Discussiegroep

Onderwerp: vervoer

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 26
4.167 keer gelezen
33 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Iedereen een goed 2005.
Kan imand mij vertellen of er in de mei dagen ook fordson tractoren gebruikt zijn,mij is aleen een foto bekent op de pont van rhenen een fordson met geschut ws een oefening voor de mei dagen.verder ben ik benieuwd of dat er iemand kan herkennen wat voor vrachtwagens er op de foto staan die de zwarteweg naar boven rijden.
groet Rob Meeuwisz
» Dit bericht is geplaatst op 2 januari 2005 00:58
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Rob. Volgens mij werden de landbouwtractoren van Ford (Fordson trekkers) alleen bij het KRA (Korps Rijdende Artillerie), ingedeeld bij de licht divisie, gebruikt. Het kan ook zo zijn dat de tijdens de mobilisatie weer in de bewapening opgenomen museumstukken 15 lang staal - ofwel 15 L 24 - (24, 25 en 26RA) ook gebruik maakten van Fordson tractie. Deze regimenten kwamen immers voort uit 9, 10 en 11 RMA (Regiment Motor Artillerie). Het waren zeer zware (gewicht) vuurmonden.

Voor zover ik weet had men voor de andere gemotoriseerde artillerie onderdelen (de legerkorpsartillerie 10 Veld van 9 t/m 12 RA en stukken 15 L 15 van 15RA) de beschikking over TraDo's. Voor het overige was er slechts sprake van paardentractie.

Ik weet niet in hoeverre voor vervoer van batterijen 7.5 en 4 tl gebruik is gemaakt van de Fordson tractoren. Deze tractoren waren erg langzaam, ontworpen als zij waren als landbouwvoertuigen. Ik meen dat met een aangehaakt stuk geschut, inclusief hulpassen en caisson, een maximum snelheid van 15 km/u kon worden bereikt op de weg.
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2005 03:01
Allert Goossens
Rob, kun je je vraag over de vrachtwagens wat verduidelijken? Praat je over een foto op de site? Wellicht dat je dan (via "eigenschappen") de URL bij je vraag kan voegen. Ik denk niet dat nu iemand begrijpt wat je bedoelt.
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2005 03:03
(redactie)
Totaal berichten: 849
Het lijkt er inderdaad op dat de Fordson trekkers alleen bij het regiment Motorartillerie in gebruik was om de reden die Allert geeft: de stukken waren gewoon te zwaar voor paardentractie. Naast de Fordson trekker werd ook wel gebruik gemaakt van Trado's (o.a. bij 15 R.A. met de stukken 15 Hw l 15 (Vickers)). In het boek "De Koninklijke Nederlandsche Landmacht (1938 oid) wordt bij het onderdeel Het Regiment Motorartillerie ook Chevrolet auto's genoemd. Uit de foto's met daarop de Fordsons lijkt af te leiden dat deze toch niet sterk genoeg waren, veelal zie je er 2 achter alkaar met daarachter het stuk geschut. 2 trekkers dus voor 1 stuk.

Naast de lage snelheid denk ik dat de inzet van deze traktoren ook beperkt is gebleven door de bezuinigingen. Hierdoor waren alleen de regimenten motorartillerie 'gemotoriseerd' en de rest moest nog terugvallen op paarden. Zelfs de grote stukken 12 lang staal van 19 R.A. werden nog met paardentractie vervoerd! Tijdens de oorlogdagen werd het weghalen van deze stukken van de berg daarom nog een probleem daar de paarden in Utrecht stonden! Trado's van 15 R.A. moesten toen het werk klaren, maar dat verliep uiteindelijk niet helemaal vlekkeloos (of helemaal niet..)

De inzet van Fordson tractoren door onderdelen op / bij de Grebbeberg is mij niet bekend. In de rapporten komt deze trekker in ieder geval niet voor.
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2005 11:19
Totaal berichten: 31
Nog een paar opmerkingen met betrekking tot het KRA.
In de oorlogsorganisatie van 1933 (volgens welke het KRA gemobiliseerd werd in 1939) had het KRA (onder meer) twee afdelingen 7-veld, waarvan I-KRA bereden was en II-KRA gemotoriseerd [1] (met Fordson tractoren).

Op 1 mei 1940 werden deze afdelingen beide gemotoriseerd en verdween de paardetractie uit de organisatie. Volgens Schoenmaker en van Hoof [1] werden hiervoor ook Fordson-tractoren gebruikt, echter diverse archiefstukken wijzen in een andere richting.

Het KRA had een behoefte van 36 trekkers voor de vier batterijen 7-veld [2] (per batterij dus 9 trekkers: 4 trekkers voor vuurmonden, 4 trekkers voor caissons en 1 reserve-trekker). Echter deze trekkers waren niet op tijd aanwezig voor de reorganisatie en de Inspecteur der Artillerie heeft voorgesteld om het KRA te motoriseren met GMC-trekkers uit het depot Lua en het Depot Motor Artillerie alsmede reserve-trekkers van de batterijen 10 veld en 15 l15 (totaal 32 trekkers, waardoor de vier reserve-trekkers nog zouden ontbreken) [3]. Of dit plan uiteindelijk is doorgevoerd of dat er voor een andere oplossing is gekozen weet ik niet.

De afdelingen 15 l24 (24, 25 en 26 Afdeling Artillerie) waren statisch en hadden in het geheel geen eigen tractie ingedeeld.

Wat betreft de Chevrolets bij de Motor Artillerie: trado's werden door DAF gebouwd door het aanpassen van commerciƫle Ford- en Chevrolet chassis. De motorartillerie had zowel Ford-trado's als Chevrolet-trado's.

[1] Schoenmaker, Van Hoof: 200 jaar Rijdende Artillerie 1793-1993.
[2] Departement van defensie IVe Afd. B. Nr.138 ('s Gravenhage, 6 December 1939). Onderwerp: trekkermaterieel (Nationaal Archief 2.13.85 - Inv.No.363)
[3] Inspecteur der Artillerie, Nr.2776A ('s Gravenhage, 4 April 1940). Onderwerp: motorisatie van K.R.A. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1238)
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2005 14:03
Totaal berichten: 31
Rob Meeuwisz:
> Kan imand mij vertellen of er in de mei dagen ook fordson tractoren
> gebruikt zijn,mij is aleen een foto bekent op de pont van rhenen een
> fordson met geschut ws een oefening voor de mei dagen.

Weet U toevallig welk type geschut het betreft op de betreffende foto?
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2005 14:30
Allert Goossens
Volgens mij waren de drie regimenten 24, 25 en 26 wel degelijk mobiel - daarmee overigens niet ontkennend dat de regimenten een statische verdedigende taak hadden. Maar de (onvolledige) afdelingen waren mobiel in die zin, dat zij nog wel degelijk verplaatst konden worden. Bij mijn weten is op 13 mei ook een verplaatsing begonnen met vuurrichting Dordrecht en teruggedraaid toen bleek dat de 9.Pz.Div over de Moerdijkbruggen kwam.

Dat voor deze regimenten niet een volledige tractie aanwezig was lijkt me evident. De stukken zijn immers allemaal in 1939 opeens in de bewapening heringevoerd, en kregen dus logischerwijs een sterk verdedigende taak. Als veldgeschut was het immers volkomen ongeschikt. Ik denk dus wel dat er op de Zuid-Hollandse eilanden enige tractie eenheden zullen hebben gestaan voor vervoer.

Overigens - ook over de Fordson tractoren. Ik heb wel eens begrepen dat er ook enkele van deze tractoren op vliegvelden aanwezig waren. En dan de velden waar zwaardere toestellen kwamen. Dit om deze toestellen eventueel los te trekken indien zij door hoge grondwaterstand of regen vast waren komen te zitten in het gras.
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2005 14:44
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het KRA ( 21 RA ) heeft gebruik gemaakt van Fordson tractoren. Practisch heeft dat toen tot allerlei problemen geleid, want men was er ( pas op het laatste moment ingevoerd, laatste paarden afgevoerd ) niet aan gewend.
Van de door nog Allert genoemde afdelingen ( 24 t/m 26 RA ) waren bij 26 RA organiek geen tractiemiddelen ingedeeld, zodat auto's gevorderd dienden te worden.
Dit regiment is in feite niet in actie gekomen.
Hetzelfde geldt voor 24 RA, dat ook geen tractiemiddelen bezat. Men stond geposteerd ergens bij Gorkum, maar is ook feitelijk niet in actie geweest.
Van 25 RA ( Groep Kil, niet ver van de Moerdijkbruggen opgesteld ) heb ik op dit moment geen gegevens bij de hand.
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2005 14:45
Rogier Peeters
Allert Goossens:
> Volgens mij waren de drie regimenten 24, 25 en 26 wel degelijk mobiel
> - daarmee overigens niet ontkennend dat de regimenten een statische
> verdedigende taak hadden. Maar de (onvolledige) afdelingen waren
> mobiel in die zin, dat zij nog wel degelijk verplaatst konden worden.

Ik bedoelde met 'statisch' in dit verband dan ook dat de afdelingen niet over eigen (organieke) tractiemiddelen beschikten.
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2005 14:53
Totaal berichten: 31
H. Groenman:
> Het KRA ( 21 RA ) heeft gebruik gemaakt van Fordson tractoren.
> Practisch heeft dat toen tot allerlei problemen geleid, want men was
> er ( pas op het laatste moment ingevoerd, laatste paarden afgevoerd )
> niet aan gewend.

Ik ben hier wel benieuwd naar, wat is hiervoor uw bron?
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2005 14:54
Allert Goossens
Heer Peeters, dan zitten we op dezelfde lijn denk ik. Hajo - auto's zullen gevorderd zijn voor vervoer van personen. De enorm grote en logge stukken 15 lang staal kunnen alleen maar door een span van (8 of 10) paarden of motortractie worden vervoerd.
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2005 14:55
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Klingens zegt dat in zijn " Paardenvolk ", maar ook ( belangrijker ) het Stafwerkdeel over de Operaties van het Veldleger ( blz. 112 ).
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2005 14:59
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Auto voor personenvervoer, zeker.
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2005 15:00
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Ja Hajo, het leek een flauwe opmerking maar zo was het niet bedoeld. Ik wilde aangeven dat soms de regimenten wel motortractie voor de stukken hadden maar onvoldoende laadruimte voor personeel. Die moesten dan per paard of (motor)fiets volgen.

Overigens is mij niet bekend dat per vuurmond (7 veld) twee tractoren werden gebruikt, zoals de heer Peeters beschrijft. Bij mijn weten trok een enkele Fordson tractor een vuurmond, met hulpas en caisson, waarbij het caisson was gevuld met (ik meen) 40 patronen (incl. tijdbuizen, slagpijpjes etc) en met drie man op de bok. Voor zover ik weet woog de caisson plus minus 1,000 kg (zonder de drie man op de bok); de vuurmond was 1,200 kg. De snelheid bleef erg laag
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2005 15:17
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Foto's van het KRA in het al genoemde boek van Klingens ( net voor de meidagen gemaakt ) bevestigen de indruk van een tractor per vuurmond, de rest van Allert's beschrijving klopt daarbij ook.
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2005 15:27
Totaal berichten: 31
Er is een onderscheid tussen een voorwagen en een caisson. Dat levert dan per stuk (in geval van Fordson- of paardentractie) de combinatie trekker/trekpaarden + voorwagen + stuk 7-veld en de combinatie trekker/trekpaarden + voorwagen + caisson.

Ik heb hier kopieƫn van de foto's in Klingens. Op de middelste foto van p.54 staat achter de personenwagen een tractor met een 7-veld, echter de tractor die daarachter volgt heeft volgens mij geen 7-veld achter de voorwagen hangen (er zitten twee personen rugwaarts op het voertuig) maar ik kan het niet goed zien a.g.v. de kwaliteit van het kopie.

Zie bv. ook op deze website het stukje over de 7-veld: "Een batterij bestond uit 4 stukken 7-veld geschut en ieder stuk werd bedient door een stukscommandant en 6 kanonniers waaronder de sluitstukbediende, afvuurder, lader en hulplader. Een zestal paarden trok de vuurmond met de voorwagen en een gelijk aantal paarden trok de munitiecaissons"
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2005 16:20
Allert Goossens
Heer Peeters. Bent u het met me eens dat als er geen paardentractie is, een voorwagen dus ook niet nodig is? Immers, een tractor hoeft niet gemend te worden.
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2005 16:25
(redactie)
Totaal berichten: 849
Allert, tenzij in zo'n voorwagen materialen zitten die nodig zijn voor het stuk geschut. Wat is eigenlijk precies het verschil tussen voorwagens en caissons? Bevatte deze laatste niet alleen munitie?
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2005 16:30
Allert Goossens
Volgens mij is de voorwagen een menwagen, waarin slechts benodigdheden voor het inspannen liggen. De caisson bevat alles wat nodig is de vuurmonden te laten vuren, zoals onderhoudspullen, trekkoorden, patronen, tijdbuizen, schokbuizen, slagpijpen, kardoezen (bij houwitsers), enz. De voorwagen had alleen een functie als er paardentractie was. Daarom was er ook bij motortractie een hulpas ingekoppeld.
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2005 16:34
Allert Goossens
Hmm. Misschien een beetje dom van me [zou Maxima zeggen], maar ik zie net dat we zelf een prachtige beschouwing hebben van de 7-veld op onze eigen site. Hier staat weliswaar geen verwijzing naar het tractieprobleem, maar staan wel specificaties van vuurmonden, voorwagen en caisson. Dus voor enig inzicht in wat er in ging en in kon - zie onder "Nederlandse bewapening" (in de bibliotheek).
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2005 16:48
Totaal berichten: 31
Allert Goossens:
> Heer Peeters. Bent u het met me eens dat als er geen paardentractie
> is, een voorwagen dus ook niet nodig is? Immers, een tractor hoeft
> niet gemend te worden.

Ja en nee. Ja een tractor hoeft niet gemend te worden. Maar de voorwagen vervoerde ook munitie en personeel en had dus zeker wel zin.

Ik zal nog kijken of ik meer informatie en foto's kan vinden.
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2005 16:50
Totaal berichten: 26
Hallo .
Iedereen bedankt voor de reacties mn waar ik kan zoeken voor info over fordson tractoren.De fordson op de pont bij rhenen trekt
een volgens mij een 10 lang veld.De foto die ik bedoel staat in categorie (viaduct foto nr 37).
groet Rob Meeuwisz
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2005 16:56
Allert Goossens
Tja. Ik geloof niet dat de voorwagen munitie vervoerde, althans niet organiek. Maar het kan best zijn dat dit wel gebeurde. Maar veel meer dan een handvol patronen zal het niet geweest zijn.

Desondanks kunt u best gelijk hebben dat de caissons apart werden vervoerd. Ik keek net nog eens naar de gewichten. De vuurmond is zelfs 1,250 kg, zonder tierelantijnen. De caisson is 1,100 kg. Dat is nogal een gewicht, waarbij dan nog het gewicht van drie personen en een hulpas komen. Tesamen zeker 2,500 kg. Dat lijkt me inderdaad erg veel voor een vooroorlogse landbouwtrekker. Als dan gescheiden werd getrokken zullen de voorwagens vermoedelijk wel meevervoerd werden, vermoed ik. Daarnaast heeft u beslist gelijk dat er ook nog personen op vervoerd werden.

Ik ben benieuwd. Ik heb het vermoeden dat of Hajo of u met een antwoord komt vandaag!
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2005 16:58
Totaal berichten: 31
Meer fotomaterieel van de 7 veld (incl. voorwagens en caissons) is te vinden op http://www.geheugenvannederland.nl/gvn/search/zoekensimple.xsp?dbcodes=dbcode%3ARA01+or+dbcode%3AFILM01+or+dbcode%3ANFA03+or+dbcode%3ANIOD02+or+dbcode%3ALEMU01+or+dbcode%3ANISA01+or+dbcode%3AKITLV01+or+dbcode%3ANMI01+or+dbcode%3AMHM01+or+dbcode%3AGMDH01+or+dbcode%3ASSG01+or+dbcode%3APKL01+or+dbcode%3AICN01+or+dbcode%3ASTP01+or+dbcode%3ASHCL01+or+dbcode%3ANIBG01+or+dbcode%3ANPI01+or+dbcode%3AHCO01+or+dbcode%3AKONB05+or+dbcode%3AKDC01+or+dbcode%3AJHM01+or+dbcode%3AIIAV01+or+dbcode%3AZMNS01+or+dbcode%3ARMO01+or+dbcode%3AKBMI01+or+dbcode%3AZZM01+or+dbcode%3APERS01+or+dbcode%3ANIOD01+or+dbcode%3AIISG02+or+dbcode%3ANFA02+or+dbcode%3ARIJK02+or+dbcode%3ANFA01+or+dbcode%3ANESA01+or+dbcode%3ARDMZ01+or+dbcode%3AMAU01+or+dbcode%3AKIT01+or+dbcode%3AATVS02+or+dbcode%3AOHR01+or+dbcode%3ACBG01+or+dbcode%3AIISG01+or+dbcode%3AKONB01+or+dbcode%3AATVS01+or+dbcode%3AKONB04+or+dbcode%3ARKD01+or+dbcode%3ASURI01&keyword=%22kanon+van+7+cm%22
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2005 17:19
Totaal berichten: 31
Rob Meeuwisz:

> De foto die ik bedoel staat in categorie (viaduct foto nr 37).

De vrachtauto is een Ford truck model 1940.
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2005 18:08
Totaal berichten: 26
Goede avond.
Even een reactie,de Ford vrachtauto van 1940 is correct .Ik heb een advertentie gezien waar deze Ford in aangeprijst wordt,vraag is wel heeft het leger deze toen aangeschaft en gekregen ofwel gevordert.Ook is bekent dat de duitsers dezelfde vrachtwagen hadden.
Verder over de Fordson tractor ,op foto's van de gelerijders zie je
dat de tractor een casion trekt met een 6(of 7) veld.inclusief bestuurder en 3 man bedieningsspersooneel.(voor een tractor allemaal niet zo zwaar als weet dat ploegen veel zwaarder is).
Tevens was het ook zo in die tijd dat de rest van de bediening op
de fiets volgde.Nog even over een voorwagen casion hoeft niet
geremt te worden,dit was helaas wel nodig de tractor uit die tijd
had niet zulke goede remmen en verstond nog al wat van de
bekwaamheid van de bestuurder,op de foto's van de casions
zie je dat de linker en rechter mannen op het casion mee -
remmen.Remmen met een Fordson doe je als volgt:als je rijd
trap je rechts (er is maar een pendaal)
het koppelings pendaal naar beneden,zet de versnelling in zijn
vrij ,en trap dan het koppelings pendaal verder door naar beneden,dit al kost natuurlijk veel spier kracht.
Verder zie je dat als er meer pk's nodig was er gewoon een tractor voor werd gezet.
Tot zover groet Rob Meeuwisz
» Deze reactie is geplaatst op 8 januari 2005 00:40
Totaal berichten: 26
oeps vergeten de zin af te maken .
Als je dus doortrapt dan remt de tractor af.
groet Rob
» Deze reactie is geplaatst op 8 januari 2005 00:46
Allert Goossens
Hmm. Bij 21 RA (KRA) - onderdeel van de lichte divisie - was een groot deel van de troepen gemotoriseerd. Daar was de lichte divisie speciaal voor opgericht. Het moest een snel verplaatsbaar onderdeel zijn omdat de divisie het gehele gat ten zuiden van de Peel-Raam stelling moest dichten. Alle onderdelen van de Lichte Divisie waren gemotoriseerd en alleen de RW regimenten waren vooral op de fiets aangewezen.

Vrachtauto's werden vooral gevorderd. Ik ben bij voorbaat geneigd te zeggen dat een Ford 1940 gevorderd was en niet aangeschaft. Vrachtauto's, auto's en paarden werden vooral gevorderd. Dat was ook veel goedkoper dan kopen.

Dat de Duitsers Ford's hadden ben ik nooit tegengekomen. Ik weet wel dat hun standaard vrachtwagens (en aanverwanten) vooral van Mercedes (L1500 en L3000) en Horch kwamen, secundair van Lancia en Magirus. Ik ben nog nooit een Duitse Ford tegengekomen. Maar ze zullen wel hier en daar wat buit gemaakt hebben vermoed ik.

Over vermogen gesproken. Dat viel dus vies tegen. Als ik me niet vergis had de tractor (Fordson F weg-variant) een motorvermogen van 15-18 kW. Kun je geen hoog vermogen noemen, denk ik.
» Deze reactie is geplaatst op 8 januari 2005 08:36
(redactie)
Totaal berichten: 849
Ik heb niet zoveel verstand van motortechniek maar heb wel altijd begrepen dat PK's niet altijd alles zeggen. De PK's zijn er toch voor de (top)snelheid, het koppel (Nm) voor de trekkracht? Met name dit laatste is van doorslaggevend belang om die zware stukken geschut uberhaubt te kunnen verplaatsen.
» Deze reactie is geplaatst op 8 januari 2005 10:18
Totaal berichten: 26
Goede middag.
Maar
is het dan ook zo dat bv de gevorderde auto's dan ook groen geschildert werden,want dat zijn naar mijn mening de Fords op
de foto's van het huis bij dokter waller (de Tang,deze foto's staan op deze site)en het lijkt mij het zelfde model Ford als de
foto bij het viaduct(n37).
Verder betekent de hooft letter achter de naam Fordson,niets anders dan in wel bouwjaar en waar de tractor gemaakt is.
Op alle foto's van de gelerijders met tractors is naar mijn mening duidelijk te zien dat het gaat om Fordsons F.Verder kom ik nog terug over de duitsche vrachtauto's.
groet Rob.
» Deze reactie is geplaatst op 8 januari 2005 13:59
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
De hoofdletter na Fordson stond voor een type - niet een bouwjaar. De Fordson F is de meest bekende Fordson tractor van voor de oorlog. De N is de meest bekende van na de oorlog. De Fordson F werd sinds 1917 gebouwd, en tot en met de oorlogsjaren. Vanaf 1947 alleen nog maar de N-types. Vanzelfsprekend maakte de tractor een ontwikkeling door tussen 1917 en 1947. Overigens voor de nieuwsgierige lezer: De naam Fordson ontstond uit de samenwerking tussen het Amerikaanse Ford en het Ierse Ferguson. De Europese tractoren werden vanaf 1919 in Cork (Ierland), later Essex (Engeland) gemaakt. Ergens na de oorlog stopte de samenwerking.

Ik heb even de exacte gegevens opgezocht van de Fordson F tractor. Het apparaat had een 4-cylinder lijnmotor met (slechts) 13-15 kW en woog 1,100 kg. Als ik het goed van vroeger heb herinnerd dan is 1 kilo Watt 1,34 PK. Dus we praten dan over maximaal 20 pk. Ik was dus nog te positief eerder met mijn 15-18 kW. Met 20 paarden 3,500 kg in bewegingen krijgen en houden lukt denk ik wel.

Rutger heeft zeker gelijk dat koppel voor trekkracht met afstand het grootste belang heeft. Maar zonder PK's ook geen koppel. 15 kW is echter heel weinig vermogen. Daarmee houd je niet eenvoudig 2,500 kg rollende met 15-20 km/u. Mind you - de tractoren zelf waren al ruim een ton in gewicht!

Rob - je hebt zeker een punt als je stelt dat de tractoren al groen waren van kleur. Maar een deel van de vorderingen was natuurlijk ruim voor de vijandelijkheden uitbraken gedaan, en de Ford garages zullen de dans niet zijn ontsprongen. Wellicht echter zijn het regulier door ons leger aangeschafte vrachtwagens. Zo had de lichte divisie alleen al een vrachtwagendetachement van 70 vrachtauto's - los dus van de wagens ingedeeld bij onderdelen. De organiek opgenomen vrachtwagens waren in eigen beheer. Dit gold ook voor een deel van de Auto Colonne troepen.
» Deze reactie is geplaatst op 8 januari 2005 15:32
Totaal berichten: 31
De Fordson F en N zijn beide vooroorlogse types; de Fordson N is in de basis een verbeterde versie van de F. Gezien het feit dat de Fordson in 1926 werd aangeschaft door de KL en de Fordson N van 1929 is zullen de eerste Fordsons van het type F zijn geweest. Mogelijk dat er later ook nog type N werden aangeschaft, dat durf ik zo niet zeker te zeggen.

Gevorderde voertuigen werden (indien de dienst dat toeliet) overgeschilderd in de legergroene kleur.
» Deze reactie is geplaatst op 9 januari 2005 00:25
Totaal berichten: 26
Even het volgende ,De naam Fordson is niet ontstaan zoals is
beschreven.De naam is ontstaan uit de naam van het familie
consern nl :Henry Ford&Son inc in Dearborne,Michigan ,US.
En van 1917 tot 1928 zijn er in Dearborn Fordson F's gemaakt,
ook is het model F gemaakt in Cork en wel vanaf 1919 tot 1922.
Het eerste model N werd in 1929 te Cork gemaakt het laatste in deze fabriek in 1932,daarna werden deze modellen in Dagenham gemaakt tot 4-6-1945.Daarna kwam de Fordson E27N een heel andere tractor die oa deel uitmaakte van het marcalplan (liberty tractor). Aldus mijn gegevens uit oa boeken
van Allan T. Condie.Wat dus maakt dat niet alleen het model F
bekent was voor 1940 maar ook het model N.De 8N en 9N zijn tractoren van na 1945.
groet Rob.
» Deze reactie is geplaatst op 9 januari 2005 00:48
M. de Regt
aangaande duitse ford trucks, het onderstaande citaat (van url http://www.thirdworldtraveler.com/Corporations/Ford_Fuhrer.html)

Ford vehicles were crucial to the revolutionary Nazi military strategy of blitzkrieg. Of the 350,000 trucks used by the motorized German Army as of 1942, roughly one-third were Ford-made.

Daarnaast gebruikte het duitse leger als werkpaard ook Opel Blitz 36s drietonners (70.000 geproduceerd voor de Wehrmacht). De (amerikaanse) eigendomsverhoudingen zorgden er wel voor dat de opel en fordfabrieken geen belangrijke rol kregen bij bijvoorbeeld tankproductie
» Deze reactie is geplaatst op 2 februari 2005 09:44
» Dit onderwerp is gesloten
2554