Discussiegroep

Onderwerp: Foto SS-er

» Dit onderwerp is gesloten
Martijn
4.821 keer gelezen
9 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Oorlogsmisdaden en oorlogsrecht
In Deel 3 "Mei 1940" van dr. L. de Jong (uitgave van 1977) staat op pag. 191 een foto van enkele militairen van de Waffen-SS, naar mijn idee tijdens een bevelsuitgifte.
De militair op de voorgrond (een officier, te oordelen aan de schouderspiegels) draagt een gevechtsbroek met beenwindsels. Bij mijn weten droeg alleen het Nederlandse leger in 1940 de beenwindsels ("puttees") nog en waren deze zeker bij de Duitse krijgsmacht niet in gebruik.
Is het mogelijk dat dit een opname is van Waffen-SS militairen voor een aanval op de ruglijn waarbij zij zich volgens de gevechtsverslagen onder meer bedienden van Nederlandse uniformen?
De bronvermelding van de foto geeft op "Waffen-SS im westen"(1941), dus daar kan ik nog diverse kanten mee op.
» Dit bericht is geplaatst op 8 december 2004 22:45
Ben Benneker
Martijn,

Ik meen te weten dat lang niet alleen Nederlandse troepen in 1940 puttees droegen maar ook de Belgen en de Fransen bijv.
Ik ken de foto niet, maar het zou zeker een bijzondere zijn als het Waffen-SS militairen betrof.
» Deze reactie is geplaatst op 8 december 2004 23:28
Totaal berichten: 2
en wat te denken van foto nr. 63917 van het NIOD. Dat is zeker een SS-er die in Zeeland 'zaken' heeft gedaan.

Ook duitse troepen in WOI puttees overigens.
» Deze reactie is geplaatst op 8 december 2004 23:35
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Of de foto daadwerkelijk in Nederland genomen is zeer de vraag. Er gaan over veel foto's de wilste geruchten.

De SS'ers die zich aan het Grebbefront "verkleedden" als Nederlandse militairen deden dit vrijwel zeker niet als vooraf afgesproken zaak, zoals door de commando's van de Brandenburger wel gedaan werd in het oosten van het land bij brugovervallen. Het was meer een gelegenheids taktiek bij de Grebbeberg. Daarbij viel juist op dat puttees werden overgeslagen, en de laarzen werden aangehouden. Zo is bekend dat verkleedde SS'ers door onze militairen werden herkend door hun laarzen onder een Nederlands uniform. Dit gebeurde onder meer bij de ruglijn.

De SS Vefugungstruppe / Waffen SS was in 1940 een amper ontwassen onderdeel van het Duitse leger. Ze waren uitgerust met een allegaartje aan wapens en uniformstukken. Zij het dat ze ruim voldoende wapens hadden, en het camaouflage (buiten)pak zelfs specifiek voor de stormtroepen was aangeschaft. Door het allegaartje bestond de mogelijkheid van het dragen van puttees, alhoewel in dit geval (wat mij betreft) het wel erg uitzonderlijk is dat deze officier (leutnant) puttees draagt.
» Deze reactie is geplaatst op 9 december 2004 14:59
Allert Goossens
Overigens heette een 2e luitenant bij de SS niet "leutnant" wat ik abusievelijk zei, maar "(unter)sturmfuhrer". De SS rangen stamden nog uit de Freikorps tijd.
» Deze reactie is geplaatst op 9 december 2004 15:09
Totaal berichten: 70
Op een tweetal duitse internet-veilingsites worden aangeboden:

"Wehrmacht, einzelne Gamasche, feldgrauer Leinenstoff " en

"Feldgraue Leinengamaschen der deutschen Wehrmacht 1933-1945, an den Scheuerstellen innen Lederverstärkung, seitlich 2 Lederschnallen, 14cm hoch, sehr gut, in Farbe minimal abweichend jedoch so getragen "

Gamasche betekent (zoals ook veel wintersporters weten) beenkap.

Ze bestaan ook in leer.

Kennelijk werden naast laarzen ook schoenen met beenkappen gedragen.
» Deze reactie is geplaatst op 9 december 2004 15:26
B. Hendriks Franssen
De bedoelde foto staat ook in het boek:
Ergens in Nederland, Herdenking mobilisatie 1939-1989 van M. Brink en C. Cramer. De foto staat op blz 138. Duidelijk is hierop te zien dat het een ss-er betreft en dat deze beenwindsles draagt.
» Deze reactie is geplaatst op 9 december 2004 20:45
Totaal berichten: 1
hallo,

allereerst was de waffen ss was zeker geen allegaartje, maar juist het best opgeleide, gemotiveerde, uitgeruste en bewapende onderdeel van de duitse strijdmachten.

puttees werden alleen door ss bergtroepen gedragen,zoals bijvoorbeeld de Albanese Waffen SS Skanderberg, of de SS divisie Handschar.

en later in de oorlog, toen de leervooraden begonnen te slinken, werden enkelstukjes(gamaschen) met kortere veterlaarzen gedragen.
in 1940, werden echter door Waffen SS militairen Geen puttees gedragen.
» Deze reactie is geplaatst op 30 december 2005 22:20
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Beste Gino

Het is een bekend misverstand dat de Waffen SS superieur uitgerust en bewapend was, zeker als het voorjaar 1940 betreft. Het is echter apert onjuist. De SS was niet beter bewapend dan het reguliere leger. Vanwege hun taakstelling [gemotoriseerde verkenning en stoottroep rol] hadden ze wel een grote mate van gemotoriseerd vervoer en camouflage kleding.

De foto die de insteek was van dit vraagstuk is wel degelijk van een SS officier met beenwindselen, die [welicht] genomen is op of bij de Grebbeberg. Uitzonderingen bevestigen de regel!

Qua motivatie en training - en offerbereidheid - was de Waffen SS in 1940 beslist een van de beste onderdelen van de Duitse strijdkrachten. Door vele slachtoffers en de rappe uitbreiding gingen de meeste van deze kwalificaties in de loop van de oorlog verloren. Wel bleef altijd een sterke mate van cohesie bestaan, en behield de Waffen SS een sterke strijdmoraal tijdens de gehele oorlog. Overigens gold dit speicifiek ook voor vele Freiwillige eenheden.
» Deze reactie is geplaatst op 30 december 2005 22:27
Totaal berichten: 17
Beenwindels was een standaard uitrustingstuk binnen de gehele Duitse krijgsmacht, naast de genoemde foto van de SS-er, en de genoemde site door dhr/mw. Jansen, kan ik ook verwijzen naar een foto van een wehrmacht soldaat welke beenwindsels draagt(foto uit 1941). Voor ge√Įntresseerden kan ik deze toesturen echter zal ik hem eerst moeten inscannen.

Echter, daar de genoemde foto een officier betreft, mijn bedoelde foto ook een officier betreft, en ik meen me ter herinneren dat een officier zijn eigen uniform moest betalen, ik de "voorzichtige" verklaring heb dat zij mogelijk om andere moverende redenen gekozen hebben voor een ander, ook, standaard stuk uitrusting.
» Deze reactie is geplaatst op 4 januari 2006 14:49
» Dit onderwerp is gesloten
2554