Discussiegroep

Onderwerp: Geneeskundige Dienst 1940

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 5
3.352 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Regelmatig kom ik de rang "Officier van Gezondheid" tegen. Daarom de volgende vragen:
Welke rangen bestonden er in 1940 in deze dienst en wat was de overeenkomstige rang in andere onderdelen?
Hoe was deze dienst georganiseerd
Gebruikte het KNIL dezelfde rangen?
» Dit bericht is geplaatst op 3 december 2004 23:26
Allert Goossens
De gelederen der Miltair Geneeskundige Dienst (ook wel Rode Kruis troep genoemd voor de oorlog) werden gevuld met militairen van gelijke rangsoorten als elders in de landmacht. Overigens werden deze rangen wel vaak van toevoegingen voorzien (als "hospitaalbediende", "sergeant-amanuensis") of werd extra bezoldigd bij hogere diploma's. Echter er waren natuurlijk ook andersoortige rangen, die alleen in de MGD voorkwamen.

De artsen (officieren van gezondheid) waren als volgt ingedeeld (laag naar hoog):
- Officier van gezondheid (OvG) der 2e klasse
- OvG der 1ste klasse
- Dirigerend OvG der 3e klasse
- D OvG der 2e klasse
- D OvG der 1e klasse
- Inspecteur van de Geneeskundige Dienst der landmacht (1)

Daarnaast was er de apothekersdienst (en veterinaire dienst, die we niet behandelen). Hier kwam de rang "militair-apotheker" voor, 1e en 2e klasse.

Er zijn geen overeenkomstige rangen te verzinnen voor de militaire artsen van voor de oorlog, zoals ook wel blijkt uit de benamingen. De Duitsers hadden hun artsen al wel militaire officiersrangen gegeven, waarbij de arts zelfs direct gelijkgesteld was in rang binnen een troep aan de rang die hij droeg. Ofwel, zou de arts de enige of hoogste officier worden in een groep, dan was hij tevens commandant. Dat was in ons leger niet zo. Los van het maatschappelijk aanzien, had de arts voor de oorlog een soort civiele positie binnen het militaire apparaat. Bij mijn weten waren de artsen ook niet bewapend.

Hoe het in het KNIL ging is mij niet bekend, ik vermoed niet anders.
» Deze reactie is geplaatst op 4 december 2004 15:48
Totaal berichten: 7
Over de organisatie en werkwijze van de Militair Pharmaceutische Dienst, periode aug 1939 - 15 mei 1940, heb ik een uitgebreid verslag. Mocht je interesse hebben, laat me wat weten.
» Deze reactie is geplaatst op 6 december 2004 09:05
Totaal berichten: 5
Aan Allert Goossens,
Dank voor de beantwoording van mijn vraag over dit enigszins "verwaarloosd" maar toch niet onbelangrijk onderdeel. Het antwoord roept bij mij nog enige vragen op :
1)Maar als Officieren van Gezondheid geen legerrang hadden, welke distinctieven en andere kentekens gebruikten zij dan in 1940?
2)Ik ben bij de MGD lagere rangen tegen gekomen met als achtervoegsel - ziekendrager en -ziekenverpleger. Welke lagere rangen en achtervoegsels bestonden er eigenlijk?
3) deden bij de MGD ook vrouwen dienst en zo ja in welke functies?
4)Bestond er een equivalent voor de duitse "Unterarzt"?

Aan R.Slangen,
Ook dank voor uw reactie. Van de Militair Pharmaceutische Dienst weet ik helemaal niets, zodat iedere informatie op dit punt welkom is.
» Deze reactie is geplaatst op 6 december 2004 22:43
» Dit onderwerp is gesloten
2554