 38RI, 3GB, 40RI, 14 res GC, 38 Res GC.14 GB, 17RA en enkele marine en stafeenheden.

Wellicht dat Hajo een laatste duwtje kan geven. Hij heeft het werk over zeeland ook.
» Deze reactie is geplaatst op 26 oktober 2004 16:57
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Bij de u bekende publicaties hoort dan ongetwijfeld ook het officiele Stafwerk.
De door u genoemde eenheid ( of beter: overplaatsing van een complete of gedeeltelijke MC ) wordt nergens genoemd in het Stafwerk over het Veldleger wanneer het gaat om detacheringen van onderdelen van de 8e divisie ( of het 4e LK ) naar elders ( die er wel zijn geweest ) en komt evenmin ter sprake in het Stafwerk over de strijd op het Zuidfront van de Vesting Holland.
Kennelijk is, als uw verhaal ( wat ik aanneem ) juist is, de officiele geschiedschrijver dan toch iets ontgaan.
Misschien kan een eventueel verslag van de betreffende MC ( je zou dan 3 in elk geval MC's moeten screenen, omdat u niet verder komt dan het regiment) uitkomst bieden ( IMG, Den Haag ).

Mocht ik toch nog, wat ik eigenlijk niet aanneem, iets vinden, dan meld ik mij weer.
» Deze reactie is geplaatst op 26 oktober 2004 17:09
Allert Goossens
Ik heb ook nog eens bij de 8ste divisie gekeken bij "Royal Dutch Army order of battle" van Rogier Peeters. Ook daar staat gewoon de volledige MC vermeld. Peeters is over het algemeen over de "oder of battle" zeer goed geinformeerd. Het zou betekenen dat op 10 mei bij de aanvang van de vijandelijkheden de MC nog compleet was.

Het stafwerk geeft overigens aan dat er ook nog een regimentspatrouille van 21RI te Nijmegen was gestationeerd voor grenspatrouille. Voorts geeft het stafwerk aan dat (helaas)niet alle gegevens van het vak van 21 RI bekend zijn. Wel dat het met een sectie van 8 MC was versterkt. III-21RI werd op 10 mei naar de richting Leiden gestuurd, waar het 19.00 uur aankwam.
» Deze reactie is geplaatst op 26 oktober 2004 17:11
Totaal berichten: 6
Geachte Allert Goossen,

Dank voor de reactie. Het blijft inderdaad een raadsel om de zoektocht naar mijn vaders onderdeel goed af te ronden:Een paar dingen weet ik zeker:

1.In november 1939: Was hij nog in Utrecht. Kromhout karzerne dit blijkt uit gedateerde fotos van hem.

2. Sprak niet veel over deze periode uit zijn leven, maar heeft altijd de omgeving Moerdijk genoemd.

3. Van een bejaarde dame uit het dorp Zuidland, de dochter van het gezin waar mijn vader rond de 14e mei is opgenomen, weet ik dat hij en zijn mede soldaten door de Hoekse Waard zijn getrokken en uiteindelijk uitgeput op de Ring in Zuidland zijn neergestreken.

Vraag: Kan het zijn dat er een schrijffout is gemaakt met bijvoorbeeld 12 MC aan de zuidzijde van de brug of 11 MC aan de Noordzijde van de Moerdijkbruggen.

Opmerking: In het boek over Generaal Winkelman, las ik dat regimentreserves aan de Grebbelinie naar het Zuidfront zijn gezonden.

Mijn vader heeft wel de landingen gezien van de parachutisten, maar of hij in direct contact met de vijand is geweest durf ik hier niet hard te maken. In dit geval is de Moerdijksector een ruim begrip.
» Deze reactie is geplaatst op 26 oktober 2004 19:06
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
III - 21 RI ( minus de 1e compagnie, maar MET enkele secties zware mitrailleurs ) is inderdaad op het door Allert genoemde tijdstip in Leiden aangekomen ( 10 mei, 19.00 uur ), maar al enkele uren later al weer verder verplaatst naar ROTTERDAM, waar het op 11 mei om 4.00 uur aan is gekomen. Ik zal binnenkort proberen het spoor aan de hand van o.a het Stafwerk Rotterdam verder te volgen, maar een directe link met Moerdijk lijkt me me vrijwel uitgesloten.
» Deze reactie is geplaatst op 26 oktober 2004 19:47
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Enkele uren na aankomst in Rotterdam werd het grootste deel van het (verzwakte ) bataljon, inclusief MC, ingezet aan het West - en Noordfront van de stad. Daarbij stond de 3e sectie van de MC ( zeg maar ) met het gezicht richting Spaanse Polder en Overschie, terwijl de 1e en 2e sectie ongeveer tegen Schiedam aan lagen. De overgebleven ( 4e ) sectie was, net als een tirailleurcompagnie, in de Grebbelinie achtergebleven. Op 14 mei heeft de MC " normaal " de wapens neergelegd.
In principe valt niet uit te sluiten dat een aantal militairen op Voorne-Putten terecht is gekomen, maar dat uw vader, deel uitmakend van III - 21 RI, al op 10 mei in de buurt van de Moerdijkbruggen zou hebben gestaan lijkt me eigenlijk niet waarschijnlijk. Er is ook geen enkele aanwijzing dat een ander onderdeel van 21 RI ( dan het 3e bataljon ) zou zijn overgeplaatst naar het Westen.
» Deze reactie is geplaatst op 27 oktober 2004 09:58
Allert Goossens
Kijk aan. Dit is een mooie bijdrage van Hajo. De heer Schouten had "Moerdijk" al wat afgezwakt. Ik ga met Hajo mee te denken dat inderdaad de meneer Schouten sr. op 10 mei vanuit de Grebbelinie vertrok naar Leiden, en via Leiden naar Rotterdam. Hij zal dan wellicht zijn ingezet bij de laatste grote aanval op Overschie. Hieraan deden vele onderdelen mee op 14 mei.

En parachutisten zag iedereen in die dagen. Was het niet van aangeschoten vliegtuigen dan wel van de bevoorrading van de luchtlandingstroepen. Ik geloof dat we met het stafwerk in de hand vrijwel kunnen uitsluiten dat de MC van 21RI bij Moerdijk heeft meegevochten of anderszins bij het zuidfront. Wat wel heel goed mogelijk is, is dat de heer Schouten - net als andere militairen - heeft geprobeerd weg te komen voor de capitulatie. Het kan ook zijn dat hij eerder vluchtte voor het zware bombardement op Rotterdam en zodoende in de zuidwest hoek terecht kwam. Veel mensen vluchtten immers richting Hoek van Holland.
» Deze reactie is geplaatst op 27 oktober 2004 11:55
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Zo'n voorbeeld van waarnemen van parachutisten is b.v het volgende:

op 12 mei werden in de richting Kethel dalende parachutisten waargenomen, waarop de 2e sectie MC - III - 21 RI ( die aanvankelijk nog op het Marconiplein in reserve was gehouden ) richting Schiedam werd gedirigeerd om de spoorlijn tussen station Schiedam en de Schiedamse Schie te bezetten.Waarschijnlijk ging het " gewoon " om het afwerpen van voorraden, maar dit soort zaken werd om de haverklap geinterpreteerd als landingen van parachutisten. De vader van de heer Schouten zou dit heel goed ook meegemaakt kunnen hebben. Met als gevolg een onjuiste conclusie.
» Deze reactie is geplaatst op 27 oktober 2004 12:56
Totaal berichten: 6
Bestemd voor de Heer Groenman,

Betreft: MC van 21 RI.(Moerdijk??)

Gegevens die ik heb zijn afkomstig van het Bureau RIO Personeel in Kerkrade,wat betreft onderdeel en jaargang. Ook IMG in Den Haag heeft mij prima geholpen, maar hebben wel gevraagd naar meer informatie m.b.t bataljon of compagnie.Maar deze gegevens zijn in het archief van Kerkrade helaas niet te vinden.
Jammer dat mijn vader geen exacte gegevens over deze periode heeft nagelaten, behalve dan die informate over de mobilisatietijd in Utrecht. En het einde op 14/15 mei in Zuidland. Overigens ben ik natuurlijk blij met de uw zoektocht, en die van de andere deskundigen,naar dit onderdeel in die bewogen dagen van 1940.
» Deze reactie is geplaatst op 8 november 2004 16:41
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Als je het IMG alleen vertelt dat het om 21 RI gaat gaan ze natuurlijk vragen stellen over bataljon en compagnie.
Het enige aanknopingspunt ( misschien fout, dat kan ) is op dit moment III - 21 RI, dat naar Rotterdam vertrok met slechts 2 tirailleurcompagnieen en een MC.
Dat maakt de spoeling al veel dunner.
Ik zou rustig de verslagen van deze 3 eenheden of eventueel eerst van de MC opvragen.
Het is goed mogelijk dat ook die geen nieuwe gezichtspunten bieden, maar nooit geschoten is altijd mis ( vrij naar Frank Snoeks of misschien toch weer Cruijff? ).
Ik zal een dezer dagen het Stafwerk over het Zuidfront nog eens aftasten op de door u als eindpunt genoemde plaats Zuidland.
» Deze reactie is geplaatst op 8 november 2004 19:12
Totaal berichten: 6
Nog even over 21MC:

Op bezoek in Alkmaar, hoorde ik dat S.P.Schouten (overigens geen familie)als soldaat, van derde mitrailleur compagnie van 21 RI, sneuvelde op 11 mei 1940 te Rotterdam. Deze gegevens op juistheid gecontroleerd en bevestigd gekregen.
De vraag is nu waar is dit MC ingezet? Kan dit bij Pernis of Waalhaven zijn geweest? Als dit zo is,wordt het vrij aanemelijk dat deze eenheid, of een gedeelte daarvan, via de brug bij Spijkenisse c.q. over de Oude Maas, is getrokken en in Zuidland is terecht-
gekomen. Maar ik vrees dat plaats van deze eenheid en hun mogelijke acties in die hectische dagen, en daarmee ook voor de geschiedenis, verloren zijn gegaan.
» Deze reactie is geplaatst op 16 januari 2005 16:09
(redactie)
Totaal berichten: 629
MC - III - 21 RI is met name ingezet aan het West - en Noordfront in Rotterdam, niet bij Waalhaven of Pernis.
Waalhaven was al gevallen toen de uit de Grebbelinie gestuurde eenheden van 21 RI nog moesten arriveren en in/bij Pernis waren de volgende onderdelen actief: het bewakingsdetachement 1 - III - 39 RI, enkele pelotons luchtdoelmitrailleurs en een aantal militairen van 2 -IV-15 RI.
Ook deze hoop moet ik u dus ontnemen, helaas.
» Deze reactie is geplaatst op 16 januari 2005 18:25
Totaal berichten: 21
Volgens de O.G.S de volgende gesneuvelden :
(of er meer zijn kon ik zo snel niet vinden )

P. Dietrich Staf-II-21R.I : 10-05-1940 te Delft
S.P Schouten MC-III-21RI : 11-05-1940 te Rotterdam
C. de Graaf 3-III-21 R.I : 12-05-1940 te Rotterdam
H. van 't Loo MC-III-21RI : 13-05-1940 te Overschie

R. Ulderink 12 M.C. - 21 R.I. : 10-05-1940 te Klundert !!
Deze laatste was dus wel aan de zuidzijde moerdijk .
Duid deze laatste onderdeel aanduiding erop dat een deel
van 12MC was toegevoegd aan 21R.I of een overplaatsing ?

Groet,
W.A
» Deze reactie is geplaatst op 16 januari 2005 18:31
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het betreffende Stafwerkdeel over het Zuidfront van de Vesting Holland legt geen enkele link tussen 12 MC ( opgesteld in het bruggehoofd ten zuiden van de Moerdijkbruggen ) en 21 RI.
Dat een deel van 12 MC mogelijk zou zijn toegevoegd aan 21 RI lijkt me meer dan onwaarschijnlijk, daar ALLE 4 secties van 12 MC op 10 mei waren geposteerd in genoemd bruggehoofd. Verplaatst is er kennelijk ook niets.

Het sneuvelen van de soldaat Ulderink van 12 MC bij Klundert zou als volgt verklaard kunnen worden: 2 secties van 12 MC zijn op 10 mei op grond van een nimmer helemaal opgehelderd bevel teruggetrokken op Willemstad en zijn daarbij dus zeker ook in (de buurt van ) Klundert geweest.
Genoemde secties ( de 1e en 2e ) zijn vervolgens in de avond van de 10e vanuit Willemstad het Hollands Diep overgestoken en hebben zich uiteindelijk samen met een ook uit het bruggehoofd afkomstige sectie van 3 - III - 28 RI aangesloten bij III - 28 RI in Strijen.
Het terugtrekken van beide secties van 12 MC heeft de slaagkansen van de aanval van 6 GB op de Duitsers ten zuiden van de Moerdijkbruggen overigens nadelig beinvloed.
» Deze reactie is geplaatst op 18 januari 2005 11:14
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Hypothese tav de vader van de heer Schouten.
We hebben het tot nu toe steeds gehad over verplaatsen van secties, compagnieen enz. Maar wat indien de heer Schouten ( en eventueel enkele anderen ) individueel zouden zijn overgeplaatst ( misschien op een laat moment ) van een van de MC's van 21 RI naar 12 MC?
In dat geval vallen de puzzlestukjes op hun plaats.

De heer Schouten zou vanuit het Zuidelijke bruggehoofd de landingen bij Moerdijk hebben kunnen zien en in de loop van de dag ( zie vorige bijdage/ hij zou dan tot de 1e of 2e sectie van 12 MC behoord moeten hebben ) via Willemstad Strijen en daarmee de Hoekse Waard bereikt kunnen hebben.
Op 14 mei is besloten de troepen van de Groepen Kil ( waaronder hij dan inmiddels zou zijn gevallen/ zie vorige bijdrage ) terug te trekken achter het Spui. Er werden 3 detachmenten gevormd, waaronder een onder leiding van de commandant van II - 28 RI Van Maanen met bestemming ZUIDLAND.
De heer Schouten zal dan dan niet, zoals wij steeds dachten, Zuidland vanuit Rotterdam bereikt hebben, maar juist van de andere kant. Wat de zoon van de heer Schouten in zijn eerste oproep al stelde.

Het punt van die indivuele overplaatsing ( of in elk geval van een kleine groep ) is daarmee nog steeds onbeween, maar de rest past nu naadloos in elkaar. Zuidland wordt in het Stafwerk bovendien slechts eenmaal genoemd, in bovenstaand verband.
» Deze reactie is geplaatst op 18 januari 2005 12:34
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Rectificatie: "groepen Kil" moet zijn Groepen Kil en Spui.
» Deze reactie is geplaatst op 18 januari 2005 17:05
Totaal berichten: 6
Een groep va 21 MC toegevoegd aan 12 MC in het Zuidelijk bruggenhoofd bij Moerdijk?

De voorzet van Wim A heeft tot een hypothese geleid van de heer Groenman die helemaal past in de fragmetarische opmerkingen die ik vroeger van mijn vader over deze periode heb opgegevangen.
Een feit was, aan de hand van een brief en fotos, dat hij en zijn kameraden in Zuidland zijn terecht gekomen. Iemand uit Zuidland schreef mij: " Het zag groen van de militairen bij ons op de Ring, die door de Hoekse Waard bij ons in Zuidland waren gekomen". Alle andere opmerkingen die ik van hem hoorde heb ik geprobeerd op de feiten te toetsen. Daar ben ik dus niet in geslaagd. Achteraf gezien natuurlijk niet vreemd, daar een klein onderdeel (een groep)niet op de stafkaarten wordt vermeld.
Deze (onbewezen en niet op feiten gestoelde) opmerkingen van mijn vader waren: Dat ze zijn terug getrokken met een gevorderd(e)bus(je) en, via een veer, een nieuwe stelling hebben ingenomen. Vanuit deze stelling geen contact met de vijand is gemaakt.
Een tweede opmerking was: dat de aanval zeer onverwachts kwam en ze niet in bezit waren van affuiten voor hun mitrailleurs om luchtdoelen te bestrijden. Als ik het goed heb begrepen zat hij niet midden in het gebied waar de Fallschirmjägers zijn neergekomen. Tot slot nog dit: Mijn broer,die mijn vader ooit eens naar een reünie heeft gebracht, beweerde tegenover mij dat hij daar had opgevangen dat mijn vader aan de zuidzijde van de bruggen had gelegen.De vraag blijft nog over: Gezien zijn opmerkingen, en om het moeilijk te maken, was zijn groep daar al aanwezig op 10 mei 1940,en was deze groep van III 21MC of van een ander bataljon hier ingezet?
» Deze reactie is geplaatst op 19 januari 2005 13:07
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De ( inderdaad mooie ) voorzet van Wim A bevatte 2 elementen, die het interessant maakten er op door te gaan.
A.
De toevoeging 12 MC - 21 RI bij het sneuvelen van soldaat Ulderink geeft toch wel aan dat er een bepald verband moet bestaan ( voor ons op dit moment nog onduidelijk ) tussen deze beide onderdelen.
B.
De plaats van sneuvelen van Ulderink: Klundert.
Toen ik vervolgens kaart 2 van het Stafwerk over het Zuidfront bekeek zag ik in de buurt van Klundert de toevoeging: 2 secties van 12 MC op weg van Moerdijk naar Willemstad.
Beide zaken maakten het zeer de moeite waard het spoor van deze 2 secties verder te volgen.

De 1e en 2e sectie van 12 MC, die als het juist is, uiteindelijk in Zuidland aankwamen, stonden op 10 mei opgesteld aan de uitsrste rand van het bruggehoofd ( globaal in de zw-hoek ervan ) en waren dus betrekkelijk ver ( altijd relatief gezien natuurlijk ) verwijderd van de Duitse parachutisten, die binnen het bruggehoofd afsprongen.

Alle 4 secties van 12 MC waren op 10 mei in de vroege morgen aanwezig in of rond genoemd bruggehoofd. Dat geldt dan natuurlijk ook voor toegevoegde militairen van 21 RI. Hoe immers hadden die daar op een later tijdstip kunnen arriveren?
Het door de heer Schouten Sr. genoemde veer zou dat van Hekelingen geweest kunnen zijn, waar zich overigens grote opstoppingen moeten hebben afgespeeld.

We hebben inmiddels nog altijd niet defenitief kunnen aantonen dat inderdaad militairen van 21 RI aan 12 zijn toegevoegd, tot nu toe zijn het slechts, zij het behoorlijk sterke ( denk vooral aan de combinatie 12 MC - 21 RI ), vermoedens.
De volgende stap lijkt mij het opvragen van ( eventuele ) verslagen van 12 MC bij het IMG, die zouden absoluut relevante informatie kunnen geven. Vooral als er verslagen van sectiecommandanten bij zouden zitten. Ik zal er vandaag nog werk van maken.
Opvragen van ( de ) relevante verslagen van 21 RI is daarnaast ook een optie, maar die zullen m.i toch minder opleveren als het inderdaad om overplaatsing van kleine groepjes ( b.v een stuksbemanning? ) zou gaan.
» Deze reactie is geplaatst op 20 januari 2005 11:26
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik heb ook eens gekeken wat er over de beide secties van 12 MC, die op 10 mei in Strijen terecht zijn gekomen, verder te zeggen valt.
Op 11 mei zijn ze door de commandant van 28 RI ingezet om de Groep Kil in de rug te dekken op de wegenknooppunten Strijen en Maasdam.

Omdat niet duidelijk wordt of het over de 1e of 2e sectie gaat noem ik ze verder maar A en B.

Sectie A kwam in stelling bij Strijen, maar werd al dezelfde dag ( 11-5 ) overgeplaatst naar de ZW-punt van Hoekse waard, tegenover Willemsorp, in verband met een omjuist bericht over een Duitse oversteek. De sectie A bleef daar verder tot de avond/nacht van 13/14, toen men weer in Strijen stond in afwachting van de terugtocht op het Spui. Die terugtocht maakte men mee als onderdeel van het z.g Detachement - Van Maanen, dat als bestemming Zuidland had. Het Detachment heeft echter op 14 mei Zuidland NIET bereikt. Oversteekmiddelen bij Goudswaard ontbraken en bij Hekeringen, waar men nu wilde oversteken, stond een anderhalve km lange "fille " op de dijk.Dat schoot dus niet op.
Van Maanen legerde daarop zijn detachment bij Zuideinde ( nog aan de oostkant van het Spui ) en vernam daar in de avond de capitulatie.
Dit maakt het onwaarschijnlijk dat de heer Schouten tot de bij Van Maanen ingedeelde sectie (A) behoorde.In feite is dit dus een nadere uitwerking van mijn een-na-laatste bijdrage.

Nu de sectie B.
Deze kwam op 11 mei in stelling in de St.Anthony-polder bij Maasdam als onderdeel van de daar opgestelde GROEPSreserve Kil.
Tot de nacht van 13/14 mei verbleef men daar verder ( met op 12 mei een Duits vliegerbombardement op Maasdam ). Voor de terugtocht was deze sectie ingedeeld bij het z.g Detachment - Strooink ( in feite de Groepsreserve ), dat als bestemming Spijkenisse had. Dit Detachment slaagde er op de 14e wel in het Spui met het veer bij Hekelingen over te steken en bevond zich om 19.00 die dag inderdaad rond Spijkenisse. De overgang ging echter zo langzaam in zijn werk en de opstopping was zo groot, dat het natuurlijk niet mogelijk is dat sommige militairen van dit detachment Zuidland hebben bereikt, waar sowieso b.v onderdelen van 14 RA zijn aangeland.Het Stafwerk spreekt bovendien over door elkaar geraakte onderdelen.
Nu blijkt echter ook dat,om de hele terugtocht-operatie te dekken een scherm was gevormd waarvan ook een deel van groep - Strooink deel uitmaakte met INBEGRIP van een STUK van 12 MC op een VRACHTAUTO ( ik verwijs naar de laatste bijdrage van de heer Schouten ). Dit scherm is natuurlijk LATER in de morgen van de 14e teruggetrokken en er is niet aangegeven waar men terecht is gekomen. OOk al omdat er al plannen op stapel stonden voor een sterk front achter het Spui ( de groepen Kil en Spui werkten eindelijk samen als Brigade C ) met o.a een vak - Zuidland, is het absoluut mogelijk dat de bemanning van dit stuk Zuidland heeft bereikt.
» Deze reactie is geplaatst op 20 januari 2005 15:18
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Bij nader inzien heeft de heer Schouten het in zijn laatste bijdrage over een gevorderde bus of busje, terwijl ik het woord vrachtauto heb aangetroffen in het Stafwerkgedeelte over het Zuidfront van de Vesting Holland
Maar misschien hoeft dit niet zoveel uit te maken.
» Deze reactie is geplaatst op 20 januari 2005 16:11
Totaal berichten: 6
Een laatste reactie tot slot m.b.t soldaat Schouten 21 RI

Door prive omstandigheden wat verlaat, een laatste reactie met betrekking tot de geschiedenis van mijn vader tijdens de mobilisatie en oorlogsdagen van mei 1940. Het blijkt dat zijn eenheid, later ingezet dan de bestaande eenheden, in de hectiek van die dagen voor de geschiedenis in iedergeval verloren is gegaan. Niemand weet namelijk hoe mijn vader zuidelijk van de Moerdijk is terechtgekomen en daar de Duitse inval heeft meegemaakt.Dit maakt het onderzoek naar mijn vader als soldaat tot een mysterieus maar zeer interesant onderzoek.

De feiten:
1. Mijn vader heeft tot en met november 1939 in de Kromhoutkarzere in Utrecht gelegen blijkens bestaande documenten en fotos.
2. Eveneens uit documenten en fotos is duidelijk geworden dat hij van 14/15 mei tot 29 mei 1940 in Zuidland, bij een mij bekende familie, is ondergebracht.
3. Dat op 10 mei 1940 bij Klundert ( dus de zuidzijde van de Moerdijkbrug) een soldaat R.Ulderink van 12 MC-21 RI is overleden.

De heer Groenman, die zich zeer voor dit onderzoek heeft ingezet heeft mij erop attent gemaakt dat in het herdenkingsboek " 75 jaar Kromhoutkarzerne " het volgende is terug te vinden. Dat de Genie eenheden, die daar oorspronkelijk waren gelegerd, tijdens de mobilisatie op hun "oorlogsbestemmingen" waren ingezet, in de Kromhout een Infanterie-regiment en enkele kleine eenheden waren gekazeneerd. Dat tevens in die periode acht nieuwe MC"s zijn gevormd.

Conclusie: Het is welliswaar niet bewijsbaar maar ook niet onwaarschijnlijk dat mijn vader bij een eenheid van 12 MC is gedetacheerd en na november 1939 in het bruggehoofd Moerdijk is ingezet.

Tot slot: Omdat ik in het buitenland woon heb ik geprobeerd via Internet bij de "Historische vereniging Zuytland" aan de weet te komen of de daar in mei 1940 gehuisveste soldaten, met naam en onderdeel, zijn geregistreerd. Als dat zo is geweest zou dit het bewijs kunnen leveren. Helaas heb ik op deze vraag geen antwoord gekregen. In iedergeval zijn de opmerkingen die ik in familieverband over deze zaak heb opgeschreven,nu veel logischer, in deze kleine maar mysterieuze geschiedenis, in te passen.
» Deze reactie is geplaatst op 19 juni 2005 14:16
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Heer Schouten, dank voor uw vriendelijke woorden.

Voor geinteresseerde niet - ingewijden is het nog nuttig om te weten dat 12 MC aanvankelijk gelegerd was aan het Oostfront van de Vesting Holland en behoorde tot de later opgeheven Brigade C.
Niet uit te sluiten was dus dat 21 MC Utrecht en de Kromhoutkazerne als thuisbasis had.
Half April 1940 is 12 MC " verzet " naar het Zuidfront van de Vesting Holland.
Wanneer we alsnog kunnen aantonen dat 12 MC inderdaad was ondergebracht in de Kromhoutkazerne hebben we weliswaar nog steeds geen waterdicht bewijs be dat uw vader inderdaad op deze wijze naar de omgeving van Moerdijk kwam, maar het wordt dan in elk geval uitermate waarschijnlijk. Maar eigenlijk is het dat nu ook al.
» Deze reactie is geplaatst op 19 juni 2005 16:07
Totaal berichten: 191
De gegevens uit de databank Nederlandse gesneuvelden: dpl.sld.Reinier ULDERINK, geb 15.4.1904 te Utrecht; woonplaats Rotterdam. Ingedeeld bij 2-12 MC. Gevallen in de vroege morgen van de 10e mei 1940 in de Bredase Polder, bij de Wilhelminahoeve aan de Lapdijk C.149(Weduwe Van Beek), tijdens de gevechten met de parachutisten. Begraven op 10 mei in een veldgraf ter plaatse bij de Wilhelminahoeve. Herbegraven op 16 mei 1940 op de RK begraafplaats te Moerdijk, 2de rij rechts van de poort, Graf 3. Wederom herbegraven op 22.5.1958 te Dordrecht, Alg.begraafplaats, Erehof, Vak N, Rij 5, Graf 2.
» Deze reactie is geplaatst op 20 juni 2005 13:00
» Dit onderwerp is gesloten
2554