Discussiegroep

Onderwerp: Kazematten rond Veenendaal dichtgelast?

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 5
2.962 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
LS,

Afgeopen oktober zijn een vriend en ik op excursie geweest rond Veenendaal. Waar ik een beetje van geschrokken ben, was dat de gemeente V. of Staatsbosbeheer blijkbaar besloten hadden dat de Kazemat op de Schalm & op de Linie van Juffouwwijk gesloten moesten worden voor het publiek? Een maand daarvoor kon je er nog wel in, en van enig beleid is niet echt sprake: de kazemat op het Fort aan de Buursteeg was nog wel toegankelijk.
Is er iemand op dit forum die hier meer over kan zeggen?

Mvrgr

Erik Jan Eskes
Ermelo
» Dit bericht is geplaatst op 18 december 2004 17:33
Allert Goossens
Het (af)sluiten van kazematten en bunkers (en forten) heeft vrijwel altijd te maken met veiligheidszaken. Gemeentes zijn primair verantwoordelijk voor de veiligheid van hun burgers, en dus ook aansprakelijk als staatseigendommen of objecten aanleiding geven tot gevaar voor de volksgezondheid. Dat gevaar kan komen door bouwvallige toestand, uitstekende wapening of andere constructiedelen, hoge luiken (valafstand voor kleine kinderen), maar ook in verband liggen met het feit dat deze oude kazematten (e.d.) aanleiding kunnen geven om vuurtjes te stoken e.d. Het kan dus zijn dat de ene kazemat (e.d.) aanleiding geeft deze te sluiten, en de ander niet. Een en ander is ook vaak afhankelijk van toegankelijkheid van het gebied en kinderluwe omgeving.
» Deze reactie is geplaatst op 18 december 2004 17:40
Totaal berichten: 5
Beste Albert,

Waarschijnlijk zal dat de beweegreden wel weer zijn, zoals ik al aanhaalde zijn ze hier echter niet echt consequent in.
Persoonlijk vind ik dat je met het dichtlassen (of onder de grond werken, zoals bv gebeurt met bunkers in de Westwall) een stukje geschiedenis verkwanselt. Als historicus vind ik het dan ook jammer, dat je niet meer in de voetsporen van onze voorouders kunt treden.
En als je echt met getallen zou willen werken: ik denk dat door straling van zendmasten (nog onbewezen), luchtvervuiling en het verkeer heel wat meer slachtoffers vallen - maar op de een of andere manier is 'men' hier niet zo gevoelig voor.

Kortom, ik vind het dichtlassen jammer.

Mvrgr

Erik Jan Eskes
» Deze reactie is geplaatst op 18 december 2004 19:58
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Misschien ligt dit ( iets meer nog ) op het terrein van de Stichting Grebbelinie.
Contactmogelijkheden: info@Grebbelinie.nl of L.Rietberg@tiscali.nl
» Deze reactie is geplaatst op 18 december 2004 20:48
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Ik kan me voor veel streken en gebieden heel goed voorstellen dat bunkers en kazematten zijn of worden verwijderd. Forten stralen veel meer cultuurhistorische waarde uit dan de klompen beton van versterkingen - vaak nog zonder dat die laatsten ooit een actieve functie hebben gehad in een verdediging. Het is wat dat betreft best begrijpelijk dat veel van deze versterkingen inmiddels zijn verdwenen. De krijgshistorische waarde is vaak bijzonder laag. Bij de Grebbeberg staan slechts nog enkele kazematten in de stelling. Zij hebben een mooie symbolische waarde en zijn ambassadeurs van een hevige strijd die daar woedde. Het is voldoende, naar mijn mening, dat op enkele plaatsen in ons land, waar is gevochten, van dit soort symbolen staan.

Vliegvelden als Waalhaven, Ypenburg, Ockenburg (en zometeen) Valkenburg waar heel hard om is gevochten zijn ook verdwenen. Niets is over gebleven van de strijd. Ook de oude Willemsbrug in Rotterdam, voorwaar toch een teken van enorme moedige strijd en vasthoudendheid uit de meidagen, moest wijken. Dat is logisch. De historie kan niet ons hele land in gijzeling blijven houden. We moeten er voor waken dat niet alle relikwie├źn uit onze historie verdwijnen, maar het conserveren van honderden bunkers en kazematten zie ik niet als een historisch winstpunt. Het in ere houden van enkele geselecteerde objecten onder deze versterkingen, zoals bij de Grebbe en Kornwerderzand, is echter wel bijzonder fijn vanuit historisch perspectief (er werd daar immers zwaar gevochten) - al is het daarnaast maar als symbolische waarschuwing voor de verschrikkingen van oorlog. Ik zie er dan ook niet zo'n droevig teken in als de heer Eskes doet. Maar als je in je directe woonomgeving zo je eigen "altaar" hebt, dan kan ik me enige teleurstelling best voorstellen.

De vergelijking met andere maatschappelijke uitdagingen laat ik graag verder onbesproken op ons Grebbe forum.
» Deze reactie is geplaatst op 18 december 2004 22:18
Totaal berichten: 5
Heren,

Bedankt voor jullie reactie en de woorden van troost.

Mvrgr

Erik Jan Eskes
» Deze reactie is geplaatst op 19 december 2004 20:24
» Dit onderwerp is gesloten
2554